agenda - 12 de Novembre - 18 de Novembre

12 de Novembre - 18 de Novembre

agenda Calendari
Divendres, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Congrés Nacional d’Educació Ambiental
Descripció: <p>Aquest congr&eacute;s vol teixir aliances entre centres educatius, universitats, entitats, i administracions per proposar accions d&rsquo;educaci&oacute; ambiental que prenguin en consideraci&oacute; la sostenibilitat de les ciutats, la diversitat dels ecosistemes i el consum responsable.&nbsp;Per assolir el repte&nbsp;proposem inspirar-nos en les aportacions de ponents de refer&egrave;ncia internacional, con&egrave;ixer experi&egrave;ncies educatives innovadores i compartir reptes, oportunitats i aliances.Un espai per a la construcci&oacute; de coneixement dels i les professionals de l&rsquo;educaci&oacute; ambiental de Catalunya. Si us interessa presentar una experi&egrave;ncia educativa al Congr&eacute;s, teniu temps fins al 15 de juliol.</p>

<p>El congr&eacute;s tindr&agrave; lloc el proper 16 i 17 de novembre a Girona.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del Congr&eacute;s:&nbsp;<a href='http://www.cnea.cat' target='_blank'>www.cnea.cat</a>

&nbsp;</p>
Hora: Event diario
Lloc: Ribes de Freser
Resum: Jornada Tècnica &quot;Gestió forestal i conservació de la biodiversitat als boscos públics de titularitat municipal inclosos a la XN2000 del Ripollès&quot;
Descripció:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h120/mm/image/imgnews/2018/181116_sortida%20gtcfo.png' style='width: 250px; height: 120px; margin: 10px; float: right;' />L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s con&egrave;ixer les mesures i actuacions de conservaci&oacute; de la biodiversitat que s&rsquo;integren en la planificaci&oacute;, l&rsquo;execuci&oacute; i el seguiment dels treballs forestals als boscos p&uacute;blics de titularitat municipal inclosos a la Xarxa Natura 2000 del Ripoll&egrave;s. De la m&agrave; del seu &ograve;rgan gestor, el Consorci d&rsquo;Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181116_programa%20sortida%20Ripolles%20GTCFo.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10:00 Visita a les instal&middot;lacions del Consorci d&rsquo;Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s </strong>i explicaci&oacute; de les tasques que realitza (a c&agrave;rrec de Jordi Faus Colomer, Director t&egrave;cnic del CEINR).<strong>11:00 Visita a la forest &ldquo;Bosc Vedat&rdquo; CUP 39 (municipi de Toses).</strong> En aquest indret hi conflueixen actuacions de gesti&oacute; amb objectius diversos, entre els que destaquen:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Treballs forestals per la millora de l&rsquo;h&agrave;bitat per al gall fer (CEINR)

- Mesures de conservaci&oacute; de flora forestal amena&ccedil;ada (CEINR)

- Iniciatives de cust&ograve;dia del territori per a la conservaci&oacute; del gall fer (Paisatges Vius)</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>13:30 Fi de la jornada</strong></div>


<strong>Lloc de trobada</strong>:&nbsp;Consorci Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s.&nbsp;C/ Sant Miquel, 44, Ribes de Freser (Mapa)

&nbsp;

<strong>Inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a forestal@custodiaterritori.org . En el moment d&#39;inscripci&oacute; cal indicar si es disposa de 4x4<em>Organitza: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Forestal de la XCT

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Amb la col&middot;laobraci&oacute; de: Consorci Espais Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s (CEIN)</em>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar