agenda - 15 de Abril - 21 de Abril

15 de Abril - 21 de Abril

agenda Calendari
Dimarts, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Amposta
Resum: Jornada tècnica "Patrimoni natural com a eina de desenvolupament"
Descripció: El «patrimoni natural» és el conjunt d’elements, recursos, processos i àmbits del medi als quals es reconeix un valor ecològic, ambiental, científic, paisatgístic o cultural. Mitjançant la custòdia del territori podem afavorir el patrimoni natural perquè sigui una eina de desenvolupament de les nostres comarques. Amb exemples concrets de diferents ens: a nivell fluvial per una entitat, marí per una empresa i el projectes públic de l’Ajuntament d’Amposta, tot emmarcar dins el projecte de “Custòdia per Desenvolupament” que duu a terme el Consorci BEMO. La jornada està destinada tant a personal empresari, tècnic com d’associacions o interessats en el tema. <strong>Amposta, 16 d&#39;abril&nbsp;</strong><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190416_Amposta_patrimoni.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

Sr. Rub&eacute;n Alegria, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;.<strong>10.15 h Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.<strong>10.45 h Amposta i la cust&ograve;dia del territori</strong>

Sr. Dani Forcadell, regidor de serveis municipals, pagesia i medi natural de l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Amposta.<strong>11.15 h Pausa</strong><strong>11.45 h Pl&agrave;ncton Diving: divulgant els fons marins</strong>

Sra. Eli Bonfill, codirectora de Pl&agrave;ncton i coordinadora del grup de treball de cust&ograve;dia marina.<strong>12.45 h La cust&ograve;dia i la gesti&oacute; d&#39;espais naturals com a eina de desenvolupament local: el cas de la Reserva de Sebes a Flix</strong>

Sr. Pere Josep, membre fundador del Grup de Natura Freixe, coordinador de la Reserva Natural de Sebes i vice-president de la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura.<strong>13.45 h Cloenda de la jornada</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.</div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: gbosch@leader.cat (Tel.: 977 445 308 - A/e: Gisela Bosch)
Dissabte, 20 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Sortides guiades de descoberta de les flors de camp i de marge
Descripció: Del 20 al 22 d&#39;abril s&#39;organitzaran un <strong>cicle de 12 sortides naturalistes </strong>per donar a con&egrave;ixer les flors de camp i de marge. Aquestes sortides estan organitzades per organtizacions d&#39;arreu del territori catal&agrave; i obertes a la participaci&oacute; de tothom.<strong>Consulta les sortides que s&#39;organitzaran i inscriu-te a la que m&eacute;s t&#39;interessi!</strong>Podeu consultar el detall de cada sortida en el<a href='/mm/file/Flora.pdf' target='_blank'> Programa del cicle</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h616/mm/image/imgnews/2019/Flora_Pagina_1.jpg' style='width: 550px; height: 616px; margin: 10px;' />Aquest cicle est&agrave; organitzat conjuntament amb Cosset&agrave;nia edicions, Oryx i en Toni Llobet.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar