agenda - 2018

2018

agenda Calendari
Dimecres, 17 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Universitat Rovira i Virgili
Resum: Primer Congrés Català de Dret Ambiental
Descripció: El Congrés Català de Dret Ambiental vol ser un espai obert de debat i intercanvi entre l’acadèmia, les administracions, els actors econòmics i les organitzacions socials, amb participació internacional.El Congrés està organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, de la Universitat Rovira i Virgili amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya. L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic dóna suport a aquesta primera edició que té per objectiu abordar la qüestió de l'escalfament global.<strong>17, 18 i 19 de gener de 2018.</strong>

Lloc de realitzaci&oacute;: Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques. Universitat Rovira i Virgili. TarragonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/programa' target='_blank'>consulteu el programa del congr&eacute;s</a>.&nbsp;
Divendres, 26 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Santiago de Chile
Resum: ILCN&#039;s 2018 Global Congress!
Descripció: January 24-26, 2018 in Santiago, ChileThe <a href='http://landconservationnetwork.org/global-congress' target='_blank'>2018 Global Congress</a> will build upon the momentum, conversations, collaborations, and relationships that have emerged over the past several years. The Congress will explore a range of topics in the areas of conservation finance; law and policy; organization and governance; and land management, restoration, and stewardship.Through a series of plenary discussions, wide ranging workshops, and facilitated dialogues, Congress participants will consider the challenges and opportunities ahead for private land conservation. In addition, the Congress will include a field trip that features several important Chilean conservation stories, allowing hosts to share their successes and participants to build relationships in an informal atmosphere.&nbsp;The Congress is free to participants.&nbsp;Registration will open this fall.&nbsp;

&nbsp;

The ILCN is currently soliciting Congress presentations and panels. See our Call for Proposals here. Proposals may be submitted here and will be accepted&nbsp;through July 21, 2017.&nbsp;For more information on attending, submitting a workshop proposal, or about the Congress in general, please <a href='http://landconservationnetwork.org/global-congress' target='_blank'>see the website here </a>or contact Emily Myron, Project&nbsp;Manager for the ILCN at emyron@lincolninst.edu or +1 617-503-2212

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Sessió &quot;Participació ciutadana en la gestió dels rius temporals&quot;
Descripció: El projecte TRivers t&eacute; com objectiu principals dotar-se de <strong>metodologia que permeti integrar coneixements de la poblaci&oacute; sobre la hidrologia dels rius temporals</strong> utilitzant enquestes senzilles.

&nbsp;

Aquest projecte pret&eacute;n implicar la ciutadania en l&rsquo;avaluaci&oacute; de l&rsquo;estat hidrol&ograve;gic i ecol&ograve;gic dels rius mitjan&ccedil;ant una App per a m&ograve;bils (RiuNet).&nbsp; &Eacute;s per aquest motiu que us animem a participar a la propera sessi&oacute; a finals de mes de gener:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'><strong>Participaci&oacute; ciutadana en la gesti&oacute; dels rius&nbsp;temporals&nbsp;&nbsp;</strong>

26 de gener de 2018 &nbsp;

Casa de l&#39;Aigua. Carrer de Garb&iacute;,&nbsp;2 &ndash; Barcelona</div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div>Vols saber quin &eacute;s el paper del ciutad&agrave; en la gesti&oacute; de rius mediterranis temporals?&nbsp; T&#39;agradaria proporcionar dades o fer educaci&oacute; ambiental en aquests ecosistemes?&nbsp;La jornada comptar&agrave; amb una sessi&oacute; interactiva per reflexionar i discutir sobre la percepci&oacute; social dels rius temporals i dels b&eacute;ns i serveis que ens proporcionen.Podeu realitzar la vostra inscripci&oacute;<a href='https://goo.gl/forms/DceckStVdG9PZaAm1' target='_blank'> a trav&eacute;s del formulari online</a>.&nbsp;

&nbsp;</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.lifetrivers.eu/ca/2017/12/21/quarta-reunio-de-stakeholders-del-projecte-trivers-participacio-ciutadana-en-la-gestio-dels-rius-temporals/' target='_blank'>consulteu el programa de la sessi&oacute;</a>&nbsp;o&nbsp;visita:&nbsp;<a href='http://www.lifetrivers.eu' target='_blank'>www.lifetrivers.eu</a>

&nbsp;
Divendres, 16 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: CCCB Barcelona
Resum: III Congrés del 3r Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w216-h66/mm/image/logos/logo_congres_TSAC.jpg' style='width: 216px; height: 66px; margin: 10px; float: right;' />El divendres 16 de febrer de 2018 es celebrar&agrave; el <strong>3r congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (TSAcat)</strong> al Centre de Cultura Contempor&agrave;nia de Barcelona.En aquesta ocasi&oacute; des de l&#39;organitzaci&oacute; han&nbsp;prioritzat el fet d&rsquo;involucrar les entitats en l&rsquo;organitzaci&oacute; del congr&eacute;s des de l&rsquo;inici, i ho han fet recollint les seves expectatives per al 3r congr&eacute;s mitjan&ccedil;ant un formulari online, i tenint en compte les avaluacions del passat congr&eacute;s. Tamb&eacute; han creat un Comit&egrave; Organitzador per enriquir els continguts del congr&eacute;s, el qual est&agrave; format per 12 entitats.El 3r Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya <strong>vol esdevenir un lloc de trobada i reflexi&oacute; per estructurar, enfortir i donar dimensi&oacute; social al tercer sector ambiental catal&agrave;</strong>. Concretament, amb el 3r congr&eacute;s del TSAcat es vol&nbsp;aconseguir:

<ul>
    <li>Facilitar la coneixen&ccedil;a entre entitats del TSAcat i l&rsquo;establiment d&rsquo;aliances i col&middot;laboracions.</li>
    <li>Contribuir a la construcci&oacute; d&#39;una identitat compartida i a la pertinen&ccedil;a de sector.</li>
    <li>Treballar la incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica per &agrave;mbits.</li>
    <li>Treballar els reptes ambientals per als propers anys i qu&egrave; podem fer com a sector per afrontar-los.</li>
</ul>
Trobareu tota la informaci&oacute; del congr&eacute;s (programa, objectius, llocs, com efectuar la inscripci&oacute;...) a la web del congr&eacute;s: <a href='http://www.3congrestsa.cat' target='_blank'>www.3congrestsa.cat</a>

&nbsp;
Dijous, 22 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Sant Julià de Ramis
Resum: Sortida Tècnica - Experiències de custòdia municipal a Sant Julià de Ramis
Descripció: <strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180222_sortida_GTCMu_Sant%20Julia%20de%20Ramis_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10.00h. Reuni&oacute; del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal

<em>Si esteu interessats en formar part del grup de treball i assistir a la reuni&oacute;, aviseu-nos pr&egrave;viament en el moment de fer la inscripci&oacute; a la sortida t&egrave;cnica.</em>11.30h. Pausa12.00h - 14.00h. Visita de camp</div>


<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a asubirana@xct.cat tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, entitat a la que pertanyeu (si escau). Tamb&eacute; podeu contactar amb la XCT al 93 886 61 35 (pregunteu per l&rsquo;Anna).<strong>PUNT DE TROBADA</strong>

A les 10:00 al Pavell&oacute; Esportiu de Sant Juli&agrave; de Ramis (Pla&ccedil;a 1 d&rsquo;octubre). Si nom&eacute;s voleu participar a la Sortida T&egrave;cnica, el punt de trobada &eacute;s el mateix, a les 11:45&nbsp; <a href='http://bit.ly/2nlc9lO' target='_blank'>http://bit.ly/2nlc9lO</a>D&rsquo;en&ccedil;&agrave; dels anys 60&rsquo;, Sant Juli&agrave; de Ramis ha experimentat un creixement polinuclear en forma d&rsquo;arxip&egrave;lags on sovint s&rsquo;hi ha barrejat teixit industrial i residencial, generant espais poc harm&ograve;nics i funcionals. A m&eacute;s, el nombr&oacute;s conjunt

d&rsquo;infrastructures vi&agrave;ries que passen pel municipi ha contribuit a agreujar aquesta situaci&oacute; de desconnexi&oacute;, tant f&iacute;sica com psicol&ograve;gica, entre els diferents ve&iuml;nats, fet que ha condicionat, i molt, l&lsquo;establiment d&rsquo;un teixit social din&agrave;mic.La riera de la Rasa que travessa el municipi per diversos ve&iuml;nats abans de vessar les seves aig&uuml;es al riu Ter suposa una oportunitat per revertir aquesta situaci&oacute;. &Eacute;s per aquest motiu que des de l&rsquo;Ajuntament es pret&eacute;n recuperar-lo com un dels eixos vertebredors de la mobiltat no motoritzada i com a espai p&uacute;blic emblem&agrave;tic. Amb aquest intenci&oacute; es va encarregar l&rsquo;any 2006 el &laquo;Projecte d&rsquo;adequaci&oacute; de la riera de la Rasa al seu pas pel municipi de Sant Juli&agrave; de Ramis&raquo; del qual se n&rsquo;han executat ja algunes de les seves fases. Una d&rsquo;elles correspon a l&rsquo;&agrave;mbit de les Alzines Clares, un espai molt petit que, malgrat el top&ograve;nim, es tracta d&rsquo;una d&rsquo;una roureda de roure martinenc amb platans crescuts al mateix llit del torrent, finca en mans privades a trav&eacute;s de la qual es pret&eacute;n recuperar la vialitat i la connectivitat amb els camins i carrers que donen acc&eacute;s al ve&iuml;nat del Golf Girona.La possibilitat d&rsquo;intervenir en finques privades que els acords de cust&ograve;dia ens ofereixen ha obert la porta a poder reactivar aquest projecte tant important pel nostre municipi des de tants punts de vista.Ens acompanyar&agrave; en aquesta visita:

<em>Dra. Anna Ribas Palom, Catedr&agrave;tica d&rsquo;universitat al Departament de Geografia i l&rsquo;Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

Sr. Pere Pujolr&agrave;s, regidor de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de Sant Juli&agrave; de Ramis</em>

&nbsp;
Dijous, 1 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Espai AQUA. Sant Hilari Sacalm
Resum: Jornada &quot;El control biològic com a eina de gestió de plagues en espais verds&quot;
Descripció: La utilitzaci&oacute; del control biol&ograve;gic en espais verds en pobles i ciutats del nostre pa&iacute;s est&agrave; augmentant per tal de reduir l&rsquo;&uacute;s de productes qu&iacute;mics dins dels nuclis urbans.

L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s el de compartir informaci&oacute; i experi&egrave;ncies en aquest &agrave;mbit per tal de proporcionar eines als gestors i t&egrave;cnics municipals.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.catedraaigua.cat/wp-content/uploads/2018/01/El-control-biol%C3%B2gic-com-a-eina-de-gesti%C3%B3-de-plagues-en-espais-verds1515749087531.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada

10.10 h El control biol&ograve;gic en espais verds: conceptes i experi&egrave;ncies

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Xavier Pons, Universitat de Lleida.</em>

11.00 h Experi&egrave;ncies de control biol&ograve;gic en espais verds a Catalunya

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sra. Judith Meseguer, t&egrave;cnica en Gesti&oacute; Integrada de Plagues.</em>

11.30 h Pausa

11.45 h Experi&egrave;ncies europees en control biol&ograve;gic en espais verds

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Thibault Crance, Koppert Biological Systems.</em>

12.35 h Experi&egrave;ncia de Gesti&oacute; Integrada de Plagues a les &agrave;rees verdes de Malgrat de Mar

&nbsp; &nbsp; &nbsp;<em>Sra. M&ograve;nica Bed&oacute;s, t&egrave;cnica assessora en Gesti&oacute; Integrada de Plagues i Sr. Carles Garcia, Ajuntament de Malgrat de Mar.</em>

12.55 h Taula rodona entre els diferents ponents i amb la participaci&oacute; del p&uacute;blic assistent

13.30 h Cloenda de la jornada</div>


Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;Espai AQUA.&nbsp;Pol&iacute;gon Industrial Mas Garriga, s/n.&nbsp;17403 - SANT HILARI SACALMOrganitza: C&agrave;tedra de l&#39;Aigua, Natura i BenestarInscripcions a&nbsp;<a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>

&nbsp;
Dimarts, 13 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Resum: II Jornada de diàlegs entitat-empresa
Descripció: <strong>13 de mar&ccedil; a les 9:30 hores a ESADE F&ograve;rum </strong>(Av. Pedralbes 60-62 de Barcelona)Banc de Recursos celebrar&agrave; el dia 13 de mar&ccedil; una jornada on empreses i entitats reflexionaran sobre la col&middot;laboraci&oacute; m&uacute;tua com a eix d&rsquo;innovaci&oacute; sostenible i economia circular. L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc de 9:30 a 14:00 hores a Barcelona a ESADE F&ograve;rum. En el transcurs d&rsquo;aquest, s&rsquo;exposaran diversos exemples de col&middot;laboracions entre empreses i entitats, gr&agrave;cies a les quals s&rsquo;han assolit nous models de negoci, productes, serveis o processos centrats en la innovaci&oacute; sostenible i l&rsquo;economia circular.La jornada estar&agrave; presentada pel director de l&rsquo;Institut d&rsquo;Innovaci&oacute; Social d&rsquo;ESADE, Ignasi Carreras; i la directora de l&rsquo;&Agrave;rea d&rsquo;Economia Circular de l&rsquo;Ag&egrave;ncia de Residus de Catalunya, Pilar Chiva. La cloenda anir&agrave; a c&agrave;rrec del president de Fundaci&oacute; Banc de Recursos, Jes&uacute;s Lanao; el gerent d&rsquo;Ecoembes a Catalunya, Jordi Pietx; i la directora associada de l&rsquo;Institut d&rsquo;Innovaci&oacute; Social d&rsquo;ESADE, Sonia Navarro.<strong>Ponents i di&agrave;legs</strong>

Entre els ponents, comptarem amb &Agrave;ngel Pes, president de la Red Espa&ntilde;ola del Pacto Mundial (Global Compact); i Sonia Ruiz, de l&rsquo;Institut d&rsquo;Innovaci&oacute; Social d&rsquo;ESADE i moderadora de l&rsquo;acte. En els di&agrave;legs hi participaran el director de Veritas, Silvio Elias; el gerent d&#39;Ecoembes a Catalunya, Jordi Pietx; el sotsdirector de Turisme de Barcelona, Albert de Gregorio; representants d&rsquo;Aig&uuml;es de Barcelona, T&agrave;ndem Social-Deriva 360, Fundaci&oacute; Rubricatus&nbsp;i Fundaci&oacute; Banc de Recursos

L&rsquo;acc&eacute;s a aquest acte &eacute;s gratu&iuml;t per&ograve; requereix inscripci&oacute; pr&egrave;via omplint un <a href='https://pontsolidari.us9.list-manage.com/track/click?u=6cd017af2126264d4d5defc0f&amp;id=daa841621b&amp;e=d0b8eb6983' target='_blank'>breu formulari</a>.&nbsp;Aquesta &eacute;s la segona jornada de di&agrave;leg entre empreses i entitats que Banc de Recursos organitza en el marc de la campanya de sensibilitzaci&oacute; en RSE col&middot;laborativa. La primera jornada, sobre gesti&oacute; de residus i recursos, va tenir lloc el 28 de mar&ccedil; de 2017 al Palau Robert de Barcelona.<strong>Aliat estrat&egrave;gic</strong>

La&nbsp;<a href='https://pontsolidari.us9.list-manage.com/track/click?u=6cd017af2126264d4d5defc0f&amp;id=04cbda9d38&amp;e=d0b8eb6983' target='_blank'>Fundaci&oacute; Banc de Recursos</a>&nbsp;va n&eacute;ixer l&rsquo;any 1996 amb la voluntat de lluitar per una distribuci&oacute; m&eacute;s justa de la riquesa i un model de consum sostenible posicionant-se com un aliat estrat&egrave;gic en la gesti&oacute; responsable dels actius empresarials. Amb el Pont Solidari i el Pont Alimentari, l&rsquo;entitat ofereix serveis alternatius que aporten valor social, mediambiental i estalvi econ&ograve;mic. El primer promou la reutilitzaci&oacute; de materials i equipaments d&rsquo;empreses (excedents o utilitzats per&ograve; que encara estan en bon estat) derivant-los cap a entitats socials. El segon, m&eacute;s recent i desenvolupat en col&middot;laboraci&oacute; amb Rezero, impulsa la reducci&oacute; del malbaratament alimentari i la solidaritat en l&rsquo;&agrave;mbit de la restauraci&oacute; i la distribuci&oacute;.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://pontsolidari.us9.list-manage.com/track/click?u=6cd017af2126264d4d5defc0f&amp;id=9b4b6f34f2&amp;e=d0b8eb6983' target='_blank'>consulta el Programa</a>.

&nbsp;
Dijous, 15 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Seu de l&#039;ACA. Barcelona
Resum: Sessió informativa - Convenis i subvencions de custòdia fluvial
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h283/mm/image/imgnews/2018/180315_programa_custodia_fluvial.png' style='width: 200px; height: 283px; margin: 10px; float: right;' />L&rsquo;ACA vol promoure els acords de cust&ograve;dia fluvial entre els actors del territori implicats per fomentar la millora i la restauraci&oacute; dels ecosistemes aqu&agrave;tics. En aquest marc, el Pla de gesti&oacute; del districte de conca fluvial de Catalunya (Decret 1/2017) contempla inversions de 1,6 M&euro; fins al 2021 per ajudes que permetin l&rsquo;assoliment d&rsquo;aquest objectiu i aconseguir els objectius de bon estat de les masses d&rsquo;aigua d&rsquo;acord amb la planificaci&oacute; aprovada.Arran de la publicaci&oacute; de les bases d&rsquo;una l&iacute;nia de subvencions per a actuacions de recuperaci&oacute; de riberes i de millora de l&rsquo;estat ecol&ograve;gic en zones humides amb acords de cust&ograve;dia (Resoluci&oacute; TES/90/2018, de 25 de gener), l&rsquo;ACA, en col&middot;laboraci&oacute; amb el DTES, organitza aquesta sessi&oacute; informativa per explicar i guiar a les entitats i altres ens interessats el procediment per tramitar els convenis de cust&ograve;dia fluvial i per sol&middot;licitar la subvenci&oacute;, aix&iacute; com l&rsquo;objecte i la finalitat d&rsquo;aquestes.<strong>ORDRE DEL DIA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09:15 - Recepci&oacute; i acreditaci&oacute;

09:30 - Benvinguda. Marta Subir&agrave;. Secret&agrave;ria de Medi Ambient

09:45 - Convenis de cust&ograve;dia fluvial. Bases i procediment de tramitaci&oacute; administrativa

10:00 - Subvencions de cust&ograve;dia fluvial. Bases i procediment de tramitaci&oacute; administrativa

10:15 - Pausa - caf&egrave;

10:40 - La XCT i els acords de cust&ograve;dia fluvial

11:00 - Exemples de convenis en marxa: cas de la Fundaci&oacute; Emys i La S&iacute;nia

11:30 - Torn de preguntes i comentaris

12:30 - Clausura</div>


<strong>Participants</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua

&Agrave;rea de la Gesti&oacute; del Medi

Diego Mox&oacute;

Toni Munn&eacute;

Eve Garcia

Caro Sol&agrave;Demarcacions Territorials

Representants de les Demarcacions Territorials i t&egrave;cnics a c&agrave;rrec dels convenis de cust&ograve;dia</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Anna Subirana

Marc Vilahur

Pere Josep Jim&eacute;nez

Hector Hern&agrave;ndez</div>


<strong>Lloc de realitzaci&oacute;.&nbsp;</strong><span style='color:#FF0000;'>Atenci&oacute;: s&#39;ha realitzat un canvi d&#39;ubicaci&oacute; de sala</span>. <u><strong>Es realitzar&agrave; al Palau Robert</strong></u>&nbsp;(Sala de Cotxeres Passeig de Gr&agrave;cia, 107).&Eacute;s necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del<a href='http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/Agencia/Comunicacio/Formularis/Inscripcio_CCF.htm' target='_blank'> formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2018/180315_presentacio_convenis_ACA.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de l&#39;acta</a>.&nbsp;&nbsp;
Dilluns, 19 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Curs online
Resum: Curso de comunicación en espacios protegidos
Descripció: Hasta el 5 DE FEBRERO se encuentra abierta la inscripci&oacute;n para una nueva edici&oacute;n del <strong>CURSO DE COMUNICACI&Oacute;N EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS</strong>, en modalidad semipresencial o bien completamente online, que se desarrollar&aacute; entre FEBRERO y ABRIL de 2018, con sesiones presenciales (opcionales) programadas el 19 y 20 de marzo en Madrid.Existe la opci&oacute;n de matr&iacute;culas reducidas para estudiantes, desempleados y t&eacute;cnicos de administraciones miembros de EUROPARC-Espa&ntilde;a. Es bonificable por la Fundaci&oacute;n Tripartita.Toda la informaci&oacute;n sobre el mismo <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2018.pdf' target='_blank'>se puede consultar en este enlace</a>.Para mas informaci&oacute;n <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_inscripcion_comunicacion_2018.docx' target='_blank'>consulta el formulario de inscripci&oacute;n</a> o bien contactar con&nbsp;formacion@fungobe.org

&nbsp;
Dimarts, 10 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Collbató
Resum: Eines per a la gestió i desenvolupament dels espais agraris en el món local
Descripció: Jornada per reflexionar i debatre amb experts a partir d&#39;experi&egrave;ncies ja consolidades de gesti&oacute; i preservaci&oacute; d&#39;espais agraris. Exemples d&#39;aquestes experi&egrave;ncies podrien ser&nbsp;la creaci&oacute; d&#39;un&nbsp;banc de terres al seu territori, la incorporaci&oacute; de&nbsp;nova pagesia i/o la creaci&oacute; d&#39;una figura de dinamitzaci&oacute; agr&agrave;ria.

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><strong><em>VOLS FER UN BANC DE TERRES O INCORPORAR NOVA PAGESIA AL TEU TERRITORI?</em></strong></div>


<strong>Objectius</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Compatir experi&egrave;ncies - ja consolidades - de gesti&oacute; i preservaci&oacute; d&#39;espais agraris que puguin servir d&#39;inspiraci&oacute; per a projectes locals

- Debatre amb els experts en projectes de gesti&oacute; o preservaci&oacute; d&#39;espais agraris les fortaleses i debilitats de cadascun dels models que s&#39;hi presentaran

- Connectar t&egrave;cnics i gestors d&#39;espais agraris per al foment de f&oacute;rmules de preservaci&oacute; i gesti&oacute; d&#39;espais agraris</div>


<strong>PROGRAMA DE LA JORNADA (resum)</strong>

09:30 - Rebuda dels participants10:00 - Inauguraci&oacute; i presentaci&oacute; de la jornada

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dion&iacute;s Guiteras, vicepresident primer de la Diputaci&oacute; de Barcelona i president delegat de l&#39;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat10:30 - Presentaci&oacute; d&#39;experi&egrave;ncies exitoses en la preservaci&oacute; i gesti&oacute; d&#39;espais agraris:

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- L&#39;ordenaci&oacute; i planificaci&oacute; dels espais agraris. Josep Montasell

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La gesti&oacute; d&#39;espais agraris amb figures de protecci&oacute; o delimitaci&oacute;. S&ograve;nia Callau

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Bancs de terres i espais test: noves eines per atraure emprenedors agraris. Anna Roca13:30 - Presentaci&oacute; de p&ograve;sters de tots els projectes convidats14:00 - Lunch &amp; Workshops

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop 1: Ordenaci&oacute; i planificaci&oacute; dels espais agraris

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- El Pla Territorial Agroforestal del Pa&iacute;s Basc. Juan Cruz Alberdi

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La llei de l&#39;Horta de Val&egrave;ncia. Vicente Dom&eacute;nech

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La llei d&#39;espais agraris de Catalunya. Oriol Anson&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop 2: Gesti&oacute; d&#39;espais agraris

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La gesti&oacute; dels espais agraris a Menorca.&nbsp;Toni Moll

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- El Rinc&oacute;n de Tenerife: un espai agrari protegit&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop 3: Bancs de terres i espais test

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- El banc de terres de Bierzo. Borja Garc&iacute;a

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Els espais test de l&#39;Horta de Lleida. Joan Muntan&eacute;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Els espais test agr&iacute;coles a Fran&ccedil;a. Jean- Baptiste CavalierDia:&nbsp;10 d&#39;abril de 2018

Lloc: Casal de Cultura de Collbat&oacute;.&nbsp;Passeig Mansuet, 9.&nbsp;08293 Collbat&oacute;La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&#39;s pr&egrave;viament a espaisagraris@uniopagesos.cat o b&eacute; a 608503764.

Les places s&oacute;n limitades per tal de garantir que els workshops no superin les 20 persones. L&#39;adminissi&oacute; es far&agrave; per ordre d&#39;inscipci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.diba.cat/documents/357755/154461180/20181004+Desenv+rural.pdf/812d5076-a26f-46f2-af40-e8adc757ccd9' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dilluns, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Torroella de Montgrí
Resum: Sortida tècnica - Visita a l&#039;espai Pletera de Torroella de Montgrí
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w236-h103/mm/image/logos/logo%20GTCM_web.jpg' style='width: 236px; height: 103px; margin: 10px; float: right;' /></a>El <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral</a> (GTCML) de la XCT ha organitzat la seg&uuml;ent sortida t&egrave;cnica, prevista pel proper <strong>dilluns 16 d&#39;abril a Torroella de Montgr&iacute;</strong>.&nbsp;

<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180416_sortida%20pletera%20montgri.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)10h - Trobada a l&rsquo;entrada nord de la Pletera (<a href='https://goo.gl/maps/Mr87nTfHWyA2' target='_blank'>https://goo.gl/maps/Mr87nTfHWyA2</a>) i presentaci&oacute; del projecte Life Pletera a c&agrave;rrec d&rsquo;&Agrave;gata Colomer, Coordinadora Projecte Life Pletera.

10:30h - Accions de recuperaci&oacute; dunar + albirament de corriol camanegre a c&agrave;rrec de Santi Ramos, T&egrave;cnic del Parc Natural del Montgr&iacute;, les Illes Medes i el Baix Ter.

12h - Restauraci&oacute; de llacunes, a c&agrave;rrec de Xavier Quintana, Director cient&iacute;fic del projecte Life Pletera i director de la C&agrave;tedra d&rsquo;Ecosistemes Litorals Mediterranis de la UdG.

13:00h - Fi de l&rsquo;activitat<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).El projecte Life Pletera t&eacute; com a primer objectiu la restauraci&oacute; integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera (Torroella de Montgr&iacute;), amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecol&ograve;gica, la qual actualment es veu alterada a conseq&uuml;&egrave;ncia de la urbanitzaci&oacute; parcial de l&rsquo;espai. Aquest objectiu inclou que el sistema pugui respondre adequadament a les previsions del canvi clim&agrave;tic (increment del nivell del mar i major freq&uuml;&egrave;ncia de pertorbacions intenses) i garanteixi la funcionalitat ecol&ograve;gica del conjunt, tant a curt com a llarg termini. Les accions previstes per assolir aquest objectiu inclouen la desurbanitzaci&oacute; del passeig existent i els seus espais adjacents i, posteriorment, recuperar l&rsquo;antiga zona humida i la seva funcionalitat ecol&ograve;gica com a sistema costaner.Un segon objectiu es basa en la difusi&oacute;; per una banda, busca mostrar, tant al p&uacute;blic local com als turistes que visiten la zona, la import&agrave;ncia de la conservaci&oacute; d&rsquo;aquests ecosistemes per la reducci&oacute; de l&rsquo;empremta ecol&ograve;gica. Per una altra banda, busca tenir un car&agrave;cter demostratiu; &eacute;s a dir, mostrar com una zona fortament castigada per la pressi&oacute; urban&iacute;stica encara &eacute;s possible la restauraci&oacute; de zones naturals parcialment urbanitzades o alterades i la recuperaci&oacute; de la total funcionalitat ecol&ograve;gica.Un tercer objectiu &eacute;s el d&rsquo;incrementar la capacitat de fixaci&oacute; de carboni d&rsquo;aquests sistemes costaners i contribuir aix&iacute; a la reducci&oacute; de les emissions de CO2 a l&rsquo;atmosfera.

&nbsp;
Dijous, 19 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu Barcelonès
Resum: Acte de presentació Observatori Ambiental de Catalunya
Descripció: El dijous&nbsp;19 d&rsquo;abril, a les 18:30 h, tindr&agrave; lloc l&#39;acte de presentaci&oacute; de l&rsquo;<a href='http://www.observatoriambiental.cat/' target='_blank'>Observatori Ambiental de Catalunya</a>, un projecte que neix amb l&rsquo;objectiu de donar visibilitat al coneixement que es genera en el sector ambiental.L&rsquo;Observatori vol ser un recull dels estudis i informes que es publiquen sobre el medi ambient a Catalunya, accessible de manera gratu&iuml;ta a tota la ciutadania. A m&eacute;s, tamb&eacute; funcionar&agrave; com a repositori d&rsquo;empreses i entitats ambientals, aix&iacute; com de professionals del sector. Actualment,&nbsp;l&rsquo;Observatori Ambiental&nbsp;ja es pot consultar, tot i que encara s&#39;est&agrave; treballant pel seu creixement. L&rsquo;Observatori est&agrave; impulsat pel COAMB i compta amb el suport de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el CADS.L&rsquo;acte de presentaci&oacute; s&rsquo;iniciar&agrave; amb la taula de debat&nbsp;&ldquo;<strong>Present i futur de la recerca en medi ambient a Catalunya&rdquo;</strong>, que comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de diferents&nbsp; personalitats i professionals del m&oacute;n de la recerca, i a continuaci&oacute; es far&agrave; la presentaci&oacute; de l&rsquo;Observatori Ambiental.L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&rsquo;Ateneu Barcelon&egrave;s (C/Canuda, 6, Barcelona), i en finalitzar el mateix s&rsquo;oferir&agrave; un refrigeri.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/03/Target%C3%B3-Acte-Observatori-Ambiental-COAMB.pdf' target='_blank'>consulteu el fullet&oacute; de l&#39;acta.</a>&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 20 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Valsaín (Segovia)
Resum: Seminari &quot;Custodia del territorio en las políticas públicas de conservación de la naturaleza&quot;
Descripció: El seminari &eacute;s organitzat pel <a href='http://www.frect.org' target='_blank'><strong>Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) </strong></a>a Valsa&iacute;n (Segovia) els propers 20, 21 i 22 d&rsquo;abril, a les instal&middot;lacions del Centro Nacional de Eduaci&oacute;n Ambiental (CENEAM).Us recomanem que <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180420_FRECT_valsain.pdf' target='_blank'>feu un cop d&rsquo;ull al programa</a>.Els continguts es centren especialment en poder avan&ccedil;ar continguts de cara a les properes Jornadas Estales de Custodia del Territorio i tamb&eacute; a orientar els treballs del propi FRECT i de les xarxes en el seu conjunt.&nbsp;Per participar en el seminari &eacute;s imprescindible inscriure-s&#39;hi. Fes clic aqu&iacute; per emplenar fitxa de preinscripci&oacute;:&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/XzUEFJ1XttKx0B9x1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/XzUEFJ1XttKx0B9x1</a>

&nbsp;
Dilluns, 7 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Centre d&#039;Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).
Resum: Seminari: Formació en Dret Ambiental de la UE
Descripció: Aquest mes de maig, conjuntament amb la Cl&iacute;nica J&uacute;ridica de Dret Ambiental de la UB i amb la col&middot;laboraci&oacute; del Centre d&rsquo;Estudis Jur&iacute;dics i Formaci&oacute; Especialitzada de la Generalitat (CEJFE). La C&agrave;tedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE organitza el seminari: &ldquo;Formaci&oacute; en Dret Ambiental de la UE&rdquo;.El seminari s&rsquo;impartir&agrave; els dies 7, 15, 23 i 30 de maig a la seu del CEJFE: Carrer d&rsquo;Ausi&agrave;s March 44, Barcelona. Podeu consultar el programa<a href='http://ub-jmchaireuenvironmentallaw.com/2018/03/22/seminari-formacio-en-dret-ambiental-de-la-u/' target='_blank'> a la seva p&agrave;gina web</a>.L&rsquo;objectiu del seminari &eacute;s proporcionar als assistents els coneixements b&agrave;sics sobre Dret de la UE i en particular sobre el Dret Ambiental.&Eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via<a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCH7AT4S6IIp8TDjo3Y6uUttm5xVtsUaJLBQn0kYmVwgPbA/viewform' target='_blank'> a trav&eacute;s d&#39;un formulari online</a>.&nbsp;
Divendres, 11 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Solsona
Resum: Jornada tècnica - L&#039;Índex de Biodiversitat Potencial de Catalunya. Què és i com es calcula?
Descripció: L&rsquo;&Iacute;ndex de Biodiversitat Potencial de Catalunya (IBPC) &eacute;s una eina de suport a la planificaci&oacute; i la gesti&oacute; forestal, pensada per a facilitar la integraci&oacute; de criteris de conservaci&oacute; de la biodiversitat en la gesti&oacute;. Vol contribuir, d&rsquo;una banda, a augmentar la biodiversitat dels ecosistemes forestals gestionats, i de l&rsquo;altra, a valoritzar el servei que ens ofereixen. L&rsquo;IBPC permet, de forma r&agrave;pida i senzilla: 1) calcular el potencial per allotjar biodiversitat d&rsquo;un rodal, i 2) identificar les variables sobre les quals orientar la gesti&oacute; per a millorar-la. Durant la jornada, s&rsquo;explicaran a camp els 12 par&agrave;metres que formen part de l&rsquo;&iacute;ndex, es calcular&agrave; l&rsquo;IBPC per un rodal de pinassa del Solson&egrave;s i es visitaran 2 actuacions encaminades a augmentar la biodiversitat, fetes en el marc del LIFE PINASSA.Us recomanem que <a href='http://www.forestal.cat/web/admin/kcfinder/upload/files/CFC%2035aJTSEG_2018-WEB.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;Aquesta jornada forma part de les XXXV Jornades T&egrave;cniques Silv&iacute;coles del Consorci Forestal de Catalunya.&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Riudarenes
Resum: Visita a Can Moragues, una experiència d&#039;èxit en dinamització agroecològica
Descripció: Can Moragues &eacute;s la seu de la Fundaci&oacute; Emys, entitat inicialment dedicada a la conservaci&oacute; de fauna d&rsquo;ambients humits que, amb el temps, ha evolucionat fins gestionar la sostenibilitat ambiental de diversos espais de producci&oacute; agroecol&ograve;gica en cust&ograve;dia a la Selva.Promou tota mena d&rsquo;iniciatives, que van des de formacions i activitats en agricultura i alimentaci&oacute; ecol&ograve;giques fins la comercialitzaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics, a partir del seu obrador de melmelades i de la seva nova botiga amb punt de degustaci&oacute;. Aquests projectes, alhora, ocupen persones de col&middot;lectius desafavorits del territori.Visitarem l&rsquo;obrador de melmelades, l&rsquo;espai de venda i degustaci&oacute; de varietats locals ecol&ograve;giques, la finca, l&rsquo;hort demostratiu sobre agricultura ecol&ograve;gica i varietats locals i un productor d&rsquo;ous ecol&ograve;gics en cust&ograve;dia.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong><a href='/mm/file/2018/180511_Riudarenes_CanMoragues.pdf' target='_blank'> (consultar programa en PDF)</a>

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Marc Vilahur, director de la Fundaci&oacute; Emys.</em></div>


10.10 h Hist&ograve;ria, iniciatives i projectes de la Fundaci&oacute; Emys
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montserrat Casalprim, responsable d&rsquo;educaci&oacute; i formaci&oacute; de la Fundaci&oacute; Emys.</em></div>


10.45 h Projecte de regeneraci&oacute; de s&ograve;ls en col&middot;laboraci&oacute; amb la Universitat de Barcelona
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Ander Achotegui, responsable d&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica de la Fundaci&oacute; Emys.

Dr. Joan Romany&agrave;, professor d&rsquo;edafologia de la UB.

Dr. Jordi Puig, ambient&ograve;leg i assessor agr&iacute;cola.</em></div>


11.30 h Pausa12.00 h Visita a les instal&middot;lacions de la Fundaci&oacute; Emys (hort demostratiu i experimental) i a un productor d&rsquo;ous ecol&ograve;gics en cust&ograve;dia
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Ander Achotegui, responsable d&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica de la Fundaci&oacute; Emys.

Sr. Ernest Comas, productor d&rsquo;ous ecol&ograve;gics, Rovell d&rsquo;Or.</em></div>


13.45 h Cloenda de la jornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de: Serveis Territorials DARP a Girona: (Tel.: 872975248 &ndash; A/e: manel.carbo@gencat.cat )
Dilluns, 21 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Brussels
Resum: EUGreenweek 2017
Descripció: EU Green Week 2018 is the Europe&rsquo;s leading environment event. From 21 May to 25 May 2018, EU Green Week will take place in Brussels and across Europe. The theme for this year is&nbsp;Green Cities for a Greener Future.&nbsp;A growing number of Europeans are living in urban areas (estimated to be at 80?% by 2020). This has many consequences for issues such as the use and management of natural resources, urban mobility, energy and waste management. The green economy is also growing fast, and cities are competing to attract and retain talent. Therefore cities must not only offer high quality jobs but also a healthy and sustainable living environment for their inhabitants.EU Green Week is a European event. Therefore, as well as the high level conference in Brussels, other events are organised in the Member States by different stakeholders. EU Green Week is the opportunity to show that your organisation is part of this transition towards green cities. Are you planning an event on green city development between 21 April and 10 June 2018, or would you like to organise one? If so, you are invited to register it as a partner event&nbsp;on the EU Green Week website.&nbsp;Any type of event is eligible, be it a workshop, presentation, study visit, open-door or online event, etc. Events that promote a participatory approach regarding sustainable urban development are highly relevant.
Dimecres, 23 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Sessió informativa de presentació de la convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental
Descripció: El proper 23 de maig es realitzar&agrave; una sessi&oacute;&nbsp; informativa de presentaci&oacute; de la convocat&ograve;ria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finan&ccedil;ament de projectes d&rsquo;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme en r&egrave;gim de col&middot;laboraci&oacute;, per als anys 2018-2019, que impulsa la Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.La sessi&oacute; t&eacute; l&rsquo;objectiu d&rsquo;explicar en detall el funcionament de la convocat&ograve;ria 2018.<strong>PROGRAMA</strong>

16.30 h Recepci&oacute; dels assistents

16.45 h Benvinguda institucional

<em>Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural</em>

17.00 h Presentaci&oacute; de la convocat&ograve;ria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finan&ccedil;ament de projectes d&rsquo;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme en r&egrave;gim de col&middot;laboraci&oacute;, per als anys 2018 i 2019

18.00 h Torn obert de paraulesCal confirmar assist&egrave;ncia a la jornada, fins el 22 de maig, a entitats.ambientals.tes@gencat.catPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2018/docs/2018_jornada_TSAcat.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa en PDF</a>.
Divendres, 25 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;Aigua. Barcelona
Resum: Estratègia multisectorial per facilitar l&#039;accés a la terra
Descripció: L&rsquo;acc&eacute;s a la terra destaca com un dels majors entrebancs que troben els aspirants a desenvolupar un projecte agrari. A Catalunya aquest tema s&rsquo;ha abordat des de diversos &agrave;mbits, des de l&rsquo;associacionisme, ens municipals, la Generalitat... Al llarg del temps, s&rsquo;han anat acumulant m&uacute;ltiples experi&egrave;ncies que massa sovint no acaben arrelant o no resolen amb prou efici&egrave;ncia el problema. Qu&egrave; est&agrave; passant? Perqu&egrave; no obtenim l&rsquo;&egrave;xit esperat d&rsquo;aquestes iniciatives? Cap on haur&iacute;em de caminar els diversos agents implicats per posar-hi soluci&oacute;?Amb aquesta jornada volem no deixar perdre el coneixement acumulat per les persones i entitats que han participat en aquestes iniciatives per cercar resposta a aquestes preguntes i posar les bases per desenvolupar iniciatives d&rsquo;acc&eacute;s a la terra exitoses al nostre pa&iacute;s.Divendres 25 de maig. Casa de l&#39;Aigua. Barcelona

La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/L33tWQRrUlsYKvoE3' target='_blank'>https://goo.gl/forms/L33tWQRrUlsYKvoE3</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h81/mm/image/imgnews/2018/180525_jornada%20acces%20a%20la%20terra.png' style='width: 300px; height: 81px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong>&nbsp; (<a href='/mm/file/2018/Barcelona_acces%20terra_250518_180796.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;9.30 h - Presentaci&oacute; de la Jornada

<em>&nbsp; &nbsp;Sr. Marc Vilahur Chiaraviglio, president de la XCT.</em>9.45 h - La llei d&rsquo;espais agraris de Catalunya i mesures per fomentar l&rsquo;acc&eacute;s a la terra des de la Generalitat

<em>&nbsp; &nbsp;Sr. Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural del DARP.</em>10.15 h - Aprenentatges de la xarxa europea Access to Land: quins s&oacute;n els elements clau per definir una iniciativa forta d&rsquo;acc&eacute;s a la terra?

<em>&nbsp; &nbsp;Sra. V&eacute;ronique Rioufol, coordinadora de relacions europees de Terre de Liens.</em>10.45 h Pausa11.15 h Taula rodona: Aprenentages, oportunitats i errors d&rsquo;experi&egrave;ncies d&rsquo;acc&eacute;s a la terra recents

<em>&nbsp; &nbsp;Modera: Sra. Neus Monllor Rico, consultora a Arrels a Taula i autora de l&rsquo;Estudi per la implantaci&oacute; d&rsquo;Espais Test Agraris al Ripoll&egrave;s.

&nbsp; &nbsp;Sr. &Agrave;lex Bagant, president de l&rsquo;Associaci&oacute; Montserrat&iacute;.

&nbsp; &nbsp;Sra. Fina Fuster i Pascual, t&egrave;cnica de desenvolupament local de Node Garraf.

&nbsp; &nbsp;Sr. J. Carles Vicente, responsable d&rsquo;estructures i desenvolupament rural d&rsquo;Uni&oacute; de Pagesos.

&nbsp; &nbsp;Sr. Raimon Roda i Noya, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat</em>12.15 h Sessi&oacute; de debat: quines han de ser les l&iacute;nies de treball priorit&agrave;ries per mantenir una iniciativa de pa&iacute;s efectiva d&rsquo;acc&eacute;s a la terra a Catalunya?

Treball en petits grups i posta en com&uacute;, dinamitzat per la XCT.13.45 h Cloenda de la Jornada

<em>&nbsp; &nbsp;Sr. Jofre Rodrigo Aribau, coordinador t&egrave;cnic de la XCT.</em>&nbsp;
Dissabte, 26 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana de la Natura 2018!
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h116/mm/image/logos/logo_setmana_natura_dates_2018_ambany_rectangular.png' style='width: 250px; height: 116px; margin: 10px; float: right;' />La <strong>Setmana de la Natura</strong> &eacute;s un moment de l&rsquo;any per prendre consci&egrave;ncia de la necessitat de conservar el medi ambient i el nostre patrimoni natural.Durant 10 dies, s&rsquo;organitzaran m&eacute;s de 300 activitats arreu de Catalunya per la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient, per a joves i per a grans, al mar, a la muntanya i a la ciutat.<strong>Si ets una entitat ambiental, un parc natural, una escola, una associaci&oacute;, un ens local, etc., pots organitzar una activitat per la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient.</strong>

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><em>Durant 10 dies, ajuda&rsquo;ns a fer visible la tasca conjunta per la protecci&oacute; de la natura i la implicaci&oacute; ciutadana!</em>

&nbsp;</div>

<div><strong>COM HI POTS PARTICIPAR?</strong></div>

<ul>
    <li>Entra a&nbsp;<a href='http://www.setmananatura.cat' target='_blank'>www.setmananatura.cat</a></li>
    <li>V&eacute;s a l&#39;apartat &quot;<a href='http://setmananatura.cat/2018/afegir-activitat/' target='_blank'>afegir una activitat</a>&quot;, omple el formulari de l&#39;organitzaci&oacute; i el de l&#39;activitat. De seguida veur&agrave;s la previsualitzaci&oacute; de la teva activitat i en 24 hores la validarem i publicarem al mapa d&#39;activitats (*).</li>
    <li>Convideu al vostre entorn a participar-hi i ajudeu-nos a fer difusi&oacute; de la Setmana! A l&#39;apartat de&nbsp;<a href='http://setmananatura.cat/2018/materials-de-comunicacio/' target='_blank'>materials de comunicaci&oacute;</a>&nbsp;hi trobareu alguns recursos que us poden ajudar (poster, logo, banners).</li>
</ul>

<div>Obsequiarem a tots els participants de les activitats amb un&nbsp;<a href='http://setmananatura.cat/2018/2018/03/06/obsequiarem-tots-els-participants-a-les-activitats-de-la-setmana-amb-un-bracalet-solidari-setmananatura/' target='_blank'>bra&ccedil;alet solidari #setmananatura</a>, elaborat amb la col&middot;laboraci&oacute; de <a href='http://www.maresmon.org/' target='_blank'>Maresmon</a>, una entitat sense &agrave;nim de lucre que treballa amb dones en risc d&#39;exclusi&oacute; social.<strong>&nbsp;Publiqueu les vostres fotos amb el bra&ccedil;alet a les xarxes socials amb l&#39;etiqueta #setmananatura.</strong><strong>Moltes gr&agrave;cies per la vostra implicaci&oacute;!</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute;, contacteu amb nosaltres a info@setmananatura.cat o al 93 886 61 35.</div>
Dimarts, 29 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: El Prat de Llobregat
Resum: &quot;Tornar a treballar al camp&quot;. II Jornada de bones pràctiques de l’Economia Social en l’àmbit agroalimentari
Descripció: Centre de Promoci&oacute; Econ&ograve;mica de l&rsquo;Ajuntament del Prat. El Prat de Llobregat

Dimarts, 29 de maig de 2018.9:15 h. Benvinguda a c&agrave;rrec de la Tinent d&rsquo;Alcalde de Promoci&oacute; Econ&ograve;mica i el Conseller d&rsquo;Agricultura i Promoci&oacute; Econ&ograve;mica del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

&nbsp;

BLOC 1. &quot;Qu&egrave; ens aporta tornar al camp?&nbsp;&nbsp; (De 9:30 a 11 hores)
<div style='margin-left: 40px;'>1. Agricultura, ecologia i economia social, de qu&egrave; estem parlant? (Josep Espluga Trenc, UAB)

2. El mercat, com est&agrave; evolucionant? (Consell Catal&agrave; de l&#39;Agricultura Ecol&ograve;gica)

3. No tot &eacute;s mercat: els reptes del canvi clim&agrave;tic, la sostenibilitat i les respostes col&middot;lectives (Ateneu Cooperatiu, CLIMCOBAIX)

4. Consumir productes de proximitat i/o ecol&ograve;gics tamb&eacute; &eacute;s salut (Vida Sana, Esther Vivas).</div>
&nbsp;

Descans de networking. Caf&egrave;

&nbsp;

BLOC 2. &quot;Qu&egrave; podem fem al territori ?&quot;&nbsp;&nbsp; (de 11:30 a 13 hores)
<div style='margin-left: 40px;'>1. Formar (IES Les Salines)

2. La q&uuml;esti&oacute; de la terra I: El Parc Agrari, oportunitats i reptes en l&#39;entorn metropolit&agrave; de Barcelona i disponibilitat de terres (Raimon Roda)

3. La q&uuml;esti&oacute; de la terra II: Posar els conreus a l&#39;abast de l&#39;economia social i cooperativa &nbsp;(Xarxa de Cust&ograve;dia de la Terra)

4. Impulsar l&#39;economia social i solid&agrave;ria com a eina de distribuci&oacute; ( XES Baix Llobregat).</div>
&nbsp;

BLOC 3. Presentaci&oacute; de bones pr&agrave;ctiques de col&middot;laboracions p&uacute;blico-privades (de 13:05&nbsp; a 14:35 hores)
<div style='margin-left: 40px;'>1. Cal Tudela: Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just.

2. Can Rosset

3. Ordu&ntilde;a

4. Central Parc

5. Fundaci&oacute; Futur

6. Opcions</div>
&nbsp;

14:45 a 15 h.- Trasllat en autocar a Cal Tudela, masia i explotaci&oacute; agr&iacute;cola propietat de l&rsquo;ajuntament del Prat , i que treballa la Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just- Cuina Justa .

&nbsp;&nbsp;

Dinar a peu dret. Networking. Visita i coneixement del projecte. ActivitatOrganitza: Ajuntament del Prat de Llobregat,&nbsp;Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

&nbsp;

Amb el suport de: &Agrave;rea Metropolitana de Barcelona,&nbsp;Parc Agrari del Baix Llobregat

&nbsp;

Amb la col&middot;laboraci&oacute; de: Institut les Salines,&nbsp;Gats,&nbsp;Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just- Cuina Justa
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada - Mapa dels usos i cobertes del sòl a Catalunya 2002–2007 i 2007–2012
Descripció: S&#39;exposaran els resultats i l&#39;an&agrave;lisi dels canvis en els usos i cobertes del s&ograve;l a Catalunya en els per&iacute;odes 2002-2007 i 2007-2012 i l&#39;estudi de les velocitats i acceleracions de canvi en el per&iacute;ode 1987-2012.L&rsquo;estudi de la din&agrave;mica de canvis dels usos i cobertes del s&ograve;l en el territori &eacute;s un dels elements b&agrave;sics per a un correcte seguiment de l&rsquo;estat del medi ambient. En aquest sentit, se segueix la llegenda dels mapes dels usos del s&ograve;l corresponents als anys 1987, 1992, 1997 i 2002, que va fer l&rsquo;ICGC, i s&rsquo;amplien amb la generaci&oacute; de 2 nous mapes, 2007 i 2012, que allarguen la s&egrave;rie anterior i permeten l&rsquo;estudi de les din&agrave;miques del territori des de finals dels anys 80 del segle XX fins a la segona d&egrave;cada del segle XXI.<strong>Programa </strong>(<a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2018/docs/Programa-presentacio-Usos-del-sol-2018.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.30 h Presentaci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ferran Miralles. Director General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Departament de Territori i Sostenibilitat </em></div>


9.50 h Cobertes del s&ograve;l, una informaci&oacute; indispensable per gestionar el territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Diana L&oacute;pez Agostini. Cap de la Unitat de Sistemes d&rsquo;Informaci&oacute; Geogr&agrave;fica del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya. </em></div>


10.10 h An&agrave;lisi dels canvis en usos i cobertes del s&ograve;l a Catalunya en els per&iacute;odes 2002 &ndash; 2007 i 2007 &ndash; 2012 i les velocitats i acceleracions de canvi en el per&iacute;ode 1987 &ndash; 2012
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Xavier Pons Fern&aacute;ndez. Catedr&agrave;tic de Geografia i Investigador ICREA Acad&egrave;mia, UAB </em></div>


11.20 h Cap a una nova base de cobertes del s&ograve;l
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Juli&agrave; Talaya i L&oacute;pez. Subdirector General de Geod&egrave;sia i Cartografia de l&rsquo;Institut Cartogr&agrave;fic i Geol&ograve;gic de Catalunya</em></div>


11.40 h Cloenda<strong>29 de maig de 2018</strong>

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Sala d&rsquo;actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat Av. Diagonal, 523-252 08029 Barcelona

<strong>Inscripci&oacute;:</strong> Cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via enviant un correu a rbassols@gencat.cat . Places limitades
Dijous, 31 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Vilanova i la Geltrú
Resum: Sortida tècnica &quot;Custòdia municipal al Garraf&quot;
Descripció: El Garraf, caracteritzat pel mass&iacute;s de relleu c&agrave;rstic, la vegetaci&oacute; mediterr&agrave;nia i el litoral, configura un escenari interessant per la cust&ograve;dia del territori.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h141/mm/image/imgnews/2018/30710552_1050162668465911_584827292761456640_n.jpg' style='width: 250px; height: 141px; margin: 10px; float: right;' />Els ens locals, les entitats ambientals i la societat civil s&rsquo;han implicat en la conservaci&oacute; dels valors naturals, paisatg&iacute;stics i patrimonials de la zona. En aquesta visita coneixerem els projectes de cust&ograve;dia que es desenvolupen als espais d&rsquo;inter&egrave;s naturals vinculats a Vilanova i la Geltr&uacute;. Les iniciatives en marxa i les idees de futur reuneixen aspectes tan estimulants i diversos com la recuperaci&oacute; de camins ramaders, la gesti&oacute; d&rsquo;&agrave;rees marines protegides, la dinamitzaci&oacute; de jardins comestibles i l&rsquo;&uacute;s de la turuta, la moneda social local.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180531_sortida_Custodia%20Municipal_Vilanova_Geltru.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

09:30h - Trobada al Centre C&iacute;vic la Sardana i rebuda d&rsquo;assistents

<a href='https://goo.gl/maps/Jq8C97vxRG92' target='_blank'>https://goo.gl/maps/Jq8C97vxRG92</a> Carrer de Josep Anselm Clav&eacute;, 7410h - La cust&ograve;dia municipal al Garraf

Presentaci&oacute; del territori. Projectes de cust&ograve;dia consolidats i altres propostes obertes.

Exposici&oacute; &ldquo;Arran de Mar&rdquo;. Espais naturals protegits de la costa del Garraf.11:15h - Visita al Tur&oacute; del S&egrave;u i Cam&iacute; de Sant Gervasi. Vilanova i la Geltr&uacute;.

Trobada amb Garraf Coopera, l&rsquo;entitat de cust&ograve;dia que gestiona l&rsquo;espai municipal a la zona de l&rsquo;Ortoll.13:15h - Tornada al Centre C&iacute;vic la Sardana . Presentaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia:

Millora de la finca Mas Pasqual&iacute; (Espai protegit dins de la Xarxa Natura 2000) des del Consorci Els Colls &ndash; Miralpeix i perspectives futures de cust&ograve;dia a trav&eacute;s dels centres educatius de la zona.14h Conclusions i tancament de la jornada

&nbsp;
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Bigues i Riells. Masia Can Feliuà
Resum: Jornada tècnica - Gestió dels microorganismes del sòl a partir del compost per millorar els rendiments productius d’una explotació
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h79/mm/image/imgnews/2018/180531_microorganismes.png' style='width: 300px; height: 79px; margin: 10px; float: right;' />Una part important dels s&ograve;ls del pa&iacute;s es fertilitzen a base d&rsquo;aplicacions de mat&egrave;ria org&agrave;nica fresca o molt poc mineralitzada. Aix&ograve; condiciona una tipologia de microorganismes del s&ograve;l que generen un seguit d&rsquo;efectes positius, per&ograve; tamb&eacute; negatius, sobre la fertilitat del s&ograve;l i la producci&oacute; i sanitat del vegetals.L&rsquo;objectiu de la sessi&oacute; &eacute;s veure quins s&oacute;n els efectes d&rsquo;una fertilitzaci&oacute; m&eacute;s compostada i rica en carboni sobre la biota i com aix&ograve; afecta la quantitat i la qualitat de la producci&oacute; agr&agrave;ria.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180531_gestio_microorganismes.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada

10.30 h Gesti&oacute; dels microorganismes a partir del compost

12.00 h Pausa

12.30 h Visita de camp a dues finques amb condicions de s&ograve;l diferents

13.30 h Cloenda de la jornada*Totes les pon&egrave;ncies de la jornada aniran a c&agrave;rrec del Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg i productor ecol&ograve;gic. L&rsquo;Espigall.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s de: jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274Aquesta jornada forma part del Pla de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2018 del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;
Dimecres, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Finland
Resum: International Workshop on legal tools for private land conservation
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h111/mm/image/logos/logo%20life%20elcn.png' style='width: 250px; height: 111px; margin: 10px; float: right;' />This first workshop of the <a href='http://elcn.eu' target='_blank'>LIFE ELCN</a> project will investigate how private land conservation works under existing EU and national legislation and how new instruments could be legally codified to forster the concept of private land conservation. The workshop will focus on two topics: &quot;conservation easements&quot; and &quot;privately protected areas&quot;.Conservation easements are widely used in North America and other parts of the world, but are are harldy known in the EU.&nbsp; They represent a property law tool that landowners can use to protect their land by defining permissible land uses in perpetuity. Their wider-scale application will require a sound legal basis and proper financial instruments to incentives landowners to use the tool for the protection of their land. Likewise, the protection category &#39;privately protected area&#39; is codified in only a handful of EU member states (e.g. Portugal and Belgium). Moreover, public funding for the establishment, governance and management of privately protected areas has been largely lacking.The workshop aims at critically investigating the potential and the risks of these and other legal tools for private land conservation in Europe. By bringing together leading experts and identifying reform needs for conservation, property, tax and charitable law.&nbsp;The event&nbsp;will take place in Rovaniemi, Finland, 13 - 15 June 2018 and will be&nbsp;hosted by the European Private Land Conservation Network (ELCN) in cooperation with Lapin ELY keskus, NABU, and Eurosite.More information, including the full programme and registration coming soon <a href='http://elcn.eu/events/elcn-international-workshop-legal-tools-private-land-conservation' target='_blank'>on the&nbsp;event page</a>.
Divendres, 15 de Juny
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Museu de Ciències Naturals de Granollers &quot;La Tela&quot;
Resum: Jornada tècnica &quot;Adaptació al canvi climàtic des de la custòdia del territori&quot;
Descripció: <strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h66/mm/image/imgnews/2018/180615_jornada%20canvi%20climatic.png' style='width: 250px; height: 66px; margin: 10px; float: right;' /></strong>El canvi clim&agrave;tic t&eacute; un impacte molt important en molts aspectes de la vida a la terra. La cust&ograve;dia del territori, com a eina de conservaci&oacute; de la natura, no pot restar-ne al marge i ha de considerar mesures per adaptar-se al canvi.En aquesta jornada pretenem donar a con&egrave;ixer projectes i entitats de cust&ograve;dia que treballen per adaptar-se al canvi clim&agrave;tic, aix&iacute; com altres iniciatives que treballen per l&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic implicant diversos actors del territori.

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180615_jornada%20Canvi%20Climatic%20CdT.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;9.30 h - <strong>Benvinguda i presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sr. Antoni Arrizabalaga i Blanch. Director del Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Granollers.

Sr. Salvador Samitier i Mart&iacute;. Cap de l&rsquo;Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic. Director General de Qualitat Ambiental i Canvi Clim&agrave;tic.</em>10.00 h -<strong> De la recepta a la cocci&oacute; del past&iacute;s o els investigadors han de fer conservaci&oacute;? Noves estrat&egrave;gies en la gesti&oacute; i conservaci&oacute; de la biodiversitat en el context del canvi global</strong>

<em>Sr. Alex Rollan. T&egrave;cnic de recerca i conservaci&oacute; de l&rsquo;equip de Biologia de conservaci&oacute; (EBC-UB).</em>10.30 h - <strong>Experi&egrave;ncies: adaptaci&oacute; des de la cust&ograve;dia</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Projecte Agroforesta

<em>Sr. Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup Natura Freixe i Sr. Santiago Bateman, cap de projectes.</em>

Custodiant el canvi. Resili&egrave;ncia clim&agrave;tica en la cust&ograve;dia agr&agrave;ria

<em>Sra. Montse Pascual. GOB Menorca.</em>

Mesures d&#39;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic en la conservaci&oacute; del cranc de riu

<em>Sr. Guillem Mas. Director de Paisatges Vius.</em></div>


11.30 h Pausa12.00 h<strong> Experi&egrave;ncies: implicaci&oacute; de m&uacute;ltiples actors</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>La iniciativa Gavarres 2025

<em>Sr. Oriol Armet Unzeta. Director del Consorci de les Gavarres.</em>

LIFE Montserrat

<em>Sr. David S&agrave;ez. T&egrave;cnic de l&rsquo;&Agrave;rea de Territori i Medi Ambient de la Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera i membre de l&rsquo;equip t&egrave;cnic del LIFE Montserrat.</em></div>


13.00 h <strong>Presentaci&oacute; de la guia d&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic en projectes de cust&ograve;dia</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Pau Carnicero Campmany. T&egrave;cnic de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori.</em></div>


13.15 h Cloenda de la JornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online: <a href='https://goo.gl/forms/9rkZWqXhOHXk9o5l1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/9rkZWqXhOHXk9o5l1</a> o b&eacute; escrivint a pcarnicero@xct.cat.Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2018 del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;
Dijous, 21 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;Aigua. Barcelona
Resum: 17a Assemblea General Ordinària de membres de la XCT
Descripció: Ja s&#39;acosta l&#39;Assemblea General Ordin&agrave;ria de membres de la XCT i la XVAC! Ser&agrave; el proper&nbsp;21 de juny a la Casa de l&#39;Aigua de Barcelona. Esteu tots convidats a assistir-hi!<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h179/mm/image/imgnews/2018/180621_assemblea_xct_xvac(1).png' style='width: 350px; height: 179px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180621_Programa_Assemblea_XCT_XVAC_DEF.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

09:15 h - <strong>Acreditaci&oacute; dels participants</strong>09:30 h - <strong>Parlaments de benvinguda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Marc Vilahur. President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Susanna Izquierdo. Vice presidenta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Marga Par&eacute;s. Cap del programa de Biodiversitat de la Direcci&oacute; d&rsquo;Espais Verds i Biodiversitat de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona</em></div>


09:45 h -<strong> Assemblea General Ordin&agrave;ria de la XCT i la XVAC 2018 (PART I)</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Lectura i aprovaci&oacute; de les actes de les Assemblees ordin&agrave;ries anteriors de la XCT i XVAC

2. Nous membres aprovats pel consell des de l&rsquo;anterior assemblea XCT

3. Mem&ograve;ria d&rsquo;activitat de 2017 i del balan&ccedil; dels resultats econ&ograve;mics de 2017 de la XCT i XVAC

4. Pressupost de l&rsquo;any 2018 i presentaci&oacute; del Pla de Treball 2018 de la XCT i XVAC</div>


11:30 h - <strong>Pausa - caf&egrave;</strong>12:00 h - <strong>Presentaci&oacute; de l&rsquo;activitat dels grups de treball de la XCT</strong>12:30 h - <strong>Assemblea General Ordin&agrave;ria de la XCT i la XVAC 2018 (PART II)</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>5. Aprovaci&oacute; Fusi&oacute; XCT - XVAC. Es debatran i, si s&rsquo;escau, s&rsquo;aprovaran diversos punts del proc&eacute;s de fusi&oacute; entre la XCT i la XVAC (nom, missi&oacute;, sistema de quotes, etc.)</div>


14:00 h - <strong>Dinar. Es pagar&agrave; el mateix dia</strong>15:00 h - <strong>Caf&egrave; tert&uacute;lia &ldquo;Prenem el pols a la XCT i la XVAC&rdquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Per pair el dinar, i acompanyats d&rsquo;un bon digestiu, us proposem participar en aquest caf&egrave; tert&uacute;lia per debatre de manera informal i distesa sobre punts forts i punts febles de la XCT i la XVAC. En aquest espai ens agradaria con&egrave;ixer la vostra opini&oacute; sobre el rumb, projectes i prioritats actuals d&rsquo;ambdues entitats, propostes de millora i visi&oacute; de futur.</div>


16:30 h -<strong> Visita guiada a l&rsquo;entorn de la Casa de l&rsquo;Aigua</strong>17:30 h - <strong>Fi de la jornada</strong>&Eacute;s necessari que confirmeu la vostra assist&egrave;ncia a l&rsquo;Assemblea a trav&eacute;s del formulari d&rsquo;inscripci&oacute;:

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/2018_assemblea' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/forms/2018_assemblea</a>&nbsp;
Dimarts, 26 de Juny
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: Online
Resum: Webinar - Presentación de la Guía Práctica: “Cómo planificar proyectos de custodia para adaptarse al cambio climático en las regiones vulnerables de España”
Descripció:<strong>26 de Junio. De 11:30 a 13:30</strong><strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h341/mm/image/imgnews/2018/180626_guia%20cambio%20climatico.png' style='width: 250px; height: 341px; margin: 10px; float: right;' />PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180626_programa_webinar_Cambio_Climatico.pdf' target='_blank'>consultar el programa en PDF</a>)

11:30 - Principales resultados del proyecto &ldquo;Adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en los proyectos de custodia del territorio&rdquo; y presentaci&oacute;n de la gu&iacute;a, a cargo de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT):
<div style='margin-left: 40px;'>a. Objetivos del proyecto

b. Participaci&oacute;n en las convocatorias

c. Presentaci&oacute;n de la gu&iacute;a</div>


11:50 - Casos de estudio: proyectos que incluyen medidas de adaptaci&oacute;n
<div style='margin-left: 40px;'>Recuperaci&oacute;n de bosques aut&oacute;ctonos cant&aacute;bricos (Pa&iacute;s Vasco). Fundaci&oacute;n Lurgaia

Reserva ornitol&oacute;gica San Miguel (Arag&oacute;n). SEO/Birdlife</div>


12:30 - Pruebas piloto: inclusi&oacute;n de la adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en los planes de gesti&oacute;n de espacios en custodia
<div style='margin-left: 40px;'>Recuperaci&oacute;n del humedal higroturboso de Campo de Lamas (Galicia). Comunidad de Froj&aacute;m

Conservaci&oacute;n de Ariant, una finca de alto valor natural y cultural (Mallorca). Fundaci&oacute;n Vida Silvestre Mediterr&aacute;nea</div>


13:10 - Intervenciones y preguntas
<div style='text-align: center;'><em>La presentaci&oacute;n de esta Gu&iacute;a se emmarca en el proyecto &ldquo;Adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en los proyectos de custodia del territorio&rdquo;, que cuenta con el apoyo de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad, del Ministerio para la Transici&oacute;n Ecol&oacute;gica.</em></div>


<strong>REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DEL WEBINAR</strong>

Es necesario confirmar asistencia al webinar a trav&eacute;s del siguiente formulario online:

<a href='https://goo.gl/forms/0UCVCh2e2zksItyu2' target='_blank'>https://goo.gl/forms/0UCVCh2e2zksItyu2</a>D&iacute;as previos al inicio del webinar se enviar&aacute; a los asistentes un email con las instrucciones para conectarse al webinar. Par su buen funcionamiento se recomienda disponer de buena conexi&oacute;n a internet.

Ante cualquier duda pod&eacute;is poneros en contacto con Pau a pcarnicero@xct.cat&nbsp;
Divendres, 6 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Flix
Resum: Jornada de formació sobre Ecoturisme
Descripció: <strong>PROGRAMA</strong> (<a href='https://territorisingulars.cat/divendres-13-de-juluol-jornada-de-formacio-a-la-reserva-natural-de-sebes-flix/' target='_blank'>consultar programa complert</a>).

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h98/mm/image/logos/Logo-Territoris-SIngulars.png' style='width: 250px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />09&rsquo;30 h. Arribada i benvinguda a totes i a tots.10&rsquo;00 h. &ldquo;Un turisme diferent &eacute;s possible. Perills i oportunitats de l&rsquo;activitat tur&iacute;stica&rdquo;, a c&agrave;rrec de Mag&iacute; Seritjol.11&rsquo;00 h. &ldquo;La for&ccedil;a de la imatge. La imatge com element b&agrave;sic en la comunicaci&oacute; tur&iacute;stica. Estrat&egrave;gia i comunicaci&oacute;&rdquo;, a c&agrave;rrec de Rafael L&ograve;pez-Monner.12&rsquo;00 h. Descans.12&rsquo;30 h. &ldquo;El guiatge. Tractament de grups, persones i tipologies. La guionitzaci&oacute; de les activitats, productes i visites&rdquo;, a c&agrave;rrec de Julio Robles.14&rsquo;00 h. Dinar.16&rsquo;00 h. &ldquo;Treball i comunicaci&oacute; des de les xarxes socials. Reflexions, perills, oportunitats i estrat&egrave;gies. La creaci&oacute; de continguts&rdquo;, a c&agrave;rrec de Rafa P&eacute;rez.17&rsquo;30 h. Taula rodona amb els experts i formadors, moderada per Mag&iacute; Seritjol amb torn obert de paraules per als participants.18&rsquo;30 h. Tancament i reflexions de la Jornada a c&agrave;rrec de Jordi Casassayas i Carles Sanz.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, <a href='https://territorisingulars.cat' target='_blank'>consulteu la web de Territoris Singulars</a> i/o contacteu amb els impulsors del projecte de Territoris Singulars a&nbsp;:&nbsp;economiaverda2018@gmail.com&nbsp;
Divendres, 20 de Juliol
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Cubelles
Resum: Sortida tècnica - &quot;Implementació de cabals ambientals a Catalunya. L&#039;exemple del Foix&quot;
Descripció: En aquesta sortida, de la m&agrave; de t&egrave;cnics i gestors de l&#39;ACA veurem com es gestionen els recursos h&iacute;drics mitjan&ccedil;ant grans infraestructures hidr&agrave;uliques i abordarem la implantaci&oacute; dels cabals ambientals al riu. T&egrave;cnics de l&#39;ACA ens explicaran els plans previstos per a la conca del Fix, les perspectives de futur, i tamb&eacute; algun altre exemple del qu&egrave; s&#39;est&agrave; fent en altres conques per a la millora ecol&ograve;gica dels rius.&nbsp;Tamb&eacute; coneixerem l&#39;experi&egrave;ncia de l&#39;Ajuntament de Cubelles, que mitjan&ccedil;ant un pla de gesti&oacute;, vol ordenar els usos a la desembocadura del riu i han realitzat diferents actuacions de restauraci&oacute; a l&#39;espai. Un exemple molt interessant de com comptabilitzar conservaci&oacute; i usos recreatius en zones sota forta pressi&oacute; antr&ograve;pica.&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w450-h91/mm/image/imgnews/2018/180720_GTCF_Riu%20Foix.png' style='width: 450px; height: 91px; margin: 10px;' /><strong>Divendres 20 de Juliol. Cubelles</strong><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180720_sortida_foix_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa complert</a>)

09:00 - Trobada de participants, presentaci&oacute; de la jornada i organitzaci&oacute; de la log&iacute;stica.&nbsp;

09:30 - Visita a la presa de l&#39;embassament del Foix a Castellet i Gornal. All&iacute; el S. Carlos Barbero Lartigau (Cap del Departament d&#39;Infraestructura de Control i Regulaci&oacute; de l&#39;ACA) ens explicar&agrave; el funcionament general de la infraestructura hidr&agrave;ulica i la seva explotaci&oacute; en mat&egrave;ria de gesti&oacute; dels recursos h&iacute;drics.

10:30 - Visita al tram de riu aig&uuml;es avall de la presa del Foix, amb Evelyn Garcia, Carolina Sol&agrave; i M&ograve;nica Bardina (T&egrave;cniques del Departament de Control de Qualitat de les Aig&uuml;es de l&#39;ACA).

12:15 - Visita a la desembocadura del riu Foix amb el Sr. Aron Marcos Fern&aacute;ndez de la consultoria ambiental Ecoconsultors (redactora del Pla de gesti&oacute; de l&#39;espai) i el Sr. Josep Maria Hugu&eacute; (Regidor de Medi Ambient de l&#39;Ajuntament de Cubelles).

12:45 - Fi de la sortida t&egrave;cnica<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom per&ograve; cal inscripci&oacute; pr&egrave;via enviant un mail a fluvial@custodiaterritori.org o al tel&egrave;fon 680.489.492<strong>LLOC DE TROBADA</strong>

P&agrave;rquing del JARDILAND (centre de jardineria)

Carretera C-31, Km 148,4 . 08880 Cubelles

Coordenades GPS /X,Y): (388.308,60 ; 4.562.525,01)<em>Organitza: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial

Amb la col&middot;laboraci&oacute; de: Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua, Ajuntament de Cubelles i Green Solutions

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya</em>

&nbsp;
Dijous, 26 de Juliol
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de presentació &quot;Caracterització dels espais agraris de Catalunya&quot;
Descripció: Despr&eacute;s de la feina feta des de l&rsquo;any 2014 des del Grup de Treball d&rsquo;Espais Agraris de Catalunya, presenten el document&nbsp;Protocol metodol&ograve;gic per a la caracteritzaci&oacute; dels espais agraris de Catalunya&nbsp;que, per primera vegada, presenta una metodologia espec&iacute;fica per analitzar i caracteritzar els espais agraris catalans. L&rsquo;eina facilita la valoraci&oacute; dels espais&nbsp;agraris a partir&nbsp; d&rsquo;un&nbsp; exhaustiu&nbsp; an&agrave;lisi&nbsp; de&nbsp; 20&nbsp; indicadors&nbsp; i&nbsp; les&nbsp; respectives&nbsp; agregacions&nbsp; i&nbsp; ponderacions.Dia: Dijous 26 de Juliol de 2018

Lloc:&nbsp;Sala d&rsquo;Actes del DARP Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, Barcelona<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>10:00 h - BENVINGUDA i INAUGURACI&Oacute;

A c&agrave;rrec de: &middot; Hble. Sra. Teresa Jord&agrave;, consellera del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;.10:30 h - PON&Egrave;NCIA SOBRE LA NECESSITAT DE CARACTERITZAR ELS ESPAIS AGRARIS: GRUP DE TREBALL D&rsquo;ESPAIS AGRARIS.

A c&agrave;rrec del Sr. Antoni Ferran.11:00 h - PRESENTACI&Oacute; DEL &ldquo;PROTOCOL METODOL&Ograve;GIC PER A LA CARACTERITZACI&Oacute; DELS ESPAIS AGRARIS A CATALUNYA&rdquo;

A c&agrave;rrec de: &middot; Sr. Eduard Trepat i Sr. Marc Costa, t&egrave;cnics de la FMR &middot; Sr. David Vivet, t&egrave;cnic d&rsquo;Uni&oacute; de Pagesos.11:30 h - TORN OBERT DE PARAULES.12:30 h - CLOENDA DE L&rsquo;ACTE.

A c&agrave;rrec de: &middot; Sr. Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural del DARP. &middot; Sr. Marc Riera, director de la Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural.PETIT REFRIGERI FINAL.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://fmr.us7.list-manage.com/track/click?u=5b338f159c1d4a61cda020bbd&amp;id=8add9c8e1b&amp;e=9838481bb5' target='_blank'>consulta el programa</a>.

<a href='https://fmr.us7.list-manage.com/track/click?u=5b338f159c1d4a61cda020bbd&amp;id=c7c348e235&amp;e=9838481bb5' target='_blank'>Inscriu-te a la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 13 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Presentació del I Informe del Voluntariat i l’Associacionisme de Catalunya 2018
Descripció: <strong>Qu&egrave; &eacute;s el l&rsquo;Informe de l&rsquo;Associacionisme i el Voluntariat?</strong>

&Eacute;s un document rellevant, que aporta llum sobre la situaci&oacute;, les dades i els reptes del sector, que ha d&rsquo;esdevenir clau per a la programaci&oacute; i implementaci&oacute; de les pol&iacute;tiques del Govern per promocionar, recon&egrave;ixer i protegir l&rsquo;associacionisme i el voluntariat.Aquest informe &eacute;s especialment esperat at&egrave;s que, des de 2001, no es disposava d&rsquo;un estudi promogut pel Govern de la Generalitat que aport&eacute;s dades fidedignes que definissin la situaci&oacute; del teixit associatiu i del voluntariat a Catalunya.La seva materialitzaci&oacute; ha estat possible gr&agrave;cies a la conjunci&oacute; de diversos actors: el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies, l&rsquo;Observatori del Tercer Sector i la resta d&rsquo;entitats que formen part del projecte Panor&agrave;mic, les entitats sense afany de lucre que han respost els q&uuml;estionaris i han participat de les sessions territorials i dels grups de discussi&oacute; i les persones volunt&agrave;ries que han volgut donar la seva veu en els diferents espais i recursos posats a la seva disposici&oacute;.<strong>Per qu&egrave; s&rsquo;ha elaborat aquest informe?</strong>

La&nbsp;Llei 25/2015, de 30 de juliol de voluntariat i foment de l&rsquo;associacionisme&nbsp;insta al Govern ha elaborar, d&rsquo;una manera peri&ograve;dica, un informe sobre l&rsquo;associacionisme i el voluntariat, a Catalunya. L&rsquo;estiu de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies de la Generalitat de Catalunya, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;Observatori del Tercer Sector, va iniciar el proc&eacute;s de disseny i implementaci&oacute; de l&rsquo;informe, amb l&rsquo;objectiu que aquest esdevingu&eacute;s un estudi de refer&egrave;ncia que recoll&iacute;s i albir&eacute;s la situaci&oacute; de l&rsquo;associacionisme i del fenomen del voluntariat a Catalunya.Entre el segon semestre de 2017 i els primers quatre mesos de 2018 s&rsquo;han realitzat diferents accions coordinades encaminades a generar un diagn&ograve;stic de la realitat associativa a Catalunya, abeurant de tres fonts:Els resultats provinents de &ldquo;El Panor&agrave;mic de les Associacions 2017&rdquo;, a fi de copsar l&rsquo;estat de les entitats respecte diferents dimensions substantives (el nombre d&rsquo;entitats, &agrave;mbits en els que treballen, forma jur&iacute;dica &hellip;); i organitzatives (persones assalariades, s&ograve;cies, volunt&agrave;ries; els &ograve;rgans de govern, els recursos econ&ograve;mics i els espais).

Les enquestes espec&iacute;fiques adre&ccedil;ades a persones volunt&agrave;ries, que ha perm&egrave;s incorporar un salt qualitatiu en la diagnosi i aportant en el seu punt de vista.

La realitzaci&oacute; de 10 grups de discussi&oacute; distribu&iuml;ts arreu del territori catal&agrave;, merc&egrave;s als quals s&rsquo;ha pogut millorar en la interpretaci&oacute; de les dades num&egrave;riques i, de l&rsquo;altra, calibrar quin &eacute;s el parer del sector en relaci&oacute; a diferents aspectes que els afecten.<strong>Com podem assistir a l&rsquo;acte de presentaci&oacute;?</strong>

A partir del dia 3 de setembre s&rsquo;informar&agrave; sobre la inscripci&oacute; per assistir a l&rsquo;actePer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://voluntariat.gencat.cat/13-de-setembre-presentacio-del-i-informe-del-voluntariat-i-lassociacionisme-de-catalunya-2018/' target='_blank'> consulteu la web de la Generalitat de Catalunya</a>.

&nbsp;
Diumenge, 16 de Setembre
Hora: 12:30 - 13:30
Lloc: Can Moragues. Riudarenes
Resum: Dinar solidari per la natura!
Descripció: Us proposem una experi&egrave;ncia &uacute;nica a l&#39;entorn de Can Moragues: <strong>un dinar solidari per la natura!</strong> Degustareu productes ecol&ograve;gics i de proximitat tot contribu&iuml;nt a impulsar projectes de cust&ograve;dia del territori i conservaci&oacute; de la natura.El dinar solidari anir&agrave; a c&agrave;rrec de la reconeguda xef <strong>Ada Parellada</strong>, del restaurant <a href='http://semproniana.net/ca/' target='_blank'>Semproniana</a>.&nbsp;Els beneficis d&#39;aquest dinar aniran &iacute;ntegrament destinats a projectes de conservaci&oacute; de la natura de la <a href='https://www.fundacioemys.org/emys/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Emys</a>. Amb la compra d&#39;un tiquet estar&agrave;s col&middot;laborant en la seva tasca de conservaci&oacute; de les zones humides i, especialment, de la tortuga d&#39;estany.Si us voleu apuntar podeu omplir el formulari a&nbsp;<a href='http://www.bit.ly/dinarnaturaemys' target='_blank'>www.bit.ly/dinarnaturaemys</a>&nbsp;. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu enviar un e-mail a info@xct.cat&nbsp;o trucar al 93 886 61 35 (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h101/mm/image/imgnews/2018/180916_dinar%20solidari%20capsalera.png' style='width: 250px; height: 101px; margin: 5px;' /><strong>PROGRAMA DEL DIA</strong>

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>12:30h &ndash;&nbsp;Passejades delicioses.

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tastarem la primavera en els diferents espais de Can Moragues. Degustarem melmelades a l&rsquo;obrador, varietats locals de verdures a l&rsquo;hort i altres productes a la bassa.</em>14:00h &ndash;&nbsp;Dinar solidari. <a href='/mm/file/2018/dinar%20benefic%20def.pdf' target='_blank'>Consulta el men&uacute;</a>.16:00 h - Concert sorpresa</div>
&nbsp;

<div><em><strong>Men&uacute; elaborat per&nbsp;Ada Parellada.</strong> Reconeguda cuinera que dirigeix el restaurant Semproniana de Barcelona. Gran defensora dels productes de proximitat, de la cuina saludable i lluitadora contra el malbaratament alimentari.La <strong>Fundaci&oacute; Emys </strong>treballa per fomentar les varietats locals i la biodiversitat cultivada. Tamb&eacute; treballa per la conservaci&oacute; de les zones humides i, especialment, de la tortuga d&#39;estany. Els beneficis del dinar aniran destinats a aquest projecte.</em></div>


El preu de les passejades delicioses + el dinar &eacute;s de 55&euro;. Amb els beneficis obtinguts contribuireu a&nbsp;impulsar projectes de cust&ograve;dia del territori&nbsp;i&nbsp;conservaci&oacute; de la natura&nbsp;a c&agrave;rrec de la&nbsp;Fundaci&oacute; Emys.Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='/mm/file/2018/dinar%20benefic%20def.pdf' target='_blank'>consulteu el programa complert</a>.Aquest dinar solidari &eacute;s promogut conjuntament per la<a href='http://www.fundacioemys.org/emys/' target='_blank'> Fundaci&oacute; Emys</a> i la campanya <a href='https://donantambiental.cat/' target='_blank'>Jo s&oacute;c donant ambiental</a>.&nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h778/mm/image/imgnews/2018/dinar%20benefic%20DEF.jpg' style='width: 550px; height: 778px; margin: 10px;' />

&nbsp;
Dimarts, 18 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Seu del COAMB, Barcelona
Resum: CURS - Implicació ciutadana en el medi ambient: voluntariat ambiental amb les ONG ambientals
Descripció: El voluntariat &eacute;s una eina clau de participaci&oacute; social en el medi ambient. Amb aquesta formaci&oacute; volem fer entendre el seu valor aix&iacute; com promoure en la ciutadania la possibilitat de participar en la defensa del medi ambient, a trav&eacute;s del voluntariat i l&#39;acci&oacute; volunt&agrave;ria en el marc de les organitzacions sense afany de lucre (ong) d&#39;&agrave;mbit ambiental.En concloure el curs, coorganitzat des de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i el Col&middot;legi d&#39;Ambient&ograve;legs de Catalunya (COAMB), els alumnes hauran obtingut una visi&oacute; general de les possibilitats de participaci&oacute; en el medi ambient a trav&eacute;s del voluntariat ambiental en les entitats ambientals a Catalunya i un coneixement actualitzat del sector.Al llarg de les dues sessions de 3,5 hores cadascuna, es caracteritzar&agrave; el fenomen del voluntariat ambiental, presentant-ne la seva definici&oacute;, marc legal i forma de organitzaci&oacute; i gesti&oacute; en les entitats, i es presentaran experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit de voluntariat ambiental que es realitzen a Catalunya.<strong>PROGRAMA </strong><a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/07/Curs-Voluntariat-COAMB-XVAC-2018.pdf' target='_blank'>(consultar el programa online)</a>

<strong>Dia 1 - dimarts 18 de setembre 2018 </strong>

<div style='margin-left: 40px;'>La Participaci&oacute; Ciutadana i el Voluntariat Ambiental. Marc Normatiu i Criteris de Qualitat: el Pla del Voluntariat.

Qu&egrave; entenem per voluntariat ambiental? Estrat&egrave;gies per incidir en les decisions que afecten el territori i per actuar a favor dels espais naturals. Motivacions i perfil de la persona volunt&agrave;ria.Durant aquesta sessi&oacute; entendreu el concepte de participaci&oacute;, veurem diferents nivells de participaci&oacute;, i reflexionarem sobre la relaci&oacute; entre la participaci&oacute; i l&#39;acci&oacute; volunt&agrave;ria. Tamb&eacute;, &eacute;s necessari con&egrave;ixer el marc normatiu en el qual actua el voluntariat, en el context de la Llei 25/2015 del voluntariat i del foment de l&#39;associacionisme, aix&iacute; com els drets i els deures de les persones volunt&agrave;ries i de les organitzacions que les acullen, vetllen i garanteixen el desenvolupament de la tasca en la qual col&middot;laboren. Finalment, presentarem el Pla del Voluntariat, el document formal que recull de forma acotada i expl&iacute;cita l&#39;enc&agrave;rrec que l&#39;entitat fa a persones volunt&agrave;ries. Ponents: Anna Parisi (XVAC), Gl&ograve;ria Arribas (SCEA - Consorci del Parc Natural de Collserola).</div>


<strong>Dia 2 / dimarts 25 de setembre 2018 </strong>

Experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit de voluntariat ambiental a Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><strong><em>Part 1) El voluntariat ambiental a Catalunya.</em></strong>

Veurem experi&egrave;ncies que promouen i fan visibles els projectes de voluntariat ambiental, com el Portal del Voluntariat Ambiental i la Setmana de la Natura, i altres iniciatives sorgides directament del territori com el voluntariat en espais naturals protegits i els projectes de dinamitzaci&oacute; del voluntariat ambiental en alguns municipis a trav&eacute;s de les entitats locals. Ponent: Anna Parisi (XVAC).<strong><em>Part 2) Presentaci&oacute; d&rsquo;experi&egrave;ncies. </em></strong>

?<strong> Projecte Rius.</strong> El Projecte Rius involucra cada any un gran nombre de voluntaris i volunt&agrave;ries ambientals per realitzar inspeccions dels estats dels rius i rieres de Catalunya. Hi han participat m&eacute;s de 400 grups, en total m&eacute;s de 20.000 persones volunt&agrave;ries ambientals, que han analitzat un total de 242 km de riu. Ponent: Eva de Lecea, Associaci&oacute; H&agrave;bitats.

? <strong>Riet Vell.</strong> Riet Vell &eacute;s una reserva natural al Delta de l&#39;Ebre, on l&#39;entitat Seo Bird Life du a terme un projecte demostratiu d&#39;agricultura ecol&ograve;gica i conservaci&oacute; de la natura. A trav&eacute;s del programa de voluntariat ambiental, les persones que desitgin involucrar-se en aquests espais gaudeixen d&#39;una experi&egrave;ncia en la natura, i adquireixen coneixement sobre conservaci&oacute;, treball en equip i organitzaci&oacute; d&#39;activitats. Ponent: Cristina S&aacute;nchez - SeoBird Life Riet Vell.

? <strong>Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</strong>. Des de fa 10 anys,&nbsp;l&#39;associaci&oacute; impulsa propostes de conservaci&oacute; que moltes vegades no serien possibles sense el suport de persones volunt&agrave;ries, com ara el projecte &quot;Amics i amigues del Gai&agrave;, xarxa de voluntariat ambiental del curs baix del riu Gai&agrave;&quot; que pret&eacute;n crear una xarxa estable de voluntaris i volunt&agrave;ries. Ponent: Anna Arall (Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia).</div>

<div>

<strong>DESTINATARIS</strong>

El curs t&eacute; especial inter&egrave;s per a estudiants i llicenciats en disciplines relacionades amb les ci&egrave;ncies naturals i ambientals, persones vinculades amb organitzacions juvenils, entitats comunit&agrave;ries i entitats ambientals, personal t&egrave;cnic de participaci&oacute; de les administracions o qualsevol persona interessada en el medi ambient.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>

Seu del COAMB. (C/Muntaner, 81, 6&egrave; 1a, Barcelona)

Horari de 16 a 19:30 h<strong>Preus</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Membres del COAMB i de la XVAC a l&#39;atur 40 &euro;

2. Membres del COAMB i de la XVAC 55 &euro;

3. Altres 65 &euro;

&nbsp;</div>

<div>Per participar-hi <a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/07/Curs-Voluntariat-COAMB-XVAC-2018.pdf' target='_blank'>&eacute;s necessari realitzar online l&#39;inscripci&oacute; al curs</a>.&nbsp;Pots seguir les sessions per videoconfer&egrave;ncia si no pots assistir presencialment: indica-ho en fer la inscripci&oacute;!</div>
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Tortosa
Resum: Jornada tècnica &quot;Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià: oportunitats de la custòdia municipal&quot;
Descripció: La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. Pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; del territori no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Els ens locals, com a administraci&oacute; m&eacute;s propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservaci&oacute; del patrimoni natural del vostre municipi a trav&eacute;s de la cust&ograve;dia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de caracter&iacute;stiques apropiades per al desenvolupament de la cust&ograve;dia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones - especialment en municipis petits - , la capacitat de gesti&oacute; integral i la disponibilitat de compet&egrave;ncies en &agrave;mbits com el medi ambient, l&rsquo;urbanisme i el paisatge.<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180918_Jornada%20custodia%20municipal_EBRE_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h138/mm/image/imgnews/2018/180918_jornada_custodia_ebre_municipal.png' style='width: 300px; height: 138px; margin: 10px;' /></a><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180918_Jornada%20custodia%20municipal_EBRE_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h - 9.15h - Recepci&oacute; assistents.09.15h - 9.30h - Obertura a c&agrave;rrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l&rsquo;Ebre.9.30h - 10.00h - Presentaci&oacute; del Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament

<em>Rub&eacute;n Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;</em>10.00h - 10.30h - Introducci&oacute; a la cust&ograve;dia del territori per conservar i dinamitzar el territori. Oportunitats i q&uuml;estions legals

<em>Sandra Carrera. Coordinadora econ&ograve;mica i de relacions institucionals de la XCT</em>10.30h - 10.45h - Experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia municipal a Roquetes, Baix Ebre

<em>Ramon Ferr&eacute;. Gepec</em>10.45h - 11.30h - L&rsquo;experi&egrave;ncia menorquina: paisatge agrari a una Reserva de la Biosfera.

<em>N&uacute;ria Llabr&eacute;s. GOB Menorca</em>11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 12.20h - Territoris singulars: ecoturisme i cust&ograve;dia

<em>Ana&iuml;s Pascual. Id&agrave;ria, Empresa d&rsquo;Inserci&oacute;</em>12.20h - 12.40h - La cust&ograve;dia com a dinamitzadora agr&agrave;ria: Can Moragues

<em>Marc Vilahur. Director de la Fundaci&oacute; Emys</em>12.45h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals</div>


<strong>Data i lloc de realitzaci&oacute;</strong>

18 de setembre del 2018.&nbsp;Consell Comarcal del Baix Ebre. Sal&oacute; de plens.&nbsp;Ctra. Barcelona, 152.&nbsp;Tortosa<strong>Inscripcions</strong>

L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a leader@leader.cat .&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.&nbsp;
Dijous, 20 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: La Vall de Bianya, Garrotxa
Resum: Formació en Guiatge en Boscos Terapèutics. Certificació en Guia de Bosc Terapèutic Sèlvans
Descripció: Aquesta proposta formativa sorgeix en el marc del projecte S&egrave;lvans, una associaci&oacute; que t&eacute; per objectiu la conservaci&oacute; del patrimoni forestal m&eacute;s singular, aix&iacute; com la valoritzaci&oacute; dels serveis ecosist&egrave;mics dels boscos m&eacute;s madurs, la constataci&oacute; cient&iacute;fica dels beneficis que aporten a la salut i les persones i la divulgaci&oacute; dels seus valors ecol&ograve;gics, etnol&ograve;gics i socials.S&egrave;lvans proposa un curs formatiu d&rsquo;especialitzaci&oacute; universit&agrave;ria que capacita els alumnes en una metodologia concreta basada en el model japon&egrave;s de banys de bosc (Shinrin-yoku) i altres models anglosaxons existents, aix&iacute; com en l&rsquo;experi&egrave;ncia complement&agrave;ria d&rsquo;experts en el territori. Aquest curs d&rsquo;especialitzaci&oacute;, dividit en dues assignatures, mostra tant els beneficis i les caracter&iacute;stiques dels boscos madurs singulars i la seva influ&egrave;ncia en la nostra salut, com les eines interpretatives i de guiatge per conduir un grup segons la metodologia del bany de bosc. Aquesta metodologia s&#39;aplica en itineraris forestals amb funcionalitat terap&egrave;utica.La formaci&oacute; inclou una part te&ograve;rica i tamb&eacute; una part pr&agrave;ctica i vivencial.<strong>Sortides professionals</strong>

La principal sortida professional &eacute;s la de guia terap&egrave;utic S&egrave;lvans. El t&iacute;tol capacita els estudiants per esdevenir guies de grups de persones segons la metodologia de guiatge S&egrave;lvans. El curs proporciona les eines i t&egrave;cniques per conduir els usuaris a trav&eacute;s d&#39;un bany de bosc.

Aquesta titulaci&oacute; permetr&agrave; poder realitzar guiatges segons la metodologia.Data d&#39;inici: 20/09/2018

Data darrera sessi&oacute; presencial: 07/10/2018

Data de finalitzaci&oacute;: 07/10/20188 ECTS / 56 hores presencialsLes dates de realitzaci&oacute; del curs seran les seg&uuml;ents: del 20 al 23 de setembre i del 4 al 7 d&#39;octubre de 2018

Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;Mas El Guitart, Hostalnou de Bianya, municipi de La Vall de Bianya, La Garrotxa (Girona).

Preu: 820 &euro;

&nbsp;
Divendres, 21 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: MónNatura Delta.
Resum: Delta Birding Festival
Descripció: Com cada any, al Delta de l&rsquo;Ebre, un dels espais naturals m&eacute;s importants de la Mediterr&agrave;nia Occidental, el&nbsp;Delta Birding Festival&nbsp;ofereix un programa d&rsquo;activitats ampli i atractiu amb confer&egrave;ncies, cursos, tallers, concursos, etc&hellip; acompanyat d&rsquo;una gran fira de productes i serveis per als ornit&ograve;legs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.El 2018 ser&agrave; la cinquena edici&oacute; de l&rsquo;&uacute;nic festival ornitol&ograve;gic que es celebra a Catalunya. A m&eacute;s, continua essent l&rsquo;&uacute;nic festival a l&rsquo;estat espanyol que destina el benefici econ&ograve;mic de les entrades a projectes relacionats amb l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels ocells i la natura i el que m&eacute;s visitants estrangers rep. En aquesta edici&oacute; destinarem aquesta aportaci&oacute; econ&ograve;mica a l&rsquo;estudi de les rutes migrat&ograve;ries de la t&oacute;rtora comuna o europea.El Delta Birding Festival es celebra a&nbsp;M&oacute;nNatura Delta, un conjunt d&rsquo;instal&middot;lacions de la FCLP situades a&nbsp;l&rsquo;hemidelta sud del Delta de l&rsquo;Ebre, en un paisatge d&rsquo;arrossars i llacunes molt caracter&iacute;stic i de gran riquesa en una de les zones humides m&eacute;s importants de l&rsquo;Europa occidental. Terra i aigua s&rsquo;uneixen i creen un escenari propici per a la concentraci&oacute; d&rsquo;una fauna &uacute;nica i variada, sobretot d&rsquo;aus aqu&agrave;tiques.Us recomanem que <a href='http://www.deltabirdingfestival.com/programa-dactivitats-2018/' target='_blank'>consulteu el programa provisional </a>per a m&eacute;s informaci&oacute;, on veureu les activitats, confer&egrave;ncies i expositors que hi seran presents.<strong>Qui ho organitza?</strong>

ORYX, la botiga de l&rsquo;amant de la natura, &eacute;s la impulsora del Delta Birding Festival que organitza conjuntament amb&nbsp;l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia (ICO)&nbsp;i&nbsp;la Fundaci&oacute; Catalunya &ndash; la Pedrera (FCLP), entitats de reconegut prestigi dedicades a l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels ocells i dels espais naturals.
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Temple Romà de Vic
Resum: 5è cicle sobre patrimoni natural. El nostre paisatge: passat, present i futur
Descripció: <strong>Divendres 21 de setembre, a les 19:30h</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Debat &quot;Natura i Paisatge&quot;, moderat per Ferran Sayol i la intervenci&oacute; de:&nbsp;

<em>Pepa Moran - Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya (UPC)

Joan Pino - Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals (CREAF)</em></div>


<strong>Dijous 27 de setembre, 19:30h</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Debat &quot;Societat i Paisatge&quot;, moderat per N&uacute;ria Prat i amb la intervenci&oacute; de.&nbsp;

<em>Francesc Roma - Patronat d&#39;Estudis Osonencs

Laura Megias - Associaci&oacute; d&#39;Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)</em></div>


Lloc: Temple Rom&agrave; de Vic. C/ Pare Xifr&eacute;, 2. 08500 Vic

Organitza: Patronat d&#39;estudis Osonencs.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2018/180921_cicle_natura_paisatge.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada.</a>&nbsp;

<div><a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180921_cicle_natura_paisatge.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h355/mm/image/imgnews/2018/180921_cile%20natura%20i%20paisatges.png' style='width: 250px; height: 355px; margin: 10px; float: left;' /></a></div>

<div>&nbsp;</div>
Dimecres, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Parc Natural del Delta de l&#039;Ebre
Resum: Jornada tècnica &quot;Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià: experiències i oportunitats&quot;
Descripció: <strong>Jornada t&egrave;cnica per a entitats socials i ambientals</strong>La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans.

La cust&ograve;dia pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Les entitats, tant socials com ambientals, juguen un rol destacat en la cust&ograve;dia del territori. Poden implicar la societat civil en la conservaci&oacute; dels valors naturals i culturals del territori, tot gestionant finques d&rsquo;acord amb els propietaris (mitjan&ccedil;ant acords de cust&ograve;dia). Aquests projectes serveixen, a la vegada, per conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de gestionar el nostre entorn i per dinamitzar espais sovint oblidats.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180926_Jornada%20Entitats_Ebre_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h139/mm/image/imgnews/2018/180926_jornada%20delta%20Ebre%20entitats.png' style='width: 300px; height: 139px; margin: 10px;' /></a><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180926_Jornada%20Entitats_Ebre_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h - 9.15h - Recepci&oacute; assistents.09.15h - 9.30h - Obertura a c&agrave;rrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l&rsquo;Ebre.9.30h - 10.00h - Presentaci&oacute; del Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament

<em>Rub&eacute;n Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;</em>10.00h - 10.30h - Introducci&oacute; a la cust&ograve;dia del territori: una oportunitat per conservar i dinamitzar el territori

<em>Jofre Rodrigo. Coordinador t&egrave;cnic de la XCT</em>10.30h - 11.30h - Experi&egrave;ncies en cust&ograve;dia al Montsi&agrave; i al Baix Ebre:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Recuperaci&oacute; de llacunes litorals al Delta del Ebre

<em>Xavier Escut&eacute;. Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera</em>

- Recuperaci&oacute; d&rsquo;estanys litorals a l&rsquo;Ametlla de Mar

<em>Anna Gall&eacute;s. Fundaci&oacute; Andrena</em>

- Patrimoni natural i cultural: oliverars tradicionals

<em>Vicky Carles. Gra&euml;llsia</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 13.00h - Experi&egrave;ncies en cust&ograve;dia II:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Cust&ograve;dia fluvial i oportunitats de desenvolupament

<em>Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup de Natura Freixe</em>

- Cust&ograve;dia agr&agrave;ria al Delta del Ebre: agricultura d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic

<em>Sofia Rivaes. SEO/BirdLife - Riet Vell</em>

- Cust&ograve;dia i turisme

<em>Ana&iuml;s Pascual. Id&agrave;ria, Empresa d&rsquo;Inserci&oacute;</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

13.00h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals</div>

<div>

<strong>Data i lloc</strong>

Dimecres 26 de setembre.&nbsp;Parc Natural del Delta del Ebre.&nbsp;Seu administrativa.&nbsp;Av. Catalunya 45.&nbsp;Deltebre<strong>Inscripcions</strong>

L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a leader@leader.cat .&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.

&nbsp;</div>
Dijous, 27 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Online
Resum: Jornada online &quot;Assignació del 0.5% de l&#039;Impost de Béns Immobles municipal a projectes de conservació de la natura&quot;
Descripció: <em>Format webinar (online)</em>

<strong>Dijous 27 de Setembre. De 10:00 a 12:30</strong>Per garantir un &uacute;s sostenible dels recursos naturals municipals &eacute;s necessari promoure el desenvolupaments de pol&iacute;tiques de car&agrave;cter local, gestionar-los activament per a la seva millora i restaurar aquells indrets que aix&iacute; ho precisen. A tal efecte, &eacute;s necessari disposar d&rsquo;un recursos estables a llarg termini, que permetin planificar i desenvolupar els projectes de conservaci&oacute; de gran abast que cal abordar.Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de destinar una petita part de l&rsquo;Impost de B&eacute;ns Immobles a projectes de conservaci&oacute; del medi natural municipal (en la major part dels casos &eacute;s d&rsquo;un

0,5%) . Donat que l&rsquo;IBI &eacute;s l&rsquo;impost directament vinculat a la transformaci&oacute; del s&ograve;l, t&eacute; tot el sentit que sigui la font de recursos que ajudi a reequilibrar el territori.D&rsquo;una banda, aix&ograve; assegura la dotaci&oacute; pressupost&agrave;ria necess&agrave;ria per desenvolupar projectes potents amb continu&iuml;tat. De l&rsquo;altra, &eacute;s un instrument de conscienciaci&oacute; ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a trav&eacute;s d&rsquo;aquesta iniciativa.<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180927_programa_webinar_ibi_girona_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h90/mm/image/imgnews/2018/180927_jornada_webinar_05_ibi.png' style='width: 350px; height: 90px; margin: 10px;' /></a>

<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180927_programa_webinar_ibi_girona_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa complert en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>10.00h &ndash; 10.30h Presentaci&oacute; de la iniciativa d&rsquo;assignaci&oacute; del 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute; de la natura</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Marc Vilahur, president Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10.30h &ndash; 12.00h Casos pr&agrave;ctics d&rsquo;aplicaci&oacute; del 0,5% de l&rsquo;IBI:</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Ajuntament de Ma&ccedil;anet de la Selva. <em>Jordi Serra, t&egrave;cnic de Medi Ambient de l&rsquo;Aj. de Ma&ccedil;anet</em>

- Ajuntament de Viladrau. <em>Margarida Feliu, alcaldessa de Viladrau</em>

- Ajuntament de Les Planes d&rsquo;Hostoles. <em>Eduard Llor&agrave;, alcalde de Les Planes d&rsquo;Hostoles</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>12.00h &ndash; 12.30h: Preguntes i debat</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div>

<strong>REGISTRE I FUNCIONAMENT DEL WEBINAR</strong></div>

<div>

&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia al webinar a trav&eacute;s del formulari online: <a href='https://goo.gl/forms/MRoOlDvAllNyg2jT2' target='_blank'>https://goo.gl/forms/MRoOlDvAllNyg2jT2</a>Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un email amb les instruccions per connectar-se al webinar. Pel bon seguiment del webinar es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l&rsquo;Anna a asubirana@xct.cat&nbsp;</div>
Dimecres, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Finançament europeu a la custòdia del territori: oportunitats presents i futures&quot;
Descripció: L&rsquo;objectiu de la jornada &eacute;s mostrar a les entitats de custodia del territori (i altres organitzacions interessades)&nbsp;quines oportunitats ofereix la Comissi&oacute; Europea per finan&ccedil;ar els seus projectes de conservaci&oacute; de la natura&nbsp;i quin escenari de futur s&rsquo;est&agrave; plantejant pel per&iacute;ode 2021-2027 (Multiannual Financial Framework).La jornada es divideix en 5 parts:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>1. Benvinguda/ presentaci&oacute;.

2. El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027).

3. Rep&agrave;s dels principals programes i l&iacute;nies de subvenci&oacute; que la UE ofereix actualment pels projectes de cust&ograve;dia del territori.

4. Exposici&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia de les organitzacions que han utilitzat fons europeus per la conservaci&oacute; de la natura a Catalunya, centrant-se b&agrave;sicament en les seves oportunitats i dificultats.

5. Debat sobre propostes de millora, noves oportunitats i escenaris futurs.</div>

<div>

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar asisst&egrave;ncia a trav&eacute;s del&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/QHwfTMfLZNvlF0No1' target='_blank'>formulari online</a>. Places limitades.</div>


Aquesta jornada &eacute;s organitzada per la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori. Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col&middot;laboraci&oacute; de la Represenatci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona.&nbsp;

<strong>PROGRAMA</strong>&nbsp;(<a href='http://www.xct.cat/mm/file/2018/181003_jornada%20finansament%20europeu.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<strong>09:15 &ndash; Inscripcions</strong><strong>09:30 &ndash; Recepci&oacute; institucional</strong>

<em>Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona.

Sr. Marc Vilahur, president de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.

Sra. Marta Subir&agrave;, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.</em><strong>09:45 &ndash; 10:15 - El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027)</strong>

<em>Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona.</em><strong>10:15 &ndash; 11:00 &ndash;Oportunitats actuals de finan&ccedil;ament europeu per a la conservaci&oacute; de la natura</strong>

<em>Sra. Conxita Font, responsable de fons europeus. Secretaria d&rsquo;Acci&oacute; Exterior i de la Uni&oacute; Europea. Departament d&rsquo;Acci&oacute; Exterior, Relacions Institucionals i Transpar&egrave;ncia. Generalitat de Catalunya.</em>

&nbsp;

<strong>11:00 &ndash; 11:30 &ndash; Perspectives de la pol&iacute;tica agr&iacute;cola comuna 2021 &ndash; 2027</strong>

<em>Sra. Laura Dalmau, sub-directora General de Planificaci&oacute; Rural. Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;. Generalitat de Catalunya.</em>

&nbsp;

<strong>11:30 &ndash; 12:00 &ndash;Pausa - caf&egrave;</strong><strong>12:00 &ndash; 13:00 &ndash; Experi&egrave;ncies d&rsquo;entitats en projectes europeus de cust&ograve;dia del territori.</strong> Diverses organitzacions exposaran les seves experi&egrave;ncies en la participaci&oacute; de projectes europeus, basant-se en les dificultats i oportunitats sorgides arrel d&rsquo;aquests projectes (t&egrave;cniques, administratives, networking, etc..):

<em>Sr. Jofre Rodrigo,&nbsp;coordinador T&egrave;cnic i Relacions Internacionals de la XCT.

Sr. Manel Gazo,&nbsp;director de SUBMON.

Sr. Enrique Doblas,&nbsp;coordinador Cient&iacute;fic del CREAF.

Sr. Marc Ordeix,&nbsp;coordinador del Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic.</em><strong>13:00 &ndash; 13:30 &ndash; Debat final</strong>

Nous reptes i oportunitats de millora de les futures convocat&ograve;ries de finan&ccedil;ament de la CE .

Sin&egrave;rgies de col&middot;laboraci&oacute; entre el m&oacute;n de la recerca b&agrave;sica, administraci&oacute; p&uacute;blica i les entitats de conservaci&oacute; aplicada en l&rsquo;&agrave;mbit dels projectes europeus.

&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb asubirana@xct.cat o b&eacute; trucant al 93 886 61 35.
Dijous, 4 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada Tècnica d&#039;Espais Naturals: Com comunicar per implicar la societat en la conservació de la natura
Descripció: Dijous, 4 d&rsquo;octubre de 2018. De 9:30 a 14 h

Pati Manning. C/ Montalegre, 7.&nbsp;08001 BarcelonaLa comunicaci&oacute; i l&rsquo;educaci&oacute; tenen un paper fonamental com a eines per fer entendre el concepte de biodiversitat i la seva import&agrave;ncia per a la vida dels &eacute;ssers humans, aix&iacute; com per a la implementaci&oacute; d&rsquo;un desenvolupament sostenible. Comptar amb una pol&iacute;tica de comunicaci&oacute; positiva i efica&ccedil; implica definir uns objectius operatius concrets i establir estrat&egrave;gies que millorin coneixements, canvi&iuml;n actituds contraproduents i motivin la societat en general a promoure la conservaci&oacute; del patrimoni natural.

&nbsp;

En aquest sentit, &eacute;s fonamental que els ens locals disposin d&rsquo;una estrat&egrave;gia de comunicaci&oacute; eficient per afavorir la conservaci&oacute; dels valors patrimonials del seu territori. L&rsquo;objectiu final &eacute;s generar una societat m&eacute;s sensibilitzada i orgullosa del medi natural que l&rsquo;envolta.

&nbsp;

Les campanyes de comunicaci&oacute; intel&middot;ligents i de proximitat constitueixen una nova forma d&rsquo;entendre la comunicaci&oacute; i s&oacute;n aplicables als espais naturals i a la seva conservaci&oacute;, aconseguint grans resultats i permetent optimitzar els recursos disponibles. Per aix&ograve;, l&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s entendre en qu&egrave; consisteix aquesta nova forma de comunicaci&oacute; i analitzar casos i eines comunicatives d&rsquo;&egrave;xit per assolir una millor corresponsabilitzaci&oacute; en la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient.

&nbsp;

<strong>Continguts i inscripci&oacute;</strong>

Per accedir-hi, cal que<a href='https://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/184299116' target='_blank'> premeu l&rsquo;enlla&ccedil;</a>.&nbsp;

&nbsp;

<strong>Estructura de la jornada</strong>

La jornada constar&agrave; en una din&agrave;mica de connexi&oacute; creativa, composada per una pon&egrave;ncia, una experi&egrave;ncia, un taller creatiu aix&iacute; com una posada en com&uacute; i una avaluaci&oacute; pr&egrave;via al tancament.

&nbsp;

<strong>Destinataris</strong>

Responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tots els t&egrave;cnics que treballin per a la gesti&oacute; del territori i la conservaci&oacute; de la biodiversitat local, la gesti&oacute; de l&rsquo;&uacute;s p&uacute;blic en l&rsquo;entorn natural, el paisatge, i, molt especialment als responsables de comunicaci&oacute; i/o educaci&oacute; ambiental.

La jornada &eacute;s oberta a qualsevol persona que estigui interessada en la tem&agrave;tica.

&nbsp;

<strong>Organitzaci&oacute; i coordinaci&oacute;</strong>

&Agrave;rea&nbsp;de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute; de la Diputaci&oacute; de Barcelona<strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute;</strong>

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute;. 934 049 300.&nbsp;ds.formacio@diba.cat

&nbsp;
Dilluns, 8 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;La conservació de la natura en benefici de la salut&quot;
Descripció: La Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT), gr&agrave;cies al suport de l&#39;Obra Social &quot;la Caixa&quot;, organitza el&nbsp;<a href='/mm/file/2018/Programa%20Salut%20i%20Natura%20_08%20octubre.pdf' target='_blank'>Cicle de Debats &ldquo;Salut i Natura</a>&rdquo;.Aquest cicle iniciar&agrave; el proper dilluns 8 d&#39;octubre amb la jornada<strong>&nbsp;LA CONSERVACI&Oacute; DE LA NATURA EN BENEFICI DE LA SALUT</strong> oberta al p&uacute;blic. Reunir&agrave; <strong>experts nacionals&nbsp;i internacionals, estudis recents i experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit sobre com el contacte amb la natura afavoreix el&nbsp;benestar, la salut humana i el desenvolupament sostenible, des d&rsquo;una &ograve;ptica multidisciplin&agrave;ria.</strong> Alhora,&nbsp;promour&agrave;&nbsp;el debat, la reflexi&oacute; i la definici&oacute; d&rsquo;accions de futur en tres jornades de treball sobre &agrave;mbits&nbsp;tem&agrave;tics diversos: territoris sans i sostenibles, ciutats saludables i equitat en l&rsquo;acc&eacute;s a la natura.La Jornada comen&ccedil;ar&agrave; amb una pon&egrave;ncia inaugural a c&agrave;rrec del&nbsp;<a href='http://www.lavanguardia.com/lacontra/20180505/443263142282/los-banos-de-bosque-potencian-el-sistema-inmune.html' target='_blank'>Dr. Qing Li,</a>&nbsp;expert internacional en ter&agrave;pia i medicina forestal&nbsp;i metge al Nippon Medical School Hospital de T&ograve;quio. Recentment ha publicat el llibre &quot;El poder del bosque. Shinrin-Yoku: C&oacute;mo encontrar la felicidad y la salud a trav&eacute;s de los &aacute;rboles&quot;.Despr&eacute;s de la pon&egrave;ncia inaugural tindr&agrave; lloc una taula rodona amb&nbsp;diversos experts internacionals i de Catalunya, referents en els&nbsp;diferents aspectes on la natura t&eacute; un efecte benefici&oacute;s per a la salut: f&iacute;sics, psicol&ograve;gics, socials i, fins i tot, espirituals.A la segona part de la jornada, es presentaran els&nbsp;tres blocs tem&agrave;tics vertebradors del cicle amb diferents pon&egrave;ncies de refer&egrave;ncia per a cadascun d&rsquo;ells. Aquests 3 blocs tem&agrave;tics seran la introducci&oacute; de les 3 jornades de treball del cicle que tindran lloc en les seg&uuml;ents setmanes, amb els t&iacute;tols:&nbsp;Com generem territoris sans i sostenibles?, Com constru&iuml;m ciutats saludables?, i Com garantim l&#39;acc&eacute;s equitatiu a la natura?La Jornada finalitzar&agrave; amb una videoconfer&egrave;ncia, de la m&agrave; de&nbsp;Richard Louv, pare del concepte S&iacute;ndrome de d&egrave;ficit de natura, fundador i president em&egrave;rit de Children &amp; Nature Network i autor dels llibres &quot;Last Child in the Woods&quot;, &quot;The Nature Principle&quot; i &quot;Vitamina N&quot;. Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;consulteu el programa de la jornada.Ja podeu confirmar la vostra assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del&nbsp;<a href='http://proticketing.com/palaumacaya/ca_ES/entradas/evento/13027/session/727614/select' target='_blank'>formulari online</a>. Places limitades.&nbsp;<em>El Cicle de Debats &quot;Salut i Natura&quot; &eacute;s organitzat per la&nbsp;Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori&nbsp;i&nbsp;Som Natura, i compta amb la&nbsp;col&middot;laboraci&oacute; de l&#39;Obra Social &quot;la Caixa&quot;.&nbsp;</em>
Dimecres, 17 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Marketplace Ambiental a Barcelona
Descripció: El proper 17 d&rsquo;octubre tindr&agrave; lloc el Marketplace Ambiental al Centre Cultural El Born de Barcelona. Aquest any, el Marketplace i els Premis EMAS Catalunya 2018 compartiran espais i activitats amb l&rsquo;objectiu que les empreses participants als Premis EMAS coneguin les experi&egrave;ncies de col&middot;laboraci&oacute; en T&agrave;ndem i els projectes de les entitats.Reserveu la data!&nbsp;M&eacute;s info a: <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a>

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Facultat de Lletres de la UdG
Resum: Seminari teorico-pràctic. Paisatges salvats, paisatges per salvar
Descripció: <strong>Societat civil, mobilitzacions i defensa del territori a les comarques gironines</strong>Els propers 17 i 19 d&#39;octubre tindr&agrave; lloc, a la Facultat de Lletres de la UdG, el <strong>Seminari te&ograve;rico-pr&agrave;ctic:&nbsp;Paisatges salvats-paisatges per salvar. Societat civil, mobilitzacions i defensa del territori a les comarques gironines</strong>,&nbsp;organitzat pel&nbsp;Departament de Geografia,&nbsp;Departament de Ci&egrave;ncies Ambientals,&nbsp;Unitat de Comprom&iacute;s Social de la Universitat de Girona&nbsp;i&nbsp;Associaci&oacute; Naturalistes de Girona. Col.laboren&nbsp;IAEDEN-Salvem l&rsquo;Empord&agrave;, Salvem Castell, Salvem La Pineda d&rsquo;en Gori, Salvem Vilanera,&nbsp;SOS Empordanet,&nbsp;Plataforma SOS Costa Brava.Cal inscipci&oacute; pr&egrave;via:&nbsp;<a href='http://bit.ly/inscripciosalvantpaisatges' target='_blank'>bit.ly/inscripciosalvantpaisatges</a>&nbsp;(places limitades)&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;paisatgessalvatsudg@gmail.com

<a href='http://www.udg.edu/ca/Portals/0/UdGEventsNews/2427/Media/Document/SalvantPaisatgesUdG.pdf' target='_blank'>Consulteu el programa</a>.#SalvantPaisatges
Divendres, 26 de Octubre
Hora: 16:15 - 17:15
Lloc: Castelló d&#039;Empúries
Resum: Jornada &quot;Eines per l&#039;impuls a la producció ecològica de l&#039;Alt Empordà&quot;
Descripció: En els darrers anys, juntament amb un inter&egrave;s creixent per part dels consumidors respecte els productes ecol&ograve;gics i locals, han aparegut i estan funcionant diferents iniciatives de

recolzament, dinamitzaci&oacute; i promoci&oacute; dels productes del territori.En aquesta jornada es presenta l&rsquo;experi&egrave;ncia de l&rsquo;associaci&oacute; de productors de la comarca del Ripoll&egrave;s, i tot seguit, s&rsquo;organitza una taula rodona, que pret&eacute;n ser un punt de

trobada i debat sobre oportunitats i debilitats en la producci&oacute; i comercialitzaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics a la comarca de l&rsquo;Alt Empord&agrave;.Aquesta jornada s&rsquo;organitza com una activitat m&eacute;s de la setmana BIO per l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181026_eines%20per%20limpuls%20a%20produccio%20eco%20alt%20emporda.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>16.15 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>16.25 h Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sra. Montse Pascual Manich, IAEDEN.</em><strong>16.30 h Presentaci&oacute; de la marca PRODUCTE DEL RIPOLL&Egrave;S</strong>

<em>Sra. Merc&egrave; Mauri i Muntadas, t&egrave;cnica de l&#39;Ag&egrave;ncia de Desenvolupament del Ripoll&egrave;s.</em><strong>17.30 h Taula rodona: Debat sobre oportunitats i debilitats en la producci&oacute; i comercialitzaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics a la comarca</strong>

<em>Sra. Marta Carola, productora de vaca de l&rsquo;Albera.

Sr. Enric Navarro, Parc Agroecol&ograve;gic.

Sr. Miquel Vilardell, Agroturisme Can Salva.</em><strong>19.00 h Cloenda de la Jornada</strong>

<em>Sra. Montse Pascual Manich, IAEDEN.</em></div>
<strong>Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;</strong><a href='http://www.ecomuseu-farinera.org' target='_blank'>Ecomuseu-Farinera</a> de Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries.&nbsp;C/ Sant Francesc, 5-7. 17486 Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries<strong>Inscripcions:</strong>&nbsp;La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de:

IAEDEN (Tel.:972670531- A/e: iaeden@iaeden.cat)

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a><strong>Organitza:&nbsp;</strong>

Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCTAquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;

&nbsp;
Dissabte, 27 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Alcoletge, Segrià
Resum: Jornada &quot;Trobada de propietaris. La custòdia agrària i la PAC&quot;
Descripció: M&eacute;s enll&agrave; de la seva finalitat productiva i social, la Pol&iacute;tica Agr&agrave;ria Comuna (PAC) assumeix objectius ambientals, com l&#39;acci&oacute; pel clima o la conservaci&oacute; de la biodiversitat i el paisatge. Una part del seu pressupost &eacute;s canalitzat en aquesta direcci&oacute;. &Eacute;s suficient? T&eacute; l&rsquo;impacte desitjat? La UE i els estats membre estan realment fomentant l&#39;agricultura sostenible?<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/V%20trobada%20de%20propietaris_programa%20DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09:30 - Recepci&oacute; i inscripcions10:00 - Benvinguda a dues bandes. A c&agrave;rrec del Sr. Ferran Miralles, Director General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural del DTES i del Sr. Oriol Anson, Director General de Desenvolupament Rural del DARP.10:30 - La dimensi&oacute; ambiental de la PAC: impacte, perspectives de futur i propostes de millora.&nbsp;A c&agrave;rrec del Sr. Jordi Rosell, professor del Departament d&rsquo;Economia Aplicada de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.11:15 - Pausa caf&egrave;11:30 - Cust&ograve;dia agr&agrave;ria i la consecuci&oacute; dels objectius ambientals de la PAC.&nbsp;A c&agrave;rrec del Sr. Jordi Puig, consultor agr&iacute;cola a l&rsquo;Espigall.12:00 - Debat.&nbsp;Com financem un model agr&iacute;cola ambientalment sostenible?12:30 - Visita de camp a la finca de Torre - Ribera.&nbsp;A c&agrave;rrec de l&rsquo;associaci&oacute; TRENCA. Finca amb regadiu tradicional on s&rsquo;hi conserva la fauna aut&ograve;ctona. Cal despla&ccedil;ar-se 7 km en cotxe.</div>


La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal inscriure&#39;s <a href='https://goo.gl/forms/utIvu68Pefu4PIbi2' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacta amb la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) al 93 886 61 35 o b&eacute; a cblasco@xct.cat<em>Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT)

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Hi col&middot;labora: Associaci&oacute; Trenca</em>

<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/V trobada de propietaris_programa DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w500-h375/mm/image/imgnews/2018/181027_trobada%20propietaris.jpg' style='width: 500px; height: 375px; margin: 10px;' /></a>

&nbsp;
Dilluns, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ametlla de Mar
Resum: Sortida tècnica &quot;Visita a la Costa de l&#039;Ametlla de Mar&quot;
Descripció: L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta visita &eacute;s aproximar-nos a la costa de l&rsquo;Ametlla de Mar (Terres de l&rsquo;Ebre) on coneixerem de primera m&agrave; un parell de llacunes costaneres restaurades amb el projecte SOS Samaruc per l&rsquo;entitat Paisatges Vius, i el projecte de cust&ograve;dia marina de l&rsquo;entitat Gra&euml;llsia a l&rsquo;EIN Cap de Santes Creus al mateix municipi.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w400-h233/mm/image/imgnews/2018/181029_sortida%20ametlla%20de%20mar.png' style='width: 400px; height: 233px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/181029_sortida%20ametlla%20de%20mar.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>

10:00h. Trobada al p&agrave;rquing de la llacuna del Torrent del Pi. <a href='https://goo.gl/maps/uL6MpWgbwpF2' target='_blank'>Consultar ubicaci&oacute; </a>. Visita de la Llacuna del Torrent del Pi per a con&egrave;ixer el seu projecte de restauraci&oacute; i reintroducci&oacute; de

samarucs. Per a m&eacute;s informaci&oacute; del projecte <a href='https://paisatgesvius.org/ca/projectes/1422' target='_blank'>consulteu la web de Paisatges Vius</a>.11:30h. Visita de la llacuna de l&rsquo;Estany i el seu projecte de restauraci&oacute;.12:00h. Passejada per l&rsquo;EIN Cap de Santes Creus per a con&egrave;ixer el projecte de cust&ograve;dia de l&rsquo;entitat Gra&euml;llsia on tindr&agrave; protagonisme el voluntariat i l&rsquo;educaci&oacute; ambiental. Podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute; sobre l&rsquo;acord que es va signar aquest estiu a la <a href='http://graellsia.org/lein-de-santes-creus-a-lametlla-de-mar-1r-acord-de-custodia-marina/' target='_blank'>web de Gra&euml;llsia</a>.13:00h. Fi de l&rsquo;activitat.</div>

<div>

<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).Organitza: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Hi col&middot;labora: Associaci&oacute; Paisatges Vius i Associaci&oacute; Gra&euml;llsia.&nbsp;

&nbsp;</div>
Dimarts, 6 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: IEC. Barcelona
Resum: Jornada Anual de la XCT - XVAC 2018
Descripció: Enguany la Jornada Anual de la XCT - XVAC es realitzar&agrave; el proper dimarts 6 de novembre a les instal&middot;lacions de l&#39;IEC (Barcelona). Com cada any, durant la jornada hi hauran tallers formatius i ronda de comunicacions curtes.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h201/mm/image/imgnews/2018/181106_jornada%20anual.png' style='width: 250px; height: 201px; margin: 10px;' />

L&#39;objectiu de la jornada &eacute;s esdevenir un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la cust&ograve;dia del territori i el voluntariat ambiental, tot donant resposta a les necessitats formatives del col&middot;lectiu. Per assolir l&rsquo;objectiu, durant la jornada es duran a terme les seg&uuml;ents sessions:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>- Pon&egrave;ncia inaugural&nbsp;<strong>&quot;Conviure amb la diversitat dels valors de la natura: la clau per a la sostenibilitat&quot;</strong>&nbsp;, a c&agrave;rrec de l&#39;Unai Pascual, professor de la Fundaci&oacute; Ikerbasque i investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3)-- 6 sessions de formaci&oacute; i debat (1h cada sessi&oacute;, 2 formacions en paral&middot;lel). Les tem&agrave;tiques d&#39;aquestes sessions s&oacute;n:&nbsp;

&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 80px;'>-&nbsp;Experi&egrave;ncia de la Fundaci&oacute;n Global Nature en cust&ograve;dia del territori. Eduardo de Miguel, director de la Fundaci&oacute;n Global Nature

-&nbsp;La feina ben feta: claus i casos per aconseguir finan&ccedil;ament privat.&nbsp;Andrea &Aacute;lamo, responsable de comunicaci&oacute; de #GivingTuesday, Valores &amp; Marqueting

-&nbsp;Voluntariat Internacional en la conservaci&oacute; de la natura (en portugu&egrave;s).&nbsp;Ana Rita Pereira, Associaci&oacute; Montis (Portugal)

-&nbsp;La recollida, emmagatzematge i gesti&oacute; de dades de biodiversitat en projecte de seguiment i conservaci&oacute;.&nbsp;Pau Sainz, Generalitat de Catalunya i Andreu Salvat, Apr&egrave;n Serveis Ambientals

-&nbsp;Gesti&oacute; de la Xarxa Natura 2000 i les entitats de cust&ograve;dia.&nbsp;Joaquim Bach, Generalitat de Catalunya i &Oacute;scar Rivas, Asociaci&oacute;n Galega de Custodia do Territorio

-&nbsp;Eines tecnol&ograve;giques per a la gesti&oacute; i organitzaci&oacute; de les entitats. Pep Oliveras, Cooperativa Colectic</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

- Ronda de comunicacions curtes. S&rsquo;exposaran 18 projectes de cust&ograve;dia del territori i de voluntariat ambiental (en 3 sales en paral&middot;lel). Consulteu el programa amb el detall de cada comunicaci&oacute;.</div>


Us recomanem que<a href='/mm/file/2018/Programa%20jornada%20anual_2018_DEF.pdf' target='_blank'>&nbsp;consulteu el programa detallat de la jornada,</a> on hi trobareu una descripci&oacute; de cada sessi&oacute; de formaci&oacute; i els t&iacute;tols de les 18 comunicacions curtes.&nbsp; &nbsp;La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta i inclou la pausa caf&egrave;.&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/D1cA68O8q7YcxDtk1' target='_blank'>Cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del formulari online</a>. El nombre de places &eacute;s limitat i es donar&agrave; prefer&egrave;ncia a les persones que pertanyen a organitzacions membres de la XCT i/o de la XVAC.Aquelles persones que es vulguin quedar a dinar ho hauran d&rsquo;indicar al formulari d&rsquo;inscripci&oacute; i hauran d&rsquo;abonar el cost de l&rsquo;&agrave;pat el mateix dia, a l&rsquo;inici de la jornada (en el control d&rsquo;inscripcions). El dinar tindr&agrave; un cost aproximat de 20&euro; (a peu dret, al claustre de l&rsquo;IEC).Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb asubirana@xct.cat&nbsp;
Dijous, 8 de Novembre
Hora: Event diario
Resum: VII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio
Descripció: Gr&agrave;cies al suport de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente i de la Generalitat Valenciana, els propers<strong> 8, 9 i 10 de novembre es celebraran a Val&egrave;ncia</strong> les &quot;VII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio&quot; (VIIJECdT ).Des d&#39;ara, i fins a la data de les jornades, es desenvolupar&agrave; el treball dels grups de treball per avan&ccedil;ar sobre tem&agrave;tiques clau.Properament s&#39;oferir&agrave; m&eacute;s informaci&oacute;.Per avan&ccedil;ar en tem&agrave;tiques concretes es crearan i dinamitzaran quatre grups de treball en relaci&oacute; a aspectes rellevants per al desenvolupament de la cust&ograve;dia a Espanya. Cada un d&#39;aquests grups elaborar&agrave; un documents de s&iacute;ntesi que es validar&agrave; i debatr&agrave; en les JECT.<strong>GT1. Administracions P&uacute;bliques i cust&ograve;dia del territori</strong>

Les administracions p&uacute;bliques s&oacute;n actors clau per contribuir al desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori a Espanya. En els &uacute;ltims anys, es mostra des de les diferents administracions territorials un creixent inter&egrave;s per aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute; col&middot;laborativa i participativa. Aquest grup aprofundir&agrave; en les diferents formes d&#39;actuaci&oacute; del sector p&uacute;blic per generar iniciatives s&ograve;lides de cust&ograve;dia del territori en el marc de les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques.<strong>GT2. Les entitats de cust&ograve;dia del territori com a part del Tercer Sector Ambiental. Reptes i propostes de futur</strong>

El conjunt de les entitats sense &agrave;nim de lucre que formen el Tercer Sector Ambiental &eacute;s clau per a la participaci&oacute; de la ciutadania i l&#39;enfortiment del teixit social. Com a part d&#39;aquesta forma de societat civil organitzada, les entitats de cust&ograve;dia s&oacute;n catalitzadors de primer nivell que permeten el manteniment d&#39;iniciatives s&ograve;lides de gesti&oacute; participada i col&middot;laborativa i faciliten el di&agrave;leg entre actors en el territori. Debatre sobre els reptes i les propostes de futur del Tercer Sector Ambiental per visibilitzar i mantenir la seva rellev&agrave;ncia social &eacute;s especialment rellevant en temps de canvis i incertesa.<strong>GT3. Els comunals a la cust&ograve;dia del territori</strong>

El paper de les comunitats locals en la conservaci&oacute; de la natura ha estat i &eacute;s molt rellevant a Espanya com a forma de gesti&oacute; col&middot;lectiva dels recursos naturals. La governan&ccedil;a exercida per aquestes comunitats sobre el territori &eacute;s especialment rellevant donada la seva capacitat de contribuir a la conservaci&oacute; dels valors naturals, culturals i paisatg&iacute;stics i l&#39;empoderament de la poblaci&oacute; rural. &Eacute;s objecte d&#39;aquest grup de treball reflexionar sobre els valors i metodologies de treball compartides amb la cust&ograve;dia del territori.<strong>GT4. Cust&ograve;dia agr&agrave;ria i Pol&iacute;tica Agr&agrave;ria Comuna.</strong>

La cust&ograve;dia agr&agrave;ria segueix sent de gran inter&egrave;s a causa de l&#39;enorme extensi&oacute; de territori dedicat a l&#39;agricultura, ramaderia i silvicultura. El febrer de l&#39;any passat s&#39;ha donat comen&ccedil;ament al debat sobre la futura pol&iacute;tica agr&iacute;cola comuna. La nova perspectiva que anuncia el document de proposta de la Comissi&oacute; Europea i els resultats de l&#39;enquesta ciutadana sobre el seu futur apunten cap a mesures enfocades al pagament per resultats ja un major suport a sistemes agraris ambientalment sostenibles. La cust&ograve;dia pot i ha de tenir un paper principal en aquest nou escenari. El grup de treball es centrar&agrave; en consolidar una posici&oacute; i proposta de les entitats de cust&ograve;dia per a la nova PAC.&nbsp;<strong>&nbsp;Les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT)</strong>

Cada dos anys, les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT) s&oacute;n un punt de trobada i reflexi&oacute; entre xarxes i entitats involucrades en la cust&ograve;dia del territori, aix&iacute; com un f&ograve;rum obert a altres agents socials i econ&ograve;mics vinculats d&#39;una o altra forma a aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute;.Les JECdT se celebren bianualment des de l&#39;any 2004. Es tracta de la trobada de major rellev&agrave;ncia per a les entitats que treballen a l&#39;Estat espanyol amb aquesta eina de conservaci&oacute; del patrimoni natural, cultural i paisatg&iacute;stic, recollida en la legislaci&oacute; espanyola en la Llei 42 / 2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.La preparaci&oacute; i el desenvolupament de les jornades han estat un exemple de com el moviment de cust&ograve;dia del territori, oberts a les organitzacions interessades, treballa en xarxa des de les entitats de cust&ograve;dia fins al propi FRECT passant per les diferents xarxes regionals d&#39;entitats.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada &quot;Les varietats tradicionals d&#039;horta, una via per l&#039;increment de l&#039;eficiència productiva&quot;
Descripció: Les varietats locals d&rsquo;horta poden ser el motor d&#39;una diversificaci&oacute; productiva en moltes explotacions que nom&eacute;s poden competir en produccions d&#39;alt valor afegit. D&#39;altra banda, en molts casos, l&#39;efici&egrave;ncia productiva d&#39;aquestes varietats, en condicions d&#39;escassessa de recursos, pot ser comparable a algunes varietats millorades. En aquest sentit, l&#39;elecci&oacute; de varietat locals per a la producci&oacute; hort&iacute;cola pot ser una bona alternativa tant econ&ograve;mica com d&#39;efici&egrave;ncia de recursos per afrontar una major viablitat de les explotacions agr&igrave;coles.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181108_varietats%20tradicionals%20dhorta.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada10.30 h - Les varietats locals d&rsquo;horta amb millor potencial per a la producci&oacute; a escala comercial12.00 h - Pausa12.30 h - Visita de camp a una finca amb el 95% de varietats locals d&rsquo;horta13.30 h - Cloenda de la Jornada</strong></div>


Totes les pon&egrave;ncies aniran a c&agrave;rrec del Sr. Jordi Puig Roca, doctor en Ci&egrave;ncies Ambientals, especialitat Canvi Clim&agrave;tic i Canvi Global Ambiental.<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>

Masia Can Feliu&agrave; (veue mapa). 08415 BIGUES I RIELLS<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a&nbsp;jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274.

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>

<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;</em>

&nbsp;
Divendres, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Congrés Nacional d’Educació Ambiental
Descripció: <p>Aquest congr&eacute;s vol teixir aliances entre centres educatius, universitats, entitats, i administracions per proposar accions d&rsquo;educaci&oacute; ambiental que prenguin en consideraci&oacute; la sostenibilitat de les ciutats, la diversitat dels ecosistemes i el consum responsable.&nbsp;Per assolir el repte&nbsp;proposem inspirar-nos en les aportacions de ponents de refer&egrave;ncia internacional, con&egrave;ixer experi&egrave;ncies educatives innovadores i compartir reptes, oportunitats i aliances.Un espai per a la construcci&oacute; de coneixement dels i les professionals de l&rsquo;educaci&oacute; ambiental de Catalunya. Si us interessa presentar una experi&egrave;ncia educativa al Congr&eacute;s, teniu temps fins al 15 de juliol.</p>

<p>El congr&eacute;s tindr&agrave; lloc el proper 16 i 17 de novembre a Girona.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del Congr&eacute;s:&nbsp;<a href='http://www.cnea.cat' target='_blank'>www.cnea.cat</a>

&nbsp;</p>
Hora: Event diario
Lloc: Ribes de Freser
Resum: Jornada Tècnica &quot;Gestió forestal i conservació de la biodiversitat als boscos públics de titularitat municipal inclosos a la XN2000 del Ripollès&quot;
Descripció:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h120/mm/image/imgnews/2018/181116_sortida%20gtcfo.png' style='width: 250px; height: 120px; margin: 10px; float: right;' />L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s con&egrave;ixer les mesures i actuacions de conservaci&oacute; de la biodiversitat que s&rsquo;integren en la planificaci&oacute;, l&rsquo;execuci&oacute; i el seguiment dels treballs forestals als boscos p&uacute;blics de titularitat municipal inclosos a la Xarxa Natura 2000 del Ripoll&egrave;s. De la m&agrave; del seu &ograve;rgan gestor, el Consorci d&rsquo;Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181116_programa%20sortida%20Ripolles%20GTCFo.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10:00 Visita a les instal&middot;lacions del Consorci d&rsquo;Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s </strong>i explicaci&oacute; de les tasques que realitza (a c&agrave;rrec de Jordi Faus Colomer, Director t&egrave;cnic del CEINR).<strong>11:00 Visita a la forest &ldquo;Bosc Vedat&rdquo; CUP 39 (municipi de Toses).</strong> En aquest indret hi conflueixen actuacions de gesti&oacute; amb objectius diversos, entre els que destaquen:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Treballs forestals per la millora de l&rsquo;h&agrave;bitat per al gall fer (CEINR)

- Mesures de conservaci&oacute; de flora forestal amena&ccedil;ada (CEINR)

- Iniciatives de cust&ograve;dia del territori per a la conservaci&oacute; del gall fer (Paisatges Vius)</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>13:30 Fi de la jornada</strong></div>


<strong>Lloc de trobada</strong>:&nbsp;Consorci Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s.&nbsp;C/ Sant Miquel, 44, Ribes de Freser (Mapa)

&nbsp;

<strong>Inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a forestal@custodiaterritori.org . En el moment d&#39;inscripci&oacute; cal indicar si es disposa de 4x4<em>Organitza: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Forestal de la XCT

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Amb la col&middot;laobraci&oacute; de: Consorci Espais Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s (CEIN)</em>&nbsp;
Dimarts, 20 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Bases legals per a la custòdia del territori en l&#039;administració local&quot;
Descripció: Jornada de formaci&oacute; sobre el paper de l&rsquo;administraci&oacute; p&uacute;blica local en la cust&ograve;dia del territori. S&rsquo;exposar&agrave; el marc legal que empara aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute; i es presentaran les eines m&eacute;s adients per desenvolupar-la des dels ajuntaments.A trav&eacute;s de diferents casos pr&agrave;ctics i un debat, s&rsquo;identificaran les potencialitats de la cust&ograve;dia municipal, i tamb&eacute; es detectaran i analitzaran les problem&agrave;tiques que avui en dia limiten el seu &egrave;xit.20 de novembre del 2018. Espai Francesca Bonnemaison &ndash; Sala la Cuina. C/ de Sant Pere M&eacute;s, Baix 7, 08003 - Barcelona

<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w194-h399/mm/image/imgnews/2018/181120_jornada_inerventors.png' style='width: 194px; height: 399px; margin: 10px; float: right;' />A qui s&#39;adre&ccedil;a la jornada?</strong>

Jornada adre&ccedil;ada principalment a secretaris i interventors municipals. Tamb&eacute; pot resultar d&rsquo;inter&egrave;s a t&egrave;cnics de medi ambient i entitats de cust&ograve;dia amb voluntat de treballar conjuntament.

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181120_jornada%20interventors_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)09.30h - 10.00h -<strong> Recepci&oacute;</strong>10.00h &ndash; 10.15h - <strong>Presentaci&oacute; de la col&middot;laboraci&oacute; entre la Diputaci&oacute; de Barcelona i la XCT. Explicaci&oacute; del projecte &ldquo;Impuls a la cust&ograve;dia municipal&rdquo;.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Carles Castell, ger&egrave;ncia d&rsquo;Espais Naturals de l&rsquo;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Clara Blasco, t&egrave;cnica de projectes de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>


10.15h &ndash; 10.45h - <strong>El paper de les administracions p&uacute;bliques en la cust&ograve;dia del territori. Actualitat i reptes de futur.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Antonio Ruiz, doctor en dret especialitzat en dret administratiu i ambiental &ndash; Foro de Redes y Entidades de Cust&ograve;dia del Territorio</em></div>


10.45h &ndash; 11.00h -<strong> Eines per fer cust&ograve;dia des d&rsquo;una perspectiva legal. Marc legal i legitimaci&oacute; jur&iacute;dica en l&rsquo;&agrave;mbit de la cust&ograve;dia municipal.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Mireia Salazar, responsable jur&iacute;dica de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori</em></div>


11.00 &ndash; 11.30h - <strong>Pausa caf&egrave;.</strong>11.30h &ndash; 13.00h - <strong>Com articulem la cust&ograve;dia municipal? Secretaris, interventors municipals i altres actors clau exposaran com fonamenten la cust&ograve;dia del territori en el s&iacute; dels seus ajuntaments, identificant tamb&eacute; els fen&ograve;mens que dificulten la implementaci&oacute; de projectes.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Emili Santos, secretari-interventor de l&rsquo;Ajuntament de Palau-Saverdera

Jordi Turon, vicesecretari de la Diputaci&oacute; de Girona

M&iacute;riam Bosch, lletrada del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l&rsquo;Ajuntament de Terrassa

Xavier Vicens, cap del Departament de Protecci&oacute; del Medi de l&rsquo;&Agrave;rea de Gesti&oacute; del Medi de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua

Espai de debat dinamitzat per Dolors Clavell, advocada experta en dret administratiu i pol&iacute;tiques p&uacute;bliques.</em></div>


13.00h &ndash; 13.15h -<strong> Cloenda.</strong>

Jornada gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del formulari online. Places limitades.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb cblasco@xct.cat o b&eacute; trucant a la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori al 93 886 61 35Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Amb el suport de: Diputaci&oacute; de Barcelona&nbsp;
Divendres, 23 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Curs de formació en Educació i interpretació ambiental inclusiva
Descripció: La Societat Catalana d&#39;Educaci&oacute; Ambiental (SCEA) ha organitzat el seg&uuml;ent curs de formaci&oacute;:&nbsp;Es tracta d&#39;una formaci&oacute; en educaci&oacute; ambiental inclusiva oberta a tot el p&uacute;blic per&ograve; dirigida a professionals de l&#39;educaci&oacute; ambiental, del lleure, etc. La formaci&oacute; ser&agrave; els dies 23, 24 i 25 de novembre.Aquest curs formatiu est&agrave; destinat a professionals de l&#39;educaci&oacute; i interpretaci&oacute; ambiental, guies de natura, int&egrave;rprets de signes, professionals del sector de la diversitat funcional, professorat, mestres i educador/es.El calendari del curs &eacute;s el seg&uuml;ent:&nbsp;

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'><strong>Divendres 23&nbsp;de novembre,</strong> de 17:30 a 20:30h. Taula d&#39;Experi&egrave;ncies d&#39;IEA inclusiva. Diverses entitats i professionals compartiran les seves experi&egrave;ncies en aquest &agrave;mbit, tot debatent que s&#39;ha fet fins ara i quins s&oacute;n els reptes i oportunitats actuals i de futur.<strong>Dissabte 24&nbsp;de novembre</strong>, de 9 a 13:30h. Formaci&oacute; te&ograve;rica combinada amb din&agrave;miques, sobre els tipus de diversitat funcional i sobre com establir relacions amb persones discapacitades.

De 14:30 a 19h. Mitjan&ccedil;ant el treball en grup i els conceptes apresos al mat&iacute;, es crearan diversos itineraris d&#39;educaci&oacute; ambiental inclusius al voltant del Bosc Turull, amb diferents activitats.<strong>Diumenge 25&nbsp;de novembre</strong>, de 10 a 13h. Es posaran en pr&agrave;ctica els itineraris dissenyats el dissabte, amb diferents col&middot;lectius de diversitat funcional, per posar a provar i millorar el resultat.</div>


A c&agrave;rrec d&#39;Oriol Porcel, de la SCEA, i Enrich Lluch, president de +ACCESS.&Eacute;s imprescindible la inscripci&oacute; pr&egrave;via per poder participar a l&#39;activitat. Places limitades! Us podeu inscriure a&nbsp;aula@boscturull.cat&nbsp;o b&eacute; al 93 213 39 45 facilitant el nom complert, tel&egrave;fon de contacte i correu electr&ograve;nic de les persones interessades.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.boscturull.cat/index.php/activitats-hivern/151-curs-de-formacio-en-interpretacio-i-educacio-ambiental-inclusives' target='_blank'>consulteu el Programa del curs</a>.&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h688/mm/image/imgnews/2018/181123_curs_educacio_ambiental.jpg' style='width: 550px; height: 688px; margin: 10px;' />
Dimarts, 27 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Av. de Catalunya, 35, Tarragona).
Resum: Jornada &quot;Nova llei de contractació pública i implicacions per als professionals de media ambient&quot;
Descripció: Des del CEDAT organitzen conjuntament amb el Col&middot;legi d&rsquo;Ambient&ograve;legs de Catalunya una sessi&oacute; per resoldre els vostres dubtes sobre la nova llei de contractaci&oacute; p&uacute;blica i les seves implicacions.&nbsp;<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09:30 a 9:40 h &bull; Benvinguda. A c&agrave;rrec de Ricard Vizcarra (COAMB) i Luc&iacute;a Casado (CEDAT).9:40 - 10:55 h &bull; Novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector p&uacute;blic (LCSP) i implicacions pr&agrave;ctiques. Ponent: Xavier Ruiz de Loizaga i Sol&eacute; (associat principal de Garrigues).Pausa caf&egrave; (30 minuts)11:25 a 12:40 h &bull; Elements clau i criteris ambientals i socials a tenir en compte en la redacci&oacute; dels contractes. Ponent/s: Dr. Juan Jos&eacute; Pernas Garc&iacute;a (professor titular de dret administratiu de la Universitat de La Corunya i director de l&rsquo;&Agrave;rea de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de La Corunya).12:40 a 14 h &bull; Debat, dubtes, preguntes i aportacions amb el p&uacute;blic assistent</div>


Dimarts, 27 novembre 2018. De 9:30 a 14 h.

Lloc:&nbsp;Sala de Graus de la Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques de la Universitat Rovira i Virgili (Av. de Catalunya, 35, Tarragona).Preu: 25&euro; per a membres del COAMB o del CEDAT. 40 &euro; altresPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.cedat.cat/noticies/1074/nova-llei-de-contractacio-publica-i-implicacions-per-als-professionals-del-medi-ambient-tarragona' target='_blank'>consulteu el programa</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Acte de presentació de l&#039;estratègia de patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
Descripció: Despr&eacute;s d&rsquo;un intens proc&eacute;s de participaci&oacute; ciutadana, al juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar per Acord de Govern l&rsquo;Estrat&egrave;gia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, el document de planificaci&oacute; estrat&egrave;gica que defineix el full de ruta de les pol&iacute;tiques de conservaci&oacute; de la natura a Catalunya per als propers anys.Per donar a con&egrave;ixer p&uacute;blicament aquest document, el proper 27 de novembre a les 17.30h s&rsquo;organitza un acte de presentaci&oacute; al Palau de Pedralbes de Barcelona. L&rsquo;acte ser&agrave; presidit per l&rsquo;Hble. Sr. Dami&agrave; Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, i comptar&agrave; amb una taula rodona amb representants de diferents &agrave;mbits de l&rsquo;Estrat&egrave;gia.Les persones interessades a assistir-hi,<a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20181107_acte_presentacio_estrategia' target='_blank'> hauran d&#39;omplir el formulari d&#39;inscripcions del web.</a>
Dijous, 29 de Novembre
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Mollerussa
Resum: Jornada &quot;Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d&#039;aplicacions&quot;
Descripció: Els cabals ambientals o ecol&ograve;gics tenen l&rsquo;objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi h&iacute;dric. Sovint aix&ograve; representa conflictes amb la resta de demandes ordin&agrave;ries dels cursos fluvials (usos dom&egrave;stics, industrials i agr&iacute;coles) i en les planificacions futures.A Catalunya, la determinaci&oacute; i la implantaci&oacute; d&rsquo;aquests cabals es fa separadament per als dos &agrave;mbits de planificaci&oacute; hidrol&ograve;gica existents: les conques internes de Catalunya (CIC) i la part catalana de les conques de l&rsquo;Ebre i la Garona. L&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua t&eacute; plenes compet&egrave;ncies per establir i implantar un r&egrave;gim de cabals de manteniment a les conques internes.En canvi, a les conques catalanes de l&rsquo;Ebre i la Garona, l&rsquo;ACA realitza els estudis necessaris, el c&agrave;lcul i la validaci&oacute; de cabals de manteniment amb els mateixos criteris que es fa a les conques internes, per tal d&rsquo;obtenir uns cabals de manteniment coherents per a tot Catalunya, que transmet a l&rsquo;organisme de conca competent (Confederaci&oacute; Hidrogr&agrave;fica de l&rsquo;Ebre) per a la seva implantaci&oacute;.En aquesta l&iacute;nia, l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua (ACA) des de l&rsquo;1 de juny implanta l&rsquo;obligatorietat d&rsquo;alliberar cabals ambientals o ecol&ograve;gics en el 50% dels rius i conques internes, seguint les directrius que marca l&rsquo;actual planificaci&oacute; hidrol&ograve;gica catalana entre el 2016 i el 2021. &Eacute;s important destacar que per primera vegada a Catalunya es fixen cabals de manteniment d&rsquo;obligat compliment pels aprofitaments existents.En aquesta jornada abordarem el tema dels cabals ambientals des de diferents perspectives, veurem exemples de col&middot;laboracions entre diferents actors i debatrem sobre un tema tan controvertit com sensible.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181129_sortida%20cabals%20ambientals.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h82/mm/image/imgnews/2018/181129_jornada%20cabals%20ambientals%20capsalera.png' style='width: 250px; height: 82px; margin: 10px; float: right;' />09:45h &ndash; <strong>Presentaci&oacute; de la jornada</strong>10:00h -<strong> Implantaci&oacute; de cabals ambientals a Catalunya</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>M&ograve;nica Bardina, t&egrave;cnica del Departament de control i qualitat de les aig&uuml;es de l&rsquo;ACA</em></div>


10:40h -<strong> Quin valor tenen 2 m3/s? Els rius com a sistemes socio-ecol&ograve;gics</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>D&iacute;dac Jord&agrave; Capdevila, doctor en ci&egrave;ncies ambientals i investigador postdoctoral a l&rsquo;Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua</em></div>


11:20h - <strong>Propuestas de mejora y avance en relaci&oacute;n con los caudales ambientales: el proyecto QCLIMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Tony Herrera, bi&oacute;logo. Presidente del Centro Ib&eacute;rico de Restauraci&oacute;n Fluvial, miembro de la Fundaci&oacute;n Nueva Cultura del Agua y Director-gerente de la consultora MEDIODES, Consultor&iacute;a Ambiental y Paisajismo, S.L.</em></div>


12:00h - Pausa caf&egrave;12:15h - <strong>Regulaci&oacute; dels cabals dels rius per a compatibilitzar usos socials, ecol&ograve;gics i empresarials. Exemples de sin&egrave;rgies entre empreses, administracions i col&middot;lectius socials</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>

Exemple del riu Gai&agrave; (la S&iacute;nia-Repsol).<em> H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez, Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</em>Exemple del Pallars Sobir&agrave; (l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave; - Consell Comarcal &ndash; Endesa). <em>Florido Dolcet, President de l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave;</em></div>


12:45h<strong> - Torn de preguntes i taula rodona amb:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>M&ograve;nica Bardina. Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua

D&iacute;dac Jord&agrave;. Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua

&Agrave;lex Mases. Batlle Ajuntament de Linyola

H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez. Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia

Pere Josep Jim&eacute;nez. Coordinador Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix

Florido Dolcet. President de l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave;</em></div>


13:30h - <strong>Presentaci&oacute; del Projecte de recuperaci&oacute; fluvial de la S&eacute;quia del Poble de Linyola (afluent del riu Ondara).</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>&Agrave;lex Mases, batlle de l&rsquo;Ajuntament de Linyola

Toni Costa, La Llena ambiental (t&egrave;cnic encarregat del projecte de restauraci&oacute;)

Rafel Rocaspana, Gesna (t&egrave;cnic encarregat del projecte de restauraci&oacute;)</em></div>


13:45h -<strong> Dinar. </strong>2 opcions recomanades al municipi de Linyola:

Amoca: www.amocarestaurant.cat (973575110). Men&uacute; 16 &euro;. C/ Llibertat, 32, 25240 Linyola, Lleida.

Nou Ateneu: Men&uacute; 10 &euro; (973 71 43 41). Pla&ccedil;a Planell, 16, 25240 Linyola, Lleida15:00 &ndash; 16:30h - <strong>Visita a la S&eacute;quia del Poble de Linyola.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Alex Mases, Toni Costa i Rafel Rocaspana</em></div>
Lloc de trobada: Pla&ccedil;a de l&rsquo;Esgl&eacute;sia del municipi de Linyola.<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>

Espai Cultural dels Canals d&rsquo;Urgell (Casa Canal). Avinguda de Jaume I, 1. 25230 Mollerussa, LleidaJornada gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar asisst&egrave;ncia <a href='http://goo.gl/forms/2klpF5flciJS2yMC3' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>. Places limitades.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb fluvial@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 93 886 61 35

&nbsp;
Divendres, 30 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Vols formar part del voluntariat ambiental?&quot;
Descripció: <strong>T&rsquo;has plantejat mai passar a l&rsquo;acci&oacute; en la protecci&oacute; del medi ambient?</strong> Si has respost s&iacute;, vine a la sessi&oacute; de presentaci&oacute; del portal voluntariatambiental.cat, on podr&agrave;s trobar diversos projectes organitzats per entitats ambientals de Catalunya. Trobar&agrave;s la informaci&oacute; necess&agrave;ria per estar al dia de les crides de voluntariat, descobrir&agrave;s en quins projectes de voluntariat ambiental pots participar, i coneixer&agrave;s de primera m&agrave; dos entitats que vindran a explicar els seus projectes a la ciutat de Barcelona i rodalies. Tria una data i vine a informar-te!

&nbsp;

<strong>Divendres 30 de novembre</strong>&nbsp;&nbsp;

Aula Ambiental del Bosc de Turull
<div style='margin-left: 40px;'>17.30 - Presentaci&oacute; del portal www.voluntariatambiental.cat

17.45 - Entitats i projectes ambientals a Barcelona

18.15 - Voluntariat ambiental a Collserola

18.45 - Jornades comunit&agrave;ries a Bosc de Turull

19.15 - Dubtes i preguntes &nbsp;</div>

<div>&nbsp;&nbsp;

<strong>Dimarts 4 de desembre</strong>&nbsp;&nbsp;

La F&agrave;brica del Sol (Sala Barceloneta)
<div style='margin-left: 40px;'>17.30 - Presentaci&oacute; del portal www.voluntariatambiental.cat

17.45 - Entitats i projectes ambientals a Barcelona

18.15 &ndash; Descobrir la ci&egrave;ncia ciutadana amb l&rsquo;ICO

18.45 - Voluntariat a les platges &ndash; Centre de la Platja de Barcelona

19.15 - Dubtes i preguntes &nbsp;</div>
&nbsp;&nbsp;

Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via: <a href='http://goo.gl/forms/qbRd5uZAbHDB1K6D3' target='_blank'>https://goo.gl/forms/qbRd5uZAbHDB1K6D3</a>&nbsp; . Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2018/181130%20Jornades_voluntariat_ambiental_BCN_2018.pdf' target='_blank'>consulteu el cartell de difusi&oacute;</a>.&nbsp;Per qualsevol dubte o q&uuml;esti&oacute;, contactar amb la Paula Puy a trav&eacute;s del correu oficinavoluntariat@xvac.cat o al tel&egrave;fon 932866135.</div>
<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h353/mm/image/imgnews/2018/181130%20Jornades_voluntariat_ambiental_BCN_2018.jpg' style='width: 250px; height: 353px; margin: 10px; float: left;' /></strong>

<div>&nbsp;</div>
Dissabte, 1 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Anglès
Resum: Jornades del Ter &quot;Presentació d’estudis i treballs de recerca sobre el patrimoni natural i cultural del riu Ter i la seva conca&quot;
Descripció: El Consorci del Ter, organisme format per una setantena d&rsquo;ajuntaments i cinc consells comarcals de la conca del riu Ter, aquest any celebra els seus 20 anys. Per commemorar-ho organitza, juntament a altres actes al llarg de l&rsquo;any, unes jornades de difusi&oacute; de projectes, treballs i estudis sobre el patrimoni natural del riu Ter i els seus afluents, i sobre el patrimoni cultural vinculat a l&rsquo;aigua.&nbsp;Les Jornades del Ter volen actuar de lloc de trobada, d&rsquo;espai de refer&egrave;ncia i de mitj&agrave; per difondre tots aquells projectes que tenen a veure amb el riu, els seus afluents i el m&oacute;n de l&rsquo;aigua en el nostre &agrave;mbit geogr&agrave;fic de la conca del Ter.&nbsp;

&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; detallada sobre la Jornada <a href='http://www.consorcidelter.cat/fitxer/7831/Programa%20Jornades%20del%20Ter%202018.pdf' target='_blank'>consulteu el programa</a>.&nbsp;&nbsp;<strong>DESTINATARIS&nbsp;</strong>

- Ciutadans i ciutadanes, que des dels seus &agrave;mbits professionals o vocacionals, estiguin interessats en la tem&agrave;tica&nbsp; dels nostres espais fluvials i el seu territori i tinguin el desig d&rsquo;aprofundir en el seu coneixement.&nbsp;

- Estudiants, universitaris, alumnes de batxillerat i altres persones que vulguin presentar projectes o treballs de recerca sobre el patrimoni natural i/o cultural vinculat a l&rsquo;aigua del riu Ter i la seva conca.&nbsp;&nbsp;

- Naturalistes i persones del m&oacute;n cient&iacute;fic.&nbsp;

&nbsp;

<strong>PARTICIPACI&Oacute; A LES JORNADES&nbsp;</strong>

Per assistir a les Jornades, cal inscriure&rsquo;s al correu comunicacio@consorcidelter.cat o b&eacute; trucar al tel&egrave;fon 93 850 71 52. La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta.&nbsp;&nbsp;

&nbsp;

<strong>CALENDARI I LLOC DE REALITZACI&Oacute;&nbsp;</strong>

1 de desembre de 2018. Sala Polivalent Bur&eacute;s, Angl&egrave;s&nbsp;&nbsp;
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Espai Aqua. Sant Hilari Sacalm
Resum: 2a Jornada Aigua, educació i comunitat
Descripció: <p>Les jornades pretenen facilitar un espai de reflexi&oacute; i intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies entre persones, entitats i institucions que tenen propostes i programes educatius relacionats amb l&rsquo;aigua (aig&uuml;es continentals), amb l&rsquo;objectiu de fer cr&eacute;ixer conjuntament les xarxes de col&middot;laboraci&oacute;.Les propostes recollides s&rsquo;inclouran en un espai web de recursos educatius relacionats amb l&rsquo;aigua. <a href='http://www.aiguaieducacio.cat' target='_blank'>www.aiguaieducacio.cat</a>Si sou una entitat, escola, entitat d&rsquo;EA, equipament, associaci&oacute;, empresa, docent&hellip; i voleu participar del projecte feu-nos arribar la vostra experi&egrave;ncia i/o participeu de les jornades presencialment.Us ho posem f&agrave;cil, contacteu amb nosaltres a: coordinacio@aiguaieducacio.cat La participaci&oacute; &eacute;s oberta a tothom. Activitat reconeguda pel Departament d&#39;Ensenyament com a hores homologades de formaci&oacute;.

Aquesta jornada s&#39;emmarca en el cicle<strong>&nbsp;XARXA AIGUA EDUCACI&Oacute; I COMUNITAT</strong><strong>PROGRAMA</strong>

10:00 h <strong>Recepci&oacute; i entrega de material</strong>10:15 h <strong>Benvinguda</strong> a c&agrave;rrec del Sr. Joan Ramon Veciana Mart&iacute;nez, alcalde de Sant Hilari Sacalm.10:30 h<strong> Pon&egrave;ncia &ldquo;Zones humides i aigua, espais de relaci&oacute; i d&rsquo;aprenentatge&rdquo;</strong> a c&agrave;rrec de Josep Espigul&eacute; President de la Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental.11:00 h <strong>Presentaci&oacute; de diferents programes educatius </strong>que tenen l&rsquo;aigua com a eix estrat&egrave;gic a c&agrave;rrec de:

&middot;Anna Agull&oacute;, t&egrave;cnica del Museu de Les Guilleries.

&middot;Escoles del Llu&ccedil;an&egrave;s. Apadrinem el nostre patrimoni. Projecte Fonts.

&middot;Forti&agrave; Prat. Farmac&egrave;utic, M&agrave;ster en Ci&egrave;ncia i Tecnologia de l&#39;Aigua. De font en font. Tornem a la font.12:00 h <strong>Pausa - caf&egrave;</strong>12:30 h<strong> &ldquo;L&rsquo;estenedor&rdquo; Activitat d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies</strong> entre tots els assitents.13:30 h <strong>Mostra d&rsquo;escultures i creacions d&rsquo;aigua,</strong>&nbsp;a c&agrave;rrec de Carles Torrent.14:00 h <strong>Cloenda</strong>Dissabte 1 de Desembre.&nbsp;Espai Aqua. Mas Garriga sn, 17403 Sant Hilari Sacalm, Girona</p>

<p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del projecte:&nbsp;<a href='http://www.aiguaieducacio.cat' target='_blank'>www.aiguaieducacio.cat</a>&nbsp;</p>
Dilluns, 3 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Can Catà. Collserola
Resum: Sortida tècnica &quot;Custòdia municipal a Collserola. Visita al Bosc Gran de Can Catà&quot;
Descripció: Al bosc gran de Can Cat&agrave; s&rsquo;amaguen valors naturals i patrimonials d&rsquo;alt inter&egrave;s. Situat al Parc Natural de la Serra de Collserola, &eacute;s considerat en el Pla Especial d&rsquo;Ordenaci&oacute; com una &ldquo;Zona Natural de valor ecol&ograve;gic i natural&iacute;stic&rdquo;. A m&eacute;s, es troba dins la influ&egrave;ncia de dues &agrave;rees de tractament espec&iacute;fic: la del Torrent de Can Canaletes i la del Torrent de Sant Iscle.Amb l&rsquo;objectiu de fer una correcta gesti&oacute; de l&rsquo;espai, fa m&eacute;s de 10 anys que l&rsquo;Ajuntament de Cerdanyola mant&eacute; un acord de cust&ograve;dia amb el titular de la finca. Juntament amb el Consorci del Parc, les tres parts han aconseguit combinar exitosament la conservaci&oacute; amb el lleure i l&rsquo;educaci&oacute;.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w562-h124/mm/image/imgnews/2018/181203_capsalera.png' style='width: 562px; height: 124px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/181203_sortida%20can%20cata.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

09:30h - <strong>Recepci&oacute; a la masia de Can Cat&agrave; </strong>(consulteu el document Com arribar)10:00 h -<strong> Presentaci&oacute; de la col&middot;laboraci&oacute; entre la Diputaci&oacute; de Barcelona i la XCT</strong>

<em>Clara Blasco. T&egrave;cnica de projectes de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em>10:15h - <strong>La iniciativa de cust&ograve;dia del bosc gran de Can Cat&agrave;</strong>

<em>Elena Mart&iacute;. Cap de la Secci&oacute; de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de Cerdanyola del Vall&egrave;s</em>10:45h - <strong>Realitzaci&oacute; de l&rsquo;itinerari del bosc de Can Cat&agrave;</strong>, durant la qual s&rsquo;exposar&agrave; la perspectiva de:

<div style='margin-left: 40px;'>Xavier Gil, titular de la finca i impulsor del projecte educatiu<strong> Can Cat&agrave; Natura</strong>M&agrave;rian Navarro, t&egrave;cnica i coordinadora d&rsquo;&uacute;s p&uacute;blic del <strong>Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola</strong>, que desenvolupa mesures de gesti&oacute; clau a l&rsquo;espai.Joan Carles Senars, cap d&rsquo;investigaci&oacute; i publicacions cient&iacute;fiques del <strong>Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Barcelona</strong>, que en el marc de les seves l&iacute;nies de recerca realitza el seguiment de la poblaci&oacute; de mallerenga carbonera (<em>Parus major</em>) i de mallerenga blava (<em>Cyanistes caeruleus</em>), entre altres indicadors de l&rsquo;estat de la biodiversitat a la finca.Jaume Hidalgo, coordinador, i Carles Sunyer, t&egrave;cnic de GIS i implementaci&oacute; de l&rsquo;<strong>Associaci&oacute; S&egrave;lvans</strong>, que impulsa el projecte itineraris forestals amb aplicacions terap&egrave;utiques i actualment avalua la possibilitat d&rsquo;implementar-lo al bosc de Can Cat&agrave;.</div>


12:30h - <strong>CloendaINSCRIPCIONS</strong>

La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari on-line:

<a href='http://goo.gl/forms/SLvscR9VNIQery9w1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/SLvscR9VNIQery9w1</a>

Per a qualsevol dubte, podeu contactar a la XCT a trav&eacute;s de cblasco@xct.cat o b&eacute; trucant al 93 886 61 35<em>Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Amb el suport de: Diputaci&oacute; de Barcelona

Amb el suport de: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Barcelona i l&#39;Associaci&oacute; S&egrave;lvans.</em>

&nbsp;
Dimarts, 4 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Vols formar part del voluntariat ambiental?&quot;
Descripció: <strong>T&rsquo;has plantejat mai passar a l&rsquo;acci&oacute; en la protecci&oacute; del medi ambient?</strong>&nbsp;Si has respost s&iacute;, vine a la sessi&oacute; de presentaci&oacute; del portal voluntariatambiental.cat, on podr&agrave;s trobar diversos projectes organitzats per entitats ambientals de Catalunya. Trobar&agrave;s la informaci&oacute; necess&agrave;ria per estar al dia de les crides de voluntariat, descobrir&agrave;s en quins projectes de voluntariat ambiental pots participar, i coneixer&agrave;s de primera m&agrave; dos entitats que vindran a explicar els seus projectes a la ciutat de Barcelona i rodalies. Tria una data i vine a informar-te!

&nbsp;

<strong>Divendres 30 de novembre</strong>&nbsp;&nbsp;

Aula Ambiental del Bosc de Turull
<div style='margin-left: 40px;'>17.30 - Presentaci&oacute; del portal www.voluntariatambiental.cat

17.45 - Entitats i projectes ambientals a Barcelona

18.15 - Voluntariat ambiental a Collserola

18.45 - Jornades comunit&agrave;ries a Bosc de Turull

19.15 - Dubtes i preguntes &nbsp;</div>
&nbsp;

<strong>Dimarts 4 de desembre&nbsp;&nbsp;</strong>

La F&agrave;brica del Sol (Sala Barceloneta)
<div style='margin-left: 40px;'>17.30 - Presentaci&oacute; del portal www.voluntariatambiental.cat

17.45 - Entitats i projectes ambientals a Barcelona

18.15 &ndash; Descobrir la ci&egrave;ncia ciutadana amb l&rsquo;ICO

18.45 - Voluntariat a les platges &ndash; Centre de la Platja de Barcelona

19.15 - Dubtes i preguntes &nbsp;</div>
&nbsp;&nbsp;

Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via:&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/qbRd5uZAbHDB1K6D3' target='_blank'>https://goo.gl/forms/qbRd5uZAbHDB1K6D3</a>

&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/181130%20Jornades_voluntariat_ambiental_BCN_2018.pdf' target='_top'>consulteu el cartell de difusi&oacute;</a>.&nbsp;Per qualsevol dubte o q&uuml;esti&oacute;, contactar amb la Paula Puy a trav&eacute;s del correu oficinavoluntariat@xvac.cat o al tel&egrave;fon 932866135.&nbsp;
<div><strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h353/mm/image/imgnews/2018/181130%20Jornades_voluntariat_ambiental_BCN_2018(1).jpg' style='width: 250px; height: 353px; margin: 10px; float: left;' /></strong></div>
Dimecres, 12 de Desembre
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Olius
Resum: Jornada &quot;Cadastre de rústica: problemes més comuns i solució&quot;
Descripció: El cadastre de r&uacute;stica t&eacute; i guanyar&agrave; cada cop m&eacute;s import&agrave;ncia a efectes de transmissi&oacute;, tributaris i com a sistema de refer&egrave;ncia de la base

territorial de les explotacions.No obstant aix&ograve;, sovint el propietari es troba davant problemes en la gesti&oacute; del cadastre de r&uacute;stica de les seves propietats.En aquesta jornada, s&#39;incidir&agrave; en els problemes m&eacute;s comuns del cadastre de r&uacute;stica que afecten els propietaris de la Catalunya Central i els

procediments per gestionar-los correctament.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>17.00 h Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

<em>Sra. Isabel Rovira, directora de l&rsquo;Escola Agr&agrave;ria del Solson&egrave;s.</em><strong>17.05 h Principals problemes del cadastre de r&uacute;stica. Com gestionar-los?</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Regularitzacions de construccions en s&ograve;l r&uacute;stic

- Discrep&agrave;ncies cadastre-realitat

- Correspond&egrave;ncia registre, cadastre i finca real

- Altres problemes comuns</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ramon Redolad, cap de Servei de Projectes d&rsquo;Enginyeria i Valoracions d&rsquo;Agroxarxa.</em></div>


<strong>18.30 h Casos m&eacute;s freq&uuml;ents a la comarca del Solson&egrave;s</strong>

<em>Sra. Anna Molins i Sr. Isidre Lema, t&egrave;cnics de l&rsquo;oficina d&rsquo;Agroxarxa a Solsona.</em><strong>19.30 h Fi de la jornada</strong>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s de:
<div style='margin-left: 40px;'>- Servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

- Enviant un correu electr&ograve;nic a l&rsquo;escola: aecasol.daam@gencat.cat, indicant el vostre nom i cognoms i, a l&rsquo;assumpte, &ldquo;Jornada PATT cadastre&rdquo;.

- Trucant a l&rsquo;Escola Agr&agrave;ria del Solson&egrave;s: (Tel.: 973 48 07 13).

- Presencialment a l&rsquo;Escola Agr&agrave;ria del Solson&egrave;s, emplenant la butlleta d&rsquo;inscripci&oacute;.</div>


&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar