Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de subvencions de l’àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF

Divendres 14 Setembre 2018 - 16:35

   
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha convocat aquesta línia de subvencions a entitats per a activitats de projectes i activitats d'inversió d'obres d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
 
LÍNIES D’ACTUACIONS
D’entre totes les línies en les que es poden presentar propostes, per a les entitats de custodia és d’especial interès la línia E1: Accions de promoció, formació i gestió del voluntariat.
 
Objectiu: donar suport a les entitats de voluntariat que atenen col·lectius en risc d'exclusió social i que presenten actuacions que sensibilitzin i promoguin el voluntariat entre la ciutadania, per fomentar la seva incorporació a les entitats; actuacions que millorin la capacitació del voluntariat de l'entitat mitjançant accions formatives i les que consolidin i millorin el procés de captació, selecció, incorporació, gestió i coordinació del voluntariat dins de l'entitat. Totes van dirigides a incrementar el nombre de persones voluntàries i a millorar la seva actuació de voluntariat.

Prioritats: Accions que sensibilitzin i promoguin el voluntariat entre la ciutadania, per fomentar la seva incorporació a les entitats. Accions que millorin la capacitació del voluntariat de l'entitat mitjançant accions formatives. Accions que consolidin i millorin el procés de captació, selecció, incorporació, gestió i coordinació del voluntariat dins de l'entitat.
 
QUI S’HI POT PRESENTAR
Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats sense ànim de lucre del tercer sector d'acció social a Catalunya, la Creu Roja Espanyola a Catalunya, així com la resta d'entitats del tercer sector d'acció social que defineix l'article 2 de la Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del tercer sector d'acció social, i les entitats o organitzacions no governamentals que reuneixin els requisits que estableix la base 6
 
TERMINI PER PRESENTAR-S’HI: 25 de setembre

PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA: 31.154.251,79 euros
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot subvencionar per activitats de projectes fins a un import màxim del 100%

Per a més informació consulteu:
Més, sobre...: finansament , voluntariat , irpf
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies