Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de la Diputació de Barcelona per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes i activitats destinades a la sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient en l'àmbit local

Dijous 7 Juliol 2016 - 10:49

  

Tipus de projectes i activitats: aquelles que tinguin com a objectiu la millora de la qualitat del medi ambient, mitjançant l’educació i la sensibilització ambiental i la promoció de la participació dels diferents sectors ambientalistes que actuïn de manera conjunta o coordinada amb els municipis, així com qualsevol projecte o programa que incideixi directament o indirectament en l'activitat que en matèria ambiental duguin a terme els ens locals, facilitant-la, millorant-la o completant-la

Beneficiaris de la subvenció: les associacions, fundacions i altres entitats sense anim de lucre.

Pressupost de la convocatòria: 50.000€

L'import màxim que s’atorgarà per activitat/projecte serà de 6.000 €  i que l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, el 80 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades.

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de juliol

Els projectes/activitats s'hauran d'executar dins del període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i 30 de juny 2017.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la clàusula cinquena s'hauran de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona.

Podeu trobar els models normalitzats de sol·licitud i justificació a: http://www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats

Per a més informació consulteu les Bases de la Convocatòria: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2016&06/022016011238.pdf

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies