agenda - Setembre de 2018

Setembre de 2018

agenda Calendari
Dijous, 13 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Presentació del I Informe del Voluntariat i l’Associacionisme de Catalunya 2018
Descripció: <strong>Qu&egrave; &eacute;s el l&rsquo;Informe de l&rsquo;Associacionisme i el Voluntariat?</strong>

&Eacute;s un document rellevant, que aporta llum sobre la situaci&oacute;, les dades i els reptes del sector, que ha d&rsquo;esdevenir clau per a la programaci&oacute; i implementaci&oacute; de les pol&iacute;tiques del Govern per promocionar, recon&egrave;ixer i protegir l&rsquo;associacionisme i el voluntariat.Aquest informe &eacute;s especialment esperat at&egrave;s que, des de 2001, no es disposava d&rsquo;un estudi promogut pel Govern de la Generalitat que aport&eacute;s dades fidedignes que definissin la situaci&oacute; del teixit associatiu i del voluntariat a Catalunya.La seva materialitzaci&oacute; ha estat possible gr&agrave;cies a la conjunci&oacute; de diversos actors: el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies, l&rsquo;Observatori del Tercer Sector i la resta d&rsquo;entitats que formen part del projecte Panor&agrave;mic, les entitats sense afany de lucre que han respost els q&uuml;estionaris i han participat de les sessions territorials i dels grups de discussi&oacute; i les persones volunt&agrave;ries que han volgut donar la seva veu en els diferents espais i recursos posats a la seva disposici&oacute;.<strong>Per qu&egrave; s&rsquo;ha elaborat aquest informe?</strong>

La&nbsp;Llei 25/2015, de 30 de juliol de voluntariat i foment de l&rsquo;associacionisme&nbsp;insta al Govern ha elaborar, d&rsquo;una manera peri&ograve;dica, un informe sobre l&rsquo;associacionisme i el voluntariat, a Catalunya. L&rsquo;estiu de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies de la Generalitat de Catalunya, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;Observatori del Tercer Sector, va iniciar el proc&eacute;s de disseny i implementaci&oacute; de l&rsquo;informe, amb l&rsquo;objectiu que aquest esdevingu&eacute;s un estudi de refer&egrave;ncia que recoll&iacute;s i albir&eacute;s la situaci&oacute; de l&rsquo;associacionisme i del fenomen del voluntariat a Catalunya.Entre el segon semestre de 2017 i els primers quatre mesos de 2018 s&rsquo;han realitzat diferents accions coordinades encaminades a generar un diagn&ograve;stic de la realitat associativa a Catalunya, abeurant de tres fonts:Els resultats provinents de &ldquo;El Panor&agrave;mic de les Associacions 2017&rdquo;, a fi de copsar l&rsquo;estat de les entitats respecte diferents dimensions substantives (el nombre d&rsquo;entitats, &agrave;mbits en els que treballen, forma jur&iacute;dica &hellip;); i organitzatives (persones assalariades, s&ograve;cies, volunt&agrave;ries; els &ograve;rgans de govern, els recursos econ&ograve;mics i els espais).

Les enquestes espec&iacute;fiques adre&ccedil;ades a persones volunt&agrave;ries, que ha perm&egrave;s incorporar un salt qualitatiu en la diagnosi i aportant en el seu punt de vista.

La realitzaci&oacute; de 10 grups de discussi&oacute; distribu&iuml;ts arreu del territori catal&agrave;, merc&egrave;s als quals s&rsquo;ha pogut millorar en la interpretaci&oacute; de les dades num&egrave;riques i, de l&rsquo;altra, calibrar quin &eacute;s el parer del sector en relaci&oacute; a diferents aspectes que els afecten.<strong>Com podem assistir a l&rsquo;acte de presentaci&oacute;?</strong>

A partir del dia 3 de setembre s&rsquo;informar&agrave; sobre la inscripci&oacute; per assistir a l&rsquo;actePer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://voluntariat.gencat.cat/13-de-setembre-presentacio-del-i-informe-del-voluntariat-i-lassociacionisme-de-catalunya-2018/' target='_blank'> consulteu la web de la Generalitat de Catalunya</a>.

&nbsp;
Diumenge, 16 de Setembre
Hora: 12:30 - 13:30
Lloc: Can Moragues. Riudarenes
Resum: Dinar solidari per la natura!
Descripció: Us proposem una experi&egrave;ncia &uacute;nica a l&#39;entorn de Can Moragues: <strong>un dinar solidari per la natura!</strong> Degustareu productes ecol&ograve;gics i de proximitat tot contribu&iuml;nt a impulsar projectes de cust&ograve;dia del territori i conservaci&oacute; de la natura.El dinar solidari anir&agrave; a c&agrave;rrec de la reconeguda xef <strong>Ada Parellada</strong>, del restaurant <a href='http://semproniana.net/ca/' target='_blank'>Semproniana</a>.&nbsp;Els beneficis d&#39;aquest dinar aniran &iacute;ntegrament destinats a projectes de conservaci&oacute; de la natura de la <a href='https://www.fundacioemys.org/emys/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Emys</a>. Amb la compra d&#39;un tiquet estar&agrave;s col&middot;laborant en la seva tasca de conservaci&oacute; de les zones humides i, especialment, de la tortuga d&#39;estany.Si us voleu apuntar podeu omplir el formulari a&nbsp;<a href='http://www.bit.ly/dinarnaturaemys' target='_blank'>www.bit.ly/dinarnaturaemys</a>&nbsp;. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu enviar un e-mail a info@xct.cat&nbsp;o trucar al 93 886 61 35 (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h101/mm/image/imgnews/2018/180916_dinar%20solidari%20capsalera.png' style='width: 250px; height: 101px; margin: 5px;' /><strong>PROGRAMA DEL DIA</strong>

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>12:30h &ndash;&nbsp;Passejades delicioses.

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tastarem la primavera en els diferents espais de Can Moragues. Degustarem melmelades a l&rsquo;obrador, varietats locals de verdures a l&rsquo;hort i altres productes a la bassa.</em>14:00h &ndash;&nbsp;Dinar solidari. <a href='/mm/file/2018/dinar%20benefic%20def.pdf' target='_blank'>Consulta el men&uacute;</a>.16:00 h - Concert sorpresa</div>
&nbsp;

<div><em><strong>Men&uacute; elaborat per&nbsp;Ada Parellada.</strong> Reconeguda cuinera que dirigeix el restaurant Semproniana de Barcelona. Gran defensora dels productes de proximitat, de la cuina saludable i lluitadora contra el malbaratament alimentari.La <strong>Fundaci&oacute; Emys </strong>treballa per fomentar les varietats locals i la biodiversitat cultivada. Tamb&eacute; treballa per la conservaci&oacute; de les zones humides i, especialment, de la tortuga d&#39;estany. Els beneficis del dinar aniran destinats a aquest projecte.</em></div>


El preu de les passejades delicioses + el dinar &eacute;s de 55&euro;. Amb els beneficis obtinguts contribuireu a&nbsp;impulsar projectes de cust&ograve;dia del territori&nbsp;i&nbsp;conservaci&oacute; de la natura&nbsp;a c&agrave;rrec de la&nbsp;Fundaci&oacute; Emys.Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='/mm/file/2018/dinar%20benefic%20def.pdf' target='_blank'>consulteu el programa complert</a>.Aquest dinar solidari &eacute;s promogut conjuntament per la<a href='http://www.fundacioemys.org/emys/' target='_blank'> Fundaci&oacute; Emys</a> i la campanya <a href='https://donantambiental.cat/' target='_blank'>Jo s&oacute;c donant ambiental</a>.&nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h778/mm/image/imgnews/2018/dinar%20benefic%20DEF.jpg' style='width: 550px; height: 778px; margin: 10px;' />

&nbsp;
Dimarts, 18 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Seu del COAMB, Barcelona
Resum: CURS - Implicació ciutadana en el medi ambient: voluntariat ambiental amb les ONG ambientals
Descripció: El voluntariat &eacute;s una eina clau de participaci&oacute; social en el medi ambient. Amb aquesta formaci&oacute; volem fer entendre el seu valor aix&iacute; com promoure en la ciutadania la possibilitat de participar en la defensa del medi ambient, a trav&eacute;s del voluntariat i l&#39;acci&oacute; volunt&agrave;ria en el marc de les organitzacions sense afany de lucre (ong) d&#39;&agrave;mbit ambiental.En concloure el curs, coorganitzat des de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i el Col&middot;legi d&#39;Ambient&ograve;legs de Catalunya (COAMB), els alumnes hauran obtingut una visi&oacute; general de les possibilitats de participaci&oacute; en el medi ambient a trav&eacute;s del voluntariat ambiental en les entitats ambientals a Catalunya i un coneixement actualitzat del sector.Al llarg de les dues sessions de 3,5 hores cadascuna, es caracteritzar&agrave; el fenomen del voluntariat ambiental, presentant-ne la seva definici&oacute;, marc legal i forma de organitzaci&oacute; i gesti&oacute; en les entitats, i es presentaran experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit de voluntariat ambiental que es realitzen a Catalunya.<strong>PROGRAMA </strong><a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/07/Curs-Voluntariat-COAMB-XVAC-2018.pdf' target='_blank'>(consultar el programa online)</a>

<strong>Dia 1 - dimarts 18 de setembre 2018 </strong>

<div style='margin-left: 40px;'>La Participaci&oacute; Ciutadana i el Voluntariat Ambiental. Marc Normatiu i Criteris de Qualitat: el Pla del Voluntariat.

Qu&egrave; entenem per voluntariat ambiental? Estrat&egrave;gies per incidir en les decisions que afecten el territori i per actuar a favor dels espais naturals. Motivacions i perfil de la persona volunt&agrave;ria.Durant aquesta sessi&oacute; entendreu el concepte de participaci&oacute;, veurem diferents nivells de participaci&oacute;, i reflexionarem sobre la relaci&oacute; entre la participaci&oacute; i l&#39;acci&oacute; volunt&agrave;ria. Tamb&eacute;, &eacute;s necessari con&egrave;ixer el marc normatiu en el qual actua el voluntariat, en el context de la Llei 25/2015 del voluntariat i del foment de l&#39;associacionisme, aix&iacute; com els drets i els deures de les persones volunt&agrave;ries i de les organitzacions que les acullen, vetllen i garanteixen el desenvolupament de la tasca en la qual col&middot;laboren. Finalment, presentarem el Pla del Voluntariat, el document formal que recull de forma acotada i expl&iacute;cita l&#39;enc&agrave;rrec que l&#39;entitat fa a persones volunt&agrave;ries. Ponents: Anna Parisi (XVAC), Gl&ograve;ria Arribas (SCEA - Consorci del Parc Natural de Collserola).</div>


<strong>Dia 2 / dimarts 25 de setembre 2018 </strong>

Experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit de voluntariat ambiental a Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><strong><em>Part 1) El voluntariat ambiental a Catalunya.</em></strong>

Veurem experi&egrave;ncies que promouen i fan visibles els projectes de voluntariat ambiental, com el Portal del Voluntariat Ambiental i la Setmana de la Natura, i altres iniciatives sorgides directament del territori com el voluntariat en espais naturals protegits i els projectes de dinamitzaci&oacute; del voluntariat ambiental en alguns municipis a trav&eacute;s de les entitats locals. Ponent: Anna Parisi (XVAC).<strong><em>Part 2) Presentaci&oacute; d&rsquo;experi&egrave;ncies. </em></strong>

?<strong> Projecte Rius.</strong> El Projecte Rius involucra cada any un gran nombre de voluntaris i volunt&agrave;ries ambientals per realitzar inspeccions dels estats dels rius i rieres de Catalunya. Hi han participat m&eacute;s de 400 grups, en total m&eacute;s de 20.000 persones volunt&agrave;ries ambientals, que han analitzat un total de 242 km de riu. Ponent: Eva de Lecea, Associaci&oacute; H&agrave;bitats.

? <strong>Riet Vell.</strong> Riet Vell &eacute;s una reserva natural al Delta de l&#39;Ebre, on l&#39;entitat Seo Bird Life du a terme un projecte demostratiu d&#39;agricultura ecol&ograve;gica i conservaci&oacute; de la natura. A trav&eacute;s del programa de voluntariat ambiental, les persones que desitgin involucrar-se en aquests espais gaudeixen d&#39;una experi&egrave;ncia en la natura, i adquireixen coneixement sobre conservaci&oacute;, treball en equip i organitzaci&oacute; d&#39;activitats. Ponent: Cristina S&aacute;nchez - SeoBird Life Riet Vell.

? <strong>Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</strong>. Des de fa 10 anys,&nbsp;l&#39;associaci&oacute; impulsa propostes de conservaci&oacute; que moltes vegades no serien possibles sense el suport de persones volunt&agrave;ries, com ara el projecte &quot;Amics i amigues del Gai&agrave;, xarxa de voluntariat ambiental del curs baix del riu Gai&agrave;&quot; que pret&eacute;n crear una xarxa estable de voluntaris i volunt&agrave;ries. Ponent: Anna Arall (Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia).</div>

<div>

<strong>DESTINATARIS</strong>

El curs t&eacute; especial inter&egrave;s per a estudiants i llicenciats en disciplines relacionades amb les ci&egrave;ncies naturals i ambientals, persones vinculades amb organitzacions juvenils, entitats comunit&agrave;ries i entitats ambientals, personal t&egrave;cnic de participaci&oacute; de les administracions o qualsevol persona interessada en el medi ambient.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>

Seu del COAMB. (C/Muntaner, 81, 6&egrave; 1a, Barcelona)

Horari de 16 a 19:30 h<strong>Preus</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Membres del COAMB i de la XVAC a l&#39;atur 40 &euro;

2. Membres del COAMB i de la XVAC 55 &euro;

3. Altres 65 &euro;

&nbsp;</div>

<div>Per participar-hi <a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/07/Curs-Voluntariat-COAMB-XVAC-2018.pdf' target='_blank'>&eacute;s necessari realitzar online l&#39;inscripci&oacute; al curs</a>.&nbsp;Pots seguir les sessions per videoconfer&egrave;ncia si no pots assistir presencialment: indica-ho en fer la inscripci&oacute;!</div>
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Tortosa
Resum: Jornada tècnica &quot;Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià: oportunitats de la custòdia municipal&quot;
Descripció: La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. Pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; del territori no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Els ens locals, com a administraci&oacute; m&eacute;s propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservaci&oacute; del patrimoni natural del vostre municipi a trav&eacute;s de la cust&ograve;dia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de caracter&iacute;stiques apropiades per al desenvolupament de la cust&ograve;dia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones - especialment en municipis petits - , la capacitat de gesti&oacute; integral i la disponibilitat de compet&egrave;ncies en &agrave;mbits com el medi ambient, l&rsquo;urbanisme i el paisatge.<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180918_Jornada%20custodia%20municipal_EBRE_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h138/mm/image/imgnews/2018/180918_jornada_custodia_ebre_municipal.png' style='width: 300px; height: 138px; margin: 10px;' /></a><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180918_Jornada%20custodia%20municipal_EBRE_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h - 9.15h - Recepci&oacute; assistents.09.15h - 9.30h - Obertura a c&agrave;rrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l&rsquo;Ebre.9.30h - 10.00h - Presentaci&oacute; del Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament

<em>Rub&eacute;n Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;</em>10.00h - 10.30h - Introducci&oacute; a la cust&ograve;dia del territori per conservar i dinamitzar el territori. Oportunitats i q&uuml;estions legals

<em>Sandra Carrera. Coordinadora econ&ograve;mica i de relacions institucionals de la XCT</em>10.30h - 10.45h - Experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia municipal a Roquetes, Baix Ebre

<em>Ramon Ferr&eacute;. Gepec</em>10.45h - 11.30h - L&rsquo;experi&egrave;ncia menorquina: paisatge agrari a una Reserva de la Biosfera.

<em>N&uacute;ria Llabr&eacute;s. GOB Menorca</em>11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 12.20h - Territoris singulars: ecoturisme i cust&ograve;dia

<em>Ana&iuml;s Pascual. Id&agrave;ria, Empresa d&rsquo;Inserci&oacute;</em>12.20h - 12.40h - La cust&ograve;dia com a dinamitzadora agr&agrave;ria: Can Moragues

<em>Marc Vilahur. Director de la Fundaci&oacute; Emys</em>12.45h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals</div>


<strong>Data i lloc de realitzaci&oacute;</strong>

18 de setembre del 2018.&nbsp;Consell Comarcal del Baix Ebre. Sal&oacute; de plens.&nbsp;Ctra. Barcelona, 152.&nbsp;Tortosa<strong>Inscripcions</strong>

L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a leader@leader.cat .&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.&nbsp;
Dijous, 20 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: La Vall de Bianya, Garrotxa
Resum: Formació en Guiatge en Boscos Terapèutics. Certificació en Guia de Bosc Terapèutic Sèlvans
Descripció: Aquesta proposta formativa sorgeix en el marc del projecte S&egrave;lvans, una associaci&oacute; que t&eacute; per objectiu la conservaci&oacute; del patrimoni forestal m&eacute;s singular, aix&iacute; com la valoritzaci&oacute; dels serveis ecosist&egrave;mics dels boscos m&eacute;s madurs, la constataci&oacute; cient&iacute;fica dels beneficis que aporten a la salut i les persones i la divulgaci&oacute; dels seus valors ecol&ograve;gics, etnol&ograve;gics i socials.S&egrave;lvans proposa un curs formatiu d&rsquo;especialitzaci&oacute; universit&agrave;ria que capacita els alumnes en una metodologia concreta basada en el model japon&egrave;s de banys de bosc (Shinrin-yoku) i altres models anglosaxons existents, aix&iacute; com en l&rsquo;experi&egrave;ncia complement&agrave;ria d&rsquo;experts en el territori. Aquest curs d&rsquo;especialitzaci&oacute;, dividit en dues assignatures, mostra tant els beneficis i les caracter&iacute;stiques dels boscos madurs singulars i la seva influ&egrave;ncia en la nostra salut, com les eines interpretatives i de guiatge per conduir un grup segons la metodologia del bany de bosc. Aquesta metodologia s&#39;aplica en itineraris forestals amb funcionalitat terap&egrave;utica.La formaci&oacute; inclou una part te&ograve;rica i tamb&eacute; una part pr&agrave;ctica i vivencial.<strong>Sortides professionals</strong>

La principal sortida professional &eacute;s la de guia terap&egrave;utic S&egrave;lvans. El t&iacute;tol capacita els estudiants per esdevenir guies de grups de persones segons la metodologia de guiatge S&egrave;lvans. El curs proporciona les eines i t&egrave;cniques per conduir els usuaris a trav&eacute;s d&#39;un bany de bosc.

Aquesta titulaci&oacute; permetr&agrave; poder realitzar guiatges segons la metodologia.Data d&#39;inici: 20/09/2018

Data darrera sessi&oacute; presencial: 07/10/2018

Data de finalitzaci&oacute;: 07/10/20188 ECTS / 56 hores presencialsLes dates de realitzaci&oacute; del curs seran les seg&uuml;ents: del 20 al 23 de setembre i del 4 al 7 d&#39;octubre de 2018

Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;Mas El Guitart, Hostalnou de Bianya, municipi de La Vall de Bianya, La Garrotxa (Girona).

Preu: 820 &euro;

&nbsp;
Divendres, 21 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: MónNatura Delta.
Resum: Delta Birding Festival
Descripció: Com cada any, al Delta de l&rsquo;Ebre, un dels espais naturals m&eacute;s importants de la Mediterr&agrave;nia Occidental, el&nbsp;Delta Birding Festival&nbsp;ofereix un programa d&rsquo;activitats ampli i atractiu amb confer&egrave;ncies, cursos, tallers, concursos, etc&hellip; acompanyat d&rsquo;una gran fira de productes i serveis per als ornit&ograve;legs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.El 2018 ser&agrave; la cinquena edici&oacute; de l&rsquo;&uacute;nic festival ornitol&ograve;gic que es celebra a Catalunya. A m&eacute;s, continua essent l&rsquo;&uacute;nic festival a l&rsquo;estat espanyol que destina el benefici econ&ograve;mic de les entrades a projectes relacionats amb l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels ocells i la natura i el que m&eacute;s visitants estrangers rep. En aquesta edici&oacute; destinarem aquesta aportaci&oacute; econ&ograve;mica a l&rsquo;estudi de les rutes migrat&ograve;ries de la t&oacute;rtora comuna o europea.El Delta Birding Festival es celebra a&nbsp;M&oacute;nNatura Delta, un conjunt d&rsquo;instal&middot;lacions de la FCLP situades a&nbsp;l&rsquo;hemidelta sud del Delta de l&rsquo;Ebre, en un paisatge d&rsquo;arrossars i llacunes molt caracter&iacute;stic i de gran riquesa en una de les zones humides m&eacute;s importants de l&rsquo;Europa occidental. Terra i aigua s&rsquo;uneixen i creen un escenari propici per a la concentraci&oacute; d&rsquo;una fauna &uacute;nica i variada, sobretot d&rsquo;aus aqu&agrave;tiques.Us recomanem que <a href='http://www.deltabirdingfestival.com/programa-dactivitats-2018/' target='_blank'>consulteu el programa provisional </a>per a m&eacute;s informaci&oacute;, on veureu les activitats, confer&egrave;ncies i expositors que hi seran presents.<strong>Qui ho organitza?</strong>

ORYX, la botiga de l&rsquo;amant de la natura, &eacute;s la impulsora del Delta Birding Festival que organitza conjuntament amb&nbsp;l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia (ICO)&nbsp;i&nbsp;la Fundaci&oacute; Catalunya &ndash; la Pedrera (FCLP), entitats de reconegut prestigi dedicades a l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels ocells i dels espais naturals.
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Temple Romà de Vic
Resum: 5è cicle sobre patrimoni natural. El nostre paisatge: passat, present i futur
Descripció: <strong>Divendres 21 de setembre, a les 19:30h</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Debat &quot;Natura i Paisatge&quot;, moderat per Ferran Sayol i la intervenci&oacute; de:&nbsp;

<em>Pepa Moran - Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya (UPC)

Joan Pino - Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals (CREAF)</em></div>


<strong>Dijous 27 de setembre, 19:30h</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Debat &quot;Societat i Paisatge&quot;, moderat per N&uacute;ria Prat i amb la intervenci&oacute; de.&nbsp;

<em>Francesc Roma - Patronat d&#39;Estudis Osonencs

Laura Megias - Associaci&oacute; d&#39;Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)</em></div>


Lloc: Temple Rom&agrave; de Vic. C/ Pare Xifr&eacute;, 2. 08500 Vic

Organitza: Patronat d&#39;estudis Osonencs.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2018/180921_cicle_natura_paisatge.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada.</a>&nbsp;

<div><a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180921_cicle_natura_paisatge.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h355/mm/image/imgnews/2018/180921_cile%20natura%20i%20paisatges.png' style='width: 250px; height: 355px; margin: 10px; float: left;' /></a></div>

<div>&nbsp;</div>
Dimecres, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Parc Natural del Delta de l&#039;Ebre
Resum: Jornada tècnica &quot;Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià: experiències i oportunitats&quot;
Descripció: <strong>Jornada t&egrave;cnica per a entitats socials i ambientals</strong>La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans.

La cust&ograve;dia pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Les entitats, tant socials com ambientals, juguen un rol destacat en la cust&ograve;dia del territori. Poden implicar la societat civil en la conservaci&oacute; dels valors naturals i culturals del territori, tot gestionant finques d&rsquo;acord amb els propietaris (mitjan&ccedil;ant acords de cust&ograve;dia). Aquests projectes serveixen, a la vegada, per conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de gestionar el nostre entorn i per dinamitzar espais sovint oblidats.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180926_Jornada%20Entitats_Ebre_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h139/mm/image/imgnews/2018/180926_jornada%20delta%20Ebre%20entitats.png' style='width: 300px; height: 139px; margin: 10px;' /></a><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180926_Jornada%20Entitats_Ebre_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h - 9.15h - Recepci&oacute; assistents.09.15h - 9.30h - Obertura a c&agrave;rrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l&rsquo;Ebre.9.30h - 10.00h - Presentaci&oacute; del Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament

<em>Rub&eacute;n Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;</em>10.00h - 10.30h - Introducci&oacute; a la cust&ograve;dia del territori: una oportunitat per conservar i dinamitzar el territori

<em>Jofre Rodrigo. Coordinador t&egrave;cnic de la XCT</em>10.30h - 11.30h - Experi&egrave;ncies en cust&ograve;dia al Montsi&agrave; i al Baix Ebre:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Recuperaci&oacute; de llacunes litorals al Delta del Ebre

<em>Xavier Escut&eacute;. Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera</em>

- Recuperaci&oacute; d&rsquo;estanys litorals a l&rsquo;Ametlla de Mar

<em>Anna Gall&eacute;s. Fundaci&oacute; Andrena</em>

- Patrimoni natural i cultural: oliverars tradicionals

<em>Vicky Carles. Gra&euml;llsia</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 13.00h - Experi&egrave;ncies en cust&ograve;dia II:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Cust&ograve;dia fluvial i oportunitats de desenvolupament

<em>Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup de Natura Freixe</em>

- Cust&ograve;dia agr&agrave;ria al Delta del Ebre: agricultura d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic

<em>Sofia Rivaes. SEO/BirdLife - Riet Vell</em>

- Cust&ograve;dia i turisme

<em>Ana&iuml;s Pascual. Id&agrave;ria, Empresa d&rsquo;Inserci&oacute;</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

13.00h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals</div>

<div>

<strong>Data i lloc</strong>

Dimecres 26 de setembre.&nbsp;Parc Natural del Delta del Ebre.&nbsp;Seu administrativa.&nbsp;Av. Catalunya 45.&nbsp;Deltebre<strong>Inscripcions</strong>

L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a leader@leader.cat .&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.

&nbsp;</div>
Dijous, 27 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Online
Resum: Jornada online &quot;Assignació del 0.5% de l&#039;Impost de Béns Immobles municipal a projectes de conservació de la natura&quot;
Descripció: <em>Format webinar (online)</em>

<strong>Dijous 27 de Setembre. De 10:00 a 12:30</strong>Per garantir un &uacute;s sostenible dels recursos naturals municipals &eacute;s necessari promoure el desenvolupaments de pol&iacute;tiques de car&agrave;cter local, gestionar-los activament per a la seva millora i restaurar aquells indrets que aix&iacute; ho precisen. A tal efecte, &eacute;s necessari disposar d&rsquo;un recursos estables a llarg termini, que permetin planificar i desenvolupar els projectes de conservaci&oacute; de gran abast que cal abordar.Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de destinar una petita part de l&rsquo;Impost de B&eacute;ns Immobles a projectes de conservaci&oacute; del medi natural municipal (en la major part dels casos &eacute;s d&rsquo;un

0,5%) . Donat que l&rsquo;IBI &eacute;s l&rsquo;impost directament vinculat a la transformaci&oacute; del s&ograve;l, t&eacute; tot el sentit que sigui la font de recursos que ajudi a reequilibrar el territori.D&rsquo;una banda, aix&ograve; assegura la dotaci&oacute; pressupost&agrave;ria necess&agrave;ria per desenvolupar projectes potents amb continu&iuml;tat. De l&rsquo;altra, &eacute;s un instrument de conscienciaci&oacute; ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a trav&eacute;s d&rsquo;aquesta iniciativa.<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180927_programa_webinar_ibi_girona_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h90/mm/image/imgnews/2018/180927_jornada_webinar_05_ibi.png' style='width: 350px; height: 90px; margin: 10px;' /></a>

<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180927_programa_webinar_ibi_girona_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa complert en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>10.00h &ndash; 10.30h Presentaci&oacute; de la iniciativa d&rsquo;assignaci&oacute; del 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute; de la natura</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Marc Vilahur, president Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10.30h &ndash; 12.00h Casos pr&agrave;ctics d&rsquo;aplicaci&oacute; del 0,5% de l&rsquo;IBI:</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Ajuntament de Ma&ccedil;anet de la Selva. <em>Jordi Serra, t&egrave;cnic de Medi Ambient de l&rsquo;Aj. de Ma&ccedil;anet</em>

- Ajuntament de Viladrau. <em>Margarida Feliu, alcaldessa de Viladrau</em>

- Ajuntament de Les Planes d&rsquo;Hostoles. <em>Eduard Llor&agrave;, alcalde de Les Planes d&rsquo;Hostoles</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>12.00h &ndash; 12.30h: Preguntes i debat</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div>

<strong>REGISTRE I FUNCIONAMENT DEL WEBINAR</strong></div>

<div>

&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia al webinar a trav&eacute;s del formulari online: <a href='https://goo.gl/forms/MRoOlDvAllNyg2jT2' target='_blank'>https://goo.gl/forms/MRoOlDvAllNyg2jT2</a>Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un email amb les instruccions per connectar-se al webinar. Pel bon seguiment del webinar es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l&rsquo;Anna a asubirana@xct.cat&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar