agenda - 24 de Setembre - 30 de Setembre

24 de Setembre - 30 de Setembre

agenda Calendari
Dimecres, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Parc Natural del Delta de l'Ebre
Resum: Jornada tècnica "Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià: experiències i oportunitats"
Descripció: <strong>Jornada t&egrave;cnica per a entitats socials i ambientals</strong>La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans.

La cust&ograve;dia pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Les entitats, tant socials com ambientals, juguen un rol destacat en la cust&ograve;dia del territori. Poden implicar la societat civil en la conservaci&oacute; dels valors naturals i culturals del territori, tot gestionant finques d&rsquo;acord amb els propietaris (mitjan&ccedil;ant acords de cust&ograve;dia). Aquests projectes serveixen, a la vegada, per conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de gestionar el nostre entorn i per dinamitzar espais sovint oblidats.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180926_Jornada%20Entitats_Ebre_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h139/mm/image/imgnews/2018/180926_jornada%20delta%20Ebre%20entitats.png' style='width: 300px; height: 139px; margin: 10px;' /></a><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180926_Jornada%20Entitats_Ebre_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h - 9.15h - Recepci&oacute; assistents.09.15h - 9.30h - Obertura a c&agrave;rrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l&rsquo;Ebre.9.30h - 10.00h - Presentaci&oacute; del Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament

<em>Rub&eacute;n Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;</em>10.00h - 10.30h - Introducci&oacute; a la cust&ograve;dia del territori: una oportunitat per conservar i dinamitzar el territori

<em>Jofre Rodrigo. Coordinador t&egrave;cnic de la XCT</em>10.30h - 11.30h - Experi&egrave;ncies en cust&ograve;dia al Montsi&agrave; i al Baix Ebre:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Recuperaci&oacute; de llacunes litorals al Delta del Ebre

<em>Xavier Escut&eacute;. Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera</em>

- Recuperaci&oacute; d&rsquo;estanys litorals a l&rsquo;Ametlla de Mar

<em>Anna Gall&eacute;s. Fundaci&oacute; Andrena</em>

- Patrimoni natural i cultural: oliverars tradicionals

<em>Vicky Carles. Gra&euml;llsia</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 13.00h - Experi&egrave;ncies en cust&ograve;dia II:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Cust&ograve;dia fluvial i oportunitats de desenvolupament

<em>Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup de Natura Freixe</em>

- Cust&ograve;dia agr&agrave;ria al Delta del Ebre: agricultura d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic

<em>Sofia Rivaes. SEO/BirdLife - Riet Vell</em>

- Cust&ograve;dia i turisme

<em>Ana&iuml;s Pascual. Id&agrave;ria, Empresa d&rsquo;Inserci&oacute;</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

13.00h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals</div>

<div>

<strong>Data i lloc</strong>

Dimecres 26 de setembre.&nbsp;Parc Natural del Delta del Ebre.&nbsp;Seu administrativa.&nbsp;Av. Catalunya 45.&nbsp;Deltebre<strong>Inscripcions</strong>

L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a leader@leader.cat .&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.

&nbsp;</div>
Dijous, 27 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Online
Resum: Jornada online &quot;Assignació del 0.5% de l&#039;Impost de Béns Immobles municipal a projectes de conservació de la natura&quot;
Descripció: <em>Format webinar (online)</em>

<strong>Dijous 27 de Setembre. De 10:00 a 12:30</strong>Per garantir un &uacute;s sostenible dels recursos naturals municipals &eacute;s necessari promoure el desenvolupaments de pol&iacute;tiques de car&agrave;cter local, gestionar-los activament per a la seva millora i restaurar aquells indrets que aix&iacute; ho precisen. A tal efecte, &eacute;s necessari disposar d&rsquo;un recursos estables a llarg termini, que permetin planificar i desenvolupar els projectes de conservaci&oacute; de gran abast que cal abordar.Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de destinar una petita part de l&rsquo;Impost de B&eacute;ns Immobles a projectes de conservaci&oacute; del medi natural municipal (en la major part dels casos &eacute;s d&rsquo;un

0,5%) . Donat que l&rsquo;IBI &eacute;s l&rsquo;impost directament vinculat a la transformaci&oacute; del s&ograve;l, t&eacute; tot el sentit que sigui la font de recursos que ajudi a reequilibrar el territori.D&rsquo;una banda, aix&ograve; assegura la dotaci&oacute; pressupost&agrave;ria necess&agrave;ria per desenvolupar projectes potents amb continu&iuml;tat. De l&rsquo;altra, &eacute;s un instrument de conscienciaci&oacute; ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a trav&eacute;s d&rsquo;aquesta iniciativa.<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180927_programa_webinar_ibi_girona_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h90/mm/image/imgnews/2018/180927_jornada_webinar_05_ibi.png' style='width: 350px; height: 90px; margin: 10px;' /></a>

<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180927_programa_webinar_ibi_girona_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa complert en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>10.00h &ndash; 10.30h Presentaci&oacute; de la iniciativa d&rsquo;assignaci&oacute; del 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute; de la natura</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Marc Vilahur, president Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10.30h &ndash; 12.00h Casos pr&agrave;ctics d&rsquo;aplicaci&oacute; del 0,5% de l&rsquo;IBI:</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Ajuntament de Ma&ccedil;anet de la Selva. <em>Jordi Serra, t&egrave;cnic de Medi Ambient de l&rsquo;Aj. de Ma&ccedil;anet</em>

- Ajuntament de Viladrau. <em>Margarida Feliu, alcaldessa de Viladrau</em>

- Ajuntament de Les Planes d&rsquo;Hostoles. <em>Eduard Llor&agrave;, alcalde de Les Planes d&rsquo;Hostoles</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>12.00h &ndash; 12.30h: Preguntes i debat</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div>

<strong>REGISTRE I FUNCIONAMENT DEL WEBINAR</strong></div>

<div>

&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia al webinar a trav&eacute;s del formulari online: <a href='https://goo.gl/forms/MRoOlDvAllNyg2jT2' target='_blank'>https://goo.gl/forms/MRoOlDvAllNyg2jT2</a>Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un email amb les instruccions per connectar-se al webinar. Pel bon seguiment del webinar es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l&rsquo;Anna a asubirana@xct.cat&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar