agenda - Dilluns, 3 de Desembre

Dilluns, 3 de Desembre

agenda Calendari
Dilluns, 3 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Can Catà. Collserola
Resum: Sortida tècnica "Custòdia municipal a Collserola. Visita al Bosc Gran de Can Catà"
Descripció: Al bosc gran de Can Catà s’amaguen valors naturals i patrimonials d’alt interès. Situat al Parc Natural de la Serra de Collserola, és considerat en el Pla Especial d’Ordenació com una “Zona Natural de valor ecològic i naturalístic”. A més, es troba dins la influència de dues àrees de tractament específic: la del Torrent de Can Canaletes i la del Torrent de Sant Iscle.Amb l’objectiu de fer una correcta gestió de l’espai, fa més de 10 anys que l’Ajuntament de Cerdanyola manté un acord de custòdia amb el titular de la finca. Juntament amb el Consorci del Parc, les tres parts han aconseguit combinar exitosament la conservació amb el lleure i l’educació.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w562-h124/mm/image/imgnews/2018/181203_capsalera.png' style='width: 562px; height: 124px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/181203_sortida%20can%20cata.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

09:30h - <strong>Recepci&oacute; a la masia de Can Cat&agrave; </strong>(consulteu el document Com arribar)10:00 h -<strong> Presentaci&oacute; de la col&middot;laboraci&oacute; entre la Diputaci&oacute; de Barcelona i la XCT</strong>

<em>Clara Blasco. T&egrave;cnica de projectes de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em>10:15h - <strong>La iniciativa de cust&ograve;dia del bosc gran de Can Cat&agrave;</strong>

<em>Elena Mart&iacute;. Cap de la Secci&oacute; de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de Cerdanyola del Vall&egrave;s</em>10:45h - <strong>Realitzaci&oacute; de l&rsquo;itinerari del bosc de Can Cat&agrave;</strong>, durant la qual s&rsquo;exposar&agrave; la perspectiva de:

<div style='margin-left: 40px;'>Xavier Gil, titular de la finca i impulsor del projecte educatiu<strong> Can Cat&agrave; Natura</strong>M&agrave;rian Navarro, t&egrave;cnica i coordinadora d&rsquo;&uacute;s p&uacute;blic del <strong>Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola</strong>, que desenvolupa mesures de gesti&oacute; clau a l&rsquo;espai.Joan Carles Senars, cap d&rsquo;investigaci&oacute; i publicacions cient&iacute;fiques del <strong>Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Barcelona</strong>, que en el marc de les seves l&iacute;nies de recerca realitza el seguiment de la poblaci&oacute; de mallerenga carbonera (<em>Parus major</em>) i de mallerenga blava (<em>Cyanistes caeruleus</em>), entre altres indicadors de l&rsquo;estat de la biodiversitat a la finca.Jaume Hidalgo, coordinador, i Carles Sunyer, t&egrave;cnic de GIS i implementaci&oacute; de l&rsquo;<strong>Associaci&oacute; S&egrave;lvans</strong>, que impulsa el projecte itineraris forestals amb aplicacions terap&egrave;utiques i actualment avalua la possibilitat d&rsquo;implementar-lo al bosc de Can Cat&agrave;.</div>


12:30h - <strong>CloendaINSCRIPCIONS</strong>

La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari on-line:

<a href='http://goo.gl/forms/SLvscR9VNIQery9w1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/SLvscR9VNIQery9w1</a>

Per a qualsevol dubte, podeu contactar a la XCT a trav&eacute;s de cblasco@xct.cat o b&eacute; trucant al 93 886 61 35<em>Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Amb el suport de: Diputaci&oacute; de Barcelona

Amb el suport de: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Barcelona i l&#39;Associaci&oacute; S&egrave;lvans.</em>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar