agenda - Dimarts, 19 de Novembre

Dimarts, 19 de Novembre

agenda Calendari
Dimarts, 19 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornades Formatives per a la Defensa Jurídica del Medi Ambient
Descripció: Estàs interessat en la defensa jurídica del medi ambient? Aprendràs com defensar el medi ambient amb les eines que ens aporta el dret. Del 18 de novembre al 9 de desembre (dilluns i dimecres de 18 a 19:30H9. Seu de DEPANA<strong>Dilluns 18 de novembre</strong>

El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participaci&oacute; p&uacute;blica.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Campins i Eritja, Catedr&agrave;tica de Dret internacional p&uacute;blic de la UB i titular de la C&agrave;tedra Jean Monnet de Dret ambiental de la Uni&oacute; Europea

Adriana Fabra i Aguilar, Consultora en dret i pol&iacute;tica ambiental (entre d&rsquo;altres institucions, de la FAO) i coordinadora de la Tuna Compliance Network.</em></div>


<strong>Dimecres 20 de novembre</strong>

La protecci&oacute; del dret al medi ambient a la Constituci&oacute; espanyola i a l&rsquo;Estatut d&rsquo;Autonomia de Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Aguilera i Vaques, Professora titular de Dret constitucional de la UB i coordinadora de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB</em></div>


<strong>Dilluns 25 de novembre</strong>

L&rsquo;acc&eacute;s a la informaci&oacute; ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sonia Lozano Goldberger, Assessora jur&iacute;dica del Fons de Defensa Ambiental

M&ograve;nica L&oacute;pez Escard&iacute;vol, Membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dimecres 27 de novembre</strong>

La participaci&oacute; p&uacute;blica davant de les administracions p&uacute;bliques i l&rsquo;acc&eacute;s a la just&iacute;cia per a la defensa del medi ambient
<div style='margin-left: 40px;'><em>&Agrave;lex Pe&ntilde;alver i Cabr&eacute;, Professor titular de Dret administratiu de la UB i coordinador de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB

Francesc Espinal i Tr&iacute;as, Advocat del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 2 de desembre</strong>

Els delictes ambientals i la participaci&oacute; de la ciutadania i dels grups en el proc&eacute;s penal
<div style='margin-left: 40px;'><em>Antoni Pelegr&iacute;n L&oacute;pez, Fiscal coordinador d&rsquo;urbanisme i medi ambient del TSJC</em></div>


<strong>Dimecres 4 de desembre</strong>

Vies de defensa ambiental en l&rsquo;ordenaci&oacute; del territori i l&rsquo;urbanisme: en particular, el s&ograve;l no urbanitzable i els espais protegits
<div style='margin-left: 40px;'><em>Llu&iacute;s-Xavier Toldr&agrave; i Bastida, Advocat ambientalista i membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 9 de desembre</strong>

La prevenci&oacute; i el control ambiental de les activitats i l&rsquo;avaluaci&oacute; d&rsquo;impacte ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Judit Lig&uuml;erre, Presidenta de la Secci&oacute; de Dret ambiental de l&#39;I.lustre Col&middot;legi d&#39;Advocats de Barcelona i advocada s&ograve;cia de Sinergia EDM</em></div>


Les sessions seran a la seu de l&#39;associaci&oacute; Depana, amb un cost de 15 &euro; per a membres d&rsquo;associacions i estudiants, o 25 &euro; per a altres persones. Per a inscripcions cal enviar un mail a fda@fonsdefensaambiental.org abans del 7 de novembre de 2019.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://fonsdefensaambiental.org/blog/wp-content/uploads/2019/08/JORNADES-FORMATIVES-PER-a-LA-DEFENSA-jur%C3%ADdica-DEL-MEDI-AMBIENT.pdf' target='_blank'>consulta el programa de les Jornades</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornades d&#039;Innovació Democràtica 2019. Territoris Oberts. Pensant l&#039;espai físic amb la ciutadania
Descripció: Aquestes jornades volen pensar i debatre sobre com i amb qui actuem en el territori a partir de la conflu&egrave;ncia de dos perspectives: la de la planificaci&oacute; i desenvolupament territorial junt amb la del govern obert: l&rsquo;acc&eacute;s a la informaci&oacute;, la col&middot;laboraci&oacute; i participaci&oacute; ciutadana, la transpar&egrave;ncia i les dades obertes.Objectius
<div style='margin-left: 40px;'>- Destacar els beneficis d&rsquo;una gesti&oacute; democr&agrave;tica del territori

- Aprendre de diferents experi&egrave;ncies i territoris

- Compartir i intercanviar perspectives entre professionals i ciutadans&nbsp;</div>


<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>9.00- 9.15h RECEPCI&Oacute;</strong><strong>9.15- 9.30h BENVINGUDA I PRESENTACI&Oacute;</strong>- a c&agrave;rrec de Jordi Foz, Secretari de Transpar&egrave;ncia i Govern Obert i Agust&iacute; Serra, Secretari d&rsquo;Habitat Urb&agrave; i Territori de la Generalitat<strong>9.30- 10.30h SESSI&Oacute; INAUGURAL. EN TROBAR-SE UNA ARQUITECTA I UN BI&Ograve;LEG</strong>

Amb Itziar Gonz&aacute;lez, arquitecta, Institut Cartogr&agrave;fic de la ReVolta, i Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural

Moderaci&oacute;: Nel&middot;la Saborit, Enginyera civil del Gabinet T&egrave;cnic del Pla Estrat&egrave;gic Metropolit&agrave; de Barcelona<strong>10.30-11.00h PAUSA CAF&Egrave;</strong><strong>11.00- 14.00. ESTRAT&Egrave;GIES DE TERRITORIS OBERTS&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Ordenaci&oacute; territorial, transpar&egrave;ncia i dades obertes

- Pablo Mart&iacute;nez. Arquitecte i urbanista, 300.000k/s

- Jorge Rodr&iacute;guez. Mayorga-Fontana

- Camil Cofan. Sub-director general d&#39;Urbanisme de la Generalitat

Moderaci&oacute;: N&uacute;ria Espuny. Directora general de Transpar&egrave;ncia i Dades Obertes de la Generalitat2. Ordenaci&oacute; territorial i participaci&oacute; ciutadana

- Les Directrius d&#39;Ordenaci&oacute; Territorial a Euskadi. Rafael Sanchez Guerra. T&eacute;cnic del Govern Basc

- L&#39;Estrat&egrave;gia d&rsquo;Ordenaci&oacute; Territorial d&rsquo;Arag&oacute; (EOTA). Carlos Jes&uacute;s Oliv&aacute;n. Cap de Servei de Participaci&oacute; del Govern d&#39;Arag&oacute;

- Els Plans Directors Urban&iacute;stics de la Generalitat de Catalunya. Josep Armengol. Sub-director general d&#39;Acci&oacute; Territorial i de l&#39;H&agrave;bitat Urb&agrave; de la Generalitat

Moderaci&oacute;: Laura Su&ntilde;&eacute;. Sub-directora general de Participaci&oacute; Ciutadana de la Generalitat3. Ordenaci&oacute; territorial i col&middot;laboraci&oacute;

- La Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura. Marc Vilahur. President

- L&#39;experi&egrave;ncia de Geoinquiets. Marc Torres. Membre de Geoinquiets i Geostart

- L&#39;experi&egrave;ncia de Mirapeix Advocats. Carolina Mirapeix

Moderaci&oacute;: Cristina Pal&eacute;s. Cap del Servei d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental de la Generalitat</div>


<strong>14.00- CLOENDA</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://participa.gencat.cat/processes/territorisoberts?locale=oc' target='_blank'>consulteu la web de la Generalitat de Catalunya</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar