agenda - 29 de Abril - 5 de Maig

29 de Abril - 5 de Maig

agenda Calendari
Dimarts, 30 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Centre Camadoca. Santa Maria de Merlès
Resum: Formació sobre espècies exòtiques invasores i com implicar a la ciutadania
Descripció:

El proper 30 d’abril organitzem una jornada que té com a objectiu debatre sobre com podem implicar a la ciutadania en la problemàtica de les espècies exòtiques invasores.Per aquest motiu els tècnics del Servei de Fauna de la Generalitat, juntament amb l’associació ADEFFA, ens oferiran les eines necessàries per conèixer què són les espècies exòtiques invasores, quins impactes provoquen en els ecosistemes i altres espècies autòctones, quina gestió es realitza a Catalunya des de l’administració amb l’ajuda de diversos agents com les entitats ambientals, exemples d’algunes d’aquestes espècies i com implicar a la ciutadania.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190430_jornada%20camadoca%20especies%20exotiques.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10h - Quina gesti&oacute; es fa a Catalunya de les EEI?

Sisco Ma&ntilde;as, Pere Magran&eacute;, Rosa Cases i Lola Burgos (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya)11.30h Pausa12h - El control d&rsquo;invasores d&rsquo;ADEFFA. La finalitat educativa de les accions de voluntariat ambiental

N&uacute;ria Valls (Adeffa)13h - Posada en com&uacute; dels projectes de les entitats relacionats amb EEI i resoluci&oacute; de dubtes14h Dinar

&nbsp;

15.30h - Visita al centre de Camadoca

Descobrirem els animals que hi habiten i la tasca que realitza ADEFFA de conservaci&oacute; de la fauna i sensibilitzaci&oacute; de la poblaci&oacute;.</div>


Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via:<a href='https://forms.gle/xHAJZpm5MjodLec69' target='_blank'> accedeix al formulari online</a>Les inscripcions estan obertes a tothom, per&ograve; les places s&oacute;n limitades, pel que&nbsp;es prioritzar&agrave; l&rsquo;assist&egrave;ncia d&rsquo;associacions ambientals.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb nosaltres a info@setmananatura.cat

<strong>Les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura d&rsquo;enguany</strong>Enguany la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura girar&agrave; entorn les&nbsp;esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores&nbsp;(EEI). Volem visibilitzar aquesta problem&agrave;tica, ja que &eacute;s considerada la 2a causa mundial de p&egrave;rdua de biodiversitat. Hi ha moltes maneres d&rsquo;implicar a la ciutadania vers aquest tema: amb jornades de voluntariat extraient esp&egrave;cies de flora invasora, amb rutes de mapatge d&rsquo;alguna d&rsquo;aquestes esp&egrave;cies per augmentar-ne el coneixement que tenim sobre el seu impacte... i d&rsquo;altres que podrem compartir el proper 30 d&rsquo;abril.<strong>Esperem la vostra participaci&oacute;!</strong>
Dijous, 2 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: UAB
Resum: III Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès
Descripció: <em><strong>2 i 3 de maig</strong>. Sala de Graus de la Facultat de Lletres. Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona</em>L&rsquo;organitzaci&oacute; de la <strong>III Confer&egrave;ncia de la Plana del Vall&egrave;s,</strong> &eacute;s una acci&oacute; que d&oacute;na suport a totes les entitats vallesanes que defensen i estudien el territori, &eacute;s una motivaci&oacute; per treballar i incidir en el disseny territorial de la nostra comarca i el seu futur.El principal objectiu &eacute;s fomentar la participaci&oacute; ciutadana i dels diferents agents, per tal de<strong> garantir la gesti&oacute; sostenible de territori que afavoreixi el manteniment, conservaci&oacute; i protecci&oacute; dels espais naturals, de les funcions ecol&ograve;giques i paisatg&iacute;stiques del territori </strong>fent-ho compatible amb el desenvolupament de l&rsquo;activitat econ&ograve;mica i l&rsquo;&uacute;s social per garantir la millora de la qualitat de vida. Es tracta d&rsquo;un punt de trobada, un espai per propiciar debats p&uacute;blics, fets amb rigor, amb la participaci&oacute; de diversos sectors que intervenen en la realitat del nostre territori: cient&iacute;fic, administraci&oacute;, t&egrave;cnics, empreses i ciutadania.El contingut de la jornada est&agrave; organitzat en 4 blocs:&nbsp; Bloc 1: Rep&agrave;s hist&ograve;ric; Bloc 2: La biodiversitat de la Plana del Vall&egrave;s; Bloc 3: Gesti&oacute; del territori; Bloc 4: Agricultura vallesana.&nbsp;Organitza: Adenc

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://adenc.cat/calendari/iii-conferencia-dels-espais-naturals-de-la-plana-del-valles/' target='_blank'> consulteu la web</a> o b&eacute; contacteu amb correu@adenc.cat / 93 717 18 87

&nbsp;
Diumenge, 5 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Ultra Clean Marathon
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h56/mm/image/logos/logo_UCM.jpg' style='width: 150px; height: 56px; float: right; margin: 10px;' />La 2a edici&oacute; de l&#39;<a href='http://ultracleanmarathon.cat/' target='_blank'>Ultra Clean Marathon</a> es dur&agrave; a terme del <strong>5 a l&#39;11 de maig</strong>. Enguany la cursa es realitzar&agrave; en 3 modalitats esportives: corrent, en bici i en caiac!Enguany les 7 etapes es realitzaran amb&nbsp;3 modalitats esportives: les dues primeres etapes es farab en bicicleta, les tres seg&uuml;ents corrent i les dues &uacute;ltimes per mar, en caiac, nedant o b&eacute; amb vela.Les etapes per on passarem aquesta edici&oacute; seran:
<div style='margin-left: 40px;'>Dia 1, 5 de maig: Barcelona &gt; Lleida

Dia 2, 6 de maig: Lleida &gt; Ripoll

Dia 3, 7 de maig: Ripoll &gt; Olot

Dia 4, 8 de maig: Olot &gt; Girona

Dia 5, 9 de maig:&nbsp;Girona &gt; Blanes

Dia 6, 10 de maig:&nbsp;Blanes &gt; Matar&oacute;

Dia 7, 11 de maig:&nbsp;Matar&oacute; &gt; Barcelona</div>


L&rsquo;Ultra Clean Marathon&nbsp;(UCM) &eacute;s un repte ambiental i esportiu que t&eacute; com a objectiu conscienciar i canviar h&agrave;bits de la ciutadania, a trav&eacute;s d&#39;una cursa pel territori. Per assolir-ho, durant 7 dies es realitzen 7 etapes. T&eacute; dos ambaixadors de la natura, l&rsquo;Albert Bosch i la Nicole Ribera, que recorren territori catal&agrave; mentre recullen residus acompanyats de tots els participants. D&rsquo;aquesta manera augmentem el comprom&iacute;s en la cura del medi ambient i posem en valor el territori per on es passem.L&#39;UCM &eacute;s organitzada conjuntament entre la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i l&rsquo;Ag&egrave;ncia de Residus de Catalunya, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.La particularitat per&ograve;, &eacute;s que&nbsp;no &eacute;s una cursa competitiva&nbsp;on hi pot participar tot tipus de p&uacute;blic i col&middot;lectius: associacions, federacions, administracions, centres d&rsquo;ensenyament, clubs esportius, empreses (patrocinadores i/o participants) i tamb&eacute; a persones a t&iacute;tol individual. Els participants poden escollir organitzar/participar en un punt de neteja o tamb&eacute; acompanyar als ambaixadors de la natura en una etapa determinada.<strong>El funcionament</strong>Durant les etapes es proporcionaran bosses als participants per recollir els residus i hi haur&agrave; punts on els podran anar deixant les deixalles. Des de l&#39;organitzaci&oacute; vetllarem per a que els residus siguin gestionats de manera correcta. Es faran caracteritzacions (separant pl&agrave;stic, paper, vidre, org&agrave;nic i rebuig/altres) i s&rsquo;aniran pesant les quantitats per obtenir, al final de l&#39;UCM, la xifra de residus totals recollits.&Eacute;s l&rsquo;&uacute;nic acte esportiu que est&agrave; dedicat exclusivament a la natura! Us hi esperem!Per m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la&nbsp;p&agrave;gina web&nbsp;de l&#39;Ultra Clean Marathon o b&eacute; envieu un correu a info@ultracleanmarathon.cat

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar