agenda - 11 de Febrer - 17 de Febrer

11 de Febrer - 17 de Febrer

agenda Calendari
Dilluns, 11 de Febrer
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de presentació del COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
Descripció: Acte de presentació del “Cos Europeu de Solidaritat”, el nou programa de la Comissió Europea que pretén potenciar el voluntariat com a eina de transformació social. L’acte, coorganitzat per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, comptarà amb la participació i presentacions del l’Hble Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i del Sr. Christos Stylianides, Comissari Europeu d’Ajuda Humanitària i Gestió de Crisi.Posteriorment, es farà una taula rodona d’experiències amb entitats que gestionen projectes de voluntariat i s’informarà dels resultats de la primera convocatòria d’octubre del 2018, així com del pla de formació i difusió que sobre el programa implementarà la Direcció General de Joventut a Catalunya durant l’any 2019.Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/participacio_i_solidaritat/Programa-Cos-Europeu-de-Solidaritat_11_2_19.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.

En cas de voler-hi participar, <a href='http://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/formularis/jornada-de-presentacio-del-cos-europeu-de-solidaritat/index.html' target='_blank'>us heu d&#39;inscriure a trav&eacute;s del formulari online</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 15 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Solsonès i Ripollès
Resum: Postgrau &quot;Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació i Integració&quot;
Descripció: El curs comen&ccedil;a el 15 de febrer, amb una lli&ccedil;&oacute; inaugural, a l&#39;aula magna de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, a c&agrave;rrec del fil&ograve;sof Jordi Pigem.<strong>Dates del curs: </strong>15/02/2019 fins 19/07/2019.<strong>Volum d&#39;hores</strong>: 15 ECTS (84 hores presencials).<strong>Localitzaci&oacute;:</strong> dels quatre m&ograve;duls de que consta el curs, tres es faran a El Miracle (Solson&egrave;s) i un a N&uacute;ria (Ripoll&egrave;s). L&#39;import del curs inclou l&#39;allotjament i els &agrave;pats dels 4 caps de setmana.<strong>OBJECTIUS DEL POSTGRAU</strong>En relaci&oacute; amb els significats dels valors espirituals de la natura, l&rsquo;estudiant ser&agrave; capa&ccedil; de:
<div style='margin-left: 40px;'>&ndash; Identificar-los, descriure&rsquo;ls i caracteritzar-los.

&ndash; Comunicar-los d&rsquo;una manera clara i atractiva.

&ndash; Identificar i avaluar les amenaces que puguin afectar-los.

&ndash; Proposar i, si s&rsquo;escau adoptar, mesures de gesti&oacute; adients.

&ndash; Avaluar els canvis que aquests valors experimenten en la societat i adaptar-s&rsquo;hi.

&ndash; Avaluar l&rsquo;impacte que aquests valors tenen en les persones.

&ndash; Proposar formes d&rsquo;integrar-los a la pr&agrave;ctica professional, l&rsquo;organitzaci&oacute; o entitat, mitjan&ccedil;ant propostes constructives i viables.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; del postgrau i sol&middot;licitud de les beques consulteu la <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-valors-espirituals-natura.html' target='_blank'>web de la Fundaci&oacute; Universitat de Girona</a>.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar