agenda - 4 de Novembre - 10 de Novembre

4 de Novembre - 10 de Novembre

agenda Calendari
Divendres, 8 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada Tècnica "Ciència ciutadana i Medi Ambient"
Descripció: La jornada tècnica té com a objectiu principal reflexionar sobre les novetats i reptes de futur immediat dels projectes de ciència ciutadana, però també esdevenir un espai de trobada i intercanvi d’experiències entre personal tècnic, administració, entitats i públic general.Per aquest motiu, la jornada s’estructura amb una ponència inicial de diagnosi de la situació de la ciència ciutadana, dues taules rodones on diferents projectes aportaran punts de reflexió des de la seva experiència, una ponència final on l’administració mostrarà exemples d’ús de dades obtingudes a través de ciència ciutadana, i també un espai de trobada i interacció dels diferents actors: centres de recerca, administració, entitats i públic general que vulgui assistir a les jornades.Cal inscripció prèvia. Jornada gratuïta.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/ciencia-ciutadana-mediambient/Programa-jornada-mes-ciencia.pdf' target='_blank'>consulteu el programa</a>.&nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar