agenda - Gener de 2019

Gener de 2019

agenda Calendari
Dissabte, 26 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Flix
Resum: 3a Jornada "Xarxa Aigua, Educació i Comunitat"
Descripció: Les jornades pretenen facilitar un espai de reflexió i intercanvi d’experiències entre persones, entitats i institucions que tenen propostes i programes educatius relacionats amb l’aigua (aigües continentals), amb l’objectiu de fer créixer conjuntament les xarxes de col·laboració.Les propostes recollides s&rsquo;inclouran en un espai web de recursos educatius relacionats amb l&rsquo;aigua.<a href='http://www.aiguaieducacio.cat' target='_blank'> www.aiguaieducacio.cat</a>Si sou una entitat, escola, entitat d&rsquo;EA, equipament, associaci&oacute;, empresa, docent&hellip; i voleu participar del projecte feu-nos arribar la vostra experi&egrave;ncia i/o participeu de les jornades presencialment.Per participar contacteu amb nosaltres a: coordinacio@aiguaieducacio.cat<strong>26/01/2019 - Flix</strong><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://www.aiguaieducacio.cat/flix-tarragona-26-01-19/' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>)

10:00 h - Recepci&oacute; i entrega de material10:15 h - Benvinguda10:30 h - Pon&egrave;ncia &ldquo;40 anys d&rsquo;educaci&oacute; en el medi i per el medi&rdquo; a c&agrave;rrec del Dr. Mart&iacute; Boada i Junc&agrave;.11:00 h - Presentaci&oacute; de diferents programes educatius que tenen l&rsquo;aigua com a eix estrat&egrave;gic a c&agrave;rrec de:
<div style='margin-left: 40px;'>&middot;Sergi S&aacute;nchez, director de l&rsquo;entorn d&rsquo;aprenentatge de Sebes i Meandre de Flix.

&middot;Imma Pi&ntilde;as. de l&rsquo; escola de natura Cel Rogent / Ematsa. A raig d&lsquo;aixeta.

&middot;Magda Amill, Gemma Ferran i Margarita Galofr&eacute;. de l&rsquo;escola Bernard&iacute; Tolr&agrave;. De Font en Font, Racerkids i Comenius &ldquo;Racer cycle arround Europe&rdquo;

&middot;Ram&oacute;n Vidal, del Parc Natural del Delta de l&rsquo;Ebre.</div>


12:45 h - Pausa - caf&egrave;12:30 h - &ldquo;L&rsquo;estenedor&rdquo; Activitat d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies entre tots els assitents, al Centre del cam&iacute; de Sirga.13:30 h - Guiatge per la Reserva Natural de Sebes a c&agrave;rrec de Pere Josep Jimenez.14:00 h Cloenda

&nbsp;
Dimecres, 30 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Palau Macaya. Barcelona
Resum: Jornada final &quot;Natura és salut. Reptes de futur per a Catalunya&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h303/mm/image/imgnews/2019/190130_cloenda%20salut%20i%20natura.png' style='width: 250px; height: 303px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; float: right;' />Amb aquest acte conclou el <strong>Cicle Salut i Natura</strong>, que ha posat en valor la contribuci&oacute; de la natura en la salut de les persones, destacant la import&agrave;ncia de disposar d&rsquo;un entorn ben conservat, amb una rica biodiversitat, per garantir un desenvolupament hum&agrave; m&eacute;s sostenible a nivell social, econ&ograve;mic i ambiental.Es presentar&agrave; una declaraci&oacute; p&uacute;blica sobre els principis b&agrave;sics del binomi salut i natura, i una estrat&egrave;gia d&rsquo;acci&oacute; a Catalunya a partir del treball en xarxa dels diferents actors implicats, fruit de les 3 jornades de treball que s&rsquo;han desenvolupat al llarg del cicle: Com generem territoris sans i sostenibles?, Com constru&iuml;m ciutats saludables? i Com garantim un acc&eacute;s equitatiu a la natura?<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190130_cloenda_salutinatura_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<strong>17:45h - Recepci&oacute;</strong><strong>18:00h - 18:30h - Pon&egrave;ncia inaugural: Scottish Program &ldquo;Our Natural Health Service&rdquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Pete Rawcliffe. Scottish Natural Heritage. Coordina la iniciativa Our Natural Health System impulsada l&rsquo;any 2007. Es basa en una estrat&egrave;gia de col&middot;laboraci&oacute; estable entre el patrimoni natural escoc&egrave;s, el departament de salut i altres departaments del govern escoc&egrave;s. T&eacute; per objectiu aconseguir un canvi en l&rsquo;&uacute;s de solucions basades en la natura per aconseguir resultats en la salut de la poblaci&oacute;, i mostrar que el patrimoni natural d&rsquo;Esc&ograve;cia &eacute;s un recurs que pot ajudar a abordar part dels problemes de salut actuals.</em></div>


<strong>18:30h - 19:15h - Presentaci&oacute; de la Declaraci&oacute; de Salut i Natura per Catalunya</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep Maria Mallarach. Membre de la Comissi&oacute; d&rsquo;&Egrave;tica de la XCT

Jordi Pigem. Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, especialista en filosofia de la ci&egrave;ncia i pensament ecol&ograve;gic</em></div>


<strong>19:15h - 19:45h - Cloenda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Marc Vilahur. President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Arnau Queralt. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Marta Subir&agrave;. Secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Carme Bertral. Secret&agrave;ria d&rsquo;Atenci&oacute; Sanit&agrave;ria i Participaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya</em></div>


&Eacute;s necessari realitzar inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del web <a href='http://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-medioambiental/ciclo-de-debates-salud-y-naturaleza' target='_blank'>www.palaumacaya.com</a>. Entrada gratu&iuml;ta. Capacitat limitada. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb Sandra Carrera, scarrera@xct.cat

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar