Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Com uns criteris de bones pràctiques poden ajudar a augmentar l’efectivitat de la vostra entitat? Nou projecte de capacitació del col·lectiu de custòdia del territori

Dijous 15 Gener 2015 - 16:16

Desenvoluparem les bones pràctiques per a projectes de custòdia conjuntament amb les entitats de custòdia
Aquest 2015 desenvoluparem un nou projecte finançat per la Fundación Biodiversidad amb l’objectiu d’augmentar la capacitat d’actuació de les entitats de custòdia del territori. Per aconseguir-ho ens centrarem en dos punts essencials: establir processos per augmentar la cohesió i les aliances entre elles, i l’aplicació dels criteris de bones pràctiques per al desenvolupament de projectes de custòdia del territori.
 
Els seus objectius concrets són:
 
1. Conèixer d’aprop les necessitats de les entitats de custòdia, i proporcionar recursos de forma personalitzada pel desenvolupament dels seus projectes.
2. Desenvolupar una metodologia participada i en aliança amb les entitats de custòdia per a la implementació dels criteris de bones pràctiques de custòdia del territori.
3. Implementació dels criteris de bones pràctiques i treballar amb les entitats per a desenvolupar un estàndard de qualitat.
4. Donar a conèixer els criteris de bones pràctiques, els recursos desenvolupats per a les entitats i la metodologia d’aplicació establerta. 
 
Entre les activitats que durem a terme, cal destacar que comptem amb el finançament (tant per a la xct com per a les entitats) per a visitar 20 entitats de custòdia. Aquesta visita tindrà diferents eixos, però servirà sobretot per poder conèixer d’aprop la seva situació actual, les necessitats i els projectes de les entitats, així com oferir-los els recursos més adients per a cada cas. Aquest coneixement ens ha de permetre poder dissenyar una estratègia al màxim d’adequada per a millorar la situació actual del col·lectiu de la custòdia del territori.
 
També farem dos tallers per a establir entre tots quins criteris haurien de ser els mínims a complir per als projectes de custòdia que puguin assegurar una qualitat a curt i a llarg termini, i com s’hauran d’aplicar. A més, explorarem la oportunitat de crear una aliança entre les entitats que es vulguin reforçar en aquest sentit, i regular-se en la gestió en qualitat dels seus projectes. Una vegada tinguem l’esboç d’aquesta metodologia, iniciarem una prova pilot amb 5 entitats per a la seva aplicació.
 
Finalment, el projecte també servirà per posar a punt i a disposició de totes les entitats, les noves eines i recursos de suport que hem anat desenvolupant fins al moment, com el Manual de bones pràctiques i l’eina online de gestió d’acords de custòdia.
 
 
Antecedents per al desenvolupament d’aquest projecte
 
Des del 2006 la xct ha desenvolupat diferents programes per al reforçament de les entitats de custòdia i per augmentar la qualitat i efectivitat de la custòdia del territori. El resultat ha estat doble: el desenvolupament d’eines específiques per a les entitats (com els plans estratègics, visites de diagnosis i fòrums de futur), i d’eines i recursos tècnics per a desenvolupar projectes de custòdia (caixa d’eines, quaderns de reforçaments, nous models d’acord de custòdia, indicadors d'impacte i efectivitat de la custòdia, i programa online per al seguiment i l’avaluació dels acords, etc). Paral·lelament el 2010 vam publicar la Guia preliminar de bones pràctiques per a la custòdia del territori.
 
Des de 2013 hem treballat per poder aglutinar tots aquests recursos en una sola estratègia, i mitjançant un sol document, per centralitzar i millorar els esforços de capacitació i assessorament a les entitats de custòdia del territori, una prioritat de la xct. En aquest sentit s’està desenvolupant el Manual de bones pràctiques de la custòdia del territori. Aquest manual no només identifica unes bones pràctiques concretes (selecció de finques, negociació d’acords, seguiment d’acords) per als projectes de custòdia, sinó que inclou tota la bibliografia especifica desenvolupada fins al moment i tots els recursos i models generats. D’aquesta manera, amb un sol document, es pot explicar tot el procés d’elaboració d’un projecte de custòdia, els passos a seguir, i exemples i recursos de com fer-ho. L’objectiu final és facilitar al màxim les tasques de les entitats, que trobaran una guia per a estructurar els seus projectes, i exemples de com fer-ho, que només hauran d’adaptar. Això hauria de permetre guanyar en eficàcia, al mateix temps que amb qualitat dels projectes i les entitats.
 

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies