agenda - 19 de Novembre - 25 de Novembre

19 de Novembre - 25 de Novembre

agenda Calendari
Dimarts, 20 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada "Bases legals per a la custòdia del territori en l'administració local"
Descripció: Jornada de formació sobre el paper de l’administració pública local en la custòdia del territori. S’exposarà el marc legal que empara aquesta estratègia de conservació i es presentaran les eines més adients per desenvolupar-la des dels ajuntaments.A través de diferents casos pràctics i un debat, s’identificaran les potencialitats de la custòdia municipal, i també es detectaran i analitzaran les problemàtiques que avui en dia limiten el seu èxit.20 de novembre del 2018. Espai Francesca Bonnemaison – Sala la Cuina. C/ de Sant Pere Més, Baix 7, 08003 - Barcelona

<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w194-h399/mm/image/imgnews/2018/181120_jornada_inerventors.png' style='width: 194px; height: 399px; margin: 10px; float: right;' />A qui s&#39;adre&ccedil;a la jornada?</strong>

Jornada adre&ccedil;ada principalment a secretaris i interventors municipals. Tamb&eacute; pot resultar d&rsquo;inter&egrave;s a t&egrave;cnics de medi ambient i entitats de cust&ograve;dia amb voluntat de treballar conjuntament.

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181120_jornada%20interventors_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)09.30h - 10.00h -<strong> Recepci&oacute;</strong>10.00h &ndash; 10.15h - <strong>Presentaci&oacute; de la col&middot;laboraci&oacute; entre la Diputaci&oacute; de Barcelona i la XCT. Explicaci&oacute; del projecte &ldquo;Impuls a la cust&ograve;dia municipal&rdquo;.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Carles Castell, ger&egrave;ncia d&rsquo;Espais Naturals de l&rsquo;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Clara Blasco, t&egrave;cnica de projectes de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>


10.15h &ndash; 10.45h - <strong>El paper de les administracions p&uacute;bliques en la cust&ograve;dia del territori. Actualitat i reptes de futur.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Antonio Ruiz, doctor en dret especialitzat en dret administratiu i ambiental &ndash; Foro de Redes y Entidades de Cust&ograve;dia del Territorio</em></div>


10.45h &ndash; 11.00h -<strong> Eines per fer cust&ograve;dia des d&rsquo;una perspectiva legal. Marc legal i legitimaci&oacute; jur&iacute;dica en l&rsquo;&agrave;mbit de la cust&ograve;dia municipal.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Mireia Salazar, responsable jur&iacute;dica de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori</em></div>


11.00 &ndash; 11.30h - <strong>Pausa caf&egrave;.</strong>11.30h &ndash; 13.00h - <strong>Com articulem la cust&ograve;dia municipal? Secretaris, interventors municipals i altres actors clau exposaran com fonamenten la cust&ograve;dia del territori en el s&iacute; dels seus ajuntaments, identificant tamb&eacute; els fen&ograve;mens que dificulten la implementaci&oacute; de projectes.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Emili Santos, secretari-interventor de l&rsquo;Ajuntament de Palau-Saverdera

Jordi Turon, vicesecretari de la Diputaci&oacute; de Girona

M&iacute;riam Bosch, lletrada del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l&rsquo;Ajuntament de Terrassa

Xavier Vicens, cap del Departament de Protecci&oacute; del Medi de l&rsquo;&Agrave;rea de Gesti&oacute; del Medi de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua

Espai de debat dinamitzat per Dolors Clavell, advocada experta en dret administratiu i pol&iacute;tiques p&uacute;bliques.</em></div>


13.00h &ndash; 13.15h -<strong> Cloenda.</strong>

Jornada gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del formulari online. Places limitades.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb cblasco@xct.cat o b&eacute; trucant a la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori al 93 886 61 35Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Amb el suport de: Diputaci&oacute; de Barcelona&nbsp;
Divendres, 23 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Curs de formació en Educació i interpretació ambiental inclusiva
Descripció: La Societat Catalana d&#39;Educaci&oacute; Ambiental (SCEA) ha organitzat el seg&uuml;ent curs de formaci&oacute;:&nbsp;Es tracta d&#39;una formaci&oacute; en educaci&oacute; ambiental inclusiva oberta a tot el p&uacute;blic per&ograve; dirigida a professionals de l&#39;educaci&oacute; ambiental, del lleure, etc. La formaci&oacute; ser&agrave; els dies 23, 24 i 25 de novembre.Aquest curs formatiu est&agrave; destinat a professionals de l&#39;educaci&oacute; i interpretaci&oacute; ambiental, guies de natura, int&egrave;rprets de signes, professionals del sector de la diversitat funcional, professorat, mestres i educador/es.El calendari del curs &eacute;s el seg&uuml;ent:&nbsp;

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'><strong>Divendres 23&nbsp;de novembre,</strong> de 17:30 a 20:30h. Taula d&#39;Experi&egrave;ncies d&#39;IEA inclusiva. Diverses entitats i professionals compartiran les seves experi&egrave;ncies en aquest &agrave;mbit, tot debatent que s&#39;ha fet fins ara i quins s&oacute;n els reptes i oportunitats actuals i de futur.<strong>Dissabte 24&nbsp;de novembre</strong>, de 9 a 13:30h. Formaci&oacute; te&ograve;rica combinada amb din&agrave;miques, sobre els tipus de diversitat funcional i sobre com establir relacions amb persones discapacitades.

De 14:30 a 19h. Mitjan&ccedil;ant el treball en grup i els conceptes apresos al mat&iacute;, es crearan diversos itineraris d&#39;educaci&oacute; ambiental inclusius al voltant del Bosc Turull, amb diferents activitats.<strong>Diumenge 25&nbsp;de novembre</strong>, de 10 a 13h. Es posaran en pr&agrave;ctica els itineraris dissenyats el dissabte, amb diferents col&middot;lectius de diversitat funcional, per posar a provar i millorar el resultat.</div>


A c&agrave;rrec d&#39;Oriol Porcel, de la SCEA, i Enrich Lluch, president de +ACCESS.&Eacute;s imprescindible la inscripci&oacute; pr&egrave;via per poder participar a l&#39;activitat. Places limitades! Us podeu inscriure a&nbsp;aula@boscturull.cat&nbsp;o b&eacute; al 93 213 39 45 facilitant el nom complert, tel&egrave;fon de contacte i correu electr&ograve;nic de les persones interessades.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.boscturull.cat/index.php/activitats-hivern/151-curs-de-formacio-en-interpretacio-i-educacio-ambiental-inclusives' target='_blank'>consulteu el Programa del curs</a>.&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h688/mm/image/imgnews/2018/181123_curs_educacio_ambiental.jpg' style='width: 550px; height: 688px; margin: 10px;' />

Gràcies a PHP iCalendar