agenda - 4 de Febrer - 10 de Febrer

4 de Febrer - 10 de Febrer

agenda Calendari
Dijous, 7 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Castelló d'Empúries
Resum: Jornada "Com fer compostatge per a una finca agrícola professional"
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h174/mm/image/imgnews/2019/190207_jornada_compostatge_GTCA.jpg' style='width: 250px; height: 174px; margin: 10px; float: right;' />La fertilitat del s&ograve;l cada vegada desperta m&eacute;s inter&egrave;s dins del m&oacute;n agr&iacute;cola, degut a la relaci&oacute; directa amb l&rsquo;increment dels rendiments dels cultius, amb la maximitzaci&oacute; de l&rsquo;efici&egrave;ncia de l&rsquo;&uacute;s de l&rsquo;aigua en un context futur de canvi clim&agrave;tic i per la seva contribuci&oacute; a millorar els ecosistemes agraris i fer-los m&eacute;s equilibrats i sostenibles. El compostatge &eacute;s una acceleraci&oacute; intencionada del proc&eacute;s de descomposici&oacute; de la mat&egrave;ria org&agrave;nica i de material vegetal, la proporci&oacute; correcte d&rsquo;aquests ser&agrave; clau per adaptar el compost a les necessitat de cada finca. Aquesta jornada pret&eacute;n ser de caire pr&agrave;ctic i per aix&ograve; es presentar&agrave; com fer aquesta pila de compost, quins requeriments de normativa i quines quantitats de material en funci&oacute; del s&ograve;l requereix. Finalment es far&agrave; una demostraci&oacute; pr&agrave;ctica de com fer una pila de compost.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190207_jornada_compostatge_GTCA.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.45 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada Sra. Montse Pascual, IAEDEN.10.15 h - C&agrave;lcul te&ograve;ric de les proporcions de material a compostar a partir d&rsquo;una anal&iacute;tica del s&ograve;l de la finca que rebr&agrave; el compost Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.11.00 h - Demostraci&oacute; pr&agrave;ctica de com fer una pila de compost barrejant el material i de com fer el voltatge Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.13.00 h - Cloenda de la Jornada Sra. Montse Pascual, IAEDEN.</div>


El despla&ccedil;ament de la part te&ograve;rica de la Sala d&rsquo;actes el Cortalet a la part pr&agrave;ctica a Mas Llovet es realitzar&agrave; amb vehicles particulars.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;</strong>

Part te&ograve;rica Sala d&rsquo;actes del Cortalet. Seu del parc natural dels Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;. GIV-6216 (crta. Sant Pere Pescador-Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries) km 4,2.

Part pr&agrave;ctica A Mas Llovet 17486 CASTELL&Oacute; D&rsquo;EMP&Uacute;RIESLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: IAEDEN (Tel.:972670531- A/e: iaeden@iaeden.cat) Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT</a><em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT) promogut pel Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.</em>&nbsp;
Divendres, 8 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: El curs té la modalitat online
Resum: Curs de comunicació en espais naturals protegits
Descripció: L&#39;objectiu general del curs &eacute;s avan&ccedil;ar en el coneixement te&ograve;ric i pr&agrave;ctic sobre les millors maneres de plantejar i desenvolupar iniciatives i accions de comunicaci&oacute; en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits. Aix&ograve; es concreta en els seg&uuml;ents <strong>objectius espec&iacute;fics:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Repassar conceptes clau en la comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; cient&iacute;fica i ambiental.

2. Prendre contacte amb algunes eines i formats concrets de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute;.

3. Analitzar l&#39;aplicaci&oacute; d&#39;aquestes eines en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits.

4. Con&egrave;ixer i discutir algunes experi&egrave;ncies concretes en aquest camp.</div>


Es tracta d&#39;un curs de formaci&oacute; de 75 hores a repartir en una part teoricopr&agrave;ctica de car&agrave;cter no presencial (60 hores), i una part pr&agrave;ctica impartida en 2 jornades presencials (15 hores). Aquells interessats que no puguin assistir a les sessions presencials, podran realitzar alternativament una versi&oacute; completament no presencial del curs.El curs es pot realitzar en 2 modalitats: semipresencial o completament online.<strong>Dates de realitzaci&oacute;</strong>: des de mig febrer fins mig abril.S&#39;ofereixen descomptes en la matr&iacute;cula per a estudiants, aturats i t&egrave;cnics d&#39;administracions membres d&#39;Europarc-Espanya. A m&eacute;s el curs &eacute;s bonificable per la Fundaci&oacute; Tripartita.Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el curs <a href='http://fungobe.org/curso-comunicacion-espacios-naturales' target='_blank'>consulteu la seva p&agrave;gina web</a> i el <a href='http://fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/formacion_continua/folleto_curso_COM_19.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; del curs</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar