agenda - 25 de Novembre - 1 de Desembre

25 de Novembre - 1 de Desembre

agenda Calendari
Dilluns, 25 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornades Formatives per a la Defensa Jurídica del Medi Ambient
Descripció: Estàs interessat en la defensa jurídica del medi ambient? Aprendràs com defensar el medi ambient amb les eines que ens aporta el dret. Del 18 de novembre al 9 de desembre (dilluns i dimecres de 18 a 19:30H9. Seu de DEPANA<strong>Dilluns 18 de novembre</strong>

El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participaci&oacute; p&uacute;blica.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Campins i Eritja, Catedr&agrave;tica de Dret internacional p&uacute;blic de la UB i titular de la C&agrave;tedra Jean Monnet de Dret ambiental de la Uni&oacute; Europea

Adriana Fabra i Aguilar, Consultora en dret i pol&iacute;tica ambiental (entre d&rsquo;altres institucions, de la FAO) i coordinadora de la Tuna Compliance Network.</em></div>


<strong>Dimecres 20 de novembre</strong>

La protecci&oacute; del dret al medi ambient a la Constituci&oacute; espanyola i a l&rsquo;Estatut d&rsquo;Autonomia de Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Aguilera i Vaques, Professora titular de Dret constitucional de la UB i coordinadora de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB</em></div>


<strong>Dilluns 25 de novembre</strong>

L&rsquo;acc&eacute;s a la informaci&oacute; ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sonia Lozano Goldberger, Assessora jur&iacute;dica del Fons de Defensa Ambiental

M&ograve;nica L&oacute;pez Escard&iacute;vol, Membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dimecres 27 de novembre</strong>

La participaci&oacute; p&uacute;blica davant de les administracions p&uacute;bliques i l&rsquo;acc&eacute;s a la just&iacute;cia per a la defensa del medi ambient
<div style='margin-left: 40px;'><em>&Agrave;lex Pe&ntilde;alver i Cabr&eacute;, Professor titular de Dret administratiu de la UB i coordinador de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB

Francesc Espinal i Tr&iacute;as, Advocat del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 2 de desembre</strong>

Els delictes ambientals i la participaci&oacute; de la ciutadania i dels grups en el proc&eacute;s penal
<div style='margin-left: 40px;'><em>Antoni Pelegr&iacute;n L&oacute;pez, Fiscal coordinador d&rsquo;urbanisme i medi ambient del TSJC</em></div>


<strong>Dimecres 4 de desembre</strong>

Vies de defensa ambiental en l&rsquo;ordenaci&oacute; del territori i l&rsquo;urbanisme: en particular, el s&ograve;l no urbanitzable i els espais protegits
<div style='margin-left: 40px;'><em>Llu&iacute;s-Xavier Toldr&agrave; i Bastida, Advocat ambientalista i membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 9 de desembre</strong>

La prevenci&oacute; i el control ambiental de les activitats i l&rsquo;avaluaci&oacute; d&rsquo;impacte ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Judit Lig&uuml;erre, Presidenta de la Secci&oacute; de Dret ambiental de l&#39;I.lustre Col&middot;legi d&#39;Advocats de Barcelona i advocada s&ograve;cia de Sinergia EDM</em></div>


Les sessions seran a la seu de l&#39;associaci&oacute; Depana, amb un cost de 15 &euro; per a membres d&rsquo;associacions i estudiants, o 25 &euro; per a altres persones. Per a inscripcions cal enviar un mail a fda@fonsdefensaambiental.org abans del 7 de novembre de 2019.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://fonsdefensaambiental.org/blog/wp-content/uploads/2019/08/JORNADES-FORMATIVES-PER-a-LA-DEFENSA-jur%C3%ADdica-DEL-MEDI-AMBIENT.pdf' target='_blank'>consulta el programa de les Jornades</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimarts, 26 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: Jornada de debat &quot;Incidència política a les entitats ambientals&quot;
Descripció: Quines estrat&egrave;gies tenim des de les entitats ambientals per dur a terme accions transformadores del nostre entorn? Quins s&oacute;n els eixos per a una acci&oacute; d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica efectiva? Quins s&oacute;n els reptes actuals i de futur?En aquesta jornada es posar&agrave; sobre la taula quines s&oacute;n les capacitats de les entitats ambientals per posar sobre la taula la urg&egrave;ncia d&rsquo;articular pol&iacute;tiques p&uacute;bliques per conservar el patrimoni natural i la biodiversitat al nostre pa&iacute;s, i com s&rsquo;ha de configurar una estrat&egrave;gia d&rsquo;incid&egrave;ncia que permeti enfortir el sector per promoure una societat m&eacute;s cr&iacute;tica i amb m&eacute;s implicaci&oacute; activa.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w351-h351/mm/image/imgnews/2019/191024_FLYER%20incidencia_politica_w.jpg' style='width: 351px; height: 351px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/191126_jornada_incidencia_politica.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)<strong>09:45 - 10h - Inscripcions</strong><strong>10 - 11h - Com fer incid&egrave;ncia pol&iacute;tica? Estrat&egrave;gies locals i internacionals</strong>

Irene Escorihuela. Llicenciada en Ci&egrave;ncies Pol&iacute;tiques i de l&rsquo;Administraci&oacute; i graduada en Dret amb M&agrave;ster d&rsquo;Advocacia. Directora de l&rsquo;Observatori DESC. Ens explicar&agrave; el funcionament de les institucions i els espais de representaci&oacute; pol&iacute;tica i ens donaran eines &uacute;tils per a la participaci&oacute; en reunions institucionals i amb altres agents de la societat civil.L&rsquo;Observatori DESC &eacute;s un centre de drets humans que concentra els seus esfor&ccedil;os en desmuntar la percepci&oacute; devaluada dels drets socials en relaci&oacute; a d&rsquo;altres drets considerats fonamentals com els drets civils i pol&iacute;tics i els drets patrimonials. Per fer-ho, l&rsquo;Observatori combina la incid&egrave;ncia pol&iacute;tica amb la recerca, l&rsquo;assessorament, l&rsquo;organitzaci&oacute; de cursos i jornades.<strong>11 - 11:45 h - De la teoria a la pr&agrave;ctica. Campanyes d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica socio-ambiental en l&rsquo;&agrave;mbit europeu, estatal i catal&agrave;</strong>

Lydia Chaparro. Bi&ograve;loga especialitzada en ecologia marina i experta en gesti&oacute; pesquera.&nbsp; Durant anys ha treballat i ha fet activisme en diverses campanyes d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica en l&rsquo;&agrave;mbit de la pesca sostenible i del medi ambient. La seva pon&egrave;ncia transcorrer&agrave; sobre algunes de les campanyes en les que ha participat a nivell europeu (Ocean2012), estatal (SOS Corall Vermell) i catal&agrave; (SOS Aiguafreda i SOS Costa Brava), entre d&rsquo;altres experi&egrave;ncies d&rsquo;inter&egrave;s.<strong>11:45 - 12:15h - Pausa caf&egrave;</strong><strong>12:15 - 13h - Moviments socioambientals i pol&iacute;tica institucional</strong>

Sergi Saladi&eacute;. Doctor en Geografia. Investigador i consultor aut&ograve;nom en paisatge, energia i planejament territorial. Professor associat al Departament de Geografia de la URV. Activista en defensa del territori i per un nou model energ&egrave;tic i intent de pag&egrave;s a temps parcial.<strong>13 - 14 h- Espai de debat: disseny d&rsquo;una estrat&egrave;gia conjunta d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica des de les entitats ambientals</strong>

L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del<a href='http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4Z9gqgbzfjwTsKlaT_RozoQp7QPRQjj_mHaXE_Us5JgBpA/viewform' target='_blank'> formulari online</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb la Mireia (msalazar@xcn.cat).&nbsp;
Dissabte, 30 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: La Pedrera - Casa Milà - Barcelona
Resum: Diàlegs/taules del tercer sector &quot;Biodiversitat&quot;. Aliances ambientals
Descripció: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h389/mm/image/imgnews/2019/191130_a%20jornada%20Aliances.jpg' style='width: 550px; height: 389px; margin: 10px;' />

Gràcies a PHP iCalendar