agenda - 26 de Novembre - 2 de Desembre

26 de Novembre - 2 de Desembre

agenda Calendari
Dimarts, 27 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Av. de Catalunya, 35, Tarragona).
Resum: Jornada "Nova llei de contractació pública i implicacions per als professionals de media ambient"
Descripció: Des del CEDAT organitzen conjuntament amb el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya una sessió per resoldre els vostres dubtes sobre la nova llei de contractació pública i les seves implicacions. <strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09:30 a 9:40 h &bull; Benvinguda. A c&agrave;rrec de Ricard Vizcarra (COAMB) i Luc&iacute;a Casado (CEDAT).9:40 - 10:55 h &bull; Novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector p&uacute;blic (LCSP) i implicacions pr&agrave;ctiques. Ponent: Xavier Ruiz de Loizaga i Sol&eacute; (associat principal de Garrigues).Pausa caf&egrave; (30 minuts)11:25 a 12:40 h &bull; Elements clau i criteris ambientals i socials a tenir en compte en la redacci&oacute; dels contractes. Ponent/s: Dr. Juan Jos&eacute; Pernas Garc&iacute;a (professor titular de dret administratiu de la Universitat de La Corunya i director de l&rsquo;&Agrave;rea de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de La Corunya).12:40 a 14 h &bull; Debat, dubtes, preguntes i aportacions amb el p&uacute;blic assistent</div>


Dimarts, 27 novembre 2018. De 9:30 a 14 h.

Lloc:&nbsp;Sala de Graus de la Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques de la Universitat Rovira i Virgili (Av. de Catalunya, 35, Tarragona).Preu: 25&euro; per a membres del COAMB o del CEDAT. 40 &euro; altresPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.cedat.cat/noticies/1074/nova-llei-de-contractacio-publica-i-implicacions-per-als-professionals-del-medi-ambient-tarragona' target='_blank'>consulteu el programa</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Acte de presentació de l&#039;estratègia de patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
Descripció: Despr&eacute;s d&rsquo;un intens proc&eacute;s de participaci&oacute; ciutadana, al juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar per Acord de Govern l&rsquo;Estrat&egrave;gia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, el document de planificaci&oacute; estrat&egrave;gica que defineix el full de ruta de les pol&iacute;tiques de conservaci&oacute; de la natura a Catalunya per als propers anys.Per donar a con&egrave;ixer p&uacute;blicament aquest document, el proper 27 de novembre a les 17.30h s&rsquo;organitza un acte de presentaci&oacute; al Palau de Pedralbes de Barcelona. L&rsquo;acte ser&agrave; presidit per l&rsquo;Hble. Sr. Dami&agrave; Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, i comptar&agrave; amb una taula rodona amb representants de diferents &agrave;mbits de l&rsquo;Estrat&egrave;gia.Les persones interessades a assistir-hi,<a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20181107_acte_presentacio_estrategia' target='_blank'> hauran d&#39;omplir el formulari d&#39;inscripcions del web.</a>
Dijous, 29 de Novembre
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Mollerussa
Resum: Jornada &quot;Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d&#039;aplicacions&quot;
Descripció: Els cabals ambientals o ecol&ograve;gics tenen l&rsquo;objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi h&iacute;dric. Sovint aix&ograve; representa conflictes amb la resta de demandes ordin&agrave;ries dels cursos fluvials (usos dom&egrave;stics, industrials i agr&iacute;coles) i en les planificacions futures.A Catalunya, la determinaci&oacute; i la implantaci&oacute; d&rsquo;aquests cabals es fa separadament per als dos &agrave;mbits de planificaci&oacute; hidrol&ograve;gica existents: les conques internes de Catalunya (CIC) i la part catalana de les conques de l&rsquo;Ebre i la Garona. L&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua t&eacute; plenes compet&egrave;ncies per establir i implantar un r&egrave;gim de cabals de manteniment a les conques internes.En canvi, a les conques catalanes de l&rsquo;Ebre i la Garona, l&rsquo;ACA realitza els estudis necessaris, el c&agrave;lcul i la validaci&oacute; de cabals de manteniment amb els mateixos criteris que es fa a les conques internes, per tal d&rsquo;obtenir uns cabals de manteniment coherents per a tot Catalunya, que transmet a l&rsquo;organisme de conca competent (Confederaci&oacute; Hidrogr&agrave;fica de l&rsquo;Ebre) per a la seva implantaci&oacute;.En aquesta l&iacute;nia, l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua (ACA) des de l&rsquo;1 de juny implanta l&rsquo;obligatorietat d&rsquo;alliberar cabals ambientals o ecol&ograve;gics en el 50% dels rius i conques internes, seguint les directrius que marca l&rsquo;actual planificaci&oacute; hidrol&ograve;gica catalana entre el 2016 i el 2021. &Eacute;s important destacar que per primera vegada a Catalunya es fixen cabals de manteniment d&rsquo;obligat compliment pels aprofitaments existents.En aquesta jornada abordarem el tema dels cabals ambientals des de diferents perspectives, veurem exemples de col&middot;laboracions entre diferents actors i debatrem sobre un tema tan controvertit com sensible.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181129_sortida%20cabals%20ambientals.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h82/mm/image/imgnews/2018/181129_jornada%20cabals%20ambientals%20capsalera.png' style='width: 250px; height: 82px; margin: 10px; float: right;' />09:45h &ndash; <strong>Presentaci&oacute; de la jornada</strong>10:00h -<strong> Implantaci&oacute; de cabals ambientals a Catalunya</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>M&ograve;nica Bardina, t&egrave;cnica del Departament de control i qualitat de les aig&uuml;es de l&rsquo;ACA</em></div>


10:40h -<strong> Quin valor tenen 2 m3/s? Els rius com a sistemes socio-ecol&ograve;gics</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>D&iacute;dac Jord&agrave; Capdevila, doctor en ci&egrave;ncies ambientals i investigador postdoctoral a l&rsquo;Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua</em></div>


11:20h - <strong>Propuestas de mejora y avance en relaci&oacute;n con los caudales ambientales: el proyecto QCLIMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Tony Herrera, bi&oacute;logo. Presidente del Centro Ib&eacute;rico de Restauraci&oacute;n Fluvial, miembro de la Fundaci&oacute;n Nueva Cultura del Agua y Director-gerente de la consultora MEDIODES, Consultor&iacute;a Ambiental y Paisajismo, S.L.</em></div>


12:00h - Pausa caf&egrave;12:15h - <strong>Regulaci&oacute; dels cabals dels rius per a compatibilitzar usos socials, ecol&ograve;gics i empresarials. Exemples de sin&egrave;rgies entre empreses, administracions i col&middot;lectius socials</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>

Exemple del riu Gai&agrave; (la S&iacute;nia-Repsol).<em> H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez, Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</em>Exemple del Pallars Sobir&agrave; (l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave; - Consell Comarcal &ndash; Endesa). <em>Florido Dolcet, President de l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave;</em></div>


12:45h<strong> - Torn de preguntes i taula rodona amb:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>M&ograve;nica Bardina. Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua

D&iacute;dac Jord&agrave;. Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua

&Agrave;lex Mases. Batlle Ajuntament de Linyola

H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez. Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia

Pere Josep Jim&eacute;nez. Coordinador Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix

Florido Dolcet. President de l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave;</em></div>


13:30h - <strong>Presentaci&oacute; del Projecte de recuperaci&oacute; fluvial de la S&eacute;quia del Poble de Linyola (afluent del riu Ondara).</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>&Agrave;lex Mases, batlle de l&rsquo;Ajuntament de Linyola

Toni Costa, La Llena ambiental (t&egrave;cnic encarregat del projecte de restauraci&oacute;)

Rafel Rocaspana, Gesna (t&egrave;cnic encarregat del projecte de restauraci&oacute;)</em></div>


13:45h -<strong> Dinar. </strong>2 opcions recomanades al municipi de Linyola:

Amoca: www.amocarestaurant.cat (973575110). Men&uacute; 16 &euro;. C/ Llibertat, 32, 25240 Linyola, Lleida.

Nou Ateneu: Men&uacute; 10 &euro; (973 71 43 41). Pla&ccedil;a Planell, 16, 25240 Linyola, Lleida15:00 &ndash; 16:30h - <strong>Visita a la S&eacute;quia del Poble de Linyola.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Alex Mases, Toni Costa i Rafel Rocaspana</em></div>
Lloc de trobada: Pla&ccedil;a de l&rsquo;Esgl&eacute;sia del municipi de Linyola.<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>

Espai Cultural dels Canals d&rsquo;Urgell (Casa Canal). Avinguda de Jaume I, 1. 25230 Mollerussa, LleidaJornada gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar asisst&egrave;ncia <a href='http://goo.gl/forms/2klpF5flciJS2yMC3' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>. Places limitades.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb fluvial@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 93 886 61 35

&nbsp;
Divendres, 30 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Vols formar part del voluntariat ambiental?&quot;
Descripció: <strong>T&rsquo;has plantejat mai passar a l&rsquo;acci&oacute; en la protecci&oacute; del medi ambient?</strong> Si has respost s&iacute;, vine a la sessi&oacute; de presentaci&oacute; del portal voluntariatambiental.cat, on podr&agrave;s trobar diversos projectes organitzats per entitats ambientals de Catalunya. Trobar&agrave;s la informaci&oacute; necess&agrave;ria per estar al dia de les crides de voluntariat, descobrir&agrave;s en quins projectes de voluntariat ambiental pots participar, i coneixer&agrave;s de primera m&agrave; dos entitats que vindran a explicar els seus projectes a la ciutat de Barcelona i rodalies. Tria una data i vine a informar-te!

&nbsp;

<strong>Divendres 30 de novembre</strong>&nbsp;&nbsp;

Aula Ambiental del Bosc de Turull
<div style='margin-left: 40px;'>17.30 - Presentaci&oacute; del portal www.voluntariatambiental.cat

17.45 - Entitats i projectes ambientals a Barcelona

18.15 - Voluntariat ambiental a Collserola

18.45 - Jornades comunit&agrave;ries a Bosc de Turull

19.15 - Dubtes i preguntes &nbsp;</div>

<div>&nbsp;&nbsp;

<strong>Dimarts 4 de desembre</strong>&nbsp;&nbsp;

La F&agrave;brica del Sol (Sala Barceloneta)
<div style='margin-left: 40px;'>17.30 - Presentaci&oacute; del portal www.voluntariatambiental.cat

17.45 - Entitats i projectes ambientals a Barcelona

18.15 &ndash; Descobrir la ci&egrave;ncia ciutadana amb l&rsquo;ICO

18.45 - Voluntariat a les platges &ndash; Centre de la Platja de Barcelona

19.15 - Dubtes i preguntes &nbsp;</div>
&nbsp;&nbsp;

Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via: <a href='http://goo.gl/forms/qbRd5uZAbHDB1K6D3' target='_blank'>https://goo.gl/forms/qbRd5uZAbHDB1K6D3</a>&nbsp; . Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2018/181130%20Jornades_voluntariat_ambiental_BCN_2018.pdf' target='_blank'>consulteu el cartell de difusi&oacute;</a>.&nbsp;Per qualsevol dubte o q&uuml;esti&oacute;, contactar amb la Paula Puy a trav&eacute;s del correu oficinavoluntariat@xvac.cat o al tel&egrave;fon 932866135.</div>
<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h353/mm/image/imgnews/2018/181130%20Jornades_voluntariat_ambiental_BCN_2018.jpg' style='width: 250px; height: 353px; margin: 10px; float: left;' /></strong>

<div>&nbsp;</div>
Dissabte, 1 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Anglès
Resum: Jornades del Ter &quot;Presentació d’estudis i treballs de recerca sobre el patrimoni natural i cultural del riu Ter i la seva conca&quot;
Descripció: El Consorci del Ter, organisme format per una setantena d&rsquo;ajuntaments i cinc consells comarcals de la conca del riu Ter, aquest any celebra els seus 20 anys. Per commemorar-ho organitza, juntament a altres actes al llarg de l&rsquo;any, unes jornades de difusi&oacute; de projectes, treballs i estudis sobre el patrimoni natural del riu Ter i els seus afluents, i sobre el patrimoni cultural vinculat a l&rsquo;aigua.&nbsp;Les Jornades del Ter volen actuar de lloc de trobada, d&rsquo;espai de refer&egrave;ncia i de mitj&agrave; per difondre tots aquells projectes que tenen a veure amb el riu, els seus afluents i el m&oacute;n de l&rsquo;aigua en el nostre &agrave;mbit geogr&agrave;fic de la conca del Ter.&nbsp;

&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; detallada sobre la Jornada <a href='http://www.consorcidelter.cat/fitxer/7831/Programa%20Jornades%20del%20Ter%202018.pdf' target='_blank'>consulteu el programa</a>.&nbsp;&nbsp;<strong>DESTINATARIS&nbsp;</strong>

- Ciutadans i ciutadanes, que des dels seus &agrave;mbits professionals o vocacionals, estiguin interessats en la tem&agrave;tica&nbsp; dels nostres espais fluvials i el seu territori i tinguin el desig d&rsquo;aprofundir en el seu coneixement.&nbsp;

- Estudiants, universitaris, alumnes de batxillerat i altres persones que vulguin presentar projectes o treballs de recerca sobre el patrimoni natural i/o cultural vinculat a l&rsquo;aigua del riu Ter i la seva conca.&nbsp;&nbsp;

- Naturalistes i persones del m&oacute;n cient&iacute;fic.&nbsp;

&nbsp;

<strong>PARTICIPACI&Oacute; A LES JORNADES&nbsp;</strong>

Per assistir a les Jornades, cal inscriure&rsquo;s al correu comunicacio@consorcidelter.cat o b&eacute; trucar al tel&egrave;fon 93 850 71 52. La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta.&nbsp;&nbsp;

&nbsp;

<strong>CALENDARI I LLOC DE REALITZACI&Oacute;&nbsp;</strong>

1 de desembre de 2018. Sala Polivalent Bur&eacute;s, Angl&egrave;s&nbsp;&nbsp;
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Espai Aqua. Sant Hilari Sacalm
Resum: 2a Jornada Aigua, educació i comunitat
Descripció: <p>Les jornades pretenen facilitar un espai de reflexi&oacute; i intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies entre persones, entitats i institucions que tenen propostes i programes educatius relacionats amb l&rsquo;aigua (aig&uuml;es continentals), amb l&rsquo;objectiu de fer cr&eacute;ixer conjuntament les xarxes de col&middot;laboraci&oacute;.Les propostes recollides s&rsquo;inclouran en un espai web de recursos educatius relacionats amb l&rsquo;aigua. <a href='http://www.aiguaieducacio.cat' target='_blank'>www.aiguaieducacio.cat</a>Si sou una entitat, escola, entitat d&rsquo;EA, equipament, associaci&oacute;, empresa, docent&hellip; i voleu participar del projecte feu-nos arribar la vostra experi&egrave;ncia i/o participeu de les jornades presencialment.Us ho posem f&agrave;cil, contacteu amb nosaltres a: coordinacio@aiguaieducacio.cat La participaci&oacute; &eacute;s oberta a tothom. Activitat reconeguda pel Departament d&#39;Ensenyament com a hores homologades de formaci&oacute;.

Aquesta jornada s&#39;emmarca en el cicle<strong>&nbsp;XARXA AIGUA EDUCACI&Oacute; I COMUNITAT</strong><strong>PROGRAMA</strong>

10:00 h <strong>Recepci&oacute; i entrega de material</strong>10:15 h <strong>Benvinguda</strong> a c&agrave;rrec del Sr. Joan Ramon Veciana Mart&iacute;nez, alcalde de Sant Hilari Sacalm.10:30 h<strong> Pon&egrave;ncia &ldquo;Zones humides i aigua, espais de relaci&oacute; i d&rsquo;aprenentatge&rdquo;</strong> a c&agrave;rrec de Josep Espigul&eacute; President de la Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental.11:00 h <strong>Presentaci&oacute; de diferents programes educatius </strong>que tenen l&rsquo;aigua com a eix estrat&egrave;gic a c&agrave;rrec de:

&middot;Anna Agull&oacute;, t&egrave;cnica del Museu de Les Guilleries.

&middot;Escoles del Llu&ccedil;an&egrave;s. Apadrinem el nostre patrimoni. Projecte Fonts.

&middot;Forti&agrave; Prat. Farmac&egrave;utic, M&agrave;ster en Ci&egrave;ncia i Tecnologia de l&#39;Aigua. De font en font. Tornem a la font.12:00 h <strong>Pausa - caf&egrave;</strong>12:30 h<strong> &ldquo;L&rsquo;estenedor&rdquo; Activitat d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies</strong> entre tots els assitents.13:30 h <strong>Mostra d&rsquo;escultures i creacions d&rsquo;aigua,</strong>&nbsp;a c&agrave;rrec de Carles Torrent.14:00 h <strong>Cloenda</strong>Dissabte 1 de Desembre.&nbsp;Espai Aqua. Mas Garriga sn, 17403 Sant Hilari Sacalm, Girona</p>

<p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del projecte:&nbsp;<a href='http://www.aiguaieducacio.cat' target='_blank'>www.aiguaieducacio.cat</a>&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar