agenda - Juliol de 2019

Juliol de 2019

agenda Calendari
Dimarts, 2 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Resum: Curs "Cremes prescrites i pastures per a la gestió sostenible i conservació d'espais oberts de muntanya"
Descripció:

Aquest curs té per objectiu donar un coneixement i sensibilizar la importància de la gestió i conservació dels espais oberts muntanya del sud d'Europa, actualment immersos en procesos de canvi global. Es vol mostrar models de gestió i desenvolupament rural que garantitzin la sostenibilitat ecològica i socio econòmica a llarg plaç. Es realitzarà una visita a l’experiència pilot que es duu a terme al Parc Natural del Montseny.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://uab-my.sharepoint.com/personal/2012650_uab_cat/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F2012650%5Fuab%5Fcat%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FCurs%20OPEN%5Fdifusi%C3%B3%2Epdf&amp;parent=%2Fpersonal%2F2012650%5Fuab%5Fcat%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&amp;cid=d5c596a7-6f11-4165-af9c-13a9ee104dfb' target='_blank'>consulteu el programa del Curs</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar