agenda - 10 de Juny - 16 de Juny

10 de Juny - 16 de Juny

agenda Calendari
Dilluns, 10 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 1er Simposi Ibèric sobre Conservació d'Ecosistemes Fontinals (SICEF’19)
Descripció: Les fonts naturals s'han revelat recentment com l'hàbitat més ric en biodiversitat dels ecosistemes ibèrics, i al seu torn el més inexplorat, desprotegit jurídicament i vulnerable davant el canvi climàtic. La seva conservació emergeix com un dels reptes més importants i urgents que hauran de ser afrontats els propers anys a l’Europa mediterrània.

 

El Simposi es convoca com un fòrum d'intercanvi de coneixement i de debat que integri a tots els responsables i tècnics d’administracions públiques competents en cicle de l’aigua, biodiversitat, patrimoni i espais naturals, així com la comunitat científica, tècnics, grups ecologistes i propietaris. Al mateix temps, vol consolidar-se com una plataforma des de la qual impulsar una estratègia urgent per a la conservació de l'ecosistema fontinal ibèric.

 

El SICEF 2019, organitzat per BioSciCat en el marc del “Programa Fonts Naturals”, compta amb la implicació tècnica, logística i institucional de l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat de Catalunya. També aporten suport el Ministeri per a la Transició Ecològica a través de la Fundació Biodiversitat, i la Fundació Catalunya-La Pedrera.

 

Tindr&agrave; lloc els dies <strong>10, 11 i 12 de juny</strong> a l&#39;edifici de La Pedrera (Casa Mil&agrave;) i al Palau Robert de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;

M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions al web: <a href='http://www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19' target='_blank'>www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19</a>

&nbsp;
Dimecres, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Regular el sòl agrari per revitalitzar les zones rurals&quot;
Descripció: El creixent nombre de persones interessades en desenvolupar un projecte agrari, aix&iacute; com l&rsquo;evident abandonament dels espais agraris, com a conseq&uuml;&egrave;ncia de la manca de relleu generacional, la planificaci&oacute; urbana no desenvolupada i una baixa productivitat, fan que la gesti&oacute; d&rsquo;aquests recursos sigui necess&agrave;ria per garantir la sostenibilitat al m&oacute;n rural.&nbsp; L&rsquo;abandonament dels espais agraris t&eacute; conseq&uuml;&egrave;ncies greus per la societat com els grans incendis forestals, la p&egrave;rdua de biodiversitat, la minva en la resili&egrave;ncia enfront el canvi clim&agrave;tic, la impossibilitat d&#39;avan&ccedil;ar en la sobirania aliment&agrave;ria, el fre a la transici&oacute; energ&egrave;tica, en definitiva, una p&egrave;rdua d&#39;oportunitats en el m&oacute;n rural que implica m&eacute;s despoblament i abandonament de l&#39;activitat agr&agrave;ria.Afavorir la pagesia i preservar el territori ha esdevingut un repte que cal afrontar, aix&iacute; com assegurar en un futur la productivitat del major nombre de terres possible. A m&eacute;s a m&eacute;s, cada cop hi ha m&eacute;s persones interessades en formar-se i desenvolupar el seu projecte agrari que no tenen un vincle familiar amb la pagesia i per tant el seu acc&eacute;s a la terra &eacute;s m&eacute;s complicat.En aquest escenari, els bancs de terres, la regulaci&oacute; del preu de la terra, la mediaci&oacute; en l&rsquo;arrendament de la terra, els espai test,&nbsp; etc., s&oacute;n eines que cal posar damunt de la taula per promoure l&rsquo;acc&eacute;s a la terra de nova pagesia i aix&iacute; revitalitzar el m&oacute;n rural.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fmr.cat/sites/default/files/adjunts-fmr/fmr_regular_sol_agrari_iii.pdf' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dijous, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: Assemblea General Ordinària de membres de la XCN
Descripció: El proper 13 de juny celebrarem l&rsquo;Assemblea General Ordin&agrave;ria de membres de l&rsquo;entitat, a Torre Jussana, Barcelona.Tal i com consta al <a href='/mm/file/2019/190528_Programa%20assemblea%20DEF.pdf' target='_blank'>programa de l&#39;Assemblea</a>, una part de la jornada es centrar&agrave; en debatre 2 punts d&rsquo;actualitat:

<div style='margin-left: 40px;'>

- <strong>Quina incid&egrave;ncia ha de fer la XCN? </strong>Durant el debat es presentar&agrave; la proposta de posicionament de la XCN sobre la proposici&oacute; de llei de l&rsquo;Ag&egrave;ncia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

- <strong>Qu&egrave; ha de fer la XCN per millorar el finan&ccedil;ament de les entitats? </strong>Debat obert per definir accions i l&iacute;nies de treball que ajudin a resoldre la situaci&oacute; actual.</div>


A m&eacute;s, es sotmetr&agrave; a votaci&oacute; el nou logotip de l&rsquo;entitat!VINE EL 13 DE JUNY I DIGA-HI LA TEVA!

Recordeu que per participar a l&rsquo;assemblea &eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmWFX0P6uVb5TkrMl54eB3NALIDyoK6a0E_wSS7BTNThrvVQ/viewform' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>.

Esperem veure&#39;us a tots i totes el proper dijous 13 a Barcelona!<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h367/mm/image/imgnews/2019/flyer_assemblea13juny2019.jpg' style='width: 550px; height: 367px; margin: 10px;' />&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar