agenda - 27 de Maig - 2 de Juny

27 de Maig - 2 de Juny

agenda Calendari
Dimarts, 28 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: L'Ametlla de Mar
Resum: Jornada tècnica " Gestió pesquera preventiva i tortugues marines a Terres de l'Ebre"
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h174/mm/image/imgnews/2019/190528_jornada%20GTCMiL.png' style='width: 250px; height: 174px; margin: 10px; float: right;' />Aquesta jornada vol reflexionar sobre la problem&agrave;tica de la interacci&oacute; de la tortuga babaua amb els diferents arts de pesca, i reflexionar sobre les possibles mesures compatibles amb la pesca i preventives per a la conservaci&oacute; de la tortuga babaua.La idea central &eacute;s la de, sense menystenir la import&agrave;ncia de la recuperaci&oacute; de les tortugues capturades accidentalment, incidir especial i priorit&agrave;riament en contribuir al di&agrave;leg entre tots els actors amb l&#39;objectiu de compartir ievitar que es capturin m&eacute;s tortugues marines a la nostra costa.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190528_Gestio%20pesquera%20preventiva%20i%20tortugues%20marines%20a%20les%20Terres%20de%20lEbre.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)<strong>10.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.15 h - Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT

Sr. Xavier Jim&eacute;nez, president del GEPEC-Ecologistes de Catalunya</em><strong>10.30 h - Estat de conservaci&oacute; de la tortuga babaua a Catalunya</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg, Universitat de Barcelona</em><strong>11.30 h - Pausa-networking</strong><strong>12.00 h - Taula rodona &laquo;Com podem col&middot;laborar per a disminuir la interacci&oacute; entre pesca i tortugues marines?&raquo;</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg,Universitat de Barcelona

Sr. Bernat Margalef, pescador de la Confraria de l&rsquo;Ametlla de Mar

Sr. Joan Balagu&eacute;, secretari de la Confraria de pescadors de Sant Carles de la R&agrave;pita

Sr. Sergi Rasero, cap de la secci&oacute; de Protecci&oacute; del Litoral i del Medi Mar&iacute;.DARP

Sr. Ricard Casanovas, cap del servei de Fauna i Flora.DTES

Moderador: Sr. Manel Gazo, bi&ograve;leg de l&rsquo;entitat Submon</em><strong>13.00 h - Cloendade la Jornada</strong>

<em>Sr. Ramon Ferr&eacute;,GEPEC.

Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT</em>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de l&rsquo;adre&ccedil;a electr&ograve;nica (A/e: secretaria@gepec.cat).<em>Organitza la jornada: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral juntament amb el GEPEC.

Hi col&middot;labora l&#39;Ajuntament de l&#39;Ametlla de Mar</em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;
Dissabte, 1 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana de la Natura
Descripció: <strong>Enguany la Setmana de la Natura ser&agrave; de l&#39;1 al 9 de juny.&nbsp;</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h98/mm/image/logos/logo_setmana_natura_2019.png' style='width: 250px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />&Eacute;s una setmana plena d&rsquo;activitats entorn la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient, per posar en valor i donar a con&egrave;ixer tots aquells actors del territori catal&agrave; que dediquen el seu dia a dia a cuidar la terra, i que difonen el seu coneixement i les seves problem&agrave;tiques: entitats ambientals, parcs naturals, ajuntaments, biblioteques, escoles, empreses, universitats... diverses organitzacions d&rsquo;arreu amb l&rsquo;objectiu com&uacute; de la conservaci&oacute; del medi ambient.<strong>Com participar?</strong>

Organitza una activitat i inscriu-la a la web&nbsp;<a href='http://www.setmananatura.cat' target='_blank'>www.setmananatura.cat</a>, on es far&agrave; difusi&oacute; de la teva activitat a trav&eacute;s de la web i de les xarxes socials, i a m&eacute;s, rebr&agrave;s els bra&ccedil;alets #SetmanaNatura per regalar als participants.Durant la Setmana, podeu seguir totes les activitats que es faran a trav&eacute;s de les xarxes socials amb el hashtag&nbsp;<strong>#setmananatura</strong>. Tamb&eacute; podeu seguir-nos a&nbsp;Facebook,&nbsp;Twitter&nbsp;o&nbsp;Instagram&nbsp;al perfil @SetmanaNatura. Per qualsevol dubte o suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a&nbsp;info@setmananatura.cat&nbsp;i us informarem!<em>La Setmana de la Natura &eacute;s una iniciativa conjunta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l&rsquo;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;. Aquest projecte ha estat possible, en part, gr&agrave;cies a la subvenci&oacute; rebuda&nbsp;destinada&nbsp;a incentivar la contractaci&oacute; en pr&agrave;ctiques de persones joves benefici&agrave;ries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.</em>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar