agenda - Març de 2019

Març de 2019

agenda Calendari
Divendres, 8 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Sant Hilari Sacalm
Resum: Jornada "Implantació de l'entorn natural als espais urbans. Equilibri, biodiverrsitat i sostenibilitat
Descripció: Seguint amb la mateixa l&iacute;nia de treball dels anys anteriors, des de la <strong>C&agrave;tedra de l&rsquo;Aigua, Natura i Benestar</strong>, programen una&nbsp;jornada t&egrave;cnica per divulgar els coneixements i noves t&egrave;cniques de gesti&oacute; dels espais verds urbans des d&rsquo;una perspectiva de respecte al medi natural i a les persones.Durant la jornada es tractaran temes com <strong>diferents esp&egrave;cies d&#39;arbrats i din&agrave;miques de poda, disseny de jardins sostenibles pel foment de la biodiversitat, t&egrave;cniques per generar m&eacute;s h&agrave;bitats per insectes</strong> aix&iacute; com la utilitzaci&oacute; d&#39;aus i altra fauna pel control de plagues i l&#39;obtenci&oacute; d&#39;un equilibri natural. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s la de compartir informaci&oacute; i experi&egrave;ncies en aquest &agrave;mbit per tal de proporcionar eines als gestors i t&egrave;cnics municipals.La Jornada es realitzar&agrave; el proper&nbsp;8 de mar&ccedil; a l&rsquo;Espai AQUA de Sant Hilari Sacalm.

&nbsp;

Podeu consultar el&nbsp;programa i fer la&nbsp;inscripci&oacute;: <a href='http://www.catedraaigua.cat/iii-jornada-de-les-guilleries' target='_blank'>www.catedraaigua.cat/iii-jornada-de-les-guilleries</a>

&nbsp;

Aquesta activitat s&rsquo;inscriu dins del Pla Anual 2019 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del DARP.

&nbsp;
Dimecres, 13 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Institut d&#039;Estudis Catalans (C. del Carme 47, Barcelona)
Resum: II Congrés del Món de la Masia: &quot;Una mirada de futur al territori rural català&quot;
Descripció: 13, 14 i 15 de mar&ccedil; del 2019

Institut d&#39;Estudis Catalans (C. del Carme 47, Barcelona)El II Congr&eacute;s del M&oacute;n de la Masia &laquo;Una mirada de futur al territori rural catal&agrave;&raquo; vol aprofundir en l&rsquo;estudi d&rsquo;un dels elements clau en l&rsquo;ocupaci&oacute; del territori catal&agrave;, la masia, per&ograve; tamb&eacute; vol continuar amb l&rsquo;an&agrave;lisi dels territoris rurals, com es va fer ara fa tres anys durant les tres jornades del 1r Congr&eacute;s.Continuen obertes moltes de les q&uuml;estions que llavors ens v&agrave;rem plantejar: com podem integrar aquelles velles construccions en la din&agrave;mica econ&ograve;mica, social i mediambiental actual? Quins models de gesti&oacute; del territori destaquen avui? Quin paper poden tenir les estructures tradicionals en les noves pautes de desenvolupament que es van discutir? Quin &eacute;s el paper de les administracions locals i com ha de ser la &laquo;governan&ccedil;a &raquo; per a permetre la recuperaci&oacute; d&rsquo;uns territoris i d&rsquo;unes estructures productives marginades dels beneficis de la industrialitzaci&oacute;?La primera jornada d&rsquo;aquest congr&eacute;s s&rsquo;orienta cap al tractament de la tecnologia, el canvi clim&agrave;tic, la demografia i, molt espec&iacute;ficament, el paper de la dona. La segona tractar&agrave; els elements materials, constructius i legislatius per a obrir un debat sobre la seva idone&iuml;tat i exposar casos concrets. Es prestar&agrave; tamb&eacute; una atenci&oacute; especial al paper dels agents territorials i les entitats locals.La darrera jornada oferir&agrave; una mirada al futur que inclour&agrave; la innovaci&oacute; territorial, l&rsquo;emprenedoria i les oportunitats pol&iacute;tiques i din&agrave;miques territorials sostenibles.<a href='http://congres-masia-territori.espais.iec.cat/' target='_blank'>Consulteu el programa</a> amb el detall dels 3 dies.&nbsp;<strong>Inscripci&oacute;</strong>

Per a inscriure-us-hi cal que <a href='http://www.iec.cat/jornades/masia2019.asp' target='_blank'>empleneu el formulari</a>&nbsp;que trobareu al <a href='http://icea.iec.cat/jorandes/masia2019.asp' target='_blank'>web del congr&eacute;s</a>&nbsp;junt amb m&eacute;s informaci&oacute;. Tamb&eacute; al <a href='http://icea.iec.cat/' target='_blank'>web de la ICEA</a>

<div style='margin-left: 40px;'>&bull; Inscripci&oacute; general: 50 &euro;

&bull; Inscripci&oacute; redu&iuml;da: 30 &euro; (socis d&rsquo;entitats col&middot;laboradores, estudiants, jubilats i aturats)

&bull; Forma de pagament transfer&egrave;ncia i targeta de cr&egrave;dit (el formulari inclou la informaci&oacute; per a fer el pagament)

&bull; Per&iacute;ode d&rsquo;inscripci&oacute;: fins l&rsquo;11 de mar&ccedil; de 2019</div>

<div>

<em>Organitza: Institut Catal&agrave; d&#39;Estudis Agraris</em>&nbsp;</div>
Divendres, 22 de Març
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;L’Aprenentatge Servei, una eina d’educació ambiental per conservar rius, basses i rieres&quot;
Descripció: En motiu Dia Mundial de l&rsquo;Aigua, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Ger&egrave;ncia de Serveis de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Barcelona organitzem la jornada &ldquo;L&rsquo;aprenentatge Servei, una eina d&rsquo;educaci&oacute; ambiental per conservar rius, basses i rieres&rdquo;.Una jornada destinada a totes aquelles persones (representants d&rsquo;ajuntaments, entitats o centres educatius) amb ganes de con&egrave;ixer com l&rsquo;Aprenentatge Servei esdev&eacute; una eina educativa de transformaci&oacute; comunit&agrave;ria.Podeu inscriure-us en el formulari que trobareu en aquest<a href='http://formularis.diba.cat/diba/mediambient/inscripcio-jornada-aprenentatge-servei-eina-educacio-ambiental-per-conservar-rius-basses' target='_blank'> enlla&ccedil;</a>.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190322_Jornada%20ApS.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9:00 &ndash; 9:30 - Recepci&oacute; dels assistents9:30 -9:45 - Benvinguda i presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep Planes. Subdirector general d&#39;Informaci&oacute; i Foment de la Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Inma Pruna. Gerent de Serveis de Medi Ambient. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em></div>


9:45 &ndash; 11:00 - Qu&egrave; &eacute;s l&rsquo;aprenentatge servei i qu&egrave; pot aportar a l&rsquo;educaci&oacute; ambiental?
<div style='margin-left: 40px;'><em>Maribel de la Cerda. Centre Promotor d&rsquo;Aprenentatge Servei</em></div>

<div>

11:00 &ndash; 11:30 - Pausa</div>

<div>

11:30 &ndash; 12:30 - Guia pr&agrave;ctica d&rsquo;Aprenentatge Servei en ecosistemes aqu&agrave;tics continentals. Una experi&egrave;ncia did&agrave;ctica i comunit&agrave;ria de comprom&iacute;s amb el medi ambient</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Jes&uacute;s Canelo. Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental

Marina Barroso. Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental</em></div>

<div>

12:30 &ndash; 13:30 - Taula rodona: Per qu&egrave; sumar-se a l&rsquo;Aprenentatge Servei?</div>

<div style='margin-left: 40px;'>El rol dels ajuntaments:

- &ldquo;Parets, net, lliure de brossa&rdquo; i &ldquo;Parets, lliure d&rsquo;esp&egrave;cies invasores&rdquo;. Ferran Lozano. Ajuntament de Parets del Vall&egrave;s.

- &ldquo;Ajudem el bosc de ribera del riu Llobregat&rdquo;. David Calabuig. Ajuntament de Cornell&agrave; de Llobregat.El rol de les entitats:

- &ldquo;Projecte Rius&rdquo;. Associaci&oacute; Habitats. (Pendent de confirnar)El rol dels centres educatius:

- &ldquo;Aprenentatge Servei a la Riera de Ribes&rdquo;. Anna Gris. IES Montgr&oacute;s de Sant Pere de Ribes.</div>

<div>

13:30 &ndash; 14:00 - Torn obert de preguntes i debat</div>
Dissabte, 23 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: 9es Jornades de Medi Ambient a Girona
Descripció: 23 i 24 de mar&ccedil; de 2019 Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona&nbsp;&nbsp;L&rsquo;Ajuntament de Girona convoca biennalment les Jornades de Medi Natural, que aquest any arriben a la seva novena edici&oacute;. En la seva organitzaci&oacute; col&middot;laboren activament la Universitat de Girona, els docents dels centres de secund&agrave;ria de la ciutat, Consorci del Ter i Consorci de les Gavarres, Associaci&oacute; de Naturalistes de Girona i Associaci&oacute; El Blauet i el Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.Les Jornades actuen de lloc de trobada, d&rsquo;espai de refer&egrave;ncia i de mitj&agrave; per difondre tots aquells projectes que tenen a veure amb la realitat del medi natural que tenim m&eacute;s proper. Hi participen naturalistes i persones provinents del m&oacute;n cient&iacute;fic, per&ograve; tamb&eacute; els alumnes que han elaborat treballs de recerca i moltes persones que, des dels seus &agrave;mbits professionals o vocacionals, tenen en com&uacute; l&rsquo;estimaci&oacute; a la natura i el desig d&rsquo;aprofundir en el coneixement de la fauna i la flora del nostre territori.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www2.girona.cat/ca/caseta_9jornadesmedinatural' target='_blank'>consulteu la web de les Jornades</a>.&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar