agenda - 11 de Març - 17 de Març

11 de Març - 17 de Març

agenda Calendari
Dimecres, 13 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Institut d'Estudis Catalans (C. del Carme 47, Barcelona)
Resum: II Congrés del Món de la Masia: "Una mirada de futur al territori rural català"
Descripció: 13, 14 i 15 de març del 2019

Institut d'Estudis Catalans (C. del Carme 47, Barcelona)El II Congrés del Món de la Masia «Una mirada de futur al territori rural català» vol aprofundir en l’estudi d’un dels elements clau en l’ocupació del territori català, la masia, però també vol continuar amb l’anàlisi dels territoris rurals, com es va fer ara fa tres anys durant les tres jornades del 1r Congrés.Continuen obertes moltes de les qüestions que llavors ens vàrem plantejar: com podem integrar aquelles velles construccions en la dinàmica econòmica, social i mediambiental actual? Quins models de gestió del territori destaquen avui? Quin paper poden tenir les estructures tradicionals en les noves pautes de desenvolupament que es van discutir? Quin és el paper de les administracions locals i com ha de ser la «governança » per a permetre la recuperació d’uns territoris i d’unes estructures productives marginades dels beneficis de la industrialització?La primera jornada d’aquest congrés s’orienta cap al tractament de la tecnologia, el canvi climàtic, la demografia i, molt específicament, el paper de la dona. La segona tractarà els elements materials, constructius i legislatius per a obrir un debat sobre la seva idoneïtat i exposar casos concrets. Es prestarà també una atenció especial al paper dels agents territorials i les entitats locals.La darrera jornada oferirà una mirada al futur que inclourà la innovació territorial, l’emprenedoria i les oportunitats polítiques i dinàmiques territorials sostenibles.<a href='http://congres-masia-territori.espais.iec.cat/' target='_blank'>Consulteu el programa</a> amb el detall dels 3 dies.&nbsp;<strong>Inscripci&oacute;</strong>

Per a inscriure-us-hi cal que <a href='http://www.iec.cat/jornades/masia2019.asp' target='_blank'>empleneu el formulari</a>&nbsp;que trobareu al <a href='http://icea.iec.cat/jorandes/masia2019.asp' target='_blank'>web del congr&eacute;s</a>&nbsp;junt amb m&eacute;s informaci&oacute;. Tamb&eacute; al <a href='http://icea.iec.cat/' target='_blank'>web de la ICEA</a>

<div style='margin-left: 40px;'>&bull; Inscripci&oacute; general: 50 &euro;

&bull; Inscripci&oacute; redu&iuml;da: 30 &euro; (socis d&rsquo;entitats col&middot;laboradores, estudiants, jubilats i aturats)

&bull; Forma de pagament transfer&egrave;ncia i targeta de cr&egrave;dit (el formulari inclou la informaci&oacute; per a fer el pagament)

&bull; Per&iacute;ode d&rsquo;inscripci&oacute;: fins l&rsquo;11 de mar&ccedil; de 2019</div>

<div>

<em>Organitza: Institut Catal&agrave; d&#39;Estudis Agraris</em>&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar