Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Àrea de Planters de Forestal Catalana

Dijous 3 Març 2016 - 17:00

Entre d'altres, produeix i comercialitza planta autòctona de qualitat d’origen conegut.
 
Forestal Catalana, SA. és una Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya en forma de societat Mercantil Anònima.

Forestal Catalana SA realitza una variada gamma d'actuacions mediambientals, que van des de la gestió forestal, la construcció d'infrastructures, les actuacions de conservació del medi natural, la producció i comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal, fins la gestió de recursos ramaders, aquícoles i de fauna, així com estudis i projectes relacionats amb l'expressat anteriorment .

Concretament l’Àrea de Planters de Forestal Catalana, SA es dededica a la recol·lecció de llavors i parts de plantes (material forestal de reproducció) en els materials de base seleccionats amb l’objectiu de produir i comercialitzar planta autòctona de qualitat d’origen conegut per tal d’atendre les necessitats dels treballs de reforestació o restauració en àrees pobres, degradades o espais fluvials. 
 
La gestió dels planters de Forestal Catalana, SA es realitza doncs, sota el criteri d’adequar la producció de plançons als requeriments de l’administració forestal i les demandes d'altres entitats. Una nova realitat social, però, ha anat condicionant la gestió dels planters fins adaptar-la a les exigències de la societat, que davant el conjunt d’amenaces com el canvi climàtic, els incendis forestals o d’altres pertorbacions van més encaminades a la millora i conservació dels recursos genètics forestals autòctons, i que accentuen la sensibilització pels valors ecològics, que en definitiva, van més enllà dels valors productius. En conseqüència, els planters de Forestal Catalana, SA actuen també com a banc d'espècies vegetals amb l’objectiu de preservar i millorar la diversitat genètica forestal present a Catalunya, i prenen partit en activitats de divulgació i sensibilització ambiental.

per a més informació sobre Forestal Catalana consulteu la seva web:
http://forestalcatalana.gencat.cat/

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies