agenda - Dimarts, 16 de Abril

Dimarts, 16 de Abril

agenda Calendari
Dimarts, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Amposta
Resum: Jornada tècnica "Patrimoni natural com a eina de desenvolupament"
Descripció: El «patrimoni natural» és el conjunt d’elements, recursos, processos i àmbits del medi als quals es reconeix un valor ecològic, ambiental, científic, paisatgístic o cultural. Mitjançant la custòdia del territori podem afavorir el patrimoni natural perquè sigui una eina de desenvolupament de les nostres comarques. Amb exemples concrets de diferents ens: a nivell fluvial per una entitat, marí per una empresa i el projectes públic de l’Ajuntament d’Amposta, tot emmarcar dins el projecte de “Custòdia per Desenvolupament” que duu a terme el Consorci BEMO. La jornada està destinada tant a personal empresari, tècnic com d’associacions o interessats en el tema. <strong>Amposta, 16 d&#39;abril&nbsp;</strong><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190416_Amposta_patrimoni.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

Sr. Rub&eacute;n Alegria, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;.<strong>10.15 h Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.<strong>10.45 h Amposta i la cust&ograve;dia del territori</strong>

Sr. Dani Forcadell, regidor de serveis municipals, pagesia i medi natural de l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Amposta.<strong>11.15 h Pausa</strong><strong>11.45 h Pl&agrave;ncton Diving: divulgant els fons marins</strong>

Sra. Eli Bonfill, codirectora de Pl&agrave;ncton i coordinadora del grup de treball de cust&ograve;dia marina.<strong>12.45 h La cust&ograve;dia i la gesti&oacute; d&#39;espais naturals com a eina de desenvolupament local: el cas de la Reserva de Sebes a Flix</strong>

Sr. Pere Josep, membre fundador del Grup de Natura Freixe, coordinador de la Reserva Natural de Sebes i vice-president de la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura.<strong>13.45 h Cloenda de la jornada</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.</div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: gbosch@leader.cat (Tel.: 977 445 308 - A/e: Gisela Bosch)

Gràcies a PHP iCalendar