agenda - Dijous, 27 de Setembre

Dijous, 27 de Setembre

agenda Calendari
Dijous, 27 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Online
Resum: Jornada online "Assignació del 0.5% de l'Impost de Béns Immobles municipal a projectes de conservació de la natura"
Descripció: <em>Format webinar (online)</em>

<strong>Dijous 27 de Setembre. De 10:00 a 12:30</strong>Per garantir un &uacute;s sostenible dels recursos naturals municipals &eacute;s necessari promoure el desenvolupaments de pol&iacute;tiques de car&agrave;cter local, gestionar-los activament per a la seva millora i restaurar aquells indrets que aix&iacute; ho precisen. A tal efecte, &eacute;s necessari disposar d&rsquo;un recursos estables a llarg termini, que permetin planificar i desenvolupar els projectes de conservaci&oacute; de gran abast que cal abordar.Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de destinar una petita part de l&rsquo;Impost de B&eacute;ns Immobles a projectes de conservaci&oacute; del medi natural municipal (en la major part dels casos &eacute;s d&rsquo;un

0,5%) . Donat que l&rsquo;IBI &eacute;s l&rsquo;impost directament vinculat a la transformaci&oacute; del s&ograve;l, t&eacute; tot el sentit que sigui la font de recursos que ajudi a reequilibrar el territori.D&rsquo;una banda, aix&ograve; assegura la dotaci&oacute; pressupost&agrave;ria necess&agrave;ria per desenvolupar projectes potents amb continu&iuml;tat. De l&rsquo;altra, &eacute;s un instrument de conscienciaci&oacute; ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a trav&eacute;s d&rsquo;aquesta iniciativa.<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180927_programa_webinar_ibi_girona_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h90/mm/image/imgnews/2018/180927_jornada_webinar_05_ibi.png' style='width: 350px; height: 90px; margin: 10px;' /></a>

<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180927_programa_webinar_ibi_girona_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa complert en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>10.00h &ndash; 10.30h Presentaci&oacute; de la iniciativa d&rsquo;assignaci&oacute; del 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute; de la natura</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Marc Vilahur, president Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10.30h &ndash; 12.00h Casos pr&agrave;ctics d&rsquo;aplicaci&oacute; del 0,5% de l&rsquo;IBI:</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Ajuntament de Ma&ccedil;anet de la Selva. <em>Jordi Serra, t&egrave;cnic de Medi Ambient de l&rsquo;Aj. de Ma&ccedil;anet</em>

- Ajuntament de Viladrau. <em>Margarida Feliu, alcaldessa de Viladrau</em>

- Ajuntament de Les Planes d&rsquo;Hostoles. <em>Eduard Llor&agrave;, alcalde de Les Planes d&rsquo;Hostoles</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>12.00h &ndash; 12.30h: Preguntes i debat</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div>

<strong>REGISTRE I FUNCIONAMENT DEL WEBINAR</strong></div>

<div>

&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia al webinar a trav&eacute;s del formulari online: <a href='https://goo.gl/forms/MRoOlDvAllNyg2jT2' target='_blank'>https://goo.gl/forms/MRoOlDvAllNyg2jT2</a>Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un email amb les instruccions per connectar-se al webinar. Pel bon seguiment del webinar es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l&rsquo;Anna a asubirana@xct.cat&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar