agenda - 2 de Setembre - 8 de Setembre

2 de Setembre - 8 de Setembre

agenda Calendari
Dilluns, 2 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: MónNatura Delta
Resum: Delta Birding Festival
Descripció: Com cada any, al Delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants de la Mediterrània Occidental, el Delta Birding Festival ofereix un programa d’activitats ampli i atractiu amb conferències, cursos, tallers, concursos, etc… acompanyat d’una gran fira de productes i serveis per als ornitòlegs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.El 2019 serà la sisena edició de l’únic festival ornitològic que es celebra a Catalunya. Un dels trets característics del Festival es destinar el benefici econòmic de les entrades a projectes relacionats amb l’estudi i la conservació dels ocells i la natura. El festival ha assolit un gran prestigi entre els ornitòlegs per la categoria dels seus ponents, de reconegut de prestigi internacional, pel gran nombre d’activitats programades com ara sortides en vaixell, visites a alguna de les reserves integrals del Delta, tallers, etcètera  i per la gran quantitat d’expositors, destacant la gran participació de les principals marques d’òptica i fotografia i un gran nombre d’estands de productes i serveis.<strong>20, 21 i 22 de setembre.</strong>ORYX, la botiga de l&rsquo;amant de la natura, &eacute;s la impulsora del Delta Birding Festival que organitza conjuntament amb&nbsp;l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia (ICO)&nbsp;i&nbsp;la Fundaci&oacute; Catalunya &ndash; la Pedrera (FCLP).Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.deltabirdingfestival.com/programa-dactivitats-2019/' target='_blank'>consulteu el programa detallat</a>.&nbsp;
Dimarts, 3 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Congrés TERRAenVISION
Descripció: <p>En congr&eacute;s t&eacute; com a objectiu centrar-se en la investigaci&oacute; cient&iacute;fica per trobar solucions als temes socials del nostre temps. TERRAenVISION promou la col&middot;laboraci&oacute; interdisciplinar i la creaci&oacute; de xarxes. Per assolir-ho es reuniran cient&iacute;fics i grups d&#39;inter&egrave;s que tinguin el mateix objectiu i treballin sobre el mateix problema social. A m&eacute;s&nbsp; En aquest congr&eacute;s es vol vincular pol&iacute;tiques internacionals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible, les convencions sobre el clima de l&#39;ONU, la PAC i la COP.En el cogr&eacute;s es seguir&agrave; el seg&uuml;ent forma: cada tema s&rsquo;inicia amb dos discursos plenaris de 20 minuts, seguits d&rsquo;un debat. Despr&eacute;s de la sessi&oacute; plen&agrave;ria, s&#39;organitzaran diverses sessions paral&middot;leles.Cal destacar que el congr&eacute;s no &eacute;s nom&eacute;s per als cient&iacute;fics, sin&oacute; que tamb&eacute; vol convidar gent de fora del m&oacute;n cient&iacute;fic.

&nbsp;</p>

<p><a href='https://terraenvision.eu/sessions/' target='_blank'>Temes</a> que es tractaran:&nbsp;</p>

<p style='margin-left: 40px;'>- Degradaci&oacute; i restauraci&oacute; de s&ograve;ls i aigua

- Serveis ecosist&egrave;mics

- Solucions basades en la natura

- El foc en el sistema de la terra

- Eines en ci&egrave;ncia

- Interficie de ci&egrave;ncia pol&iacute;tica

&nbsp;</p>

<p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://terraenvision.eu/' target='_blank'>consulteu la p&agrave;gina web del congr&eacute;s</a>.</p>

<p>

&nbsp;</p>
Dijous, 5 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: 1r Simposi d’aprenentatge i servei i servei comunitari d’àmbit ambiental
Descripció: L&rsquo;aprenentatge servei &eacute;s una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal de l&rsquo;alumnat a trav&eacute;s de l&rsquo;adquisici&oacute; i la pr&agrave;ctica de coneixements, compet&egrave;ncies i valors exercint la ciutadania activa per mitj&agrave; de la participaci&oacute; en els afers de la comunitat. A trav&eacute;s de l&rsquo;aprenentatge servei es busca que l&rsquo;aprenentatge i la descoberta es faci a partir de l&rsquo;experi&egrave;ncia, de la transformaci&oacute; social i de la contribuci&oacute; ciutadana a la millora del seu entorn. A m&eacute;s, a partir del curs vinent, tots els centres de secund&agrave;ria comptaran amb el Servei Comunitari com a eina obligat&ograve;ria, de forma que milers d&rsquo;alumnes cada any estaran realitzant aquesta mena de projectes basats en la metodologia de l&rsquo;aprenentatge servei.<strong>L&#39;objectiu &eacute;s que aquest Simposi sigui un espai de trobada entre tots els agents que participen en aquest tipus de projectes: centres educatius, ens locals i entitats.5 de setembre al Cosmocaixa de Barcelona</strong>Aquest Simposi, adre&ccedil;at sobretot als centres educatius de la Xarxa d&rsquo;Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), est&agrave; organitzat per les seg&uuml;ents administracions p&uacute;bliques: la Diputaci&oacute; de Barcelona, l&rsquo;Ajuntament de Barcelona, l&rsquo;&Agrave;rea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d&rsquo;Educaci&oacute;. Tamb&eacute; hi col&middot;laboren en l&rsquo;organitzaci&oacute; les entitats seg&uuml;ents: La Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental, el Centre Promotor d&rsquo;Aprenentatge Servei i la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.escolesxesc.cat/images/Simposi-Aps-19/programa_0509.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)09:00h Recepci&oacute; dels assistents i caf&egrave; de benvinguda09:45h Benvinguda institucional10:00h Di&agrave;leg a quatre veus: els agents que intervenen en els projectes ApS i SC ambiental
<div style='margin-left: 40px;'>Representant d&#39;un centre educatiu (pendent de concretar)

Sra. Helena del Pozo, t&egrave;cnica de medi ambient de l&#39;Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Mart&iacute; Boneta, director del CRP - Les Corts (CEB). Departament d&#39;Educaci&oacute;

Sr. H&egrave;ctor Hern&aacute;ndez, de l&#39;Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Moderadora: Roser Batlle, Fundadora de la Xarxa Espanyola d&#39;Aprenentatge i Servei</div>


11:00h Pausa caf&egrave; i Aparador de projectes, eines i recursos ambientals12:00h &Agrave;gora de projectes: Presentacions simult&agrave;nies de projectes d&#39;ApS i SC ambiental14:00h CloendaNota: El Simposi &eacute;s una activitat reconeguda pel Departament d&#39;Educaci&oacute; amb 5h de formaci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20190628_simposi_aprenentatge_ambiental' target='_blank'>consulteu la web de la Generalitat de Catalunya, amb informaci&oacute; del Simposi</a> .

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar