agenda - Abril de 2020

Abril de 2020

agenda Calendari
Dilluns, 20 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 2020 Global Congress of the International Land Conservation Network (ILCN)
Descripció: El <strong>III Congr&eacute;s Mundial de la International Land Conservation Network (ILCN)</strong>&nbsp;tindr&agrave; lloc a Catalunya el proper abril del 2020.

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h43/mm/image/logos/logo_ilcn.png' style='width: 300px; height: 43px; margin: 10px; float: left;' />Conservacionistes d&rsquo;arreu del m&oacute;n es reuniran a Catalunya el pr&ograve;xim mes d&rsquo;abril en el marc del III Congr&eacute;s Mundial de la ILCN per parlar de cust&ograve;dia del territori, mecanismes innovadors de finan&ccedil;ament, instruments legals, governan&ccedil;a i molts altres temes d&rsquo;inter&egrave;s per a la conservaci&oacute; de la natura. La Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera conjuntament amb la XCN acolliran aquest congr&eacute;s que principalment transcorrer&agrave; al centre cultural i patrimonial del M&oacute;n Sant Benet.&nbsp;&nbsp;Ja podeu consultar el programa provisional del Congr&eacute;s.&nbsp;Si alg&uacute; t&eacute; inter&egrave;s en assistir a aquest congr&eacute;s, cal contactar amb jrodrigo@xcn.cat&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar