Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Nou acord de custòdia a les mines de galena de Pontons

Dijous 3 Juliol 2014 - 15:56

El GEPEC - EdC ha iniciat un projecte en aquestes mines, amb l'objectiu de preservar la cavitat com a refugi per als ratpenats.
 
Les mines de galena de Pontons
Al municipi de Pontons (comarca de l’Alt Penedès), prop del llit del riu Foix es van construir diverses mines per a l’extracció de galena. Després de l’abandonament de l’explotació minera, fa bastants anys, les cavitats han sofert una degradació i actes de vandalisme. La proximitat de la carretera d’accés a la localitat fa que curiosos y públic de tota mena s’acosti a alguna de les mines; com a resultat cada cop és troben més deixalles abocades i també actes de vandalisme.
 
El conjunt està format per tres mines, dues estan situades en el marge dret del riu Foix i la tercera en el marge esquerra (a tocar de la carretera). Cada una de les mines disposa de tres o quatre boques d’entrada. A alguna de les  mines ja hi ha hagut ensorraments, i per tant les mines poden representar un perill per als visitants.
 
Els darrers anys també han estat ocupades per diferents especies de fauna cavernícola; ratpenats i invertebrats. La freqüentació de visitants descontrolats i el vandalisme que es produeix a les mines provoca molèsties que impliquen dificultats en l’assentament definitiu dels ratpenats, entre els quals hi ha espècies protegides per les lleis catalana i europea.     
                               
Objectius del projecte
L’objectiu del projecte era obtenir recursos per al tancament de les mines. Per una banda la finalitat és evitar l’accés al seu interior de manera descontrolada i, per tant, evitar possibles accidents. Per una altra banda es pretén preservar la cavitat com a refugi per als ratpenats (en aquestes mines s’hi acostumen a refugiar diverses espècies de ratpenats). A més, d’aquesta manera també s’aconsegueix la conservació del patrimoni mineral i geològic de les mines.
 
La signatura d’un acord de custòdia té per objectiu beneficiar a les dues parts: L'entitat de custòdia intervé en la gestió i conservació dels valors de l'espai protegit, i en concret, en aquest cas, els valors naturals de les mines (fauna i gea). Els propietaris tenen la satisfacció de conservar el seu patrimoni en què l'acord de custòdia hi representa un valor afegit. A més a més, en aquest cas, de milorar la seguretat i el risc a les mines.
  
Aquesta actuació forma part del projecte “Custòdia quiropterològica (II Fase)”, que ha comportat la creació de refugis de grans mides en poblacions com Roquetes, La Canonja, Amposta, Altafulla, Pratdip, Banyeres del Penedès i els Ports de Beseit. Al web del projecte www.gepec.cat/ratapatxet s’hi poden trobar més detalls.
 
Tancament de dues mines
L’associació GEPEC-EdC ha signat un acord de custodia amb el propietari del terreny on estan ubicades les dues mines situades al marge dret del riu Foix. L’objectiu de l’acord és la regulació de l’accés a les mines de galena a través
d’un tancament.
 
El GEPEC-EdC en aquest projecte ha disposat del suport de la Fundació Biodiversitat (del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) i del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. També s’ha treballat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pontons, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Cos d’Agents Rurals de l’Alt Penedès.
 
En l’acord signat la finca es cataloga com a Reserva Natural Voluntària del GEPEC-EdC. Aquesta figura de Reserva Natural Voluntària és una figura privada dins de les estratègies de custòdia del territori.
 
El tancament s’ha realitzat amb obra i amb reixes metàl·liques horitzontals (els barrots horitzontals permeten que els ratpenats hi passin volant). Hi ha la possibilitat d’accedir a l’interior de les mines, tant per part dels propietaris, com per part del GEPEC-EdC, que durant uns anys realitzarà algunes visites per seguir l’evolució de les condicions naturals de la cavitat. També s’ha previst l’accés a les mines per part de geòlegs o altres estudiosos, que s’hauran de posar en contacte amb el propietari o amb el GEPEC-EdC per a obtenir les claus.
 
Per al present projecte i per a l’estudi previ de la biodiversitat i de les espècies de ratpenats que utilitzen les mines com a refugi, s’ha comptat amb la participació de components de l’associació “CÒBIT – Recerca i estudi de la natura al Foix, Gaià i Anoia”. Que a més, havien participat en la publicació del llibre “Ratpenats, ciència i mite” editat per la Universitat de Barcelona.
 
Voluntariat europeu
Les obres de tancament de les mines s’han realitzat durant aquest darrer hivern i primavera. Com que hi havia gran dificultat per al transport dels materials fins a les mines i això encaria molt el projecte, s’ha optat per fer els treballs amb voluntariat. El GEPEC-EdC disposa d’un centre d’acollida de voluntariat europeu a Tarragona. Es tracta d’estudiants aficionats a la natura que vénen des d’un trimestre fins a un any a participar en treballs a diferents espais naturals catalans. En aquest cas una dotzena de voluntaris i voluntàries han estat els qui han fet les feines de transport i de paleta a les mines. Hi han treballat gent d’Islàndia, França, Anglaterra, Txèquia, Eslovàquia, Alemanya i també alguns col·laboradors de les associacions GEPEC i Còbit.

En aquests moments les dues mines ja estan tancades i queda pendent enllestir la campanya de neteja de residus que s’han abocat tant a l’interior com a l’entrada de les mines. Ens cal afegir que durant aquests mesos de treball ja s’ha produït algun acte de vandalisme, que s’ha reparat.
                

                     
Patrimoni mineral i geològic
L’explotació minera va deixar de funcionar a meitats del segle XX. Des d’aleshores el patrimoni mineral i geològic de les mines s’ha conservat bastant bé. Hi ha hagut certs actes de vandalisme en forma d’abocament de deixalles, pintades a les parets, etc. Darrerament també hi ha hagut algun ensorrament. A l’interior de les mines es poden observar algunes vetes de galena. També es poden apreciar diferents estrats minerals i restes del patrimoni que va deixar el treball dels miners.
 
Valor natural de les mines
En relació als ratpenats cal advertir que totes les espècies estan protegides per les legislacions europea i catalana, ja que es consideren molt beneficiosos per al medi ambient atès l’elevat nombre de mosquits i altres insectes que consumeixen. Fins ara a l'interior de dels mines i a les zonaes d'entrada s'han observat un total de 12 espècies.

Destaca la presència del ratpenat de peus grossos Myotis capaccinii, espècie considerada en perill d’extinció i del ratpenat de cova Miniopterus schreibersii, espècie migratòria que en aquestes mines té un refugi equinoccial de gran importància.

Text i imatges > Web del GEPEC - EdC
 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies