agenda - Maig de 2019

Maig de 2019

agenda Calendari
Dijous, 2 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: UAB
Resum: III Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès
Descripció: <em><strong>2 i 3 de maig</strong>. Sala de Graus de la Facultat de Lletres. Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona</em>L&rsquo;organitzaci&oacute; de la <strong>III Confer&egrave;ncia de la Plana del Vall&egrave;s,</strong> &eacute;s una acci&oacute; que d&oacute;na suport a totes les entitats vallesanes que defensen i estudien el territori, &eacute;s una motivaci&oacute; per treballar i incidir en el disseny territorial de la nostra comarca i el seu futur.El principal objectiu &eacute;s fomentar la participaci&oacute; ciutadana i dels diferents agents, per tal de<strong> garantir la gesti&oacute; sostenible de territori que afavoreixi el manteniment, conservaci&oacute; i protecci&oacute; dels espais naturals, de les funcions ecol&ograve;giques i paisatg&iacute;stiques del territori </strong>fent-ho compatible amb el desenvolupament de l&rsquo;activitat econ&ograve;mica i l&rsquo;&uacute;s social per garantir la millora de la qualitat de vida. Es tracta d&rsquo;un punt de trobada, un espai per propiciar debats p&uacute;blics, fets amb rigor, amb la participaci&oacute; de diversos sectors que intervenen en la realitat del nostre territori: cient&iacute;fic, administraci&oacute;, t&egrave;cnics, empreses i ciutadania.El contingut de la jornada est&agrave; organitzat en 4 blocs:&nbsp; Bloc 1: Rep&agrave;s hist&ograve;ric; Bloc 2: La biodiversitat de la Plana del Vall&egrave;s; Bloc 3: Gesti&oacute; del territori; Bloc 4: Agricultura vallesana.&nbsp;Organitza: Adenc

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://adenc.cat/calendari/iii-conferencia-dels-espais-naturals-de-la-plana-del-valles/' target='_blank'> consulteu la web</a> o b&eacute; contacteu amb correu@adenc.cat / 93 717 18 87

&nbsp;
Diumenge, 5 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Ultra Clean Marathon
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h56/mm/image/logos/logo_UCM.jpg' style='width: 150px; height: 56px; float: right; margin: 10px;' />La 2a edici&oacute; de l&#39;<a href='http://ultracleanmarathon.cat/' target='_blank'>Ultra Clean Marathon</a> es dur&agrave; a terme del <strong>5 a l&#39;11 de maig</strong>. Enguany la cursa es realitzar&agrave; en 3 modalitats esportives: corrent, en bici i en caiac!Enguany les 7 etapes es realitzaran amb&nbsp;3 modalitats esportives: les dues primeres etapes es farab en bicicleta, les tres seg&uuml;ents corrent i les dues &uacute;ltimes per mar, en caiac, nedant o b&eacute; amb vela.Les etapes per on passarem aquesta edici&oacute; seran:
<div style='margin-left: 40px;'>Dia 1, 5 de maig: Barcelona &gt; Lleida

Dia 2, 6 de maig: Lleida &gt; Ripoll

Dia 3, 7 de maig: Ripoll &gt; Olot

Dia 4, 8 de maig: Olot &gt; Girona

Dia 5, 9 de maig:&nbsp;Girona &gt; Blanes

Dia 6, 10 de maig:&nbsp;Blanes &gt; Matar&oacute;

Dia 7, 11 de maig:&nbsp;Matar&oacute; &gt; Barcelona</div>


L&rsquo;Ultra Clean Marathon&nbsp;(UCM) &eacute;s un repte ambiental i esportiu que t&eacute; com a objectiu conscienciar i canviar h&agrave;bits de la ciutadania, a trav&eacute;s d&#39;una cursa pel territori. Per assolir-ho, durant 7 dies es realitzen 7 etapes. T&eacute; dos ambaixadors de la natura, l&rsquo;Albert Bosch i la Nicole Ribera, que recorren territori catal&agrave; mentre recullen residus acompanyats de tots els participants. D&rsquo;aquesta manera augmentem el comprom&iacute;s en la cura del medi ambient i posem en valor el territori per on es passem.L&#39;UCM &eacute;s organitzada conjuntament entre la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i l&rsquo;Ag&egrave;ncia de Residus de Catalunya, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.La particularitat per&ograve;, &eacute;s que&nbsp;no &eacute;s una cursa competitiva&nbsp;on hi pot participar tot tipus de p&uacute;blic i col&middot;lectius: associacions, federacions, administracions, centres d&rsquo;ensenyament, clubs esportius, empreses (patrocinadores i/o participants) i tamb&eacute; a persones a t&iacute;tol individual. Els participants poden escollir organitzar/participar en un punt de neteja o tamb&eacute; acompanyar als ambaixadors de la natura en una etapa determinada.<strong>El funcionament</strong>Durant les etapes es proporcionaran bosses als participants per recollir els residus i hi haur&agrave; punts on els podran anar deixant les deixalles. Des de l&#39;organitzaci&oacute; vetllarem per a que els residus siguin gestionats de manera correcta. Es faran caracteritzacions (separant pl&agrave;stic, paper, vidre, org&agrave;nic i rebuig/altres) i s&rsquo;aniran pesant les quantitats per obtenir, al final de l&#39;UCM, la xifra de residus totals recollits.&Eacute;s l&rsquo;&uacute;nic acte esportiu que est&agrave; dedicat exclusivament a la natura! Us hi esperem!Per m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la&nbsp;p&agrave;gina web&nbsp;de l&#39;Ultra Clean Marathon o b&eacute; envieu un correu a info@ultracleanmarathon.cat

&nbsp;
Dijous, 9 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Cartoixa d&#039;Escaladei
Resum: Simposi internacional Paisatge, Agricultura i Dona. 9 i 10 de maig de 2019
Descripció: El <a href='http://pad.catpaisatge.net/' target='_blank'>Simposi internacional Paisatge, Agricultura i Dona</a> es celebrar&agrave; els dies 9 i 10 de maig de 2019 a la Cartoixa d&#39;Escaladei (Priorat). Hi participaran ponents de diferents continents i pa&iuml;sos.En un m&oacute;n globalitzat, en qu&egrave; la subsist&egrave;ncia de les identitats col&middot;lectives i la necess&agrave;ria connexi&oacute; i intercanvi malden per conviure, existeixen models agraris resilients que, des de la tradici&oacute; i la innovaci&oacute;, posen de manifest la viabilitat de sistemes que s&rsquo;adeq&uuml;en a la idiosincr&agrave;sia dels territoris i procuren una vida digna a les persones que els habiten i els construeixen dia a dia. S&oacute;n models en els quals la relaci&oacute; directa entre les persones i el seu entorn &eacute;s ancestral, present i viva, i on el paper de la dona t&eacute; una import&agrave;ncia cabdal, tant en la pr&agrave;ctica quotidiana com en la transmissi&oacute; de sabers.El Simposi pret&eacute;n crear lligams entre paisatges, iniciatives i projectes d&rsquo;arreu del m&oacute;n que treballen pel reconeixement d&rsquo;aquests models agr&iacute;coles, la seva viabilitat, i la salvaguarda de l&rsquo;insubstitu&iuml;ble capital biocultural que representen.El Simposi est&agrave; estructurat en quatre blocs: valors, model, governan&ccedil;a i paisatge cultural agr&iacute;cola del Priorat. Els eixos tem&agrave;tics del Simposi (paisatge, agricultura i dona) es presentaran i es treballaran de manera transversal en els quatre blocs.Les <a href='http://pad.catpaisatge.net/inscripcions/' target='_blank'>inscripcions</a> tenen preu redu&iuml;t fins al 15 d&#39;abril.Organitzat per l&#39;Observatori del Paisatge de Catalunya, i impulsat per la Comissi&oacute; del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat, el Simposi t&eacute; tamb&eacute; el suport del Consell Comarcal del Priorat, l&#39;associaci&oacute; Prioritat, la Diputaci&oacute; de Tarragona i els seg&uuml;ents departaments de la Generalitat de Catalunya: Cultura; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;; i&nbsp;Territori i Sostenibilitat.&nbsp;&nbsp;
Dijous, 16 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Sant Pere de Ribes
Resum: Jornada &quot;Introducció pràctica al treball amb tracció animal en horticultura&quot;
Descripció: La tracci&oacute; animal moderna &eacute;s una alternativa agron&ograve;mica, ecol&ograve;gica, econ&ograve;mica i social per a treballar la terra. I tot i l&rsquo;inter&egrave;s creixent que

desperta, encara la seva implantaci&oacute; &eacute;s molt petita.

Aquesta jornada, de car&agrave;cter pr&agrave;ctic i demostratiu, consistir&agrave; en una visita i presentaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia de l&rsquo;Horta de les Casetes de Sant Pere de Ribes.

Durant el mat&iacute; explicaran que al llarg dels set anys d&rsquo;experi&egrave;ncia han passat de treballar exclusivament amb animals a combinar la feina amb

tractor i animals, si b&eacute; actualment els animals es fan servir en poques ocasions i per feines molt precises. Tamb&eacute; ens mostraran les eines emprades o els criteris de planificaci&oacute; del cultiu adient per al treball amb animals.Dijous 16 de maig. Sant Pere de Ribes<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190516_jornada%20traccio-animal.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09:50 h - Inscripcions10:00 h - Presentaci&oacute; de la jornada

<em>Sra. Montse Pascual, IAEDEN</em>10:10 h - Tracci&oacute; animal en horticultura

Presentaci&oacute; de l&#39;experi&egrave;ncia de l&#39;Horta de les Casetes

El cavall i les eines

Criteris de planificaci&oacute; del cultiu adient per al treball amb animal

<em>Sr. Ricard Huguet, pag&egrave;s de l&#39;Horta de les Casetes</em>13:30 h - Cloenda de la jornada

<em>Sra. Montse Pascual, IAEDEN</em></div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s de l&#39;IAEDEN: 972 670 531. Tamb&eacute; escrivit a agroterritori@iaeden.catAquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;
Dijous, 23 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada tècnica &quot;Planificació de finques agràries per afrontar els reptes del canvi climàtic&quot;
Descripció: L&#39;increment de temperatura global i regional fa que la planificaci&oacute; dels cultius i de les finques hagi d&#39;incorporar les futures anomalies clim&agrave;tiques. L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s explicar diversos models que permeten visualitzar la distribuci&oacute; futura de qualsevol cultiu en funci&oacute; dels escenaris de canvi clim&agrave;tic.D&rsquo;altra banda, la xerrada tamb&eacute; permetr&agrave; identificar possibles zones on poden apar&egrave;ixer noves oportunitats per a cultius que permetin diversificar les finques agr&agrave;ries i fer-ho des d&rsquo;una &ograve;ptica de cust&ograve;dia del territori.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190523_Planificacio%20finques%20agraries.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.00 h Principis b&agrave;sics de planificaci&oacute; d&rsquo;una finca agr&agrave;ria per adaptar-la als nous escenaris del canvi clim&agrave;tic</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Model clim&agrave;tics existents

- Previsions de l&rsquo;IPCC (Grup Intergovernamental d&rsquo;Experts sobre el Canvi Clim&agrave;tic) per a Catalunya

- Metodologia per planificar una finca en funci&oacute; d&rsquo;aquests models clim&agrave;tics

- Identificaci&oacute; d&rsquo;oportunitats i de riscos a partir de l&rsquo;an&agrave;lisi realitzat</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.</em><strong>11.30 h Pausa</strong><strong>12.00 h Visita de camp</strong>

Es realitzar&agrave; una visita de camp a la masia de Can Feliu&agrave; de Bigues i Riells que actualment alberga activitat agr&iacute;cola i que servir&agrave; d&rsquo;exemple per aplicar la modelitzaci&oacute;.<strong>14.00 h Cloenda de la jornada</strong></div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de l&#39;Espigall (jordi@espigall.cat)Organitza la jornada. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCN<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.</em>
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Online
Resum: &quot;Com afecta la Llei de Voluntariat a les entitats ambientals?&quot; Jornada online
Descripció: La sessi&oacute; se centrar&agrave; a entendre<strong> quina &eacute;s l&rsquo;aplicaci&oacute; de la llei en el camp espec&iacute;fic de voluntariat ambiental i quines implicacions t&eacute; per a les entitats d&rsquo;aquest &agrave;mbit</strong>. Aquesta normativa t&eacute; per objecte fomentar, recon&egrave;ixer, protegir i donar a con&egrave;ixer l&rsquo;associacionisme i el voluntariat com a agents de transformaci&oacute; social, i tamb&eacute; preservar el model catal&agrave; de voluntariat i recon&egrave;ixer les accions solid&agrave;ries dutes a terme pels ciutadans de Catalunya.Aquesta legislaci&oacute;<strong> &eacute;s d&rsquo;aplicaci&oacute; a les entitats sense afany de lucre d&rsquo;&agrave;mbit catal&agrave; amb programes de voluntariat</strong> i, per tant, &eacute;s important que tant les associacions com les fundacions coneguin quines s&oacute;n les principals obligacions que han de complir respecte al seu voluntariat. Farem un recull dels principals requisits que han de complir les entitats d&rsquo;acord amb la llei.&nbsp;

<img alt='' src='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Flyer-webinar-768x512.jpg' style='width: 350px; height: 233px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Programa_llei_voluntariat-webinar.pdf' target='_blank'>consultar programa online</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10:30 h &ndash;&nbsp;Presentaci&oacute; de la Jornada</strong><strong>10:40 h &ndash;&nbsp;Drets i deures de les entitats ambientals en la implementaci&oacute; de la llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l&rsquo;associacionisme</strong>

A c&agrave;rrec de Marc Vi&ntilde;as, Subdirector General de Cooperaci&oacute; Social i Voluntariat del Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies<strong>11:10 h &ndash;&nbsp;Aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica&nbsp;de la llei i incid&egrave;ncia a les entitats ambientals i als seus projectes de conservaci&oacute; de la natura</strong>

A c&agrave;rrec de Gl&ograve;ria Arribas, coordinadora dels programes de foment de la participaci&oacute; i suport al voluntariat del Consorci del PN de la Serra de Collserola. Va ser coordinadora del projecte &ldquo;Voluntaris de Collserola&rdquo;. Membre de la Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental.<strong>11:30 h &ndash;&nbsp;Torn obert de preguntes</strong><strong>12 h &ndash;&nbsp;Fi de la jornada</strong></div>


&nbsp;&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia al webinar a&nbsp;trav&eacute;s del formulari online.Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un email amb les instruccions per connectarse al webinar. Pel bon seguiment de la jornada es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i consultes contacteu amb la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura (asubirana@xct.cat o b&eacute; trucant al 93 886 61 35).
Dissabte, 25 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Acte de lliurament del II Premi &quot;Natura i Societat de la Fundació Privada GIRBAU
Descripció: La&nbsp;Fundaci&oacute; Privada GIRBAU&nbsp;us convida a l&rsquo;acte de lliurament del&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/ca/iniciatives/premi_fundacio_privada_girbau_natura_societat.html' target='_blank'>II Premi Fundaci&oacute; Privada GIRBAU &ldquo;Natura i Societat&rdquo;</a>, el qual ha seleccionat el projecte guanyador:

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><strong>&ldquo;Xarxa d&#39;Observadors Ambientals de la Conca del riu Gai&agrave;&quot;, de l&#39;Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</strong></span></div>


Durant l&#39;entrega tamb&eacute; es lliurar&agrave; un<strong> acc&egrave;ssit al projecte &quot;FLUEIX&quot; </strong>de l&#39;Associaci&oacute; de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Aut&ograve;ctona (ADEFFA).&nbsp;A continuaci&oacute; tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia&nbsp;<strong>&ldquo;30 anys d&#39;aprenentatge: natura, territori i persones&rdquo;</strong>, a c&agrave;rrec de Pere Josep Jim&eacute;nez, coordinador del Grup de Natura Freixe, entitat guanyadora de la 1a edici&oacute; d&#39;aquest premi.&nbsp;L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&#39;Auditori de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Manlleu (Rambla Hospital 11) de Vic,&nbsp;el proper&nbsp;dissabte 25 de maig a les 19h.

&nbsp;

Agra&iuml;m confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s de&nbsp;premifundaciogirbau@gmail.com,&nbsp;trucant al 93 886 61 35 (de dill a div de 9 a 17h) o <a href='http://forms.gle/jcLnsuruXsF1ws6u6' target='_blank'>completant el&nbsp;formulari online</a>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2019/Targeto_invitacio_25%20maig_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu la invitaci&oacute;</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h382/mm/image/imgnews/2019/Targeto_invitacio_25_maig_DEF.png' style='width: 550px; height: 382px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px;' />
Dimarts, 28 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: L&#039;Ametlla de Mar
Resum: Jornada tècnica &quot; Gestió pesquera preventiva i tortugues marines a Terres de l&#039;Ebre&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h174/mm/image/imgnews/2019/190528_jornada%20GTCMiL.png' style='width: 250px; height: 174px; margin: 10px; float: right;' />Aquesta jornada vol reflexionar sobre la problem&agrave;tica de la interacci&oacute; de la tortuga babaua amb els diferents arts de pesca, i reflexionar sobre les possibles mesures compatibles amb la pesca i preventives per a la conservaci&oacute; de la tortuga babaua.La idea central &eacute;s la de, sense menystenir la import&agrave;ncia de la recuperaci&oacute; de les tortugues capturades accidentalment, incidir especial i priorit&agrave;riament en contribuir al di&agrave;leg entre tots els actors amb l&#39;objectiu de compartir ievitar que es capturin m&eacute;s tortugues marines a la nostra costa.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190528_Gestio%20pesquera%20preventiva%20i%20tortugues%20marines%20a%20les%20Terres%20de%20lEbre.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)<strong>10.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.15 h - Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT

Sr. Xavier Jim&eacute;nez, president del GEPEC-Ecologistes de Catalunya</em><strong>10.30 h - Estat de conservaci&oacute; de la tortuga babaua a Catalunya</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg, Universitat de Barcelona</em><strong>11.30 h - Pausa-networking</strong><strong>12.00 h - Taula rodona &laquo;Com podem col&middot;laborar per a disminuir la interacci&oacute; entre pesca i tortugues marines?&raquo;</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg,Universitat de Barcelona

Sr. Bernat Margalef, pescador de la Confraria de l&rsquo;Ametlla de Mar

Sr. Joan Balagu&eacute;, secretari de la Confraria de pescadors de Sant Carles de la R&agrave;pita

Sr. Sergi Rasero, cap de la secci&oacute; de Protecci&oacute; del Litoral i del Medi Mar&iacute;.DARP

Sr. Ricard Casanovas, cap del servei de Fauna i Flora.DTES

Moderador: Sr. Manel Gazo, bi&ograve;leg de l&rsquo;entitat Submon</em><strong>13.00 h - Cloendade la Jornada</strong>

<em>Sr. Ramon Ferr&eacute;,GEPEC.

Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT</em>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de l&rsquo;adre&ccedil;a electr&ograve;nica (A/e: secretaria@gepec.cat).<em>Organitza la jornada: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral juntament amb el GEPEC.

Hi col&middot;labora l&#39;Ajuntament de l&#39;Ametlla de Mar</em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar