agenda - Dijous, 9 de Maig

Dijous, 9 de Maig

agenda Calendari
Dijous, 9 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Cartoixa d'Escaladei
Resum: Simposi internacional Paisatge, Agricultura i Dona. 9 i 10 de maig de 2019
Descripció: El <a href='http://pad.catpaisatge.net/' target='_blank'>Simposi internacional Paisatge, Agricultura i Dona</a> es celebrar&agrave; els dies 9 i 10 de maig de 2019 a la Cartoixa d&#39;Escaladei (Priorat). Hi participaran ponents de diferents continents i pa&iuml;sos.En un m&oacute;n globalitzat, en qu&egrave; la subsist&egrave;ncia de les identitats col&middot;lectives i la necess&agrave;ria connexi&oacute; i intercanvi malden per conviure, existeixen models agraris resilients que, des de la tradici&oacute; i la innovaci&oacute;, posen de manifest la viabilitat de sistemes que s&rsquo;adeq&uuml;en a la idiosincr&agrave;sia dels territoris i procuren una vida digna a les persones que els habiten i els construeixen dia a dia. S&oacute;n models en els quals la relaci&oacute; directa entre les persones i el seu entorn &eacute;s ancestral, present i viva, i on el paper de la dona t&eacute; una import&agrave;ncia cabdal, tant en la pr&agrave;ctica quotidiana com en la transmissi&oacute; de sabers.El Simposi pret&eacute;n crear lligams entre paisatges, iniciatives i projectes d&rsquo;arreu del m&oacute;n que treballen pel reconeixement d&rsquo;aquests models agr&iacute;coles, la seva viabilitat, i la salvaguarda de l&rsquo;insubstitu&iuml;ble capital biocultural que representen.El Simposi est&agrave; estructurat en quatre blocs: valors, model, governan&ccedil;a i paisatge cultural agr&iacute;cola del Priorat. Els eixos tem&agrave;tics del Simposi (paisatge, agricultura i dona) es presentaran i es treballaran de manera transversal en els quatre blocs.Les <a href='http://pad.catpaisatge.net/inscripcions/' target='_blank'>inscripcions</a> tenen preu redu&iuml;t fins al 15 d&#39;abril.Organitzat per l&#39;Observatori del Paisatge de Catalunya, i impulsat per la Comissi&oacute; del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat, el Simposi t&eacute; tamb&eacute; el suport del Consell Comarcal del Priorat, l&#39;associaci&oacute; Prioritat, la Diputaci&oacute; de Tarragona i els seg&uuml;ents departaments de la Generalitat de Catalunya: Cultura; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;; i&nbsp;Territori i Sostenibilitat.&nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar