agenda - Juny de 2019

Juny de 2019

agenda Calendari
Dissabte, 1 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana de la Natura
Descripció: <strong>Enguany la Setmana de la Natura ser&agrave; de l&#39;1 al 9 de juny.&nbsp;</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h98/mm/image/logos/logo_setmana_natura_2019.png' style='width: 250px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />&Eacute;s una setmana plena d&rsquo;activitats entorn la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient, per posar en valor i donar a con&egrave;ixer tots aquells actors del territori catal&agrave; que dediquen el seu dia a dia a cuidar la terra, i que difonen el seu coneixement i les seves problem&agrave;tiques: entitats ambientals, parcs naturals, ajuntaments, biblioteques, escoles, empreses, universitats... diverses organitzacions d&rsquo;arreu amb l&rsquo;objectiu com&uacute; de la conservaci&oacute; del medi ambient.<strong>Com participar?</strong>

Organitza una activitat i inscriu-la a la web&nbsp;<a href='http://www.setmananatura.cat' target='_blank'>www.setmananatura.cat</a>, on es far&agrave; difusi&oacute; de la teva activitat a trav&eacute;s de la web i de les xarxes socials, i a m&eacute;s, rebr&agrave;s els bra&ccedil;alets #SetmanaNatura per regalar als participants.Durant la Setmana, podeu seguir totes les activitats que es faran a trav&eacute;s de les xarxes socials amb el hashtag&nbsp;<strong>#setmananatura</strong>. Tamb&eacute; podeu seguir-nos a&nbsp;Facebook,&nbsp;Twitter&nbsp;o&nbsp;Instagram&nbsp;al perfil @SetmanaNatura. Per qualsevol dubte o suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a&nbsp;info@setmananatura.cat&nbsp;i us informarem!<em>La Setmana de la Natura &eacute;s una iniciativa conjunta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l&rsquo;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;. Aquest projecte ha estat possible, en part, gr&agrave;cies a la subvenci&oacute; rebuda&nbsp;destinada&nbsp;a incentivar la contractaci&oacute; en pr&agrave;ctiques de persones joves benefici&agrave;ries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.</em>&nbsp;
Diumenge, 9 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Festes de la Natura
Descripció: <strong>Viure la natura &eacute;s defensar-la, per&ograve; tamb&eacute; celebrar-la.&nbsp;</strong>&Eacute;s per aix&ograve; que per aquesta 4a edici&oacute; de la Setmana Natura, el diumenge 9 de juny dia en que culmina la setmana, <strong>se celebraran 5 Festes de la Natura</strong> repartides pel territori catal&agrave;, organitzades per entitats ambientals.<img alt='' src='https://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_general2-copia-768x272.jpg' style='width: 450px; height: 159px; margin: 10px; border-width: 0px; border-style: solid;' />Durant aquests dies es podr&agrave; disfrutar d&rsquo;un gran ventall d&rsquo;activitats per la conservaci&oacute; i la celebraci&oacute; de la natura: rutes per mar i per terra per tal d&rsquo;aconseguir el major nombre d&rsquo;observacions possible, extracci&oacute; de plantes ex&ograve;tiques invasores, aprendre sobre la biodiversitat del territori, tallers naturalistes familiars i per infants, taules rodones i debats, fires de productes i d&rsquo;entitats ambientals, presentaci&oacute; de projectes de conservaci&oacute;, ruta en vaixell per l&rsquo;Ebre, vermuts, dinars populars i concerts per a tothom!Participar a una Festa de la Natura &eacute;s una gran oportunitat per apropar-te a l&rsquo;entitat ambiental m&eacute;s propera i con&egrave;ixer qu&egrave; fan durant el seu dia a dia per conservar i divulgar els valors naturals del territori, i com implicar-te.

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><strong>La natura &eacute;s cosa de tots i totes!</strong></div>


A m&eacute;s, durant les festes es podr&agrave; con&egrave;ixer qu&egrave; s&oacute;n les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, tem&agrave;tica principal d&rsquo;enguany, i qu&egrave; hi podem fer nosaltres, per mitj&agrave; de xerrades, rutes de ci&egrave;ncia ciutadana, tallers, sortides naturalistes, gimcanes, exposicions, etc.Les festes tindran lloc a Girona, Riudarenes, Barcelona, Torredembarra i Tortosa.<img alt='' src='https://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_general-724x1024.jpg' style='width: 500px; height: 707px; margin: 10px;' />Per m&eacute;s informaci&oacute; es poden consultar els cartells:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>Festa Natura Girona: <strong>Aplec dels 4 rius</strong>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/girona_cartell.jpg' target='_blank'>Cartell.</a>

Festa Natura Riudarenes: <strong>La Festa de la Tortuga</strong>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/festa_tortuga_riudarenes.jpg' target='_blank'>Cartell.</a> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/festa_tortuga_riudarenes2.jpg' target='_blank'>Programaci&oacute;</a>.

Festa Natura Barcelona: <strong>Les Portes de la Natura</strong>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/cartell_barcelona-1.jpg' target='_blank'>Cartell.</a>

Festa Natura Torredembarra: <strong>II Fira de la Transici&oacute;.</strong> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_torredembarra.jpg' target='_blank'>Cartell.</a> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_torredembarra2.jpg' target='_blank'>Programaci&oacute;</a>.

Festa Natura Tortosa:<strong> Cuidem l&rsquo;Ebre!</strong> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/cartell_tortosa.jpg' target='_blank'>Cartell</a>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/cartell_tortosa2.jpg' target='_blank'>Programaci&oacute;</a>.&nbsp;<a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/tortosa_logos.jpg' target='_blank'>Entitats col&middot;laboradores</a>.</div>


&nbsp;
Dilluns, 10 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 1er Simposi Ibèric sobre Conservació d&#039;Ecosistemes Fontinals (SICEF’19)
Descripció: Les fonts naturals s&#39;han revelat recentment com l&#39;h&agrave;bitat m&eacute;s ric en biodiversitat dels ecosistemes ib&egrave;rics, i al seu torn el m&eacute;s inexplorat, desprotegit jur&iacute;dicament i vulnerable davant el canvi clim&agrave;tic. La seva conservaci&oacute; emergeix com un dels reptes m&eacute;s importants i urgents que hauran de ser afrontats els propers anys a l&rsquo;Europa mediterr&agrave;nia.

&nbsp;

El Simposi es convoca com un f&ograve;rum d&#39;intercanvi de coneixement i de debat que integri a tots els responsables i t&egrave;cnics d&rsquo;administracions p&uacute;bliques competents en cicle de l&rsquo;aigua, biodiversitat, patrimoni i espais naturals, aix&iacute; com la comunitat cient&iacute;fica, t&egrave;cnics, grups ecologistes i propietaris. Al mateix temps, vol consolidar-se com una plataforma des de la qual impulsar una estrat&egrave;gia urgent per a la conservaci&oacute; de l&#39;ecosistema fontinal ib&egrave;ric.

&nbsp;

El SICEF 2019, organitzat per BioSciCat en el marc del &ldquo;Programa Fonts Naturals&rdquo;, compta amb la implicaci&oacute; t&egrave;cnica, log&iacute;stica i institucional de l&#39;Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua i la Generalitat de Catalunya. Tamb&eacute; aporten suport el Ministeri per a la Transici&oacute; Ecol&ograve;gica a trav&eacute;s de la Fundaci&oacute; Biodiversitat, i la Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera.

&nbsp;

Tindr&agrave; lloc els dies <strong>10, 11 i 12 de juny</strong> a l&#39;edifici de La Pedrera (Casa Mil&agrave;) i al Palau Robert de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;

M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions al web: <a href='http://www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19' target='_blank'>www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19</a>

&nbsp;
Dimecres, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Regular el sòl agrari per revitalitzar les zones rurals&quot;
Descripció: El creixent nombre de persones interessades en desenvolupar un projecte agrari, aix&iacute; com l&rsquo;evident abandonament dels espais agraris, com a conseq&uuml;&egrave;ncia de la manca de relleu generacional, la planificaci&oacute; urbana no desenvolupada i una baixa productivitat, fan que la gesti&oacute; d&rsquo;aquests recursos sigui necess&agrave;ria per garantir la sostenibilitat al m&oacute;n rural.&nbsp; L&rsquo;abandonament dels espais agraris t&eacute; conseq&uuml;&egrave;ncies greus per la societat com els grans incendis forestals, la p&egrave;rdua de biodiversitat, la minva en la resili&egrave;ncia enfront el canvi clim&agrave;tic, la impossibilitat d&#39;avan&ccedil;ar en la sobirania aliment&agrave;ria, el fre a la transici&oacute; energ&egrave;tica, en definitiva, una p&egrave;rdua d&#39;oportunitats en el m&oacute;n rural que implica m&eacute;s despoblament i abandonament de l&#39;activitat agr&agrave;ria.Afavorir la pagesia i preservar el territori ha esdevingut un repte que cal afrontar, aix&iacute; com assegurar en un futur la productivitat del major nombre de terres possible. A m&eacute;s a m&eacute;s, cada cop hi ha m&eacute;s persones interessades en formar-se i desenvolupar el seu projecte agrari que no tenen un vincle familiar amb la pagesia i per tant el seu acc&eacute;s a la terra &eacute;s m&eacute;s complicat.En aquest escenari, els bancs de terres, la regulaci&oacute; del preu de la terra, la mediaci&oacute; en l&rsquo;arrendament de la terra, els espai test,&nbsp; etc., s&oacute;n eines que cal posar damunt de la taula per promoure l&rsquo;acc&eacute;s a la terra de nova pagesia i aix&iacute; revitalitzar el m&oacute;n rural.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fmr.cat/sites/default/files/adjunts-fmr/fmr_regular_sol_agrari_iii.pdf' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dijous, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: Assemblea General Ordinària de membres de la XCN
Descripció: El proper 13 de juny celebrarem l&rsquo;Assemblea General Ordin&agrave;ria de membres de l&rsquo;entitat, a Torre Jussana, Barcelona.Tal i com consta al <a href='/mm/file/2019/190528_Programa%20assemblea%20DEF.pdf' target='_blank'>programa de l&#39;Assemblea</a>, una part de la jornada es centrar&agrave; en debatre 2 punts d&rsquo;actualitat:

<div style='margin-left: 40px;'>

- <strong>Quina incid&egrave;ncia ha de fer la XCN? </strong>Durant el debat es presentar&agrave; la proposta de posicionament de la XCN sobre la proposici&oacute; de llei de l&rsquo;Ag&egrave;ncia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

- <strong>Qu&egrave; ha de fer la XCN per millorar el finan&ccedil;ament de les entitats? </strong>Debat obert per definir accions i l&iacute;nies de treball que ajudin a resoldre la situaci&oacute; actual.</div>


A m&eacute;s, es sotmetr&agrave; a votaci&oacute; el nou logotip de l&rsquo;entitat!VINE EL 13 DE JUNY I DIGA-HI LA TEVA!

Recordeu que per participar a l&rsquo;assemblea &eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmWFX0P6uVb5TkrMl54eB3NALIDyoK6a0E_wSS7BTNThrvVQ/viewform' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>.

Esperem veure&#39;us a tots i totes el proper dijous 13 a Barcelona!<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h367/mm/image/imgnews/2019/flyer_assemblea13juny2019.jpg' style='width: 550px; height: 367px; margin: 10px;' />&nbsp;
Divendres, 21 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Debat sobre el darrer informe d&#039;avaluació global del IPBES
Descripció: &ldquo;Catalunya perd biodiversitat i necessitem un canvi&rdquo;

<em>Museu i Centre d&rsquo;Estudis de l&rsquo;Esport Doctor Melcior Colet C/Buenos Aires 56, Barcelona</em><strong>PROGRAMA </strong><a href='http://www.creaf.cat/sites/default/files/events/documents/programa_ipbescat.pdf' target='_blank'>(consultar en PDF)</a>

10:00 Benvinguda.&nbsp;

Arnau Queralt, director del CADS. Departament d&rsquo;Acci&oacute; Exterior, Relacions&nbsp;Institucionals i Transpar&egrave;ncia

Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural.&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.

&nbsp;

10:15 L&rsquo;informe IPBES. Avaluaci&oacute; global de l&rsquo;estat de la biodiversitat i&nbsp; dels serveis dels ecosistemes.

Llu&iacute;s Brotons, cient&iacute;fic titular del CSIC a la unitat mixta InForest (CTFC-CREAF)&nbsp;i observador a IPBES

&nbsp;

11:00 L&rsquo;estat de conservaci&oacute; de la biodiversitat a Catalunya.&nbsp;

Sergi Herrando, director cient&iacute;fic de l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia i&nbsp; investigador associat al CREAF

&nbsp;

11:30 Els serveis ambientals dels ecosistemes: quin pes tenen en el context socioecon&ograve;mic?

Unai Pascual, professor Ikerbasque al Centre per al Canvi Clim&agrave;tic del Pa&iacute;s&nbsp; Basc i el Centre pel Desenvolupament i el Medi Ambient de Su&iuml;ssa

&nbsp;

12:00 PAUSA CAF&Egrave;

&nbsp;

12:15 On cal concentrar els esfor&ccedil;os de recerca i coneixement per aturar la&nbsp; p&egrave;rdua de biodiversitat?

Jordina Belmonte. Presidenta de la ICHN

Joan Pino. Director del CREAF

Joaquim Garrabou. Investigador de l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar - CSIC

Representat d&rsquo;ISGlobal a confirmar

Sergi Sabater. Professor de l&rsquo;Institut d&rsquo;Ecologia Aqu&agrave;tica de la UdG i ICRA

Modera: Xavi Basora. Ambient&ograve;leg i periodista, Espai TReS

&nbsp;

13:00&nbsp; Implicacions de l&rsquo;informe de l&rsquo;IPBES a Catalunya i respostes per al canvi transformador.&nbsp;

Ferran Miralles. Director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural.&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.

Sergi Tudela. Director general de Pesca i Afers Mar&iacute;tims. Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;

Representant de l&rsquo;administraci&oacute; local a confirmar

Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient, Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera

Representant de l&rsquo;empresa a confirmar

Modera: M&ordf;Josep Pic&oacute;. Periodista ambiental i professora a la Universitat Jaume I

&nbsp;

14:00&nbsp;Cloenda.
Dijous, 27 de Juny
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Roquetes
Resum: Jornada formativa &quot;Importància dels barrancs del vessant marítim de Els Ports&quot;
Descripció: Creus que els barrancs que baixen de Els Ports cap al riu s&oacute;n poc importants per qu&egrave; solen estar secs? Saps per qu&egrave; molts d&#39;ells, formen part dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000? Des de Gra&euml;llsia us conviden a con&egrave;ixer les respostes a aquestes preguntes.La jornada s&#39;emmarca en el projecte &quot;La Xarxa Natura ens protegeix&quot;.

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w522-h729/mm/image/imgnews/2019/190627_jornada_barrancs.png' style='width: 522px; height: 729px;' />
Divendres, 28 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Prullans
Resum: Jornada &quot;La gestió forestal i el turisme en la conservació del gall fer&quot;
Descripció: La jornada s&#39;emmarca en el projecte PeriFer, de l&#39;Associaci&oacute; Paisatges Vius.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute;, <a href='/mm/file/2019/190628_jornada%20perifer.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h777/mm/image/imgnews/2019/Jornada%20Perifer%20(2).jpg' style='width: 550px; height: 777px;' />
Dissabte, 29 de Juny
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Pantà de la Foixarda. Barcelona
Resum: Jornada de voluntariat per al foment de la biodiversitat al Sot del Pantà de la Foixarda
Descripció: El Sot del Pant&agrave; de la Foixarda &eacute;s una finca propietat de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona on es desenvolupa una prova pilot de cust&ograve;dia urbana per a fomentar la biodiversitat i l&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic. La gesti&oacute; de l&rsquo;espai la duen a terme l&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats i l&rsquo;associaci&oacute; Paisatges Vius, i el projecte ha estat coordinat per la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura (XCN).En aquesta jornada es donar&agrave; a con&egrave;ixer el projecte i els voluntaris participaran en la construcci&oacute; de refugis per a la fauna (caixes niu per ocells, refugis per eri&ccedil;ons) i en l&rsquo;adequaci&oacute; i neteja de l&rsquo;espai, com a part de les actuacions necess&agrave;ries fer a fomentar la biodiversitat de la finca i fomentar la seva adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190614_Programa%20voluntariat%20Foixarda%20DEF.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10 - 10:30h - <strong>Benvinguda i presentaci&oacute; del projecte &ldquo;Infraestructura verde y custodia urbana: contribuyendo a la adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico de las ciudades&rdquo;</strong>

- Presentaci&oacute; de les entitats implicades: Assoc. H&agrave;bitats, Paisatges Vius i XCN

- Valors naturals i potencial de l&rsquo;espai en cust&ograve;dia

- Prova pilot realitzada. El paper de la infraestructura verda en l&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic10:30 - 12.30h -<strong> Tasques de millora de l&#39;espai</strong>

- Construcci&oacute; de refugis per a fauna

- Adequaci&oacute; de l&rsquo;espai i neteja de residus12.30h - 13h - <strong>Recollida i cloenda</strong></div>


<strong>&Eacute;s necess&agrave;ria la inscripci&oacute; pr&egrave;via trucant a Associaci&oacute; H&agrave;bitats al 93 421 32 16 o escrivinta info@associaciohabitats.cat . Inscripcions limitades a 25 persones</strong><em>Organitza:

Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura, Associaci&oacute; H&agrave;bitats i Associaci&oacute; Paisatges ViusAmb el suport de:

Fundaci&oacute;n Biodiversidad del Ministerio para la Transici&oacute;n Ecol&oacute;gicaAmb la col&middot;laboraci&oacute; de:

Ajuntament de Barcelona</em>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar