agenda - Setembre de 2019

Setembre de 2019

agenda Calendari
Dilluns, 2 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: MónNatura Delta
Resum: Delta Birding Festival
Descripció: Com cada any, al Delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants de la Mediterrània Occidental, el Delta Birding Festival ofereix un programa d’activitats ampli i atractiu amb conferències, cursos, tallers, concursos, etc… acompanyat d’una gran fira de productes i serveis per als ornitòlegs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.El 2019 serà la sisena edició de l’únic festival ornitològic que es celebra a Catalunya. Un dels trets característics del Festival es destinar el benefici econòmic de les entrades a projectes relacionats amb l’estudi i la conservació dels ocells i la natura. El festival ha assolit un gran prestigi entre els ornitòlegs per la categoria dels seus ponents, de reconegut de prestigi internacional, pel gran nombre d’activitats programades com ara sortides en vaixell, visites a alguna de les reserves integrals del Delta, tallers, etcètera  i per la gran quantitat d’expositors, destacant la gran participació de les principals marques d’òptica i fotografia i un gran nombre d’estands de productes i serveis.<strong>20, 21 i 22 de setembre.</strong>ORYX, la botiga de l&rsquo;amant de la natura, &eacute;s la impulsora del Delta Birding Festival que organitza conjuntament amb&nbsp;l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia (ICO)&nbsp;i&nbsp;la Fundaci&oacute; Catalunya &ndash; la Pedrera (FCLP).Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.deltabirdingfestival.com/programa-dactivitats-2019/' target='_blank'>consulteu el programa detallat</a>.&nbsp;
Dimarts, 3 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Congrés TERRAenVISION
Descripció: <p>En congr&eacute;s t&eacute; com a objectiu centrar-se en la investigaci&oacute; cient&iacute;fica per trobar solucions als temes socials del nostre temps. TERRAenVISION promou la col&middot;laboraci&oacute; interdisciplinar i la creaci&oacute; de xarxes. Per assolir-ho es reuniran cient&iacute;fics i grups d&#39;inter&egrave;s que tinguin el mateix objectiu i treballin sobre el mateix problema social. A m&eacute;s&nbsp; En aquest congr&eacute;s es vol vincular pol&iacute;tiques internacionals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible, les convencions sobre el clima de l&#39;ONU, la PAC i la COP.En el cogr&eacute;s es seguir&agrave; el seg&uuml;ent forma: cada tema s&rsquo;inicia amb dos discursos plenaris de 20 minuts, seguits d&rsquo;un debat. Despr&eacute;s de la sessi&oacute; plen&agrave;ria, s&#39;organitzaran diverses sessions paral&middot;leles.Cal destacar que el congr&eacute;s no &eacute;s nom&eacute;s per als cient&iacute;fics, sin&oacute; que tamb&eacute; vol convidar gent de fora del m&oacute;n cient&iacute;fic.

&nbsp;</p>

<p><a href='https://terraenvision.eu/sessions/' target='_blank'>Temes</a> que es tractaran:&nbsp;</p>

<p style='margin-left: 40px;'>- Degradaci&oacute; i restauraci&oacute; de s&ograve;ls i aigua

- Serveis ecosist&egrave;mics

- Solucions basades en la natura

- El foc en el sistema de la terra

- Eines en ci&egrave;ncia

- Interficie de ci&egrave;ncia pol&iacute;tica

&nbsp;</p>

<p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://terraenvision.eu/' target='_blank'>consulteu la p&agrave;gina web del congr&eacute;s</a>.</p>

<p>

&nbsp;</p>
Dijous, 5 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: 1r Simposi d’aprenentatge i servei i servei comunitari d’àmbit ambiental
Descripció: L&rsquo;aprenentatge servei &eacute;s una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal de l&rsquo;alumnat a trav&eacute;s de l&rsquo;adquisici&oacute; i la pr&agrave;ctica de coneixements, compet&egrave;ncies i valors exercint la ciutadania activa per mitj&agrave; de la participaci&oacute; en els afers de la comunitat. A trav&eacute;s de l&rsquo;aprenentatge servei es busca que l&rsquo;aprenentatge i la descoberta es faci a partir de l&rsquo;experi&egrave;ncia, de la transformaci&oacute; social i de la contribuci&oacute; ciutadana a la millora del seu entorn. A m&eacute;s, a partir del curs vinent, tots els centres de secund&agrave;ria comptaran amb el Servei Comunitari com a eina obligat&ograve;ria, de forma que milers d&rsquo;alumnes cada any estaran realitzant aquesta mena de projectes basats en la metodologia de l&rsquo;aprenentatge servei.<strong>L&#39;objectiu &eacute;s que aquest Simposi sigui un espai de trobada entre tots els agents que participen en aquest tipus de projectes: centres educatius, ens locals i entitats.5 de setembre al Cosmocaixa de Barcelona</strong>Aquest Simposi, adre&ccedil;at sobretot als centres educatius de la Xarxa d&rsquo;Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), est&agrave; organitzat per les seg&uuml;ents administracions p&uacute;bliques: la Diputaci&oacute; de Barcelona, l&rsquo;Ajuntament de Barcelona, l&rsquo;&Agrave;rea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d&rsquo;Educaci&oacute;. Tamb&eacute; hi col&middot;laboren en l&rsquo;organitzaci&oacute; les entitats seg&uuml;ents: La Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental, el Centre Promotor d&rsquo;Aprenentatge Servei i la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.escolesxesc.cat/images/Simposi-Aps-19/programa_0509.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)09:00h Recepci&oacute; dels assistents i caf&egrave; de benvinguda09:45h Benvinguda institucional10:00h Di&agrave;leg a quatre veus: els agents que intervenen en els projectes ApS i SC ambiental
<div style='margin-left: 40px;'>Representant d&#39;un centre educatiu (pendent de concretar)

Sra. Helena del Pozo, t&egrave;cnica de medi ambient de l&#39;Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Mart&iacute; Boneta, director del CRP - Les Corts (CEB). Departament d&#39;Educaci&oacute;

Sr. H&egrave;ctor Hern&aacute;ndez, de l&#39;Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Moderadora: Roser Batlle, Fundadora de la Xarxa Espanyola d&#39;Aprenentatge i Servei</div>


11:00h Pausa caf&egrave; i Aparador de projectes, eines i recursos ambientals12:00h &Agrave;gora de projectes: Presentacions simult&agrave;nies de projectes d&#39;ApS i SC ambiental14:00h CloendaNota: El Simposi &eacute;s una activitat reconeguda pel Departament d&#39;Educaci&oacute; amb 5h de formaci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20190628_simposi_aprenentatge_ambiental' target='_blank'>consulteu la web de la Generalitat de Catalunya, amb informaci&oacute; del Simposi</a> .

&nbsp;
Dimecres, 18 de Setembre
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum: Jornada &quot;Natura i salut als parcs naturals&quot;
Descripció: &nbsp;&nbsp;L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s donar a con&egrave;ixer la potencialitat dels espais naturals protegits com a escenaris privilegiats per fer salut a la natura.<strong>Programa </strong>(<a href='http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/novetats/2019/2019_Jornada_salut-i-natura.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)10.30 h.<strong> Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

Jaume Vicens, sotsdirector general de la Biodiversitat i Medi Natural10.45 h. <strong>Taula Intersectorial Salut i Natura: reptes i oportunitats</strong>

Sandra Carrera, Xarxa per a la conservaci&oacute; de la natura11.15 h. <strong>Qu&egrave; entenem per itinerari forestal terap&egrave;utic? I per bany de bosc?</strong>

S&iacute;lvia Gili, Associaci&oacute; S&egrave;lvans11.45 h. <strong>Pausa</strong>12 h. <strong>Quin paper juguen els espais naturals protegits?</strong>

Maria Pery. Cap del Servei d&rsquo;Espais Naturals Protegits13 h. <strong>Els itineraris forestals terap&egrave;utics als parcs naturals i les noves propostes</strong>

Xavier Buqueras, Paratge Natural de Poblet

Joan Montserrat, Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa

Marc Garriga, Parc Natural de l&rsquo;Alt Pirineu13.15 h. <strong>Presentaci&oacute; del III Congr&eacute;s Internacional sobre el potencial dels Boscos en la Salut</strong>

Sandra Carrera, Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura

S&iacute;lvia Gili, Associaci&oacute; S&egrave;lvans13.45 h. <strong>Torn obert de paraules</strong>14 h. <strong>Cloenda</strong><em>Lloc:&nbsp;Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Barcelona

Activitat gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio-i-voluntariat-parcs-naturals/jornada-natura-i-salut-als-parcs-naturals/' target='_blank'>formulari online</a>.&nbsp;</em>
Dijous, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Jornada &quot;Territoris de Pastura&quot;
Descripció: <strong>Girona. Del 25 al 28 de setembre.&nbsp;</strong>Un any m&eacute;s es posa en marxa Territorios Pastoreados (TP$). Despr&eacute;s de les tres edicions anteriors, celebrades a Madrid, Saragossa i Plas&egrave;ncia, aquest any visitem a Girona els nostres amics de la Fundaci&oacute; Pau Costa i els seus interessant&iacute;ssims projectes de pastura i prevenci&oacute; d&rsquo;incendis.TP4 vol mostrar la realitat de la pastura, parlar dels aven&ccedil;os, els problemes i les persones vinculades a la ramaderia extensiva i els seus paisatges. Intercanviar noves i velles experi&egrave;ncies, parlar de g&egrave;nere, de canvi, de productes, de sostenibilitat i d&rsquo;adaptaci&oacute;. Escoltar els ramaders i ramaderes i lligar el seu coneixement amb el de la investigaci&oacute; cient&iacute;fica, la tecnologia i la innovaci&oacute;.En aquesta edici&oacute; es parlar&agrave; sobre la pastura del futur, que &eacute;s el que tantes persones i experi&egrave;ncies interessants estan construint avui. Han preparat un programa complet, que s&rsquo;organitza al voltant de quatre grans eixos: la formaci&oacute; i adaptaci&oacute; de la pastura en un futur canviant, el paper de les dones a la ramaderia extensiva, la prevenci&oacute; d&rsquo;incendis forestals i la diferenciaci&oacute;, comercialitzaci&oacute; i innovaci&oacute; en els productes extensius.La jornada t&egrave;cnica es dur&agrave; a terme al llarg de dos dies, dijous i divendres 26 i 27 de setembre, dies en els quals se celebraran les taules i sessions amb nombroses intervencions curtes i experi&egrave;ncies actives que s&oacute;n el senyal d&rsquo;identitat de Territorios Pastoreados. El dissabte 28 es dedicar&agrave; a visites i treball de camp i a con&egrave;ixer-nos un xic millor.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal formalitzar-la a trav&eacute;s del<a href='http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA1gDfN3nhJeZW7SamOvyFc09KZ5BgiUHvJPoS_R3tAaXhmg/viewform' target='_blank'> formulari online</a>.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/05/Programa_TP4_140519-1.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Dilluns, 30 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Jornada tècnica &quot;Priorització d&#039;àrees estratègiques per a la custòdia del territori. El cas del camp de Tarragona&quot;
Descripció: Des de l&#39;equip t&egrave;cnic de la XCN estem comen&ccedil;ant a treballar un sistema de prioritzaci&oacute; d&#39;&agrave;rees estrat&egrave;giques per a la cust&ograve;dia del territori, amb el que esperem contribuir a l&#39;enfortiment del sector conservacionista. Ara &eacute;s el moment de compartir amb vosaltres reflexions i inquietuds per tal de consensuar-ne l&#39;enfoc i detectar punts de millora.Amb aquest objectiu, organitzem la jornada &quot;prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees estrat&egrave;giques per a la cust&ograve;dia del territori&quot;, que tindr&agrave; lloc el dilluns 30 de setembre a Reus i que estar&agrave; focalitzada principalment en l&#39;&agrave;mbit agrari. Al programa adjunt veureu que la jornada pren el Camp de Tarragona com a &agrave;rea d&#39;estudi, per&ograve; els aprenentatges generats aquell dia serviran per a la totalitat del projecte, que implica tot el territori catal&agrave;. Podeu realitzar la inscripci&oacute; a trav&eacute;s d&#39;aquest formulari.A trav&eacute;s de la cust&ograve;dia del territori, la societat civil organitzada es coordina amb propietaris i usuaris d&rsquo;una gran varietat de finques i gestiona i conserva els valors naturals associats a aquestes. Tot i aix&iacute;, el sector conservacionista a Catalunya no disposa d&rsquo;una estrat&egrave;gia de prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees que respongui q&uuml;estions com: On cal centrar esfor&ccedil;os i amb quina urg&egrave;ncia? Quins par&agrave;metres socio-ecol&ograve;gics proveeixen informaci&oacute; i com cal interpretar-la? On pot tenir m&eacute;s impacte la implementaci&oacute; de projectes de cust&ograve;dia? Sobre quins elements o processos cal actuar?Per tal d&rsquo;actuar de manera efica&ccedil; i coherent, cal establir les bases que permetin al moviment conservacionista apuntar en una mateixa direcci&oacute;. La XCN est&agrave; desenvolupant un sistema de prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees, que contribuir&agrave; a consolidar el marc conceptual del sector, millorar la seva fortalesa i capacitat d&rsquo;incid&egrave;ncia i facilitar l&rsquo;avaluaci&oacute; i demostraci&oacute; del seu impacte.Us agrairem molt que participeu a les din&agrave;miques de debat de la jornada, ja que per tal d&#39;obtenir uns resultats &uacute;tils i realistes &eacute;s imprescindible incorporar el criteri de les persones que estan a camp i arreu del territori desenvolupant projectes de conservaci&oacute;. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb en Guillem (gbagaria@xct.cat) o la Clara (cblasco@xct.cat).<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w315-h78/mm/image/imgnews/2019/190930_jornada_prioritzacio%20arees%20estrategiques.png' style='width: 315px; height: 78px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://agricultura.gencat.cat/web/.content/05-formacio-innovacio/jornades-tecniques/enllacos-documents/2019/fitxers-binaris/Reus_territori_30092019_190780.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

09.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - El per qu&egrave; d&rsquo;una estrat&egrave;gia de prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees per a la cust&ograve;dia del territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Clara Blasco, t&egrave;cnicade projectes de la XCN</em></div>


10.20 h - Resultats provisionals: detectant encerts i incoher&egrave;ncies
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Guillem Bagaria, t&egrave;cnic de projectes de la XCN</em></div>


10.45 h - Taula rodona: afinant criteris per a la valoraci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ramon Ferr&eacute;, t&egrave;cnicdel Grup d&rsquo;Estudi i Protecci&oacute; dels Ecosistemes Catalans &ndash;Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)

Sr. Laure&agrave; Gin&eacute;, cap de l&rsquo;Oficina de Tramitaci&oacute; d&rsquo;Avaluaci&oacute; Ambiental i de laSecci&oacute; de Biodiversitat a Tarragona del DTES

Sr. Joan Pino, directordel Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals(CREAF).</em></div>


12.00 h - Pausa i degustaci&oacute; de productes locals12.20 h - Taula de treball en grups: acad&egrave;mica, administraci&oacute; i entitats

Dinamitzat per la XCN.13.30 h - Conclusions de la jornadaSr.Guillem Bagaria, t&egrave;cnic de projectes de la XCN

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom, us podeu inscriure a trav&eacute;s del seg&uuml;ent <a href='http://forms.gle/ksKKJmSFEga5MTJVA' target='_blank'>formulari</a>. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb la Sra. Clara Blasco al correu cblasco@xct.cat o al tel&egrave;fon 938 86 61 35 (Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura).&nbsp;<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT) del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;</em>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar