agenda - 4 de Març - 10 de Març

4 de Març - 10 de Març

agenda Calendari
Divendres, 8 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Sant Hilari Sacalm
Resum: Jornada "Implantació de l'entorn natural als espais urbans. Equilibri, biodiverrsitat i sostenibilitat
Descripció: Seguint amb la mateixa l&iacute;nia de treball dels anys anteriors, des de la <strong>C&agrave;tedra de l&rsquo;Aigua, Natura i Benestar</strong>, programen una&nbsp;jornada t&egrave;cnica per divulgar els coneixements i noves t&egrave;cniques de gesti&oacute; dels espais verds urbans des d&rsquo;una perspectiva de respecte al medi natural i a les persones.Durant la jornada es tractaran temes com <strong>diferents esp&egrave;cies d&#39;arbrats i din&agrave;miques de poda, disseny de jardins sostenibles pel foment de la biodiversitat, t&egrave;cniques per generar m&eacute;s h&agrave;bitats per insectes</strong> aix&iacute; com la utilitzaci&oacute; d&#39;aus i altra fauna pel control de plagues i l&#39;obtenci&oacute; d&#39;un equilibri natural. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s la de compartir informaci&oacute; i experi&egrave;ncies en aquest &agrave;mbit per tal de proporcionar eines als gestors i t&egrave;cnics municipals.La Jornada es realitzar&agrave; el proper&nbsp;8 de mar&ccedil; a l&rsquo;Espai AQUA de Sant Hilari Sacalm.

&nbsp;

Podeu consultar el&nbsp;programa i fer la&nbsp;inscripci&oacute;: <a href='http://www.catedraaigua.cat/iii-jornada-de-les-guilleries' target='_blank'>www.catedraaigua.cat/iii-jornada-de-les-guilleries</a>

&nbsp;

Aquesta activitat s&rsquo;inscriu dins del Pla Anual 2019 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del DARP.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar