Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Crònica de la jornada L'accés a la terra a Catalunya i a Europa

Dilluns 5 Maig 2014 - 11:56

El passat 10 d'abril va tenir lloc a l'ECAF de Santa Coloma de Farners la jornada L’accés a la terra a Catalunya i a Europa per a compartir coneixements i experiències sobre iniciatives d'accés a la terra.
La preservació de la terra per a l'agricultura local sostenible s'està convertint en un problema creixent en moltes parts d'Europa. Amb la competència d’usos del sòl (expansió urbana, infraestructures... ), el sòl agrícola està disminuint i les petites explotacions a punt de desaparèixer. Simultàniament, la jubilació imminent de la immensa majoria dels agricultors, i l'augment de les dificultats per reemplaçar incrementen encara més abandonament rural.

Durant l'última dècada, a Europa han sorgit una sèrie d'iniciatives cíviques per a fer front a la dificultat dels agricultors per accedir a la terra. Aquestes iniciatives funcionen ja sigui mitjançant l'adquisició de la terra ( augment de la inversió i donacions del públic ) o mitjançant acords amb els propietaris de terres amb la finalitat de proporcionar terres amb condicions favorables per als agricultors, com ara la custòdia del territori.

La xct, en el marc del Programa Anual de Transferència Tecnològica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va organitzar una jornada sobre l’Accés a la Terra a Catalunya i a Europa a Santa Coloma de Farners. En aquesta jornada s’han volgut presentar experiències d’altres llocs per a accedir a la terra i que puguin servir de motor per a iniciar noves experiències a casa nostra. La jornada, en què varen assistir més de 30 persones, va consistir una breu presentació de la situació actual de l’agricultura i la ramaderia a Catalunya, amb especial atenció a l’activitat ecològica per part de Lluís Vila, tècnic del DAAM.
 
Seguidament, François Leboutte de Terre en Vue (Bèlgica), Peter Volz de Regionalwert (Alemanya) i Simon Moliner, de Terre de Liens (França) varen presentar les seves organitzacions respectives i la seva activitat dirigida a facilitar l’accés a la terra i a conscienciar la ciutadania sobre aquesta problemàtica creixent. Finalment, Terra Franca, una organització catalana, fundada l’any 2013 que té la terra i l’activitat agrària com a raons de ser, va presentar la seva activitat i els seus objectius.

Podeu consultar la documentació de la jornada al centre de recursos de la xct.

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies