agenda - 18 de Juny - 24 de Juny

18 de Juny - 24 de Juny

agenda Calendari
Dijous, 21 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l'Aigua. Barcelona
Resum: 17a Assemblea General Ordinària de membres de la XCT
Descripció: Ja s'acosta l'Assemblea General Ordinària de membres de la XCT i la XVAC! Serà el proper 21 de juny a la Casa de l'Aigua de Barcelona. Esteu tots convidats a assistir-hi!<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h179/mm/image/imgnews/2018/180621_assemblea_xct_xvac(1).png' style='width: 350px; height: 179px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180621_Programa_Assemblea_XCT_XVAC_DEF.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

09:15 h - <strong>Acreditaci&oacute; dels participants</strong>09:30 h - <strong>Parlaments de benvinguda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Marc Vilahur. President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Susanna Izquierdo. Vice presidenta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Marga Par&eacute;s. Cap del programa de Biodiversitat de la Direcci&oacute; d&rsquo;Espais Verds i Biodiversitat de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona</em></div>


09:45 h -<strong> Assemblea General Ordin&agrave;ria de la XCT i la XVAC 2018 (PART I)</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Lectura i aprovaci&oacute; de les actes de les Assemblees ordin&agrave;ries anteriors de la XCT i XVAC

2. Nous membres aprovats pel consell des de l&rsquo;anterior assemblea XCT

3. Mem&ograve;ria d&rsquo;activitat de 2017 i del balan&ccedil; dels resultats econ&ograve;mics de 2017 de la XCT i XVAC

4. Pressupost de l&rsquo;any 2018 i presentaci&oacute; del Pla de Treball 2018 de la XCT i XVAC</div>


11:30 h - <strong>Pausa - caf&egrave;</strong>12:00 h - <strong>Presentaci&oacute; de l&rsquo;activitat dels grups de treball de la XCT</strong>12:30 h - <strong>Assemblea General Ordin&agrave;ria de la XCT i la XVAC 2018 (PART II)</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>5. Aprovaci&oacute; Fusi&oacute; XCT - XVAC. Es debatran i, si s&rsquo;escau, s&rsquo;aprovaran diversos punts del proc&eacute;s de fusi&oacute; entre la XCT i la XVAC (nom, missi&oacute;, sistema de quotes, etc.)</div>


14:00 h - <strong>Dinar. Es pagar&agrave; el mateix dia</strong>15:00 h - <strong>Caf&egrave; tert&uacute;lia &ldquo;Prenem el pols a la XCT i la XVAC&rdquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Per pair el dinar, i acompanyats d&rsquo;un bon digestiu, us proposem participar en aquest caf&egrave; tert&uacute;lia per debatre de manera informal i distesa sobre punts forts i punts febles de la XCT i la XVAC. En aquest espai ens agradaria con&egrave;ixer la vostra opini&oacute; sobre el rumb, projectes i prioritats actuals d&rsquo;ambdues entitats, propostes de millora i visi&oacute; de futur.</div>


16:30 h -<strong> Visita guiada a l&rsquo;entorn de la Casa de l&rsquo;Aigua</strong>17:30 h - <strong>Fi de la jornada</strong>&Eacute;s necessari que confirmeu la vostra assist&egrave;ncia a l&rsquo;Assemblea a trav&eacute;s del formulari d&rsquo;inscripci&oacute;:

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/2018_assemblea' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/forms/2018_assemblea</a>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar