agenda - 30 de Setembre - 6 de Octubre

30 de Setembre - 6 de Octubre

agenda Calendari
Dilluns, 30 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Jornada tècnica "Priorització d'àrees estratègiques per a la custòdia del territori. El cas del camp de Tarragona"
Descripció: Des de l'equip tècnic de la XCN estem començant a treballar un sistema de priorització d'àrees estratègiques per a la custòdia del territori, amb el que esperem contribuir a l'enfortiment del sector conservacionista. Ara és el moment de compartir amb vosaltres reflexions i inquietuds per tal de consensuar-ne l'enfoc i detectar punts de millora.Amb aquest objectiu, organitzem la jornada "priorització d’àrees estratègiques per a la custòdia del territori", que tindrà lloc el dilluns 30 de setembre a Reus i que estarà focalitzada principalment en l'àmbit agrari. Al programa adjunt veureu que la jornada pren el Camp de Tarragona com a àrea d'estudi, però els aprenentatges generats aquell dia serviran per a la totalitat del projecte, que implica tot el territori català. Podeu realitzar la inscripció a través d'aquest formulari.A través de la custòdia del territori, la societat civil organitzada es coordina amb propietaris i usuaris d’una gran varietat de finques i gestiona i conserva els valors naturals associats a aquestes. Tot i així, el sector conservacionista a Catalunya no disposa d’una estratègia de priorització d’àrees que respongui qüestions com: On cal centrar esforços i amb quina urgència? Quins paràmetres socio-ecològics proveeixen informació i com cal interpretar-la? On pot tenir més impacte la implementació de projectes de custòdia? Sobre quins elements o processos cal actuar?Per tal d’actuar de manera eficaç i coherent, cal establir les bases que permetin al moviment conservacionista apuntar en una mateixa direcció. La XCN està desenvolupant un sistema de priorització d’àrees, que contribuirà a consolidar el marc conceptual del sector, millorar la seva fortalesa i capacitat d’incidència i facilitar l’avaluació i demostració del seu impacte.Us agrairem molt que participeu a les dinàmiques de debat de la jornada, ja que per tal d'obtenir uns resultats útils i realistes és imprescindible incorporar el criteri de les persones que estan a camp i arreu del territori desenvolupant projectes de conservació. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb en Guillem (gbagaria@xct.cat) o la Clara (cblasco@xct.cat).<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w315-h78/mm/image/imgnews/2019/190930_jornada_prioritzacio%20arees%20estrategiques.png' style='width: 315px; height: 78px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://agricultura.gencat.cat/web/.content/05-formacio-innovacio/jornades-tecniques/enllacos-documents/2019/fitxers-binaris/Reus_territori_30092019_190780.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

09.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - El per qu&egrave; d&rsquo;una estrat&egrave;gia de prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees per a la cust&ograve;dia del territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Clara Blasco, t&egrave;cnicade projectes de la XCN</em></div>


10.20 h - Resultats provisionals: detectant encerts i incoher&egrave;ncies
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Guillem Bagaria, t&egrave;cnic de projectes de la XCN</em></div>


10.45 h - Taula rodona: afinant criteris per a la valoraci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ramon Ferr&eacute;, t&egrave;cnicdel Grup d&rsquo;Estudi i Protecci&oacute; dels Ecosistemes Catalans &ndash;Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)

Sr. Laure&agrave; Gin&eacute;, cap de l&rsquo;Oficina de Tramitaci&oacute; d&rsquo;Avaluaci&oacute; Ambiental i de laSecci&oacute; de Biodiversitat a Tarragona del DTES

Sr. Joan Pino, directordel Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals(CREAF).</em></div>


12.00 h - Pausa i degustaci&oacute; de productes locals12.20 h - Taula de treball en grups: acad&egrave;mica, administraci&oacute; i entitats

Dinamitzat per la XCN.13.30 h - Conclusions de la jornadaSr.Guillem Bagaria, t&egrave;cnic de projectes de la XCN

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom, us podeu inscriure a trav&eacute;s del seg&uuml;ent <a href='http://forms.gle/ksKKJmSFEga5MTJVA' target='_blank'>formulari</a>. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb la Sra. Clara Blasco al correu cblasco@xct.cat o al tel&egrave;fon 938 86 61 35 (Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura).&nbsp;<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT) del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;</em>

&nbsp;
Dimarts, 1 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Jornada online
Resum: “Com afecta la Llei de Voluntariat a les entitats ambientals?”. Jornada online
Descripció: <div style='margin-left: 40px;'><em>A la teva entitat hi participen persones volunt&agrave;ries?

Organitzeu jornades obertes de voluntariat ambiental?

Heu pensat en millorar-ne el funcionament a trav&eacute;s del pla de voluntariat?</em></div>


El proper&nbsp;1 d&rsquo;octubre&nbsp;de 2019 la&nbsp;Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura&nbsp;(XCN) organitza una jornada en format webinar, una confer&egrave;ncia on-line on tothom pot connectar-se des d&rsquo;on vulgui, i participar-hi fent preguntes o comentaris a trav&eacute;s del xat.La jornada vol&nbsp;donar resposta als dubtes habituals&nbsp;amb els que pot trobar-se una entitat ambiental a l&rsquo;hora d&rsquo;elaborar el seu&nbsp;pla de voluntariat&nbsp;i de posar-lo en funcionament.Comptarem amb l&rsquo;expertesa de la&nbsp;Federaci&oacute; Catalana de Voluntariat Social&nbsp;(FCVS), una xarxa d&rsquo;entitats amb anys d&rsquo;experi&egrave;ncia en l&rsquo;acompanyament i assessorament a entitats per a l&rsquo;elaboraci&oacute; dels seus plans de voluntariat.La FCVS guiar&agrave; la sessi&oacute;, per tal de desgranar i con&egrave;ixer en profunditat totes les parts del pla i del cicle del voluntariat, de la m&agrave; de&nbsp;dos experi&egrave;ncies pr&agrave;ctiques&nbsp;amb entitats com l&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats&nbsp;i la&nbsp;Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera.Comptarem amb:
<div style='margin-left: 40px;'><em>Esther Prats&nbsp;&ndash; T&egrave;cnica de la Federaci&oacute; Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

Susanna Izquierdo&nbsp;&ndash; T&egrave;cnica de la Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera

Estela Anglada&nbsp;&ndash; T&egrave;cnica de projectes i gesti&oacute; de l&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats</em></div>


1 d&rsquo;octubre de 2019 - De 10h a 13h.El webinar tindr&agrave; lloc a trav&eacute;s de la plataforma &lsquo;Zoom&rsquo;. Per poder participar &eacute;s&nbsp;necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via&nbsp;a trav&eacute;s <a href='http://forms.gle/pLYry8Bm86eSd1UW7' target='_blank'>d&rsquo;aquest formulari.</a>Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un e-mail amb les instruccions per connectar-se. Pel bon seguiment del webinar es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet.Aquesta sessi&oacute; s&rsquo;emmarca en les accions de promoci&oacute; i&nbsp;foment dels plans de voluntariat entre les entitats ambientals&nbsp;que duu a terme la XCN durant el 2019, amb l&rsquo;objectiu de millorar el funcionament intern de les entitats en la gesti&oacute; del voluntariat, fomentar la participaci&oacute; de la ciutadania vers la conservaci&oacute; de la natura i alhora, ampliar la base social de les entitats. Aquestes accions compten amb el suport del&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.Per m&eacute;s informaci&oacute;, <a href='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Cartell-Webinar-Plans-Voluntariat.pdf' target='_blank'>consulteu el cartell de la jornada</a> o b&eacute; contacteu amb nosaltres a asubirana@xct.cat&nbsp;o trucar al&nbsp;938 866 135.
Dijous, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sessions presencials: Fundació Estudis Superiors d&#039;Olot.
Resum: Postgrau en Il·lustració científica de ciències naturals
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h354/mm/image/imgnews/2019/Cartell%20postgrau%20il%C2%B7lustracio%20cientificaCAT2.jpg' style='width: 250px; height: 354px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; float: right;' /><strong>A qui s&#39;adre&ccedil;a</strong>A professionals de l&rsquo;&agrave;mbit de les ci&egrave;ncies, estudiants de biologia, veterin&agrave;ria i ambientals, educadors ambientals i&nbsp;naturalistes, metges, paleont&ograve;legs, etc., aix&iacute; com interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que vulguin accedir a una formaci&oacute; en il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica.La il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica i naturalista ha estat, des del principi dels temps, un mitj&agrave; de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; imprescindible per a la ci&egrave;ncia. Utilitzada en disciplines tan variades com la medicina, les ci&egrave;ncies naturals, l&rsquo;astronomia o la paleontologia, no &eacute;s tan sols una eina de gran utilitat per al cient&iacute;fic, sin&oacute; tamb&eacute; una manera d&rsquo;entendre i d&rsquo;interioritzar el subjecte que s&rsquo;investiga. No en va s&rsquo;afirma que no es coneix alguna cosa fins que no es dibuixa. Per&ograve; malgrat la seva import&agrave;ncia i pres&egrave;ncia actuals a moltes universitats europees, no hi ha cap formaci&oacute; oficial d&rsquo;aquesta disciplina a Catalunya, i &eacute;s per aix&ograve; que presentem aquest diploma de postgrau que omplir&agrave; un buit necessari i llargament reivindicat.La formaci&oacute; pret&eacute;n oferir uns coneixements b&agrave;sics sobre aquesta disciplina i donar les eines necess&agrave;ries perqu&egrave; l&rsquo;alumne descobreixi un nou camp on es pugui desenvolupar com a professional, aix&iacute; com utilitzar-lo de recurs i eina en la seva feina dins del camp de la ci&egrave;ncia, tant d&rsquo;investigaci&oacute; com d&rsquo;educaci&oacute; ambiental o divulgaci&oacute;, entre d&rsquo;altres.L&rsquo;observaci&oacute; i el coneixement d&rsquo;all&ograve; que volem dibuixar ser&agrave; la idea transversal de la formaci&oacute;, es donar&agrave; import&agrave;ncia al treball de camp, a la formaci&oacute; teoriconaturalista i a les t&egrave;cniques art&iacute;stiques.<strong>Objectius</strong>Oferir els coneixements b&agrave;sics d&rsquo;aquesta disciplina a professionals de la ci&egrave;ncia (bi&ograve;legs, veterinaris, ambient&ograve;legs, etc.) que vulguin saber-ne les possibles aplicacions en les seves disciplines respectives, ampliar el seu camp de coneixement i dotar-se d&rsquo;eines que els ajudin en els seus respectius camps d&rsquo;estudi. Tamb&eacute; s&rsquo;adre&ccedil;a a interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que desitgin descobrir una nova disciplina i formar-se, tant professionalment com personalment.La formaci&oacute; t&eacute; un enfocament molt pr&agrave;ctic en qu&egrave; el treball al camp n&rsquo;&eacute;s l&rsquo;element vertebrador b&agrave;sic i diferencial; aix&ograve; permet a l&rsquo;alumne la descoberta a partir de l&rsquo;observaci&oacute; i l&rsquo;experi&egrave;ncia personal.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-illustracio-cientifica-ciencies-naturals.html' target='_blank'>consulteu la web del postgrau</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar