agenda - 1 de Octubre - 7 de Octubre

1 de Octubre - 7 de Octubre

agenda Calendari
Dimecres, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada "Finançament europeu a la custòdia del territori: oportunitats presents i futures"
Descripció: L’objectiu de la jornada és mostrar a les entitats de custodia del territori (i altres organitzacions interessades) quines oportunitats ofereix la Comissió Europea per finançar els seus projectes de conservació de la natura i quin escenari de futur s’està plantejant pel període 2021-2027 (Multiannual Financial Framework).La jornada es divideix en 5 parts:

 
<div style='margin-left: 40px;'>1. Benvinguda/ presentaci&oacute;.

2. El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027).

3. Rep&agrave;s dels principals programes i l&iacute;nies de subvenci&oacute; que la UE ofereix actualment pels projectes de cust&ograve;dia del territori.

4. Exposici&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia de les organitzacions que han utilitzat fons europeus per la conservaci&oacute; de la natura a Catalunya, centrant-se b&agrave;sicament en les seves oportunitats i dificultats.

5. Debat sobre propostes de millora, noves oportunitats i escenaris futurs.</div>

<div>

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar asisst&egrave;ncia a trav&eacute;s del&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/QHwfTMfLZNvlF0No1' target='_blank'>formulari online</a>. Places limitades.</div>


Aquesta jornada &eacute;s organitzada per la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori. Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col&middot;laboraci&oacute; de la Represenatci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona.&nbsp;

<strong>PROGRAMA</strong>&nbsp;(<a href='http://www.xct.cat/mm/file/2018/181003_jornada%20finansament%20europeu.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<strong>09:15 &ndash; Inscripcions</strong><strong>09:30 &ndash; Recepci&oacute; institucional</strong>

<em>Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona.

Sr. Marc Vilahur, president de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.

Sra. Marta Subir&agrave;, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.</em><strong>09:45 &ndash; 10:15 - El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027)</strong>

<em>Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona.</em><strong>10:15 &ndash; 11:00 &ndash;Oportunitats actuals de finan&ccedil;ament europeu per a la conservaci&oacute; de la natura</strong>

<em>Sra. Conxita Font, responsable de fons europeus. Secretaria d&rsquo;Acci&oacute; Exterior i de la Uni&oacute; Europea. Departament d&rsquo;Acci&oacute; Exterior, Relacions Institucionals i Transpar&egrave;ncia. Generalitat de Catalunya.</em>

&nbsp;

<strong>11:00 &ndash; 11:30 &ndash; Perspectives de la pol&iacute;tica agr&iacute;cola comuna 2021 &ndash; 2027</strong>

<em>Sra. Laura Dalmau, sub-directora General de Planificaci&oacute; Rural. Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;. Generalitat de Catalunya.</em>

&nbsp;

<strong>11:30 &ndash; 12:00 &ndash;Pausa - caf&egrave;</strong><strong>12:00 &ndash; 13:00 &ndash; Experi&egrave;ncies d&rsquo;entitats en projectes europeus de cust&ograve;dia del territori.</strong> Diverses organitzacions exposaran les seves experi&egrave;ncies en la participaci&oacute; de projectes europeus, basant-se en les dificultats i oportunitats sorgides arrel d&rsquo;aquests projectes (t&egrave;cniques, administratives, networking, etc..):

<em>Sr. Jofre Rodrigo,&nbsp;coordinador T&egrave;cnic i Relacions Internacionals de la XCT.

Sr. Manel Gazo,&nbsp;director de SUBMON.

Sr. Enrique Doblas,&nbsp;coordinador Cient&iacute;fic del CREAF.

Sr. Marc Ordeix,&nbsp;coordinador del Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic.</em><strong>13:00 &ndash; 13:30 &ndash; Debat final</strong>

Nous reptes i oportunitats de millora de les futures convocat&ograve;ries de finan&ccedil;ament de la CE .

Sin&egrave;rgies de col&middot;laboraci&oacute; entre el m&oacute;n de la recerca b&agrave;sica, administraci&oacute; p&uacute;blica i les entitats de conservaci&oacute; aplicada en l&rsquo;&agrave;mbit dels projectes europeus.

&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb asubirana@xct.cat o b&eacute; trucant al 93 886 61 35.
Dijous, 4 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada Tècnica d&#039;Espais Naturals: Com comunicar per implicar la societat en la conservació de la natura
Descripció: Dijous, 4 d&rsquo;octubre de 2018. De 9:30 a 14 h

Pati Manning. C/ Montalegre, 7.&nbsp;08001 BarcelonaLa comunicaci&oacute; i l&rsquo;educaci&oacute; tenen un paper fonamental com a eines per fer entendre el concepte de biodiversitat i la seva import&agrave;ncia per a la vida dels &eacute;ssers humans, aix&iacute; com per a la implementaci&oacute; d&rsquo;un desenvolupament sostenible. Comptar amb una pol&iacute;tica de comunicaci&oacute; positiva i efica&ccedil; implica definir uns objectius operatius concrets i establir estrat&egrave;gies que millorin coneixements, canvi&iuml;n actituds contraproduents i motivin la societat en general a promoure la conservaci&oacute; del patrimoni natural.

&nbsp;

En aquest sentit, &eacute;s fonamental que els ens locals disposin d&rsquo;una estrat&egrave;gia de comunicaci&oacute; eficient per afavorir la conservaci&oacute; dels valors patrimonials del seu territori. L&rsquo;objectiu final &eacute;s generar una societat m&eacute;s sensibilitzada i orgullosa del medi natural que l&rsquo;envolta.

&nbsp;

Les campanyes de comunicaci&oacute; intel&middot;ligents i de proximitat constitueixen una nova forma d&rsquo;entendre la comunicaci&oacute; i s&oacute;n aplicables als espais naturals i a la seva conservaci&oacute;, aconseguint grans resultats i permetent optimitzar els recursos disponibles. Per aix&ograve;, l&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s entendre en qu&egrave; consisteix aquesta nova forma de comunicaci&oacute; i analitzar casos i eines comunicatives d&rsquo;&egrave;xit per assolir una millor corresponsabilitzaci&oacute; en la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient.

&nbsp;

<strong>Continguts i inscripci&oacute;</strong>

Per accedir-hi, cal que<a href='https://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/184299116' target='_blank'> premeu l&rsquo;enlla&ccedil;</a>.&nbsp;

&nbsp;

<strong>Estructura de la jornada</strong>

La jornada constar&agrave; en una din&agrave;mica de connexi&oacute; creativa, composada per una pon&egrave;ncia, una experi&egrave;ncia, un taller creatiu aix&iacute; com una posada en com&uacute; i una avaluaci&oacute; pr&egrave;via al tancament.

&nbsp;

<strong>Destinataris</strong>

Responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tots els t&egrave;cnics que treballin per a la gesti&oacute; del territori i la conservaci&oacute; de la biodiversitat local, la gesti&oacute; de l&rsquo;&uacute;s p&uacute;blic en l&rsquo;entorn natural, el paisatge, i, molt especialment als responsables de comunicaci&oacute; i/o educaci&oacute; ambiental.

La jornada &eacute;s oberta a qualsevol persona que estigui interessada en la tem&agrave;tica.

&nbsp;

<strong>Organitzaci&oacute; i coordinaci&oacute;</strong>

&Agrave;rea&nbsp;de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute; de la Diputaci&oacute; de Barcelona<strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute;</strong>

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute;. 934 049 300.&nbsp;ds.formacio@diba.cat

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar