agenda - Octubre de 2018

Octubre de 2018

agenda Calendari
Dimecres, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada "Finançament europeu a la custòdia del territori: oportunitats presents i futures"
Descripció: L’objectiu de la jornada és mostrar a les entitats de custodia del territori (i altres organitzacions interessades) quines oportunitats ofereix la Comissió Europea per finançar els seus projectes de conservació de la natura i quin escenari de futur s’està plantejant pel període 2021-2027 (Multiannual Financial Framework).La jornada es divideix en 5 parts:

 
<div style='margin-left: 40px;'>1. Benvinguda/ presentaci&oacute;.

2. El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027).

3. Rep&agrave;s dels principals programes i l&iacute;nies de subvenci&oacute; que la UE ofereix actualment pels projectes de cust&ograve;dia del territori.

4. Exposici&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia de les organitzacions que han utilitzat fons europeus per la conservaci&oacute; de la natura a Catalunya, centrant-se b&agrave;sicament en les seves oportunitats i dificultats.

5. Debat sobre propostes de millora, noves oportunitats i escenaris futurs.</div>

<div>

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar asisst&egrave;ncia a trav&eacute;s del&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/QHwfTMfLZNvlF0No1' target='_blank'>formulari online</a>. Places limitades.</div>


Aquesta jornada &eacute;s organitzada per la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori. Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col&middot;laboraci&oacute; de la Represenatci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona.&nbsp;

<strong>PROGRAMA</strong>&nbsp;(<a href='http://www.xct.cat/mm/file/2018/181003_jornada%20finansament%20europeu.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<strong>09:15 &ndash; Inscripcions</strong><strong>09:30 &ndash; Recepci&oacute; institucional</strong>

<em>Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona.

Sr. Marc Vilahur, president de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.

Sra. Marta Subir&agrave;, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.</em><strong>09:45 &ndash; 10:15 - El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027)</strong>

<em>Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona.</em><strong>10:15 &ndash; 11:00 &ndash;Oportunitats actuals de finan&ccedil;ament europeu per a la conservaci&oacute; de la natura</strong>

<em>Sra. Conxita Font, responsable de fons europeus. Secretaria d&rsquo;Acci&oacute; Exterior i de la Uni&oacute; Europea. Departament d&rsquo;Acci&oacute; Exterior, Relacions Institucionals i Transpar&egrave;ncia. Generalitat de Catalunya.</em>

&nbsp;

<strong>11:00 &ndash; 11:30 &ndash; Perspectives de la pol&iacute;tica agr&iacute;cola comuna 2021 &ndash; 2027</strong>

<em>Sra. Laura Dalmau, sub-directora General de Planificaci&oacute; Rural. Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;. Generalitat de Catalunya.</em>

&nbsp;

<strong>11:30 &ndash; 12:00 &ndash;Pausa - caf&egrave;</strong><strong>12:00 &ndash; 13:00 &ndash; Experi&egrave;ncies d&rsquo;entitats en projectes europeus de cust&ograve;dia del territori.</strong> Diverses organitzacions exposaran les seves experi&egrave;ncies en la participaci&oacute; de projectes europeus, basant-se en les dificultats i oportunitats sorgides arrel d&rsquo;aquests projectes (t&egrave;cniques, administratives, networking, etc..):

<em>Sr. Jofre Rodrigo,&nbsp;coordinador T&egrave;cnic i Relacions Internacionals de la XCT.

Sr. Manel Gazo,&nbsp;director de SUBMON.

Sr. Enrique Doblas,&nbsp;coordinador Cient&iacute;fic del CREAF.

Sr. Marc Ordeix,&nbsp;coordinador del Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic.</em><strong>13:00 &ndash; 13:30 &ndash; Debat final</strong>

Nous reptes i oportunitats de millora de les futures convocat&ograve;ries de finan&ccedil;ament de la CE .

Sin&egrave;rgies de col&middot;laboraci&oacute; entre el m&oacute;n de la recerca b&agrave;sica, administraci&oacute; p&uacute;blica i les entitats de conservaci&oacute; aplicada en l&rsquo;&agrave;mbit dels projectes europeus.

&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb asubirana@xct.cat o b&eacute; trucant al 93 886 61 35.
Dijous, 4 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada Tècnica d&#039;Espais Naturals: Com comunicar per implicar la societat en la conservació de la natura
Descripció: Dijous, 4 d&rsquo;octubre de 2018. De 9:30 a 14 h

Pati Manning. C/ Montalegre, 7.&nbsp;08001 BarcelonaLa comunicaci&oacute; i l&rsquo;educaci&oacute; tenen un paper fonamental com a eines per fer entendre el concepte de biodiversitat i la seva import&agrave;ncia per a la vida dels &eacute;ssers humans, aix&iacute; com per a la implementaci&oacute; d&rsquo;un desenvolupament sostenible. Comptar amb una pol&iacute;tica de comunicaci&oacute; positiva i efica&ccedil; implica definir uns objectius operatius concrets i establir estrat&egrave;gies que millorin coneixements, canvi&iuml;n actituds contraproduents i motivin la societat en general a promoure la conservaci&oacute; del patrimoni natural.

&nbsp;

En aquest sentit, &eacute;s fonamental que els ens locals disposin d&rsquo;una estrat&egrave;gia de comunicaci&oacute; eficient per afavorir la conservaci&oacute; dels valors patrimonials del seu territori. L&rsquo;objectiu final &eacute;s generar una societat m&eacute;s sensibilitzada i orgullosa del medi natural que l&rsquo;envolta.

&nbsp;

Les campanyes de comunicaci&oacute; intel&middot;ligents i de proximitat constitueixen una nova forma d&rsquo;entendre la comunicaci&oacute; i s&oacute;n aplicables als espais naturals i a la seva conservaci&oacute;, aconseguint grans resultats i permetent optimitzar els recursos disponibles. Per aix&ograve;, l&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s entendre en qu&egrave; consisteix aquesta nova forma de comunicaci&oacute; i analitzar casos i eines comunicatives d&rsquo;&egrave;xit per assolir una millor corresponsabilitzaci&oacute; en la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient.

&nbsp;

<strong>Continguts i inscripci&oacute;</strong>

Per accedir-hi, cal que<a href='https://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/184299116' target='_blank'> premeu l&rsquo;enlla&ccedil;</a>.&nbsp;

&nbsp;

<strong>Estructura de la jornada</strong>

La jornada constar&agrave; en una din&agrave;mica de connexi&oacute; creativa, composada per una pon&egrave;ncia, una experi&egrave;ncia, un taller creatiu aix&iacute; com una posada en com&uacute; i una avaluaci&oacute; pr&egrave;via al tancament.

&nbsp;

<strong>Destinataris</strong>

Responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tots els t&egrave;cnics que treballin per a la gesti&oacute; del territori i la conservaci&oacute; de la biodiversitat local, la gesti&oacute; de l&rsquo;&uacute;s p&uacute;blic en l&rsquo;entorn natural, el paisatge, i, molt especialment als responsables de comunicaci&oacute; i/o educaci&oacute; ambiental.

La jornada &eacute;s oberta a qualsevol persona que estigui interessada en la tem&agrave;tica.

&nbsp;

<strong>Organitzaci&oacute; i coordinaci&oacute;</strong>

&Agrave;rea&nbsp;de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute; de la Diputaci&oacute; de Barcelona<strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute;</strong>

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute;. 934 049 300.&nbsp;ds.formacio@diba.cat

&nbsp;
Dilluns, 8 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;La conservació de la natura en benefici de la salut&quot;
Descripció: La Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT), gr&agrave;cies al suport de l&#39;Obra Social &quot;la Caixa&quot;, organitza el&nbsp;<a href='/mm/file/2018/Programa%20Salut%20i%20Natura%20_08%20octubre.pdf' target='_blank'>Cicle de Debats &ldquo;Salut i Natura</a>&rdquo;.Aquest cicle iniciar&agrave; el proper dilluns 8 d&#39;octubre amb la jornada<strong>&nbsp;LA CONSERVACI&Oacute; DE LA NATURA EN BENEFICI DE LA SALUT</strong> oberta al p&uacute;blic. Reunir&agrave; <strong>experts nacionals&nbsp;i internacionals, estudis recents i experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit sobre com el contacte amb la natura afavoreix el&nbsp;benestar, la salut humana i el desenvolupament sostenible, des d&rsquo;una &ograve;ptica multidisciplin&agrave;ria.</strong> Alhora,&nbsp;promour&agrave;&nbsp;el debat, la reflexi&oacute; i la definici&oacute; d&rsquo;accions de futur en tres jornades de treball sobre &agrave;mbits&nbsp;tem&agrave;tics diversos: territoris sans i sostenibles, ciutats saludables i equitat en l&rsquo;acc&eacute;s a la natura.La Jornada comen&ccedil;ar&agrave; amb una pon&egrave;ncia inaugural a c&agrave;rrec del&nbsp;<a href='http://www.lavanguardia.com/lacontra/20180505/443263142282/los-banos-de-bosque-potencian-el-sistema-inmune.html' target='_blank'>Dr. Qing Li,</a>&nbsp;expert internacional en ter&agrave;pia i medicina forestal&nbsp;i metge al Nippon Medical School Hospital de T&ograve;quio. Recentment ha publicat el llibre &quot;El poder del bosque. Shinrin-Yoku: C&oacute;mo encontrar la felicidad y la salud a trav&eacute;s de los &aacute;rboles&quot;.Despr&eacute;s de la pon&egrave;ncia inaugural tindr&agrave; lloc una taula rodona amb&nbsp;diversos experts internacionals i de Catalunya, referents en els&nbsp;diferents aspectes on la natura t&eacute; un efecte benefici&oacute;s per a la salut: f&iacute;sics, psicol&ograve;gics, socials i, fins i tot, espirituals.A la segona part de la jornada, es presentaran els&nbsp;tres blocs tem&agrave;tics vertebradors del cicle amb diferents pon&egrave;ncies de refer&egrave;ncia per a cadascun d&rsquo;ells. Aquests 3 blocs tem&agrave;tics seran la introducci&oacute; de les 3 jornades de treball del cicle que tindran lloc en les seg&uuml;ents setmanes, amb els t&iacute;tols:&nbsp;Com generem territoris sans i sostenibles?, Com constru&iuml;m ciutats saludables?, i Com garantim l&#39;acc&eacute;s equitatiu a la natura?La Jornada finalitzar&agrave; amb una videoconfer&egrave;ncia, de la m&agrave; de&nbsp;Richard Louv, pare del concepte S&iacute;ndrome de d&egrave;ficit de natura, fundador i president em&egrave;rit de Children &amp; Nature Network i autor dels llibres &quot;Last Child in the Woods&quot;, &quot;The Nature Principle&quot; i &quot;Vitamina N&quot;. Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;consulteu el programa de la jornada.Ja podeu confirmar la vostra assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del&nbsp;<a href='http://proticketing.com/palaumacaya/ca_ES/entradas/evento/13027/session/727614/select' target='_blank'>formulari online</a>. Places limitades.&nbsp;<em>El Cicle de Debats &quot;Salut i Natura&quot; &eacute;s organitzat per la&nbsp;Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori&nbsp;i&nbsp;Som Natura, i compta amb la&nbsp;col&middot;laboraci&oacute; de l&#39;Obra Social &quot;la Caixa&quot;.&nbsp;</em>
Dimecres, 17 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Marketplace Ambiental a Barcelona
Descripció: El proper 17 d&rsquo;octubre tindr&agrave; lloc el Marketplace Ambiental al Centre Cultural El Born de Barcelona. Aquest any, el Marketplace i els Premis EMAS Catalunya 2018 compartiran espais i activitats amb l&rsquo;objectiu que les empreses participants als Premis EMAS coneguin les experi&egrave;ncies de col&middot;laboraci&oacute; en T&agrave;ndem i els projectes de les entitats.Reserveu la data!&nbsp;M&eacute;s info a: <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a>

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Facultat de Lletres de la UdG
Resum: Seminari teorico-pràctic. Paisatges salvats, paisatges per salvar
Descripció: <strong>Societat civil, mobilitzacions i defensa del territori a les comarques gironines</strong>Els propers 17 i 19 d&#39;octubre tindr&agrave; lloc, a la Facultat de Lletres de la UdG, el <strong>Seminari te&ograve;rico-pr&agrave;ctic:&nbsp;Paisatges salvats-paisatges per salvar. Societat civil, mobilitzacions i defensa del territori a les comarques gironines</strong>,&nbsp;organitzat pel&nbsp;Departament de Geografia,&nbsp;Departament de Ci&egrave;ncies Ambientals,&nbsp;Unitat de Comprom&iacute;s Social de la Universitat de Girona&nbsp;i&nbsp;Associaci&oacute; Naturalistes de Girona. Col.laboren&nbsp;IAEDEN-Salvem l&rsquo;Empord&agrave;, Salvem Castell, Salvem La Pineda d&rsquo;en Gori, Salvem Vilanera,&nbsp;SOS Empordanet,&nbsp;Plataforma SOS Costa Brava.Cal inscipci&oacute; pr&egrave;via:&nbsp;<a href='http://bit.ly/inscripciosalvantpaisatges' target='_blank'>bit.ly/inscripciosalvantpaisatges</a>&nbsp;(places limitades)&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;paisatgessalvatsudg@gmail.com

<a href='http://www.udg.edu/ca/Portals/0/UdGEventsNews/2427/Media/Document/SalvantPaisatgesUdG.pdf' target='_blank'>Consulteu el programa</a>.#SalvantPaisatges
Divendres, 26 de Octubre
Hora: 16:15 - 17:15
Lloc: Castelló d&#039;Empúries
Resum: Jornada &quot;Eines per l&#039;impuls a la producció ecològica de l&#039;Alt Empordà&quot;
Descripció: En els darrers anys, juntament amb un inter&egrave;s creixent per part dels consumidors respecte els productes ecol&ograve;gics i locals, han aparegut i estan funcionant diferents iniciatives de

recolzament, dinamitzaci&oacute; i promoci&oacute; dels productes del territori.En aquesta jornada es presenta l&rsquo;experi&egrave;ncia de l&rsquo;associaci&oacute; de productors de la comarca del Ripoll&egrave;s, i tot seguit, s&rsquo;organitza una taula rodona, que pret&eacute;n ser un punt de

trobada i debat sobre oportunitats i debilitats en la producci&oacute; i comercialitzaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics a la comarca de l&rsquo;Alt Empord&agrave;.Aquesta jornada s&rsquo;organitza com una activitat m&eacute;s de la setmana BIO per l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181026_eines%20per%20limpuls%20a%20produccio%20eco%20alt%20emporda.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>16.15 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>16.25 h Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sra. Montse Pascual Manich, IAEDEN.</em><strong>16.30 h Presentaci&oacute; de la marca PRODUCTE DEL RIPOLL&Egrave;S</strong>

<em>Sra. Merc&egrave; Mauri i Muntadas, t&egrave;cnica de l&#39;Ag&egrave;ncia de Desenvolupament del Ripoll&egrave;s.</em><strong>17.30 h Taula rodona: Debat sobre oportunitats i debilitats en la producci&oacute; i comercialitzaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics a la comarca</strong>

<em>Sra. Marta Carola, productora de vaca de l&rsquo;Albera.

Sr. Enric Navarro, Parc Agroecol&ograve;gic.

Sr. Miquel Vilardell, Agroturisme Can Salva.</em><strong>19.00 h Cloenda de la Jornada</strong>

<em>Sra. Montse Pascual Manich, IAEDEN.</em></div>
<strong>Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;</strong><a href='http://www.ecomuseu-farinera.org' target='_blank'>Ecomuseu-Farinera</a> de Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries.&nbsp;C/ Sant Francesc, 5-7. 17486 Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries<strong>Inscripcions:</strong>&nbsp;La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de:

IAEDEN (Tel.:972670531- A/e: iaeden@iaeden.cat)

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a><strong>Organitza:&nbsp;</strong>

Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCTAquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;

&nbsp;
Dissabte, 27 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Alcoletge, Segrià
Resum: Jornada &quot;Trobada de propietaris. La custòdia agrària i la PAC&quot;
Descripció: M&eacute;s enll&agrave; de la seva finalitat productiva i social, la Pol&iacute;tica Agr&agrave;ria Comuna (PAC) assumeix objectius ambientals, com l&#39;acci&oacute; pel clima o la conservaci&oacute; de la biodiversitat i el paisatge. Una part del seu pressupost &eacute;s canalitzat en aquesta direcci&oacute;. &Eacute;s suficient? T&eacute; l&rsquo;impacte desitjat? La UE i els estats membre estan realment fomentant l&#39;agricultura sostenible?<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/V%20trobada%20de%20propietaris_programa%20DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09:30 - Recepci&oacute; i inscripcions10:00 - Benvinguda a dues bandes. A c&agrave;rrec del Sr. Ferran Miralles, Director General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural del DTES i del Sr. Oriol Anson, Director General de Desenvolupament Rural del DARP.10:30 - La dimensi&oacute; ambiental de la PAC: impacte, perspectives de futur i propostes de millora.&nbsp;A c&agrave;rrec del Sr. Jordi Rosell, professor del Departament d&rsquo;Economia Aplicada de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.11:15 - Pausa caf&egrave;11:30 - Cust&ograve;dia agr&agrave;ria i la consecuci&oacute; dels objectius ambientals de la PAC.&nbsp;A c&agrave;rrec del Sr. Jordi Puig, consultor agr&iacute;cola a l&rsquo;Espigall.12:00 - Debat.&nbsp;Com financem un model agr&iacute;cola ambientalment sostenible?12:30 - Visita de camp a la finca de Torre - Ribera.&nbsp;A c&agrave;rrec de l&rsquo;associaci&oacute; TRENCA. Finca amb regadiu tradicional on s&rsquo;hi conserva la fauna aut&ograve;ctona. Cal despla&ccedil;ar-se 7 km en cotxe.</div>


La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal inscriure&#39;s <a href='https://goo.gl/forms/utIvu68Pefu4PIbi2' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacta amb la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) al 93 886 61 35 o b&eacute; a cblasco@xct.cat<em>Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT)

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Hi col&middot;labora: Associaci&oacute; Trenca</em>

<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/V trobada de propietaris_programa DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w500-h375/mm/image/imgnews/2018/181027_trobada%20propietaris.jpg' style='width: 500px; height: 375px; margin: 10px;' /></a>

&nbsp;
Dilluns, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ametlla de Mar
Resum: Sortida tècnica &quot;Visita a la Costa de l&#039;Ametlla de Mar&quot;
Descripció: L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta visita &eacute;s aproximar-nos a la costa de l&rsquo;Ametlla de Mar (Terres de l&rsquo;Ebre) on coneixerem de primera m&agrave; un parell de llacunes costaneres restaurades amb el projecte SOS Samaruc per l&rsquo;entitat Paisatges Vius, i el projecte de cust&ograve;dia marina de l&rsquo;entitat Gra&euml;llsia a l&rsquo;EIN Cap de Santes Creus al mateix municipi.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w400-h233/mm/image/imgnews/2018/181029_sortida%20ametlla%20de%20mar.png' style='width: 400px; height: 233px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/181029_sortida%20ametlla%20de%20mar.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>

10:00h. Trobada al p&agrave;rquing de la llacuna del Torrent del Pi. <a href='https://goo.gl/maps/uL6MpWgbwpF2' target='_blank'>Consultar ubicaci&oacute; </a>. Visita de la Llacuna del Torrent del Pi per a con&egrave;ixer el seu projecte de restauraci&oacute; i reintroducci&oacute; de

samarucs. Per a m&eacute;s informaci&oacute; del projecte <a href='https://paisatgesvius.org/ca/projectes/1422' target='_blank'>consulteu la web de Paisatges Vius</a>.11:30h. Visita de la llacuna de l&rsquo;Estany i el seu projecte de restauraci&oacute;.12:00h. Passejada per l&rsquo;EIN Cap de Santes Creus per a con&egrave;ixer el projecte de cust&ograve;dia de l&rsquo;entitat Gra&euml;llsia on tindr&agrave; protagonisme el voluntariat i l&rsquo;educaci&oacute; ambiental. Podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute; sobre l&rsquo;acord que es va signar aquest estiu a la <a href='http://graellsia.org/lein-de-santes-creus-a-lametlla-de-mar-1r-acord-de-custodia-marina/' target='_blank'>web de Gra&euml;llsia</a>.13:00h. Fi de l&rsquo;activitat.</div>

<div>

<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).Organitza: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Hi col&middot;labora: Associaci&oacute; Paisatges Vius i Associaci&oacute; Gra&euml;llsia.&nbsp;

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar