Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Es reactiva Terra Franca, una entitat que promou l'accés a la terra

Dijous 28 Febrer 2019 - 11:47

Entre d'altres, busquen terres per llogar. 

Qui són?
Terra Franca és una associació sense ànim de lucre, constituïda com a tal el 2013 amb la intenció d’establir nous models de relació per a la gestió del territori entre persones i/o entitats socials emprenedores que es volen instal·lar en el món rural i persones i/o entitats que tenen propietats i que desitgen incidir en la finalitat dels recursos de la seva finca per desenvolupar-hi un projecte agroecològic.

Què fan?
Promouen l’ús responsable del sòl. Accedim a la titularitat de finques rústiques mitjançant l’arrendament o adquisició, i donem suport a la pagesia que cerca finques per endegar el seu projecte agrícola o ramader.

Com treballen?
Condicionen el desenvolupament de l’activitat agrària a l’adopció de criteris agroecològics. Treballem en xarxa amb altres entitats, organitzacions i persones a fi d’establir sinèrgies en les diferents accions que duu a terme l’associació.

Actualment tenen les següents crides obertes:
- Si teniu un projecte agroecològic, posa't en contacte amb ells. 
- Es busquen terres per llogar.
- Es busquen persones que col·laborin i donin suport al projecte.

Us recomanem que visiteu la seva pàgina web, on trobareu més informació sobre la seva activitat!


 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies