agenda - Dimecres, 26 de Setembre

Dimecres, 26 de Setembre

agenda Calendari
Dimecres, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Parc Natural del Delta de l'Ebre
Resum: Jornada tècnica "Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià: experiències i oportunitats"
Descripció: <strong>Jornada t&egrave;cnica per a entitats socials i ambientals</strong>La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans.

La cust&ograve;dia pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Les entitats, tant socials com ambientals, juguen un rol destacat en la cust&ograve;dia del territori. Poden implicar la societat civil en la conservaci&oacute; dels valors naturals i culturals del territori, tot gestionant finques d&rsquo;acord amb els propietaris (mitjan&ccedil;ant acords de cust&ograve;dia). Aquests projectes serveixen, a la vegada, per conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de gestionar el nostre entorn i per dinamitzar espais sovint oblidats.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180926_Jornada%20Entitats_Ebre_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h139/mm/image/imgnews/2018/180926_jornada%20delta%20Ebre%20entitats.png' style='width: 300px; height: 139px; margin: 10px;' /></a><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180926_Jornada%20Entitats_Ebre_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h - 9.15h - Recepci&oacute; assistents.09.15h - 9.30h - Obertura a c&agrave;rrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l&rsquo;Ebre.9.30h - 10.00h - Presentaci&oacute; del Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament

<em>Rub&eacute;n Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;</em>10.00h - 10.30h - Introducci&oacute; a la cust&ograve;dia del territori: una oportunitat per conservar i dinamitzar el territori

<em>Jofre Rodrigo. Coordinador t&egrave;cnic de la XCT</em>10.30h - 11.30h - Experi&egrave;ncies en cust&ograve;dia al Montsi&agrave; i al Baix Ebre:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Recuperaci&oacute; de llacunes litorals al Delta del Ebre

<em>Xavier Escut&eacute;. Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera</em>

- Recuperaci&oacute; d&rsquo;estanys litorals a l&rsquo;Ametlla de Mar

<em>Anna Gall&eacute;s. Fundaci&oacute; Andrena</em>

- Patrimoni natural i cultural: oliverars tradicionals

<em>Vicky Carles. Gra&euml;llsia</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 13.00h - Experi&egrave;ncies en cust&ograve;dia II:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Cust&ograve;dia fluvial i oportunitats de desenvolupament

<em>Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup de Natura Freixe</em>

- Cust&ograve;dia agr&agrave;ria al Delta del Ebre: agricultura d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic

<em>Sofia Rivaes. SEO/BirdLife - Riet Vell</em>

- Cust&ograve;dia i turisme

<em>Ana&iuml;s Pascual. Id&agrave;ria, Empresa d&rsquo;Inserci&oacute;</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

13.00h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals</div>

<div>

<strong>Data i lloc</strong>

Dimecres 26 de setembre.&nbsp;Parc Natural del Delta del Ebre.&nbsp;Seu administrativa.&nbsp;Av. Catalunya 45.&nbsp;Deltebre<strong>Inscripcions</strong>

L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a leader@leader.cat .&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar