agenda - Dijous, 2 de Maig

Dijous, 2 de Maig

agenda Calendari
Dijous, 2 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: UAB
Resum: III Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès
Descripció: <em><strong>2 i 3 de maig</strong>. Sala de Graus de la Facultat de Lletres. Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona</em>L&rsquo;organitzaci&oacute; de la <strong>III Confer&egrave;ncia de la Plana del Vall&egrave;s,</strong> &eacute;s una acci&oacute; que d&oacute;na suport a totes les entitats vallesanes que defensen i estudien el territori, &eacute;s una motivaci&oacute; per treballar i incidir en el disseny territorial de la nostra comarca i el seu futur.El principal objectiu &eacute;s fomentar la participaci&oacute; ciutadana i dels diferents agents, per tal de<strong> garantir la gesti&oacute; sostenible de territori que afavoreixi el manteniment, conservaci&oacute; i protecci&oacute; dels espais naturals, de les funcions ecol&ograve;giques i paisatg&iacute;stiques del territori </strong>fent-ho compatible amb el desenvolupament de l&rsquo;activitat econ&ograve;mica i l&rsquo;&uacute;s social per garantir la millora de la qualitat de vida. Es tracta d&rsquo;un punt de trobada, un espai per propiciar debats p&uacute;blics, fets amb rigor, amb la participaci&oacute; de diversos sectors que intervenen en la realitat del nostre territori: cient&iacute;fic, administraci&oacute;, t&egrave;cnics, empreses i ciutadania.El contingut de la jornada est&agrave; organitzat en 4 blocs:&nbsp; Bloc 1: Rep&agrave;s hist&ograve;ric; Bloc 2: La biodiversitat de la Plana del Vall&egrave;s; Bloc 3: Gesti&oacute; del territori; Bloc 4: Agricultura vallesana.&nbsp;Organitza: Adenc

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://adenc.cat/calendari/iii-conferencia-dels-espais-naturals-de-la-plana-del-valles/' target='_blank'> consulteu la web</a> o b&eacute; contacteu amb correu@adenc.cat / 93 717 18 87

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar