agenda - 23 de Setembre - 29 de Setembre

23 de Setembre - 29 de Setembre

agenda Calendari
Dijous, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Jornada "Territoris de Pastura"
Descripció: <strong>Girona. Del 25 al 28 de setembre.&nbsp;</strong>Un any m&eacute;s es posa en marxa Territorios Pastoreados (TP$). Despr&eacute;s de les tres edicions anteriors, celebrades a Madrid, Saragossa i Plas&egrave;ncia, aquest any visitem a Girona els nostres amics de la Fundaci&oacute; Pau Costa i els seus interessant&iacute;ssims projectes de pastura i prevenci&oacute; d&rsquo;incendis.TP4 vol mostrar la realitat de la pastura, parlar dels aven&ccedil;os, els problemes i les persones vinculades a la ramaderia extensiva i els seus paisatges. Intercanviar noves i velles experi&egrave;ncies, parlar de g&egrave;nere, de canvi, de productes, de sostenibilitat i d&rsquo;adaptaci&oacute;. Escoltar els ramaders i ramaderes i lligar el seu coneixement amb el de la investigaci&oacute; cient&iacute;fica, la tecnologia i la innovaci&oacute;.En aquesta edici&oacute; es parlar&agrave; sobre la pastura del futur, que &eacute;s el que tantes persones i experi&egrave;ncies interessants estan construint avui. Han preparat un programa complet, que s&rsquo;organitza al voltant de quatre grans eixos: la formaci&oacute; i adaptaci&oacute; de la pastura en un futur canviant, el paper de les dones a la ramaderia extensiva, la prevenci&oacute; d&rsquo;incendis forestals i la diferenciaci&oacute;, comercialitzaci&oacute; i innovaci&oacute; en els productes extensius.La jornada t&egrave;cnica es dur&agrave; a terme al llarg de dos dies, dijous i divendres 26 i 27 de setembre, dies en els quals se celebraran les taules i sessions amb nombroses intervencions curtes i experi&egrave;ncies actives que s&oacute;n el senyal d&rsquo;identitat de Territorios Pastoreados. El dissabte 28 es dedicar&agrave; a visites i treball de camp i a con&egrave;ixer-nos un xic millor.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal formalitzar-la a trav&eacute;s del<a href='http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA1gDfN3nhJeZW7SamOvyFc09KZ5BgiUHvJPoS_R3tAaXhmg/viewform' target='_blank'> formulari online</a>.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/05/Programa_TP4_140519-1.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar