Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El GEPEC-EdC ha renovat l'acord de la finca Els Tres Quarts amb un acord de custòdia de dret real d'aprofitament parcial

Dimecres 5 Març 2014 - 12:39

L'acord es va signar el passat 11 de febrer davant de notari.

El 2008 l’entitat de custòdia GEPEC - EdC va firmar un acord de custòdia amb la família propietària de la finca "Els Tres Quarts" per a crear una “Reserva Natural Voluntària”.

Amb l’objectiu d’assegurar la conservació de l’espai a llarg termini, s’ha signat, aquest febrer de 2014, amb els seus propietaris un títol de constitució del dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del territori per un període de 15 anys. Amb la signatura d'aquest acord davant notari s'eleva a públic el compromís ja existent i es millora la seguretat jurídica del compromís entre les parts. Al seu torn, amb la inscripció d'aquest al registre de la propietat es dóna caràcter oficial a l'acord i el deixa a disposició del coneixement general.


Els objectius generals que pretén assolir l’acord són: augmentar la biodiversitat, recuperar el bosc mediterrani, prevenir el risc d’incendis i recuperar el patrimoni agrocultural.

L’acord estableix restriccions en quant a rompudes que redueixin la massa forestal si aquesta posa en perill la biodiversitat, clàusules sobre el manteniment d’edificacions i instal·lacions, sobre els aprofitaments industrials, el manteniment de camins, etc..
Valors que es conserven gràcies a l'acord

La finca està ubicada a la serra de Llaberia, a les serres del Mestral, caracteritzades per un conjunt de muntanyes i cingleres calcàries amb un relleu abrupte.

La finca és una bona mostra de recuperació del bosc mediterrani després dels incendis.

S’hi troba representat a les cotes mes elevades gatosa (Ulex parviflora), romaní (Rosmarinus officinalis) i pi blanc (Pinus halepensis).

La seva ubicació és estratègica per a espècies protegides d’ocells com la gralla de bec vermell i l’àguila daurada, que hi nidifiquen a prop, i l’àguila cuabarrada, que va a alimentar-s’hi. A la finca també s’hi troben cabirols.

Destaquen també els marges de pedra seca, alguns de gran valor estètic i estructural.


La negociació de la cessió de drets reals a partir del contracte de custòdia del territori preexistent, la firma de l'acord davant de notari i la inscripció en el registre de la propietat han estat possibles gràcies al projecte "Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio", en col·laboració de la Fundación Biodiversidad.

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies