Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria del programa FEDER per a entitats locals (eixos 4 i 6)

Divendres 14 Setembre 2018 - 16:42

    

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el fons que finança actuacions adreçades a promoure el creixement i l'ocupació com també la cooperació territorial europea amb la finalitat de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial corregint els principals desequilibris regionals de la UE.
Es tracta de fons gestionats directament per les administracions públiques (central, autonòmica i local) gràcies a un contingent de fons assignat a priori per realitzar projectes als territoris respectius.

El Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER), preveu actuacions impulsades per les entitats locals en el marc de l'eix prioritari 4, que té per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i de l'eix prioritari 6, que pretén conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

Entre els objectius específics (OE) en els que es pot optar en aquesta convocatòria destaquem:
OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic. Les actuacions que es portaran a terme seran les següents: –Manteniment i millora dels espais naturals protegits: aquestes actuacions estan dirigides al desenvolupament territorial del turisme, així com a la realització d'actuacions en l'àmbit del turisme de natura i dels usos públics compatibles amb la conservació dels espais protegits. Hi tenen cabuda, entre altres actuacions, el foment del turisme de natura en totes les seves modalitats, així com el manteniment i la construcció d'àrees de lleure, miradors, senders i camins, senyalització de rutes i itineraris, edició de mapes, tríptics i fullets, etc.

La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 37.276.236,12 €, els quals provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Per a l’OE 6.3.2 s’hi destinaran 14.000.000 €

 
Els ajuts que regulen aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva. La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%.


Entitats beneficiàries d’aquest ajut
Les diputacions
Els consells comarcals
Els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya [exceptuant l’Ajuntament de Barcelona / els ens locals que formen part de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona queden exclosos de la presentació de projectes en l'OE 6.3.2. (Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic)

Data límit per presentar-s’hi: 5 de desembre del 2018.
 
Per a més informació consulteu:
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies