agenda - Novembre de 2019

Novembre de 2019

agenda Calendari
Divendres, 8 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada Tècnica "Ciència ciutadana i Medi Ambient"
Descripció: La jornada tècnica té com a objectiu principal reflexionar sobre les novetats i reptes de futur immediat dels projectes de ciència ciutadana, però també esdevenir un espai de trobada i intercanvi d’experiències entre personal tècnic, administració, entitats i públic general.Per aquest motiu, la jornada s’estructura amb una ponència inicial de diagnosi de la situació de la ciència ciutadana, dues taules rodones on diferents projectes aportaran punts de reflexió des de la seva experiència, una ponència final on l’administració mostrarà exemples d’ús de dades obtingudes a través de ciència ciutadana, i també un espai de trobada i interacció dels diferents actors: centres de recerca, administració, entitats i públic general que vulgui assistir a les jornades.Cal inscripció prèvia. Jornada gratuïta.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/ciencia-ciutadana-mediambient/Programa-jornada-mes-ciencia.pdf' target='_blank'>consulteu el programa</a>.&nbsp;&nbsp;
Dimecres, 13 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Hotel Alimara. Barcelona
Resum: Marketplace Ambiental
Descripció: 13 de novembre, Hotel Alimara de BarcelonaT&agrave;ndem&nbsp;promou la col&middot;laboraci&oacute;&nbsp;win-win&nbsp;entre empreses i entitats sense &agrave;nim de lucre per desenvolupar projectes ambientals de car&agrave;cter innovador i amb valor social. El proper 13 de novembre&nbsp; tindr&agrave; lloc la jornada anual del projecte T&agrave;ndem on es troben empreses, entitats, institucions, grups de recerca i particulars per fer cr&eacute;ixer la seva xarxa de contactes en l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient i desenvolupar nous projectes amb valor social.Aquest any el fil argumental d&rsquo;aquesta jornada es centra en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, per posar a l&rsquo;abast de les empreses assistents tota la informaci&oacute; al respecte d&rsquo;aquests objectius i promoure que col&middot;laborin amb les entitats.

&nbsp;

Ja us podeu inscriure a trav&eacute;s de<a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'> www.tandem.cat</a>&nbsp;
Dijous, 14 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Canet de Mar
Resum: La col·laboració público privada en la gestió d&#039;espais protegits
Descripció: La governan&ccedil;a dels espais naturals protegits &eacute;s un aspecte clau per a l&#39;assoliment dels objectius de conservaci&oacute; i socioecon&ograve;mics definits en cada cas. El rol dels diversos agents p&uacute;blics i privats (administracions p&uacute;bliques, propietaris, entitats ambientalistes i del territori, empreses, la comunitat que hi viu o la societat en general) s&#39;ha d&#39;adequar al context territorial per tal d&#39;optimitzar l&#39;efic&agrave;cia de la gesti&oacute; i garantir l&#39;equitat social. Existeixen m&uacute;ltiples f&oacute;rmules de governan&ccedil;a, moltes de les quals ja s&#39;han posat en pr&agrave;ctica a casa nostra amb resultats molt positius. A la jornada se&#39;n presenten algunes de les m&eacute;s rellevants i consolidades.<strong>Jornada apla&ccedil;ada pel 14 de novembre!</strong>

<strong>Programa i inscripcions </strong>(<a href='http://parcs.diba.cat/web/agenda/-/xpn-jornada-tecnica-d-espais-naturals-la-col-laboracio-publico-privada-en-la-gestio-d-espais-protegits-#programa' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)09.30 h: Acreditaci&oacute; dels assistents09.45 h: Inauguraci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Representant de l&rsquo;Ajuntament de Canet de Mar

Representant de la Diputaci&oacute; de Barcelona</em></div>


10.00 h:&nbsp;La governan&ccedil;a d&#39;espais protegits.&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep M&ordm; Mallarach. Consultor ambiental</em></div>
&nbsp;

10.30&nbsp;h: La participaci&oacute; de la comunitat en la conservaci&oacute; del Parc Natural de la Serra de Collserola.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Gl&ograve;ria Arribas. Responsable del programa de foment de la participaci&oacute; i suport al voluntariat del Parc Natural de la Serra de Collserola

Maria Garr&eacute;s. Associaci&oacute; de Ve&iuml;ns i Ve&iuml;nes Santa Maria de Vallvidrera-Mas Saur&oacute;</em></div>


11.00 h: PAUSA &ndash; CAF&Egrave;11.30 h: La Xarxa Espais Natura, un model de gesti&oacute; privada d&rsquo;espais naturals
<div style='margin-left: 40px;'><em>Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient de la Fundaci&oacute; Catalunya- La Pedrera</em></div>


11:50 h:&nbsp;Aig&uuml;es de Viladrau, un exemple de comprom&iacute;s amb la sostenibilitat del territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>David Bonilla. Nestl&eacute; Waters

Representat del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny</em></div>


12.15&nbsp;h: Els projectes de cust&ograve;dia al voltant del riu Gai&agrave;
<div style='margin-left: 40px;'><em>H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez. Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia

Jordi Pijoan. Alcalde de Querol</em></div>


12.45&nbsp;h: El model de cogesti&oacute; de la Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix
<div style='margin-left: 40px;'><em>Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup de Natura Freixe i coordinador de la Reserva

Francesc Barbero. Alcalde de Flix</em></div>


13.15&nbsp;h: Debat14.00 h: Fi de la jornada

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Destinataris</strong>

&nbsp;

Responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tot el personal t&egrave;cnic que treballi per a la gesti&oacute; i conservaci&oacute; d&#39;espais naturals, la gesti&oacute; del territori i el medi ambient. Qualsevol persona que hi estigui interessada

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Organitzaci&oacute; i coordinaci&oacute;</strong>

&nbsp;

Ger&egrave;ncia de Serveis d&#39;Espais Naturals&nbsp;de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute; de la Diputaci&oacute; de Barcelona

&nbsp;

<strong>M&eacute;s informaci&oacute;</strong>

&nbsp;

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute;

934 049 300 -&nbsp;ds.formacio@diba.cat&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Emergència climàtica i migracions. Refugiats climàtics, un repte global&quot;
Descripció: Els efectes de l&rsquo;escalfament del sistema clim&agrave;tic, i les tend&egrave;ncies i previ-sions, fan del canvi clim&agrave;tic un dels reptes m&eacute;s importants del segle XXI, amb conseq&uuml;&egrave;ncies tant greus sobre l&rsquo;economia, els sistemes naturals i humans, que ens situen davant d&rsquo;una crisi i una emergencia clim&aacute;tica.El canvi clim&agrave;tic afecta a tot el planeta, per&ograve; amb efectes desiguals, agreu-jant-se en les poblacions m&eacute;s pobres per la seva baixa capacitat de resi-li&egrave;ncia, i especialmente en les dones.Mentre que els riscos es distribueixen de manera desigual, i solen ser m&eacute;s grans per les comunitats desfavorides, hem de tenir en compte que gran part de la poblaci&oacute; m&eacute;s vulnerable al canvi clim&agrave;tic ha contribuit poc a les emissions globals de GEH.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>

17:15 h -&nbsp;Inscripcions i documentaci&oacute;17:30 h -&nbsp;Benvinguda i presentaci&oacute;17:45 h -&nbsp;Pon&egrave;ncia marc.&nbsp;Migracions clim&agrave;tiques, l&rsquo;impacte del canvi clim&agrave;tic del qu&egrave; en tenim menys consci&egrave;ncia.

Cristina Monge Lasierra. Polit&ograve;loga. Assessora executiva d&rsquo;ECODES.&nbsp;18:45 h -&nbsp;Els Reptes de les Migracions Clim&agrave;tiques
<div style='margin-left: 40px;'>1. El repte de l&rsquo;acollida i el refugi. Miguel Pajares ( President de la Comissi&oacute; Catalana d&rsquo;Ajuda al Refugiat)

2. El repte de la transici&oacute; energ&egrave;tica. Pep Salas. (Smart-Grit, Assessor del CADS)</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2019/191114_jornada_emergencia_climatica.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;&nbsp;
Divendres, 15 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sant Joan de les Abadesses
Resum: Fòrum d&#039;educació ambiental 2019
Descripció: Un espai on parlar, debatre i reflexionar al nostre territori. &Eacute;s un proc&eacute;s d&#39;&agrave;mplia participaci&oacute; i debat entorn de l&#39;educaci&oacute; ambiental, els seus reptes, agents i estrat&egrave;gies. S&#39;ent&eacute;n com una trobada de seguiment i revisi&oacute; per continuar renovant l&#39;educaci&oacute; ambiental davant els nous reptes de la sostenibilitat.El F&ograve;rum es portar&agrave; a terme a Sant Joan de les Abadesses, aprofitant el pas del Piribus per Ripoll i fomentant la participaci&oacute; a les activitats que hi ha programades per al cap de setmana del 16 i 17 de novembre a la comarca. Es compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.<strong>Divendres 15 de novembre</strong>

Lloc: Palau de l&rsquo;Abadia, Sant Joan de les Abadesses.

Horari: de 10 a 18:30 h10h acreditacions, 10:30 Benvinguda institucional

11 a 14h Confer&egrave;ncies i taules d&rsquo;entitats

14 a 15h Dinar cooperatiu

15 a 17h Debat i din&agrave;mica participativa

17:30 a 18:30h Visita guiada al Piribus, Ripoll

Inscripcions: scea@scea.cat

Cost: 15&euro;, 10&euro; per socis i s&ograve;cies de la SCEA

&nbsp;

<strong>Dissabte i Diumenge, 16 i 17 de novembre</strong>

Participaci&oacute; opcional a la graella d&rsquo;activitats programades del Piribus per entitats del territori

&nbsp;

Tota la informaci&oacute; i el programa del F&ograve;rum el trobareu properament a <a href='http://www.scea.cat' target='_blank'>www.scea.cat</a>

&nbsp;
Dilluns, 18 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornades Formatives per a la Defensa Jurídica del Medi Ambient
Descripció: Est&agrave;s interessat en la defensa jur&iacute;dica del medi ambient? Aprendr&agrave;s com defensar el medi ambient amb les eines que ens aporta el dret.&nbsp;Del 18 de novembre al 9 de desembre (dilluns i dimecres de 18 a 19:30H9. Seu de DEPANA<strong>Dilluns 18 de novembre</strong>

El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participaci&oacute; p&uacute;blica.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Campins i Eritja, Catedr&agrave;tica de Dret internacional p&uacute;blic de la UB i titular de la C&agrave;tedra Jean Monnet de Dret ambiental de la Uni&oacute; Europea

Adriana Fabra i Aguilar, Consultora en dret i pol&iacute;tica ambiental (entre d&rsquo;altres institucions, de la FAO) i coordinadora de la Tuna Compliance Network.</em></div>


<strong>Dimecres 20 de novembre</strong>

La protecci&oacute; del dret al medi ambient a la Constituci&oacute; espanyola i a l&rsquo;Estatut d&rsquo;Autonomia de Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Aguilera i Vaques, Professora titular de Dret constitucional de la UB i coordinadora de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB</em></div>


<strong>Dilluns 25 de novembre</strong>

L&rsquo;acc&eacute;s a la informaci&oacute; ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sonia Lozano Goldberger, Assessora jur&iacute;dica del Fons de Defensa Ambiental

M&ograve;nica L&oacute;pez Escard&iacute;vol, Membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dimecres 27 de novembre</strong>

La participaci&oacute; p&uacute;blica davant de les administracions p&uacute;bliques i l&rsquo;acc&eacute;s a la just&iacute;cia per a la defensa del medi ambient
<div style='margin-left: 40px;'><em>&Agrave;lex Pe&ntilde;alver i Cabr&eacute;, Professor titular de Dret administratiu de la UB i coordinador de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB

Francesc Espinal i Tr&iacute;as, Advocat del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 2 de desembre</strong>

Els delictes ambientals i la participaci&oacute; de la ciutadania i dels grups en el proc&eacute;s penal
<div style='margin-left: 40px;'><em>Antoni Pelegr&iacute;n L&oacute;pez, Fiscal coordinador d&rsquo;urbanisme i medi ambient del TSJC</em></div>


<strong>Dimecres 4 de desembre</strong>

Vies de defensa ambiental en l&rsquo;ordenaci&oacute; del territori i l&rsquo;urbanisme: en particular, el s&ograve;l no urbanitzable i els espais protegits
<div style='margin-left: 40px;'><em>Llu&iacute;s-Xavier Toldr&agrave; i Bastida, Advocat ambientalista i membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 9 de desembre</strong>

La prevenci&oacute; i el control ambiental de les activitats i l&rsquo;avaluaci&oacute; d&rsquo;impacte ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Judit Lig&uuml;erre, Presidenta de la Secci&oacute; de Dret ambiental de l&#39;I.lustre Col&middot;legi d&#39;Advocats de Barcelona i advocada s&ograve;cia de Sinergia EDM</em></div>


Les sessions seran a la seu de l&#39;associaci&oacute; Depana, amb un cost de 15 &euro; per a membres d&rsquo;associacions i estudiants, o 25 &euro; per a altres persones. Per a inscripcions cal enviar un mail a fda@fonsdefensaambiental.org abans del 7 de novembre de 2019.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://fonsdefensaambiental.org/blog/wp-content/uploads/2019/08/JORNADES-FORMATIVES-PER-a-LA-DEFENSA-jur%C3%ADdica-DEL-MEDI-AMBIENT.pdf' target='_blank'>consulta el programa de les Jornades</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimarts, 19 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornades d&#039;Innovació Democràtica 2019. Territoris Oberts. Pensant l&#039;espai físic amb la ciutadania
Descripció: Aquestes jornades volen pensar i debatre sobre com i amb qui actuem en el territori a partir de la conflu&egrave;ncia de dos perspectives: la de la planificaci&oacute; i desenvolupament territorial junt amb la del govern obert: l&rsquo;acc&eacute;s a la informaci&oacute;, la col&middot;laboraci&oacute; i participaci&oacute; ciutadana, la transpar&egrave;ncia i les dades obertes.Objectius
<div style='margin-left: 40px;'>- Destacar els beneficis d&rsquo;una gesti&oacute; democr&agrave;tica del territori

- Aprendre de diferents experi&egrave;ncies i territoris

- Compartir i intercanviar perspectives entre professionals i ciutadans&nbsp;</div>


<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>9.00- 9.15h RECEPCI&Oacute;</strong><strong>9.15- 9.30h BENVINGUDA I PRESENTACI&Oacute;</strong>- a c&agrave;rrec de Jordi Foz, Secretari de Transpar&egrave;ncia i Govern Obert i Agust&iacute; Serra, Secretari d&rsquo;Habitat Urb&agrave; i Territori de la Generalitat<strong>9.30- 10.30h SESSI&Oacute; INAUGURAL. EN TROBAR-SE UNA ARQUITECTA I UN BI&Ograve;LEG</strong>

Amb Itziar Gonz&aacute;lez, arquitecta, Institut Cartogr&agrave;fic de la ReVolta, i Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural

Moderaci&oacute;: Nel&middot;la Saborit, Enginyera civil del Gabinet T&egrave;cnic del Pla Estrat&egrave;gic Metropolit&agrave; de Barcelona<strong>10.30-11.00h PAUSA CAF&Egrave;</strong><strong>11.00- 14.00. ESTRAT&Egrave;GIES DE TERRITORIS OBERTS&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Ordenaci&oacute; territorial, transpar&egrave;ncia i dades obertes

- Pablo Mart&iacute;nez. Arquitecte i urbanista, 300.000k/s

- Jorge Rodr&iacute;guez. Mayorga-Fontana

- Camil Cofan. Sub-director general d&#39;Urbanisme de la Generalitat

Moderaci&oacute;: N&uacute;ria Espuny. Directora general de Transpar&egrave;ncia i Dades Obertes de la Generalitat2. Ordenaci&oacute; territorial i participaci&oacute; ciutadana

- Les Directrius d&#39;Ordenaci&oacute; Territorial a Euskadi. Rafael Sanchez Guerra. T&eacute;cnic del Govern Basc

- L&#39;Estrat&egrave;gia d&rsquo;Ordenaci&oacute; Territorial d&rsquo;Arag&oacute; (EOTA). Carlos Jes&uacute;s Oliv&aacute;n. Cap de Servei de Participaci&oacute; del Govern d&#39;Arag&oacute;

- Els Plans Directors Urban&iacute;stics de la Generalitat de Catalunya. Josep Armengol. Sub-director general d&#39;Acci&oacute; Territorial i de l&#39;H&agrave;bitat Urb&agrave; de la Generalitat

Moderaci&oacute;: Laura Su&ntilde;&eacute;. Sub-directora general de Participaci&oacute; Ciutadana de la Generalitat3. Ordenaci&oacute; territorial i col&middot;laboraci&oacute;

- La Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura. Marc Vilahur. President

- L&#39;experi&egrave;ncia de Geoinquiets. Marc Torres. Membre de Geoinquiets i Geostart

- L&#39;experi&egrave;ncia de Mirapeix Advocats. Carolina Mirapeix

Moderaci&oacute;: Cristina Pal&eacute;s. Cap del Servei d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental de la Generalitat</div>


<strong>14.00- CLOENDA</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://participa.gencat.cat/processes/territorisoberts?locale=oc' target='_blank'>consulteu la web de la Generalitat de Catalunya</a>.&nbsp;
Dimecres, 20 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: IEC. Barcelona
Resum: Sisè Fòrum Forestal de Barcelona: les polítiques del bosc privat a Catalunya
Descripció: La gran rellev&agrave;ncia del bosc privat a Catalunya queda reflectida en les xifres seg&uuml;ents: ocupa el 46% del territori del pa&iacute;s, suma el 77% de la superf&iacute;cie forestal catalana i pertany a 221.779 propietaris.Hist&ograve;ricament, la pol&iacute;tica forestal d&rsquo;Espanya s&rsquo;ha adre&ccedil;at fonamentalment al bosc de propietat p&uacute;blica i ha redu&iuml;t l&rsquo;acci&oacute; sobre el boscam privat al control dels aprofitaments a trav&eacute;s d&rsquo;autoritzacions administratives. En aquest sentit, resulta significatiu que la legislaci&oacute; estatal no dediqui ni un sol cap&iacute;tol al bosc privat.L&rsquo;any 1980 la Generalitat de Catalunya es va fer c&agrave;rrec de l&rsquo;administraci&oacute; forestal i va haver d&rsquo;afrontar la modernitzaci&oacute; del govern dels boscos privats buscant soluci&oacute;: a la manca de cooperaci&oacute;, participaci&oacute; i associaci&oacute; entre els actors del sector; als problemes derivats del fraccionament de la propietat, i a les escasses transpar&egrave;ncies i orientacions productives del mercat. La llei forestal catalana del 1988 determina diverses l&iacute;nies i instruments per a aconseguir aquests objectius i ordenar la totalitat de la superf&iacute;cie forestal privada. El balan&ccedil; del per&iacute;ode 1984-2017 es pot resumir amb aquestes dades:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>- S&rsquo;ha creat el Centre de la Propietat Forestal, una eina per a la cooperaci&oacute; entre interessos p&uacute;blics i privats.

- S&rsquo;han afavorit les pol&iacute;tiques finca per finca per sobre de les pol&iacute;tiques associatives.

- S&rsquo;han elaborat plans de gesti&oacute; forestal per al 29?% de la superf&iacute;cie forestal privada.

- La pol&iacute;tica d&rsquo;ajuts p&uacute;blics s&rsquo;ha adre&ccedil;at fonamentalment a finques planificades de m&eacute;s de 25?ha, i la seva aplicaci&oacute; territorial ha estat redu&iuml;da i desequilibrada.

- Han participat en aquestes l&iacute;nies 3.619 propietats, que representen un 1,63?% de les propietats privades forestals.</div>


Aquests resultats s&oacute;n meritoris, per&ograve; insuficients. Es pot afirmar que s&rsquo;ha fet un esfor&ccedil; important en relaci&oacute; amb l&rsquo;immobilisme de la pol&iacute;tica forestal de la dictadura. Tot i aix&ograve;, queda encara molt cam&iacute; per rec&oacute;rrer. El F&ograve;rum Forestal de Barcelona creu que pot ser d&rsquo;inter&egrave;s fer un balan&ccedil; dels darrers trenta-tres anys d&rsquo;aplicaci&oacute; d&rsquo;aquestes pol&iacute;tiques. Per ajudar als debats, els organitzadors han redactat un document titulat Reflexions sobre les pol&iacute;tiques del bosc privat a Catalunya.Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.agrifor.org/repositori/documents/actes/ca/PROGRAMA%20Sis%C3%A8%20F%C3%B2rum%20Forestal%20de%20Barcelona%202019.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dissabte, 23 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;aigua. Barcelona
Resum: Diàlegs/taules del tercer sector &quot;Crisi climàtica i acció a les entitats&quot;
Descripció:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h389/mm/image/imgnews/2019/191123_jornada_crisi_climatica.jpg' style='width: 550px; height: 389px; margin: 10px;' />&nbsp;
Dimarts, 26 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: Jornada de debat &quot;Incidència política a les entitats ambientals&quot;
Descripció: Quines estrat&egrave;gies tenim des de les entitats ambientals per dur a terme accions transformadores del nostre entorn? Quins s&oacute;n els eixos per a una acci&oacute; d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica efectiva? Quins s&oacute;n els reptes actuals i de futur?En aquesta jornada es posar&agrave; sobre la taula quines s&oacute;n les capacitats de les entitats ambientals per posar sobre la taula la urg&egrave;ncia d&rsquo;articular pol&iacute;tiques p&uacute;bliques per conservar el patrimoni natural i la biodiversitat al nostre pa&iacute;s, i com s&rsquo;ha de configurar una estrat&egrave;gia d&rsquo;incid&egrave;ncia que permeti enfortir el sector per promoure una societat m&eacute;s cr&iacute;tica i amb m&eacute;s implicaci&oacute; activa.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w351-h351/mm/image/imgnews/2019/191024_FLYER%20incidencia_politica_w.jpg' style='width: 351px; height: 351px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/191126_jornada_incidencia_politica.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)<strong>09:45 - 10h - Inscripcions</strong><strong>10 - 11h - Com fer incid&egrave;ncia pol&iacute;tica? Estrat&egrave;gies locals i internacionals</strong>

Irene Escorihuela. Llicenciada en Ci&egrave;ncies Pol&iacute;tiques i de l&rsquo;Administraci&oacute; i graduada en Dret amb M&agrave;ster d&rsquo;Advocacia. Directora de l&rsquo;Observatori DESC. Ens explicar&agrave; el funcionament de les institucions i els espais de representaci&oacute; pol&iacute;tica i ens donaran eines &uacute;tils per a la participaci&oacute; en reunions institucionals i amb altres agents de la societat civil.L&rsquo;Observatori DESC &eacute;s un centre de drets humans que concentra els seus esfor&ccedil;os en desmuntar la percepci&oacute; devaluada dels drets socials en relaci&oacute; a d&rsquo;altres drets considerats fonamentals com els drets civils i pol&iacute;tics i els drets patrimonials. Per fer-ho, l&rsquo;Observatori combina la incid&egrave;ncia pol&iacute;tica amb la recerca, l&rsquo;assessorament, l&rsquo;organitzaci&oacute; de cursos i jornades.<strong>11 - 11:45 h - De la teoria a la pr&agrave;ctica. Campanyes d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica socio-ambiental en l&rsquo;&agrave;mbit europeu, estatal i catal&agrave;</strong>

Lydia Chaparro. Bi&ograve;loga especialitzada en ecologia marina i experta en gesti&oacute; pesquera.&nbsp; Durant anys ha treballat i ha fet activisme en diverses campanyes d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica en l&rsquo;&agrave;mbit de la pesca sostenible i del medi ambient. La seva pon&egrave;ncia transcorrer&agrave; sobre algunes de les campanyes en les que ha participat a nivell europeu (Ocean2012), estatal (SOS Corall Vermell) i catal&agrave; (SOS Aiguafreda i SOS Costa Brava), entre d&rsquo;altres experi&egrave;ncies d&rsquo;inter&egrave;s.<strong>11:45 - 12:15h - Pausa caf&egrave;</strong><strong>12:15 - 13h - Moviments socioambientals i pol&iacute;tica institucional</strong>

Sergi Saladi&eacute;. Doctor en Geografia. Investigador i consultor aut&ograve;nom en paisatge, energia i planejament territorial. Professor associat al Departament de Geografia de la URV. Activista en defensa del territori i per un nou model energ&egrave;tic i intent de pag&egrave;s a temps parcial.<strong>13 - 14 h- Espai de debat: disseny d&rsquo;una estrat&egrave;gia conjunta d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica des de les entitats ambientals</strong>

L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del<a href='http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4Z9gqgbzfjwTsKlaT_RozoQp7QPRQjj_mHaXE_Us5JgBpA/viewform' target='_blank'> formulari online</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb la Mireia (msalazar@xcn.cat).&nbsp;
Dissabte, 30 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: La Pedrera - Casa Milà - Barcelona
Resum: Diàlegs/taules del tercer sector &quot;Biodiversitat&quot;. Aliances ambientals
Descripció: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h389/mm/image/imgnews/2019/191130_a%20jornada%20Aliances.jpg' style='width: 550px; height: 389px; margin: 10px;' />

Gràcies a PHP iCalendar