agenda - Juliol de 2018

Juliol de 2018

agenda Calendari
Divendres, 6 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Flix
Resum: Jornada de formació sobre Ecoturisme
Descripció: <strong>PROGRAMA</strong> (<a href='https://territorisingulars.cat/divendres-13-de-juluol-jornada-de-formacio-a-la-reserva-natural-de-sebes-flix/' target='_blank'>consultar programa complert</a>).

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h98/mm/image/logos/Logo-Territoris-SIngulars.png' style='width: 250px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />09&rsquo;30 h. Arribada i benvinguda a totes i a tots.10&rsquo;00 h. &ldquo;Un turisme diferent &eacute;s possible. Perills i oportunitats de l&rsquo;activitat tur&iacute;stica&rdquo;, a c&agrave;rrec de Mag&iacute; Seritjol.11&rsquo;00 h. &ldquo;La for&ccedil;a de la imatge. La imatge com element b&agrave;sic en la comunicaci&oacute; tur&iacute;stica. Estrat&egrave;gia i comunicaci&oacute;&rdquo;, a c&agrave;rrec de Rafael L&ograve;pez-Monner.12&rsquo;00 h. Descans.12&rsquo;30 h. &ldquo;El guiatge. Tractament de grups, persones i tipologies. La guionitzaci&oacute; de les activitats, productes i visites&rdquo;, a c&agrave;rrec de Julio Robles.14&rsquo;00 h. Dinar.16&rsquo;00 h. &ldquo;Treball i comunicaci&oacute; des de les xarxes socials. Reflexions, perills, oportunitats i estrat&egrave;gies. La creaci&oacute; de continguts&rdquo;, a c&agrave;rrec de Rafa P&eacute;rez.17&rsquo;30 h. Taula rodona amb els experts i formadors, moderada per Mag&iacute; Seritjol amb torn obert de paraules per als participants.18&rsquo;30 h. Tancament i reflexions de la Jornada a c&agrave;rrec de Jordi Casassayas i Carles Sanz.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, <a href='https://territorisingulars.cat' target='_blank'>consulteu la web de Territoris Singulars</a> i/o contacteu amb els impulsors del projecte de Territoris Singulars a&nbsp;:&nbsp;economiaverda2018@gmail.com&nbsp;
Divendres, 20 de Juliol
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Cubelles
Resum: Sortida tècnica - &quot;Implementació de cabals ambientals a Catalunya. L&#039;exemple del Foix&quot;
Descripció: En aquesta sortida, de la m&agrave; de t&egrave;cnics i gestors de l&#39;ACA veurem com es gestionen els recursos h&iacute;drics mitjan&ccedil;ant grans infraestructures hidr&agrave;uliques i abordarem la implantaci&oacute; dels cabals ambientals al riu. T&egrave;cnics de l&#39;ACA ens explicaran els plans previstos per a la conca del Fix, les perspectives de futur, i tamb&eacute; algun altre exemple del qu&egrave; s&#39;est&agrave; fent en altres conques per a la millora ecol&ograve;gica dels rius.&nbsp;Tamb&eacute; coneixerem l&#39;experi&egrave;ncia de l&#39;Ajuntament de Cubelles, que mitjan&ccedil;ant un pla de gesti&oacute;, vol ordenar els usos a la desembocadura del riu i han realitzat diferents actuacions de restauraci&oacute; a l&#39;espai. Un exemple molt interessant de com comptabilitzar conservaci&oacute; i usos recreatius en zones sota forta pressi&oacute; antr&ograve;pica.&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w450-h91/mm/image/imgnews/2018/180720_GTCF_Riu%20Foix.png' style='width: 450px; height: 91px; margin: 10px;' /><strong>Divendres 20 de Juliol. Cubelles</strong><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180720_sortida_foix_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa complert</a>)

09:00 - Trobada de participants, presentaci&oacute; de la jornada i organitzaci&oacute; de la log&iacute;stica.&nbsp;

09:30 - Visita a la presa de l&#39;embassament del Foix a Castellet i Gornal. All&iacute; el S. Carlos Barbero Lartigau (Cap del Departament d&#39;Infraestructura de Control i Regulaci&oacute; de l&#39;ACA) ens explicar&agrave; el funcionament general de la infraestructura hidr&agrave;ulica i la seva explotaci&oacute; en mat&egrave;ria de gesti&oacute; dels recursos h&iacute;drics.

10:30 - Visita al tram de riu aig&uuml;es avall de la presa del Foix, amb Evelyn Garcia, Carolina Sol&agrave; i M&ograve;nica Bardina (T&egrave;cniques del Departament de Control de Qualitat de les Aig&uuml;es de l&#39;ACA).

12:15 - Visita a la desembocadura del riu Foix amb el Sr. Aron Marcos Fern&aacute;ndez de la consultoria ambiental Ecoconsultors (redactora del Pla de gesti&oacute; de l&#39;espai) i el Sr. Josep Maria Hugu&eacute; (Regidor de Medi Ambient de l&#39;Ajuntament de Cubelles).

12:45 - Fi de la sortida t&egrave;cnica<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom per&ograve; cal inscripci&oacute; pr&egrave;via enviant un mail a fluvial@custodiaterritori.org o al tel&egrave;fon 680.489.492<strong>LLOC DE TROBADA</strong>

P&agrave;rquing del JARDILAND (centre de jardineria)

Carretera C-31, Km 148,4 . 08880 Cubelles

Coordenades GPS /X,Y): (388.308,60 ; 4.562.525,01)<em>Organitza: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial

Amb la col&middot;laboraci&oacute; de: Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua, Ajuntament de Cubelles i Green Solutions

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya</em>

&nbsp;
Dijous, 26 de Juliol
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de presentació &quot;Caracterització dels espais agraris de Catalunya&quot;
Descripció: Despr&eacute;s de la feina feta des de l&rsquo;any 2014 des del Grup de Treball d&rsquo;Espais Agraris de Catalunya, presenten el document&nbsp;Protocol metodol&ograve;gic per a la caracteritzaci&oacute; dels espais agraris de Catalunya&nbsp;que, per primera vegada, presenta una metodologia espec&iacute;fica per analitzar i caracteritzar els espais agraris catalans. L&rsquo;eina facilita la valoraci&oacute; dels espais&nbsp;agraris a partir&nbsp; d&rsquo;un&nbsp; exhaustiu&nbsp; an&agrave;lisi&nbsp; de&nbsp; 20&nbsp; indicadors&nbsp; i&nbsp; les&nbsp; respectives&nbsp; agregacions&nbsp; i&nbsp; ponderacions.Dia: Dijous 26 de Juliol de 2018

Lloc:&nbsp;Sala d&rsquo;Actes del DARP Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, Barcelona<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>10:00 h - BENVINGUDA i INAUGURACI&Oacute;

A c&agrave;rrec de: &middot; Hble. Sra. Teresa Jord&agrave;, consellera del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;.10:30 h - PON&Egrave;NCIA SOBRE LA NECESSITAT DE CARACTERITZAR ELS ESPAIS AGRARIS: GRUP DE TREBALL D&rsquo;ESPAIS AGRARIS.

A c&agrave;rrec del Sr. Antoni Ferran.11:00 h - PRESENTACI&Oacute; DEL &ldquo;PROTOCOL METODOL&Ograve;GIC PER A LA CARACTERITZACI&Oacute; DELS ESPAIS AGRARIS A CATALUNYA&rdquo;

A c&agrave;rrec de: &middot; Sr. Eduard Trepat i Sr. Marc Costa, t&egrave;cnics de la FMR &middot; Sr. David Vivet, t&egrave;cnic d&rsquo;Uni&oacute; de Pagesos.11:30 h - TORN OBERT DE PARAULES.12:30 h - CLOENDA DE L&rsquo;ACTE.

A c&agrave;rrec de: &middot; Sr. Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural del DARP. &middot; Sr. Marc Riera, director de la Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural.PETIT REFRIGERI FINAL.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://fmr.us7.list-manage.com/track/click?u=5b338f159c1d4a61cda020bbd&amp;id=8add9c8e1b&amp;e=9838481bb5' target='_blank'>consulta el programa</a>.

<a href='https://fmr.us7.list-manage.com/track/click?u=5b338f159c1d4a61cda020bbd&amp;id=c7c348e235&amp;e=9838481bb5' target='_blank'>Inscriu-te a la jornada</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar