Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Informe del III Inventari d'iniciatives de custòdia de l'estat espanyol

Dijous 15 Gener 2015 - 16:48

Aquest nou inventari recull dades fins a desembre del 2013. 
 
La Plataforma de Custòdia del Territori, projecte de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient publica periòdicament els resultats de l'Inventari d'Iniciatives de Custòdia del Estat Espanyol, que en aquesta ocasió arriba a la seva tercera edició, amb dades fins a desembre de 2013. En aquest informe s'ofereix un resum complet de les dades i una anàlisi de les tendències i noves perspectives detectades.

Podeu descarregar-vos aquest 3r inventari en aquest enllaç.

Algunes dades a destacar del 3r inventari
 
- La superfície total dedicada a la custòdia del territori a Espanya ascendeix a 660.240,93 ha (any 2013), el que suposa un increment de 367.493,97 ha respecte a les xifres de 2010. Això suposa incrementar més del doble la superfície sota custòdia en el conjunt l'Estat espanyol. Tot i això , és important indicar que hi ha un total de 375 acords ( 18,8% ) , distribuïts entre els diferents entitats , en els quals no s'especifica la superfície de la finca custodiada , per la qual cosa és d'esperar que la xifra real sigui superior a la indicada

- Entre dels casos particulars, cal destacar aquells acords amb més superfície, sent el més extens el conjunt d'acords de custòdia marina promogut per Submon a la costa catalana, l'anomenat " Canons del Maresme " amb 230.000 ha. En segon lloc se situa el conjunt de "Contractes de custòdia agroecològic " de la Xarxa Terrae, a Carcaboso, Càceres, amb 41.183 ha. A continuació apareix el "Conveni de custòdia del territori en Xarxa Natura 2000 de la Manchuela" , de l'Associació per al Desenvolupament de la Manchuela, a Castella - la Manxa, amb 34.471,93 ha. Seguit de la " Recuperació i posada en valor mediambiental de la zona extractiva del vedat miner de Mutiloa " amb 28.413 ha de l'Ajuntament de Mutiloa ( Guipúscoa ) .

-  El 2013 el nombre total d'entitats de custòdia ha experimentat un increment important respecte a les xifres de 2010, arribant-se a comptabilitzar un total de 188 entitats, enfront de les 130 incloses en 2010. Vint-i-quatre d'aquestes no tenen acords subscrits encara es consideren entitats de custòdia per estar implicades activament en el desenvolupament d'aquest estratègia de conservació ( per exemple , organismes científics o dependents de les universitats , administracions públiques , ONG ... ) .

- L'evolució del nombre d'acords de custòdia reflecteix novament l'important desenvolupament que la custòdia del territori continua tenint al Estat espanyol. Actualment, i segons les dades enviades per les entitats, hi ha 1990 acords de custòdia repartits per tot el territori espanyol ( excepte a Ceuta i Melilla ) . Aquestes xifres suposen un increment de 654 acords respecte a les xifres de 2010 ( 1336 acords ) . Destaca l'increment en el nombre d'acords dels que es té constància en les comunitats de Catalunya , Andalusia , País Basc i Comunitat Valenciana.

Estructuria de l'inventari
L'Inventari és una eina molt útil per per recopilar i sistematitzar les dades existents sobre l'activitat de les entitats de custòdia del territori a Espanya. Aquesta informació és essencial per facilitar la difusió del concepte de custòdia del territori i les seves metodologies de treball així com per anar generant un major reconeixement social cap a aquesta estratègia de conservació. A més, els resultats de l'Inventari descriuen el context i serveixen com a referència l'estat de la custòdia del territori, permetent a les xarxes i entitats disposar de dades útils de cara a definir criteris d'actuació, proposar línies de treball i, en darrer terme, establir una estratègia d'acció a llarg termini per a la custòdia del territori en el conjunt de l'Estat espanyol.

L'Inventari, s'ha vingut publicant fins a la data, amb una periodicitat bianual, que es pretén mantenir encara que aquest tercer Inventari cobreixi el període de tres anys. L'estructura del document s'ha mantingut en el temps per facilitar la seva comparació, tot i que no es tracta d'un mecanisme estàtic, i la seva metodologia ha patit alguns canvis, seguint una sèrie de recomanacions elaborades a partir de la revisió a què es va sotmetre el procés . La metodologia aplicada per a l'elaboració de l'inventari consisteix en una recopilació sistemàtica de dades proporcionades voluntàriament per les xarxes i entitats de custòdia. El paper de les xarxes territorials ha estat clau també en la coordinació i recollida dels qüestionaris, els resultats s'incorporen a mesura que són rebuts en una base de dades que permet la seva anàlisi exhaustiva, el que permet extreure conclusions que puguin ajudar a entendre el estat de la custòdia a Espanya i les tendències esperables.

Text > Plataforma de Custodia del Territorio

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies