agenda - 28 de Gener - 3 de Febrer

28 de Gener - 3 de Febrer

agenda Calendari
Dimecres, 30 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Palau Macaya. Barcelona
Resum: Jornada final "Natura és salut. Reptes de futur per a Catalunya"
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h303/mm/image/imgnews/2019/190130_cloenda%20salut%20i%20natura.png' style='width: 250px; height: 303px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; float: right;' />Amb aquest acte conclou el <strong>Cicle Salut i Natura</strong>, que ha posat en valor la contribuci&oacute; de la natura en la salut de les persones, destacant la import&agrave;ncia de disposar d&rsquo;un entorn ben conservat, amb una rica biodiversitat, per garantir un desenvolupament hum&agrave; m&eacute;s sostenible a nivell social, econ&ograve;mic i ambiental.Es presentar&agrave; una declaraci&oacute; p&uacute;blica sobre els principis b&agrave;sics del binomi salut i natura, i una estrat&egrave;gia d&rsquo;acci&oacute; a Catalunya a partir del treball en xarxa dels diferents actors implicats, fruit de les 3 jornades de treball que s&rsquo;han desenvolupat al llarg del cicle: Com generem territoris sans i sostenibles?, Com constru&iuml;m ciutats saludables? i Com garantim un acc&eacute;s equitatiu a la natura?<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190130_cloenda_salutinatura_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<strong>17:45h - Recepci&oacute;</strong><strong>18:00h - 18:30h - Pon&egrave;ncia inaugural: Scottish Program &ldquo;Our Natural Health Service&rdquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Pete Rawcliffe. Scottish Natural Heritage. Coordina la iniciativa Our Natural Health System impulsada l&rsquo;any 2007. Es basa en una estrat&egrave;gia de col&middot;laboraci&oacute; estable entre el patrimoni natural escoc&egrave;s, el departament de salut i altres departaments del govern escoc&egrave;s. T&eacute; per objectiu aconseguir un canvi en l&rsquo;&uacute;s de solucions basades en la natura per aconseguir resultats en la salut de la poblaci&oacute;, i mostrar que el patrimoni natural d&rsquo;Esc&ograve;cia &eacute;s un recurs que pot ajudar a abordar part dels problemes de salut actuals.</em></div>


<strong>18:30h - 19:15h - Presentaci&oacute; de la Declaraci&oacute; de Salut i Natura per Catalunya</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep Maria Mallarach. Membre de la Comissi&oacute; d&rsquo;&Egrave;tica de la XCT

Jordi Pigem. Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, especialista en filosofia de la ci&egrave;ncia i pensament ecol&ograve;gic</em></div>


<strong>19:15h - 19:45h - Cloenda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Marc Vilahur. President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Arnau Queralt. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Marta Subir&agrave;. Secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Carme Bertral. Secret&agrave;ria d&rsquo;Atenci&oacute; Sanit&agrave;ria i Participaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya</em></div>


&Eacute;s necessari realitzar inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del web <a href='http://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-medioambiental/ciclo-de-debates-salud-y-naturaleza' target='_blank'>www.palaumacaya.com</a>. Entrada gratu&iuml;ta. Capacitat limitada. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb Sandra Carrera, scarrera@xct.cat

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar