agenda - Octubre de 2019

Octubre de 2019

agenda Calendari
Dimarts, 1 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Jornada online
Resum: “Com afecta la Llei de Voluntariat a les entitats ambientals?”. Jornada online
Descripció: <div style='margin-left: 40px;'><em>A la teva entitat hi participen persones volunt&agrave;ries?

Organitzeu jornades obertes de voluntariat ambiental?

Heu pensat en millorar-ne el funcionament a trav&eacute;s del pla de voluntariat?</em></div>


El proper&nbsp;1 d&rsquo;octubre&nbsp;de 2019 la&nbsp;Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura&nbsp;(XCN) organitza una jornada en format webinar, una confer&egrave;ncia on-line on tothom pot connectar-se des d&rsquo;on vulgui, i participar-hi fent preguntes o comentaris a trav&eacute;s del xat.La jornada vol&nbsp;donar resposta als dubtes habituals&nbsp;amb els que pot trobar-se una entitat ambiental a l&rsquo;hora d&rsquo;elaborar el seu&nbsp;pla de voluntariat&nbsp;i de posar-lo en funcionament.Comptarem amb l&rsquo;expertesa de la&nbsp;Federaci&oacute; Catalana de Voluntariat Social&nbsp;(FCVS), una xarxa d&rsquo;entitats amb anys d&rsquo;experi&egrave;ncia en l&rsquo;acompanyament i assessorament a entitats per a l&rsquo;elaboraci&oacute; dels seus plans de voluntariat.La FCVS guiar&agrave; la sessi&oacute;, per tal de desgranar i con&egrave;ixer en profunditat totes les parts del pla i del cicle del voluntariat, de la m&agrave; de&nbsp;dos experi&egrave;ncies pr&agrave;ctiques&nbsp;amb entitats com l&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats&nbsp;i la&nbsp;Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera.Comptarem amb:
<div style='margin-left: 40px;'><em>Esther Prats&nbsp;&ndash; T&egrave;cnica de la Federaci&oacute; Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

Susanna Izquierdo&nbsp;&ndash; T&egrave;cnica de la Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera

Estela Anglada&nbsp;&ndash; T&egrave;cnica de projectes i gesti&oacute; de l&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats</em></div>


1 d&rsquo;octubre de 2019 - De 10h a 13h.El webinar tindr&agrave; lloc a trav&eacute;s de la plataforma &lsquo;Zoom&rsquo;. Per poder participar &eacute;s&nbsp;necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via&nbsp;a trav&eacute;s <a href='http://forms.gle/pLYry8Bm86eSd1UW7' target='_blank'>d&rsquo;aquest formulari.</a>Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un e-mail amb les instruccions per connectar-se. Pel bon seguiment del webinar es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet.Aquesta sessi&oacute; s&rsquo;emmarca en les accions de promoci&oacute; i&nbsp;foment dels plans de voluntariat entre les entitats ambientals&nbsp;que duu a terme la XCN durant el 2019, amb l&rsquo;objectiu de millorar el funcionament intern de les entitats en la gesti&oacute; del voluntariat, fomentar la participaci&oacute; de la ciutadania vers la conservaci&oacute; de la natura i alhora, ampliar la base social de les entitats. Aquestes accions compten amb el suport del&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.Per m&eacute;s informaci&oacute;, <a href='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Cartell-Webinar-Plans-Voluntariat.pdf' target='_blank'>consulteu el cartell de la jornada</a> o b&eacute; contacteu amb nosaltres a asubirana@xct.cat&nbsp;o trucar al&nbsp;938 866 135.
Dijous, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sessions presencials: Fundació Estudis Superiors d&#039;Olot.
Resum: Postgrau en Il·lustració científica de ciències naturals
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h354/mm/image/imgnews/2019/Cartell%20postgrau%20il%C2%B7lustracio%20cientificaCAT2.jpg' style='width: 250px; height: 354px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; float: right;' /><strong>A qui s&#39;adre&ccedil;a</strong>A professionals de l&rsquo;&agrave;mbit de les ci&egrave;ncies, estudiants de biologia, veterin&agrave;ria i ambientals, educadors ambientals i&nbsp;naturalistes, metges, paleont&ograve;legs, etc., aix&iacute; com interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que vulguin accedir a una formaci&oacute; en il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica.La il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica i naturalista ha estat, des del principi dels temps, un mitj&agrave; de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; imprescindible per a la ci&egrave;ncia. Utilitzada en disciplines tan variades com la medicina, les ci&egrave;ncies naturals, l&rsquo;astronomia o la paleontologia, no &eacute;s tan sols una eina de gran utilitat per al cient&iacute;fic, sin&oacute; tamb&eacute; una manera d&rsquo;entendre i d&rsquo;interioritzar el subjecte que s&rsquo;investiga. No en va s&rsquo;afirma que no es coneix alguna cosa fins que no es dibuixa. Per&ograve; malgrat la seva import&agrave;ncia i pres&egrave;ncia actuals a moltes universitats europees, no hi ha cap formaci&oacute; oficial d&rsquo;aquesta disciplina a Catalunya, i &eacute;s per aix&ograve; que presentem aquest diploma de postgrau que omplir&agrave; un buit necessari i llargament reivindicat.La formaci&oacute; pret&eacute;n oferir uns coneixements b&agrave;sics sobre aquesta disciplina i donar les eines necess&agrave;ries perqu&egrave; l&rsquo;alumne descobreixi un nou camp on es pugui desenvolupar com a professional, aix&iacute; com utilitzar-lo de recurs i eina en la seva feina dins del camp de la ci&egrave;ncia, tant d&rsquo;investigaci&oacute; com d&rsquo;educaci&oacute; ambiental o divulgaci&oacute;, entre d&rsquo;altres.L&rsquo;observaci&oacute; i el coneixement d&rsquo;all&ograve; que volem dibuixar ser&agrave; la idea transversal de la formaci&oacute;, es donar&agrave; import&agrave;ncia al treball de camp, a la formaci&oacute; teoriconaturalista i a les t&egrave;cniques art&iacute;stiques.<strong>Objectius</strong>Oferir els coneixements b&agrave;sics d&rsquo;aquesta disciplina a professionals de la ci&egrave;ncia (bi&ograve;legs, veterinaris, ambient&ograve;legs, etc.) que vulguin saber-ne les possibles aplicacions en les seves disciplines respectives, ampliar el seu camp de coneixement i dotar-se d&rsquo;eines que els ajudin en els seus respectius camps d&rsquo;estudi. Tamb&eacute; s&rsquo;adre&ccedil;a a interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que desitgin descobrir una nova disciplina i formar-se, tant professionalment com personalment.La formaci&oacute; t&eacute; un enfocament molt pr&agrave;ctic en qu&egrave; el treball al camp n&rsquo;&eacute;s l&rsquo;element vertebrador b&agrave;sic i diferencial; aix&ograve; permet a l&rsquo;alumne la descoberta a partir de l&rsquo;observaci&oacute; i l&rsquo;experi&egrave;ncia personal.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-illustracio-cientifica-ciencies-naturals.html' target='_blank'>consulteu la web del postgrau</a>.&nbsp;
Dilluns, 7 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona i Garrotxa
Resum: III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut
Descripció: La s&#39;han obert les inscripcions per al <strong>III Congr&eacute;s Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut,</strong> que se celebrar&agrave; del 7 al 10 d&#39;octubre d&#39;enguany a Girona i la Garrotxa.El congr&eacute;s &eacute;s organitzat per l&rsquo;Associaci&oacute; S&egrave;lvans, la Xarxa de Conservaci&oacute; de la Natura, i el Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona.Les inscripcions compten amb un descompte fins el proper 30 de juny. Podeu formalitzar la vostra inscripci&oacute; <a href='http://selvans.3tbooking.com/ca/inscripcions/inscripcio/detalle/iii-congres-internacional-sobre-el-potencial-dels-boscos-en-la-salut.htm' target='_blank'>a la web de l&rsquo;Ass. S&egrave;lvans</a>.&nbsp;Les persones que treballen en una ONG vinculada a la tem&agrave;tica del congr&eacute;s poden gaudir del mateix descompte m&eacute;s enll&agrave; d&rsquo;aquesta data.&nbsp;<a href='http://issuu.com/selvansong/docs/selvans_-_congress_2019_journal_hd' target='_blank'>Consulteu el Pre-Programa per a m&eacute;s informaci&oacute;!</a>Entre d&#39;altres, ja han confirmat assist&egrave;ncia els seg&uuml;ents ponents:&nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>El Dr. <strong>Mart&iacute; Boada</strong>, Institut de Ci&egrave;ncia i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA-UAB). Assessor cient&iacute;fic de la UNESCO, i&nbsp; president honor&iacute;fic de la Comissi&oacute; T&egrave;cnic-Cient&iacute;fica del Congr&eacute;s

La Dra. <strong>Hiroko Ochiai</strong>, del National Tokyo Medical Center, en representaci&oacute; de la International Society of Nature and Forest Medicine &ndash; INFOM&nbsp;(Jap&oacute;)

El Dr. <strong>Won Sop Shin</strong>, professor de silvicultura social de la Chungbuk National University (Corea del Sud)

El Dr. <strong>Horst Klinkmann</strong>, consultor s&egrave;nior i ambaixador d&rsquo;economia de la salut de l&rsquo;Estat de Mecklenburg-Pomer&agrave;nia Occidental (Alemanya)

La Sra. <strong>Susan V. Joachim</strong> i el Dr.<strong> Dieter Kotte</strong>, respectivament presidenta i secretari/assessor estrat&egrave;gic internacional, de la International Nature and Forest Therapy Alliance - INFTA&nbsp;(Austr&agrave;lia)

El Sr. <strong>Amos Clifford</strong>, fundador de l&rsquo; Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs - ANFT&nbsp;(Estats Units)</div>


El Congr&eacute;s suposar&agrave; una oportunitat excel&middot;lent per posicionar Catalunya al capdavant en el desplegament d&#39;aquesta nova tecnologia forestal, per teixir sinergies a nivell local i de pa&iacute;s, com a projecte replicable arreu on hi hagi boscos d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic. El Congr&eacute;s vol tenir una orientaci&oacute; eminentment pr&agrave;ctica, d&rsquo;aplicaci&oacute; sobre el terreny en relaci&oacute; a un &agrave;mbit de treball, el de natura i salut, amb una projecci&oacute; enorme, com a tema tend&egrave;ncia.&nbsp; &nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h230/mm/image/imgnews/2019/191007_congres%20boscos.png' style='width: 300px; height: 230px; margin: 10px;' /><strong>Reconnexi&oacute; amb la natura a trav&eacute;s de la salut i el benestar</strong>El III Congr&eacute;s Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut signifi&shy;car&agrave; un pas endavant en l&rsquo;actualitzaci&oacute; en recerca biom&egrave;dica sobre el potencial dels boscos en la salut i el benestar de les persones. A m&eacute;s, propiciar&agrave; un espai de trobada per al coneixement i intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies d&rsquo;arreu del m&oacute;n en l&rsquo;&uacute;s i la valoritzaci&oacute; d&rsquo;aquests serveis.Una fita altament rellevant ser&agrave; la creaci&oacute; d&rsquo;un espai de cooperaci&oacute; internacional entre el conjunt de xarxes de boscos amb funcionalitat terap&egrave;utica dels diferents continents, que treballar&agrave; per harmonitzar-ne els est&agrave;ndards de qualitat i de certi&shy;ficaci&oacute;.L&rsquo;esdeveniment culminar&agrave; amb una defensa de la necessitat de preservar els boscos naturals com a espais prove&iuml;dors de salut i benestar per a les societats.<strong>A qui va dirigit</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- A totes les persones i organitzacions que tenen inter&egrave;s a ampliar el coneixement i la capacitat de conservaci&oacute; i valoritzaci&oacute; de la natura en general, i dels boscos d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic en particular.

- A les persones que desenvolupen activitats en el medi natural.

- Als propietaris i propiet&agrave;ries de boscos p&uacute;blics o privats.

- Als professionals, responsables, personal t&egrave;cnic i d&rsquo;investigaci&oacute; de ci&egrave;ncies de la salut, el benestar, el medi ambient, i la gesti&oacute; forestal.

- A l&#39;alumnat de postgraus, m&agrave;sters i doctorands en aquestes mat&egrave;ries.</div>


Els idiomes o&shy;ficials del congr&eacute;s son catal&agrave;, castell&agrave; i angl&egrave;s.<em>El Congr&eacute;s compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputaci&oacute; de Girona, la Diputaci&oacute; de Barcelona, i l&rsquo;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;. Tamb&eacute;, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa, Turisme Garrotxa, el Patronat de Turisme Costa-Brava Girona, i l&rsquo;Ajuntament de Girona.</em>

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Palau Macaya. Barcelona
Resum: 1a Jornada Transició Energètica i Territori
Descripció: Organitzada pel<a href='http://cmes.cat/' target='_blank'> col&middot;lectiu CMES</a> (Col&middot;lectiu per a un nou model energ&egrave;tic i social sostenible)7 d&#39;octubre - Palau Macaya. Barcelona<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/191007_transicio%20energetica%20jornada.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)

15h30 - Benvinguda i acreditacions.16h - Introducci&oacute;

<em>Eduard Furr&oacute;. Coordinador t&egrave;cnic del col&middot;lectiu CMES.</em>16h30 - L&#39;energia interna dels boscos en el seu creixement i ocupaci&oacute; del territori

<em>Doctor Mart&iacute; Boada.</em>17h10 - Torn obert de debat17h30 - Pausa.18h - Experi&egrave;ncies en la gesti&oacute; del territori forestal

<em>Joan Rovira. Secretari General del Consorci Forestal de Catalunya</em>18h25 - Experi&egrave;ncies en la gesti&oacute; de la Biomassa a Catalunya

<em>Marc Cortina. Gerent del Cl&uacute;ster de Biomassa de Catalunya</em>18h45 - La incorporaci&oacute; dels criteris de conservaci&oacute; en la gesti&oacute; dels espais forestals

<em>Marc Vilahur. President de la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura</em>19h10 - Torn obert de debat19h.50 - Cloenda de la Jornada

<em>Carles Riba. President del col&middot;lectiu CMES</em>&nbsp;
Dissabte, 12 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: XVII Jornades Herpetològiques Catalanes
Descripció: <strong>12 i 13 d&#39;octubre del 2019 </strong>

<em>Casa de la Cultura, Girona</em>Es poden presentar treballs/estudis/recerca herpetol&ograve;gica. <a href='http://soccatherp.org/2019/04/23/xvii-jornades-catalanes-dherpetologia-2/' target='_blank'>Consulta les normes de presentaci&oacute;</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://soccatherp.org' target='_blank'>visita la web de la Societat Catalana d&#39;Herpetologia</a>.Les inscripcions realitzades abans del 30 de setembre tenen descompte. <a href='http://soccatherp.org/2019/06/21/inscripcions-anticipades-a-les-xvii-jornades-herpetologiques-catalanes-2019/' target='_blank'>Inscriu-te!</a><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h194/mm/image/imgnews/2019/191013_jornades_SCH.jpg' style='width: 350px; height: 194px; margin: 10px; float: left;' />
Dimarts, 22 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ribes de Freser
Resum: Seminari &quot;El patrimoni geològic en la gestió del territori&quot;
Descripció: El seminari pret&eacute;n ser un punt de trobada en la geoconservaci&oacute; dels Pirineus i prepirineus Orientals. Un espai obert a tothom per intercanviar i generar coneixement a partir de les experi&egrave;ncies aportades.Ribes de Freser -&nbsp;22 d&rsquo;octubre<strong>PROGRAMA</strong><strong>Pon&egrave;ncies</strong>

<ul>
    <li>L&rsquo;inter&egrave;s geol&ograve;gic del vulcanisme del Pirineus &ndash; Joan Mart&iacute; i Molist (director del ICTJA del CSIC)</li>
    <li>La conservaci&oacute; del patrimoni natural i geol&ograve;gic en el PNZVG &ndash; Emili Bassols Isamat (responsable de la conservaci&oacute; del Patrimoni Natural Geol&ograve;gic)</li>
    <li>La gesti&oacute; del patrimoni geol&ograve;gic a Catalunya. L&rsquo;inventari d&rsquo;espais d&rsquo;inter&egrave;s geol&ograve;gic i reptes de Futur&ndash; N&agrave;dia Herrero Mart&iacute;nez (Servei de Planificaci&oacute; de l&rsquo;Entorn Natural)</li>
    <li>Noves estrat&egrave;gies per la conservaci&oacute; del Patrimoni Geol&ograve;gic&ndash; &Agrave;ngel Salazar Rincon (ICHN)</li>
    <li>Filosofia i &egrave;tica en la conservaci&oacute; del patrimoni geol&ograve;gic &ndash; Ra&uuml;l Valls (CST)</li>
</ul>
<strong>?</strong><strong>Experi&egrave;ncies</strong>

<ul>
    <li>El patrimoni geol&ograve;gic del Cad&iacute;. Divulgaci&oacute; &ndash; Joan Casoliva (PN del Cad&iacute;)</li>
    <li>Inventari del Patrimoni Geol&ograve;gic de Coma de Vaca &ndash; Miquel Casas (ge&ograve;leg i pastor del grup Quera (CST))</li>
    <li>La prioritzaci&oacute; dels afloraments d&rsquo;inter&egrave;s en el PNZVG. Lloren&ccedil; Planagum&agrave; (ge&ograve;leg del CST)</li>
    <li>Educaci&oacute; Ambiental i conservaci&oacute; del patrimoni geol&ograve;gic en el PNZVG - Octavi Bonet i Blanch (Tosca EA)</li>
    <li>Quera, un grup de geoconservaci&oacute; &ndash; Mireia Jim&eacute;nez (Hidroge&ograve;loga del CST)</li>
    <li>Espais d&rsquo;inter&egrave;s geol&ograve;gic i les xarxes socials &ndash; Ingrid Terricabres i Lloren&ccedil; Planagum&agrave; (Ge&ograve;legs del grup Quera (CST))</li>
    <li>La cust&ograve;dia del territori i la geoconservaci&oacute; (*)</li>
    <li>La geoconservaci&oacute; en el Paratge Tudela - Marta Puiguriguer (AXIAL)</li>
    <li>El geoloSketchers, una eina d&#39;interpretaci&oacute; de la geologia - Isaac Camps (ge&ograve;leg i autor de Bloc de Camp)</li>
</ul>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2019/191022_seminari%20pat%20geologia.pdf' target='_blank'>consulteu el programa del Seminari.</a>

&nbsp;
Dimecres, 23 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Corró d&#039;Avall
Resum: Jornada tècnica &quot;Eines per al càlcul de costos productius en horticultura agroecològica&quot;
Descripció: La manca d&rsquo;estudis de costos en agricultura ecol&ograve;gica &eacute;s important, per&ograve; encara m&eacute;s quan els projectes s&oacute;n a petita escala i amb un component agroecol&ograve;gic. En aquest sentit, l&rsquo;objectiu de la sessi&oacute; &eacute;s avaluar sistemes i eines de c&agrave;lcul que permetin a l&rsquo;agricultor determinar el seus costos productius i enfocar, d&rsquo;una manera m&eacute;s precisa, la comercialitzaci&oacute; de productes.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/191023_calcul_costos.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;9.45 h Part te&ograve;rica. Definici&oacute; dels principals aspectes que afecten els costos en horticultura ecol&ograve;gica</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Definici&oacute; del parcel&middot;lari i de les rotacions

- Costos laborals

- Distribuci&oacute; de tasques i dotaci&oacute; d&rsquo;hores de feina per cada cultiu

- C&agrave;lcul de necessitats h&iacute;driques

- C&agrave;lcul de costos de fertilitzaci&oacute;

- Generaci&oacute; de costos unitaris i de balan&ccedil; de l&rsquo;explotaci&oacute;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.11.15 h Pausa11.30 h Pr&agrave;ctica amb COL (Eina de c&agrave;lcul de costos agroecol&ograve;gics en horta)

Cal que els assistents portin un port&agrave;til i s&rsquo;hagin descarregat l&rsquo;eina COL. El PC ha de tenir MSOffice instal&middot;lat perqu&egrave; funcioni correctament l&rsquo;aplicaci&oacute;.13.00 h Cloenda de la jornada</div>


Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;

Centre Recursos Agraris (Masia Can Ribes).&nbsp;Cam&iacute; Antic de Vic, 31.&nbsp;08520 CORR&Oacute; D&rsquo;AVALL (Les Franqueses del Vall&egrave;s)La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: Espigall (jordi@espigall.cat)Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Delta de l&#039;Ebre
Resum: Fòrum Ecoturisme, Natura, Sostenibilitat
Descripció: Els propers 23 i 24 d&#39;octubre, Deltebre acollir&agrave; el <strong>II F&ograve;rum d&#39;Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat a Catalunya</strong>, la trobada biennal de refer&egrave;ncia dels professionals de l&#39;ecoturisme a Catalunya, impulsada per la Generalitat de Catalunya a trav&eacute;s de la seva Taula d&#39;Ecoturisme.La tem&agrave;tica d&#39;aquesta edici&oacute; 2019 ser&agrave; &quot;Ecoturisme tot l&#39;any&quot;. Com podem fer per qu&egrave; l&#39;ecoturisme sigui una opci&oacute; durant tot l&#39;any? Com podem impulsar el desenvolupament de productes que afavoreixi la diversificaci&oacute;, la desestacionalitzaci&oacute;, la desconcentraci&oacute; i que augmenti la despesa perqu&egrave; es pugui treballar a les destinacions durant tot l&#39;any?Si ets un/a professional amb vinculaci&oacute; al turisme de natura responsable, el II F&ograve;rum d&#39;Ecoturisme &eacute;s el teu punt de trobada. Inscriu-t&#39;hi i comparteix, debatre, aprendre i gaudir al Delta del Ebre.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/forum_ens/2019/programa.pdf' target='_blank'>consulta el programa del F&ograve;rum</a>.

&nbsp;

&nbsp;
Dijous, 24 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Institut d&#039;Estudis Catalans. C/ Del Carme 47. Barcelona
Resum: Jornada tècnica &quot;Comunicació estratègica per a les entitats ambientals&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w219-h195/mm/image/imgnews/2019/mass%20media.png' style='width: 219px; height: 195px; margin: 10px; float: right;' />En els darrers temps, els temes mediambientals comencen a estar d&rsquo;actualitat. En aquest marc les entitats tenen un bona oportunitat per esdevenir interlocutors de refer&egrave;ncia i jugar un paper clau com a actors implicats.Alhora, &eacute;s prioritari per a les entitats donar a con&egrave;ixer la seva missi&oacute; i els seus projectes m&eacute;s enll&agrave; de la seva base social a fi d&rsquo;assolir un major reconeixement i suport de la societat.Per tant, cal millorar la forma en que comuniquem i potenciar la relaci&oacute; mitjans &ndash; entitats per tal que els projectes de les entitats siguin not&iacute;cia. Per&ograve; com ho fem? Entre d&rsquo;altres &eacute;s necessari definir una bona comunicaci&oacute; estrat&egrave;gica i construir una relaci&oacute; estable amb els periodistes. En aquesta jornada detectarem els aspectes clau que hem de tenir en compte.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>09:30 - 10h - Quan ser&agrave; not&iacute;cia salvar el planeta? De la invisibilitat al titular sensacionalista.</strong>

A c&agrave;rrec d&rsquo;Anna Villagordo. Ambient&ograve;loga especialitzada en comunicaci&oacute; i estrat&egrave;gia ambiental i professora universit&agrave;ria en disseny &egrave;tic i sostenible a la UOC, Elisava i BAU.<strong>10 - 11:30 h - M&agrave;rqueting emocional i Storytelling. T&egrave;cniques de comunicaci&oacute; per arribar al cor de la gent. </strong>A c&agrave;rrec de Giuseppe Cavallo

Es donar&agrave; una nova visi&oacute; del m&agrave;rqueting basada en el poder dels valors. Reflexionarem sobre la relaci&oacute; que una marca ha d&rsquo;establir amb el seu p&uacute;blic,

descobrirem eines d&rsquo;an&agrave;lisi i planificaci&oacute; i aprendrem els pilars fonamentals d&rsquo;un storytelling amb impacte. Durant el taller s&rsquo;introduiran continguts te&ograve;rics i

s&rsquo;analitzaran casos d&rsquo;experi&egrave;ncies reals, viscudes pels participants en les seves organitzacions.<strong>11:30 - 12h - Pausa caf&egrave;</strong><strong>12 - 13h - M&agrave;rqueting emocional i Storytelling. T&egrave;cniques de comunicaci&oacute; per arribar al cor de la gent. </strong>2a part<strong>13 - 14 h- Taula rodona : &lsquo;Arribar a la ciutadania a trav&eacute;s dels mitjans de comunicaci&oacute;&rsquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Anna Ramon - Cap de comunicaci&oacute; del Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals (CREAF)

- Anna Pe&ntilde;a &ndash; Responsable de comunicaci&oacute; de la Fundaci&oacute; Rezero

- Pilar Sampietro - Periodista. Presentadora del programa Vida Verda de RNE4</div>


Modera: Evelyn Segura. Divulgadora cient&iacute;ficaDijous 24 d&rsquo;octubre

Barcelona

Institut d&rsquo;Estudis Catalans.&nbsp;C/ Del Carme 47.&nbsp;08001 - Barcelona

Gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del<a href='http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefY2SDiHjNWtPksajS3iNZsh113-qCr8IwENfuUofDEwiejQ/viewform' target='_blank'> formulari online</a>.

Aforament limitat<a href='/mm/file/2019/Programa%20comunicacio%20estrategica%20DEF.pdf' target='_blank'>Consultar el programa complert.</a>

&nbsp;
Dimarts, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Oficines Consorci Port de Mataró
Resum: Jornada tècnica &quot;Gestió de la pesca professional, esportiva i recreativa en Zones Especials de Conservació (ZEC)&quot;
Descripció: Aquesta jornada pret&eacute;n reflexionar sobre la interacci&oacute; dels diferents tipus de pesca -professional, esportiva i recreativa- en zones declarades protegides per la pres&egrave;ncia de determinats h&agrave;bitats i esp&egrave;cies.

&nbsp;

La jornada ha de servir per fer una reflexi&oacute; conjunta entre tots els actors presents en aquestes &agrave;rees i valorar propostes per fer compatible la pesca amb el manteniment en un estat de conservaci&oacute; favorable dels h&agrave;bitats i les poblacions de les esp&egrave;cies presents en aquests espais.

&nbsp;

<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/Mataro_Pesca_291019_190702_DEF.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)<strong>16.00 h&nbsp; Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong>

&nbsp;

1<strong>6.15 h&nbsp; Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Xesco Gomar, regidor de Transici&oacute; Energ&egrave;tica, Sostenibilitat, Espai P&uacute;blic i Serveis de Ciutat de l&rsquo;Ajuntament de Matar&oacute;.

Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCN.

Sr. Marcel Gubern, president de Posidonia 2021.</div>
&nbsp;

&nbsp;

<strong>16.30 h&nbsp; Ronda de pon&egrave;ncies: Models de gesti&oacute; pesquera integral a la Mediterr&agrave;nia des de diferents visions</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Cient&iacute;fica</strong>: Dra. S&iacute;lvia G&oacute;mez, investigadora a la UAB/ICM-CSIC i membre del grup de recerca SeaHealth.

<strong>Pesca professional</strong>: Sr. Jordi Rod&oacute;n, cap del Servei de Recursos Marins, DGPAM.

<strong>Pesca recreativa</strong>: Sra. Ariadna Purroy, t&egrave;cnica del Servei de Control i Acci&oacute; Mar&iacute;tima, DGPAM.&nbsp;</div>
&nbsp;

<strong>18.15 h&nbsp; Pausa</strong>

&nbsp;

<strong>18.45 h&nbsp; Taula rodona &laquo;Gesti&oacute; pesquera a les zones ZEC. Un cas pr&agrave;ctic: ZEC Costes del Maresme&raquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Javier Pulido, pesca arts menors Arenys de Mar.

Sr. Isaac Moya, pesca arts menors L&rsquo;Escala.

Sr. Isaac Vives, pesca esportiva.

&nbsp;</div>
<strong>20.00 h&nbsp; Cloenda de la jornada</strong>

&nbsp;
Dimecres, 30 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Territori, medi ambient i ramaderia extensiva. Oportunitats per a administracions i ramaders&quot;
Descripció: El canvi global ens empeny a revisar pol&iacute;tiques i accions. La crisi clim&agrave;tica i de biodiversitat han fet emergir els vincles entre la ramaderia, ecosistemes i societat.El pasturatge &eacute;s una activitat tradicional que &eacute;s considerat un servei ambiental. Tanmateix &eacute;s vulnerable a pol&iacute;tiques mal adaptades, a la invasi&oacute; d&rsquo;altres sectors i al mercat global. Durant les darreres d&egrave;cades la desaparici&oacute; del nombre d&rsquo;explotacions i la disminuci&oacute; de la superf&iacute;cie pasturada &eacute;s alarmant.Es proposa una trobada entre els diferents actors vinculats a aquest sector. Una taula rodona per mirar de donar resposta a aquesta situaci&oacute; amb voluntat d&rsquo;endegar un cam&iacute; de col&middot;laboraci&oacute; amb visi&oacute; intersectorial i nacional.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2019/191030_Jornada%20Ramaderia%20Extensiva%20i%20Territori.pdf' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar